Wyckoff Point And Figure… การนับ PnF ร่วมกับทฤษฎีวิคคอฟฟ์

Point And Figure

การเป็นนักลงทุนในตลาดรอง หรือ ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์และสินทรัพย์ระหว่างนักลงทุนด้วยกันนั้น สิ่งหนึ่งที่นักลงทุนหนีไม่พ้นก็คือการดูกราฟราคา ซึ่งเป็นวิธีนำเสนอข้อมูลเชิงสถิติอ้างอิงความสัมพันธ์ของข้อมูลบนแกน XY โดยข้อมูลหลักทรัพย์และสินทรัพย์ทุกรายการจะวาดกราฟจากตัวเลขราคา เชื่อมโยงกับคาบเวลา บนแกน XY ซึ่งดูง่าย และ ไม่มีอะไรซับซ้อน… แต่ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนจนทำให้ “ไม่มีข้อมูลเพียงพอ” ต่อการชี้นำเพื่อตัดสินใจซื้อขายลงทุนอย่างแม่นยำ ทำให้บ่อยครั้งการประเมินทิศทางจากกราฟราคาทั่วไปเกิดผิดพลาด แม้นักลงทุน และ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ส่วนใหญ่จะใช้ข้อมูลทุกมิติมาสร้าง “เครื่องมือวัดประเมิน เพื่อหาแนวโน้มราคา” อย่างรอบคอบโดยดูทั้งข่าวสาร ราคาและปริมาณการซื้อ รวมทั้งอารมณ์ตลาด… 

แต่หลายครั้งก็เจอ Noise หรือ สัญญาณรบกวน จากทั้งข่าวสาร ราคา ปริมาณการซื้อ และ อารมณ์ตลาด จนเห็นกราฟราคาหลักทรัพย์อ่อนไหวผันผวนทำลายความเชื่อมั่นของนักลงทุน ให้เห็นการ “สั่งซื้อสั่งขายตามอารมณ์” ในที่สุด และนั่นยิ่งทำให้การวิเคราะห์ผิดพลาดมากยิ่งขึ้น

ประเด็นก็คือ… นักวิเคราะห์และนักลงทุนส่วนใหญ่ที่เรียนรู้การใช้เครื่องมือวิเคราะห์หลักทรัพย์เท่าที่มีแนะนำ และ มีให้เรียนรู้ทั้งหมด ล้วนไม่มีปัญหาเรื่องความเข้าใจในหลักการและวิธีการใช้เครื่องมือ… แต่นักวิเคราะห์และนักลงทุนส่วนใหญ่ก็ถูกเครื่องมือลวงให้เจ็บได้บ่อยๆ โดยเฉพาะเครื่องมืออ้างอิงกราฟราคาทั้งหลาย… เครื่องมืออย่าง Wyckoff Method ที่ต้อง “ติดตาม และ สังเกต” อย่างเข้าใจเฟสต่างๆ ที่ปรากฏบนกราฟก็เช่นกัน ถ้านักวิเคราะห์ถูกลวงโดย Noise หรือ สัญญาณรบกวนจนนับวงจรคลาดเคลื่อน สุดท้าย Wyckoff Method ก็พาเละอย่างแน่นอน

ท่านกำลังอ่านบทความชุด Wyckoff Method… พื้นฐานการวิเคราะห์หลักทรัพย์ และ Cryptocurrency ตามวิธีของวิคคอฟฟ์ ซึ่งจำเป็นต้องเขียนขึ้นเป็นหลายตอน เพื่อเจาะลึกเอารายละเอียดในหลักการและเครื่องมือ มาแนะนำผ่านมุมมอง และ รายละเอียดให้ชัดเจนพอที่จะเป็นแนวทางตั้งต้น ในการเรียนรู้ฝึกฝนด้วยตัวเองสำหรับทุกท่านที่สนใจแนวทางนี้… ตอนนี้เป็นตอนที่ 5 ต่อจาก Wyckoff Distribution And Buying Climax… ระยะจำหน่ายของวิคคอฟฟ์ ครับ

