Work From Home Forever… เร็วๆ นี้

Work From Home

Working From Home Economy หรือ WFH Economy เป็นคำที่ถูกนำมาปัดฝุ่นพูดถึงอย่างกว้างขวางในปี 2020 โดยก่อนหน้านั้น ได้ปรากฏในรายงานการวิจัยและบทความของ Dr.Nicholas Bloom จาก Stanford University ซึ่งถูกนำมาอ้างถึงในบทความเรื่อง The productivity pitfalls of working from home in the age of COVID-19 โดย Stanford News เผยแพร่ไปตั้งแต่ปลายมีนาคมปี 2020 ในขณะที่สถานการณ์โควิดทั่วโลกในเวลานั้น กำลังวิกฤตถึงขั้น Lock Down ทั่วโลกเหมือนๆ กันหมด… และองค์กรทั่วโลกที่เคยให้คนมาทำงานในสำนักงาน ต่างก็จัดรูปแบบการทำงานเป็นแบบ Remote หรือ ทำงานทางไกล หรือ Work From Home กันหมด

Dr.Nicholas Bloom ซึ่งสนใจ Working From Home Economy และตีพิมพ์ผลงานวิจัยเกี่ยวกับประเด็นนี้มาตั้งแต่ปี 2013 ได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่า… ความเคลื่อนไหวเพื่อให้สามารถทำงานจากที่บ้านได้ทั่วโลก มีจุดมุ่งหมายเพื่อรักษาผลผลิตและประสิทธิภาพในช่วงโควิดระบาดนั้น… มีความเป็นไปได้ที่จะทำให้ผลผลิต หรือ Productivity ตกต่ำลง และ ส่งผลกระทบการเติบโตทางเศรษฐกิจต่อเนื่องไปอีกหลายปี… โดยเฉพาะคนที่ต้องทำงานอยู่บ้านเคียงข้างลูกๆ ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม โดยไม่มีทางเลือกและไม่มีวันว่าง… เฉพาะประเด็นเหล่านี้ ก็สามารถสร้างความหายนะด้านการผลผลิต หรือ Productivity ให้กับองค์กรได้มหาศาล

Credit: Photo by Ketut Subiyanto from Pexels

ประเด็นก็คือ… ความเห็นของ Nicholas Bloom ในครั้งนี้ ขัดแย้งกับข้อมูลสนับสนุนมากมายผ่านผลงานตีพิมพ์ของ Nicholas Bloom ในอดีตแบบคนละขั้ว…โดยเฉพาะงานวิจัยหัวข้อ Does Working from Home Work? Evidence from a Chinese Experiment, 2013 ซึ่งยกยอประโยชน์ของ Work From Home และได้รับความสนใจจากสื่อสารมวลชน ผู้นำธุรกิจและพนักงานที่ต้องการหลีกเลี่ยงการเดินทางที่ยาวนานในสภาพการจราจรแออัดคับขันในเมืองใหญ่ รวมทั้งบรรยากาศการเมืองในสำนักงาน และผู้ที่ต้องการพัฒนาสมดุลชีวิตส่วนตัวและการทำงาน หรือทำ Work Life Balance ให้ชีวิตส่วนตัวดีขึ้นกว่าเดิม

งานวิจัยในปี 2013 ของ Nicholas Bloom ได้แบ่งกลุ่มพนักงานของบริษัท CTrip ซึ่งเป็นธุรกิจท่องเที่ยวในจีนแผนดินใหญ่ออกเป็นสองกลุ่ม… กลุ่มควบคุม 500 คน และ กลุ่มทดลอง 500 คน… การทดลองแสดงให้เห็นว่า การทำงานจากที่บ้านในช่วง 9 เดือนทำให้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 13 เปอร์เซ็นต์ หรือ เพิ่มขึ้น 22.24 นาทีต่อสัปดาห์… ในขณะที่อัตราการเลิกจ้างและลาออกลดลง 50%

Nicholas Bloom ชี้ว่า… ในวิกฤตโควิดต่างออกไป เพราะบริบทในวิกฤตโควิดมีตัวแปรอุปสรรค 4 ประการรบกวนการทำงานจากที่บ้าน ได้แก่… ลูก หรือ Children… พื้นที่นั่งทำงาน หรือ Space… ความเป็นส่วนตัว หรือ Privacy และ ตัวช่วย หรือ Choice

เมื่อสถานการณ์วิกฤตลากยาวจนถึงกลางปี 2021… ประเด็น WFH หรือ Work From Home กลับกลายเป็นแนวโน้มใหม่ที่หลายองค์กรมีความเคลื่อนไหวอย่างชัดเจนที่จะ Work From Home เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร บนตัวชี้วัดและกลไกการจัดการธุรกิจแบบ Work From Home อย่างชัดเจน

การสำรวจของ Simform และ Onepoll ช่วงต้นปี 2021 ในประเด็น Work From Home กับองค์กรธุรกิจในสหรัฐอเมริกาพบว่า… องค์กรธุรกิจที่มีฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกามากกว่า 82% ต้องการจะ Work From Home Forever หรือ ให้ทำงานจากทางไกลตลอดไป