ในทางปฏิบัติ… การนำ Wyckoff Method มาใช้วิเคราะห์ราคาซื้อขายกับกราฟราคาล้วนๆ หรือแม้แต่กราฟแท่งเทียนจึงไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจระดับ Price Action ในหลายกรณี แม้หลายคนจะเห็นรูปแบบ หรือ Pattern ราคาเคลื่อนไหวตามทฤษฎีเปะๆ แต่ทุกคนก็รู้ดีว่า… เนื้อในยังมีอะไรมากกว่านั้นมาก โดยเฉพาะ Noise หรือ สัญญาณรบกวน ที่จำเป็นต้อง “หาทางตัดออก” ให้ได้มากที่สุด แต่ต้องไม่ทำให้รูปแบบการเคลื่อนไหวของราคาถูกบิดเบือน… นักวิเคราะห์บางส่วนจึงต้องตรวจสอบกราฟซ้ำโดยการนำเครื่องมือสามัญอย่าง Point And Figure หรือ PnF มาพล๊อตดูราคาซ้ำ ก่อนจะใช้  Wyckoff Method มากำหนดการตัดสินใจลงทุน

หลักการทำ Point And Figure ถูกแนะนำครั้งแรกในหนังสือ The Game in Wall Street and How to Successfully Play It ของ Hoyle แต่ก็ไม่มีรายละเอียดและเทคนิคการใช้ใดๆ กระทั่งปี 1933 จึงมีคู่มือ PnF ค่อนข้างสมบูรณ์ของ Victor Devilliers ออกเผยแพร่ และต่อมา Chartcraft Inc. ได้นำ PnF หรือ Point And Figure ไปพัฒนาเป็นบริการข้อมูลแก่นักลงทุน ซึ่งปัจจุบันยังคงให้บริการในนาม Investors Intelligence

Point And Figure เป็นเครื่องมือตามดูความเคลื่อนไหวของทิศทางราคาอย่างเดียว โดยตัดคาบเวลาออกจากการพิจารณา ทำให้เห็นภาพรวมค่อนข้างชัดจากการนับเฉพาะความเคลื่อนไหวของราคาที่สร้างการเปลี่ยนแปลงต่อทิศทางเท่านั้น… กราฟจะถูกพล๊อตโดยใช้ X แทนการปรับขึ้นของราคาครบหนึ่งช่อง หรือ Box และ ใช้ 0 แทนการปรับลดลงของราคาครบหนึ่งช่อง… นั่นทำให้การแกว่งตัวของราคาที่น้อยกว่าช่อง หรือ Box ถูกตัดออกจากการพิจารณา หรือ อีกนัยหนึ่งก็คือการตัด Noise หัวท้ายที่หมดแรงจะวิ่งจนเต็ม Box ออกทั้งหมด และ ยังกำหนดให้ต้องเขียนแท่ง X สูงขึ้นไปจนราคากลับตัวลดลงครบ 1 Box จึงเริ่มแท่งกราฟ 0 ลงล่างจนราคากลับตัวเพิ่มขึ้นครบ 1 Box จึงเริ่มแท่งกราฟ X ใหม่อีกครั้งสลับกันไป

หัวใจสำคัญของการใช้กราฟ PnF จึงอยู่ที่การกำหนดขนาด Box ซึ่งจะมีทั้งสูตรง่ายๆ ในการกำหนด Box และ สูตรแบบไดนามิกที่ใช้กับ Script PnF ซึ่งใช้กับโปรแกรมกราฟราคาที่มีให้บริการอยู่ในปัจจุบัน เพียงแต่กราฟ PnF ส่วนใหญ่จะเป็นฟังก์ชั่นเสียเงินค่าบริการรายเดือนสำหรับนักลงทุนมืออาชีพ ที่พร้อมจะลงทุนกับเครื่องมือดีๆ เป็นส่วนใหญ่… 

ประเด็นก็คือ การใช้ PnF ต้องเข้าใจการกำหนด  Box Size ซึ่งได้จากช่วงกว้างจากการแกว่งตัวของราคา เช่น Box Size = 10 จะหมายถึงในหนึ่ง Box ของ X และ O ช่วงของการแกว่งตัวจะมี 10 หน่วยเท่าๆ กันทุก Box… ถ้าราคาปรับขึ้น 10 หน่วย ก็จะต่อแท่ง X ขึ้นไปหนึ่งแท่ง และ ต่อขึ้นไปเรื่อยๆ ทุกๆ 10 หน่วยจนกว่าจะเห็นการกลับตัวของราคาเต็ม Box หรือ Reversal Amount จึงจะขึ้นแถว 0 ใหม่ และต่อแท่ง 0 ลงไปเรื่อยๆ จนเจอ Reversal Amount สวนทางเป็นขาขึ้นอีกครั้ง… ก็จะขึ้นแถว X อีกครั้ง

รายละเอียดการเขียนจริงๆ ผมขอไม่ลงลึกน๊ะครับ… เพราะมีรายละเอียดปลีกย่อยเฉพาะสินทรัพย์แต่ละรายการให้พูดถึงมากเกินไป โดยเฉพาะการตั้งต้นที่การหา Box Size ซึ่งต้องอธิบายกันจนเข้าใจเหมือนสอนเด็กปอสองปอสามคูณหารไม่ให้ผิดนั่นแหละ… ที่สำคัญก็คือ กราฟ PnF มีให้บริการนักลงทุนบนแพลตฟอร์มสำคัญๆ โดยไม่ต้องคำณวน Box Size เป็นก็มีบริการอยู่แล้วในปัจจุบัน ส่วนท่านที่ชอบพล๊อตลงสมุดตารางเพื่อนับคลื่นราคาแบบ Elliott Wave หรือ Wyckoff Method ด้วยตัวเอง ก็ถือว่าท่านเป็นกรณีพิเศษที่รู้และเข้าใจประโยชน์ของ PnF จนเกินจะแนะนำอะไรไปแล้ว หรือ ไม่ก็ควรจะเสียค่าครูเรียนให้รู้เรื่องจริงๆ จะดีกว่า… และแนะนำให้หาเรียนแบบตัวต่อตัวจะดีที่สุด

ผมเอากราฟ PnF มาแนะนำเพิ่มเติมในชุดความรู้เกี่ยวกับ Wyckoff Method ก็เพราะว่า ผมเห็นนักวิเคราะห์ที่มีผลงานเด่นๆ มักจะเอา Wyckoff Method มาจับทิศทางและวงจรราคากับกราฟ Point And Figure เสมอ เพื่อให้การนับคลื่นราคาแต่ละวงจรเหลือ Noise หรือ สัญญาณรบกวน น้อยที่สุด… ส่วนวิธีนับ Wyckoff Price Cycle บนกราฟ PnF จะดูจากขวามาซ้ายครับ และ เฟสต่างๆ ของ Wyckoff Method แบบคลาสสิคบนกราฟเส้น หรือ แท่งเทียน… จะพบแนวรับแนวต้าน และ จุดกลับตัวไม่ตรงกับกราฟ PnF เป็นส่วนใหญ่… ซึ่งนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่จะไม่พลาดที่จะดูและใช้ร่วมกัน

ส่วนตัวผมเคยเปิดคอร์สสอนวิเคราะห์หุ้นไทยนานมาแล้ว และมีบทที่ว่าด้วย Point And Figure Workshop ด้วย… ถ้าท่านใดสนใจอยากแลกเปลี่ยนพูดคุย หรือ อยากเรียนจริงจัง ก็สามารถทักมาคุยกันก่อนที่ไลน์ ID: dr.thum ได้ครับ… แต่เรียนก่อนน๊ะครับว่าขอพิจารณาเป็นรายกรณีครับเพราะครึ่งปีหลังแบบนี้ คิวมาเนืองแน่นทีเดียว