ประเด็นเป็นแบบนี้ครับ… Work From Home หรือ Remote Working กำลังจะเปลี่ยน “ความปกติใหม่ของระบบงานในสำนักงาน หรือ New Normal for Office Work” ซึ่งมีการทำนายถึง “การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นถึงระดับโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมองค์กร” อีกมากทีเดียวบนบริบทการจัดการธุรกิจด้วยแนวทาง Remote Working หรือ Hybrid Working เป็นอย่างน้อย

ส่วนอะไรจะเปลี่ยนอย่างไรและแค่ไหน? ผมคิดว่ามีแง่มุมและประเด็นเฉพาะมากมายที่ต้องแยกและสกัดข้อมูลมาพูดถึง… โดยเฉพาะในบริบทสำนักงานขององค์กรธุรกิจในประเทศไทย ซึ่งในทางปฏิบัติดูเหมือนจะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงกันอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่กลางปี 2020 ไม่น้อย ทั้ง Remote Working หรือ Hybrid Working… แต่ในทางสถิติและข้อมูลเชิงลึกที่เชื่อถือได้… โดยส่วนตัวแล้วผมยังไม่มีข้อมูลอย่างเป็นทางการใดๆ ในมือจะเอามาแบ่งปันเลยครับ… แต่ก็เชื่อและมั่นใจมากว่า… Work From Home Forever หรือ Remote Working Forever เกิดในไทยด้วยแน่นอน…

ยินดีต้อนรับสู่ Working From Home Economy ครับ!

References…

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

Bonds

สินเชื่อบ้านในมือธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

นี่เป็นแนวโน้มการพัฒนาระบบนิเวศน์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่หาทางช่วยลูกค้าให้มีบ้าน โดยไม่ผลักลูกค้าและยอดขายไปให้คนนอกอย่างธนาคารตัดสินว่า เราควรจะขายบ้านหลังไหนให้ใครเมื่อไหร่… ในเมื่อตัวธุรกิจตัดสรรบ้านเองรู้ดีว่า มีแนวทางมากมายให้คนมีบ้านอยู่ โดยไม่จำกัดอยู่แต่กับเกณฑ์การประเมินสามัญ ที่มีธนาคารเป็นศูนย์กลาง

Creator Economy

Creator Economy… เศรษฐกิจนักสร้างสรรค์

ข้อมูลจาก ​​FastCompany.com ระบุว่า… มีคนกว่า 50 ล้านคนจากทั่วโลกที่ผันตัวเองมาเป็น Content Creators ในปี 2021 ที่ผ่านมา ทำให้มีมูลค่าทางการตลาดสูงกว่า 104,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่มีการลงทุนโดยตรงจากนักลงทุนเพื่อรองรับการเติบโตของ Content Creators ไปแล้วไม่น้อยกว่า 1,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีตัวเลขประมาณการรายได้ของ Content Creators ในกลุ่มเป้าหมายรายได้ปานกลางราว 41% ทำเงินค่าตอบแทนการพัฒนาคอนเทนต์ไปไม่น้อยกว่า 69,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2021

Greenhouse

เกษตรอินทรีย์ในระบบโรงเรือนพลาสติกคัดกรองแสง

คลีนิคเทคโนโลยี ของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เผยแพร่ข้อมูลการทำงานเชิงรุกของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. และหน่วยงานพันธมิตร ที่ได้นำองค์ความรู้การปลูกผักอินทรีย์ในระบบโรงเรือนพลาสติกคัดเลือกแสง ไปถ่ายทอดให้กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และนำข้อมูลโครงการมาเผยแพร่สู่สาธารณไว้อย่างน่าสนใจ

Space Perspective… บริการบอลลูนสตราโตสเฟียร์เพื่อการท่องเที่ยว

Space Perspective ก่อตั้งในปี 2019 โดย Jane Poynter และ Taber MacCallum โดยได้รับเงินลงทุนใน Series A ถึง 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนตุลาคม ปี 2021 โดยมีแผนจะบินท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์ในปี 2024 แต่ก็มีคิวจองไปแล้วกว่า 475 รายที่ยืนยันการจองด้วยเงินมัดจำค่าเดินทางระหว่าง 10,000–25,000 ดอลลาร์สหรัฐ… โดยมี​​เที่ยวบินทดสอบอันน่าประทับใจในในช่วงกลางปี 2020 ที่ผ่านมาดึงดูดนักท่องเที่ยว ซึ่งทดสอบด้วยแคปซูลบอลลูน Neptune สำหรับลูกเรือ 9 ที่นั่ง ลอยตัวด้วยก๊าซไฮโดรเจนจากศูนย์อวกาศเคนเนดีของ NASA โดยจะบินเหนือมหาสมุทรแอตแลนติกสู่ชั้นบรรยากาศสทราโทสเฟียร์เพื่อชมเส้นขอบอวกาศ… ใช้เวลาบินขึ้น 2 ชั่วโมง ชมอวกาศและเส้นขอบฟ้า 2 ชั่วโมง และ บินกลับอีก 2 ชั่วโมงรวมเวลาในเที่ยวบินทั้งหมด 6 ชั่วโมง