บทความในชุด Wyckoff Method… พื้นฐานการวิเคราะห์หลักทรัพย์ และ Cryptocurrency

  1. The Laws of Wyckoff… พื้นฐานนักเทรด 
  2. Wyckoff Price Cycle… วงจรราคาของวิคคอฟฟ์
  3. Wyckoff Accumulation and Selling Climax… ระยะสะสมของวิคคอฟฟ์
  4. Wyckoff Distribution And Buying Climax… ระยะจำหน่ายจ่ายแจกของวิคคอฟฟ์
  5. Wyckoff Point And Figure… การนับ PnF ร่วมกับทฤษฎีวิคคอฟฟ์

References…

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

Yearn Finance

YEarn Finance… DeFi Ecosystem ที่กล้าให้ผลตอบแทนสูงใกล้ 50%

ในบรรดา Token ดาวรุ่งที่ทำเอา Bitcoin กลายเป็น “ของถูกๆ” มาแล้วในบางช่วงเวลา จนเป็นที่กล่าวขาน รู้จักและได้รับความนิยมในแวดวง Cryptocurrencies อย่างรวดเร็วท่วมท้นตลอดช่วงครึ่งหลังปี 2020 ที่ผ่านมานั้น… ชื่อ Yearn.Finance หรือเหรียญ YFI ถือว่าเป็น “ม้ามืดที่มาในความมืด” จนไม่มีใครได้ทันตั้งตัว… เห็นอีกที ม้ามืดตัวนี้ก็ไปยืนตรงเส้นชัยเรียบร้อย พร้อมค่าตัวสูงสุดในปี 2020 ที่ 39,985.xx ดอลลาร์สหรัฐ และ All Time High ที่ 48,265.xx ดอลลาร์สหรัฐในช่วงวาเลนไทน์ ปี 2021 ที่ผ่านมา

smart manufacturing

Smart Factory… นับหนึ่ง

การใช้งาน IoT กับเครื่องจักรและสายการผลิตนั้น สามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่การเชื่อมต่อเครื่องจักรเพื่อให้สามารถควบคุมได้อย่างง่ายดายจากศูนย์ควบคุม… รายงานการทำงานของเครื่องจักรได้แบบอัตโนมัติ… การติดตั้ง Sensor เพื่อตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรเพิ่มเติม… การรายงานความผิดปกติที่เกิดขึ้น… การทำนายความเสี่ยงเพื่อป้องกันปัญหาล่วงหน้า… การเชื่อมข้อมูลจากเครื่องจักรเข้ากับระบบ ERP

Golf Club

สนามกอล์ฟ… ท่องเที่ยว กีฬาและอสังหาริมทรัพย์

ข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เผยแพร่ตัวเลขนักท่องเที่ยวกอล์ฟมาไทยประมาณ 700,000 คนต่อปี มีสนามกอล์ฟรวมทั่วประเทศราว 300 แห่งและรายได้จากนักท่องเที่ยวกอล์ฟประมาณ 3,300 ล้านบาท ซึ่งเป็นตัวเลขที่คุยกันในงาน TGTM 2019 หรืองาน Thailand Golf Travel Mart 2019 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-9 สิงหาคม 2019 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่

อู่ตะเภา… เมืองการบินภาคตะวันออก

Eastern Economic Corridor (EEC) หรือเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พื้นที่ยุทธศาสตร์การลงทุนที่รองรับด้วยความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานที่ตอบสนองทุกรูปแบบการการลงทุนและไลฟ์สไตล์ โดยเฉพาะการคมนาคมขนส่งที่พร้อมทั้งทางบก ทางเรือและทางอากาศ… วันนี้ผมจึงเอาโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกมาบันทึกไว้กับ properea ครับ!