We Need Diversity Of Thought In The World To Face The New Challenges ~ Tim Berners-Lee

Tim Berners-Lee

ความท้าทายใหม่หลายอย่างที่เกิดขึ้นในวิกฤตโควิด นอกจากจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตไปจนถึงหลักคิดความเชื่อของพวกเราแล้ว สิ่งที่เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนอีกอย่างหนึ่งก็คือเทคโนโลยีทุกสาขา ถูกประยุกต์และปรับใช้ทดแทน “วิถีดั้งเดิม” หลายอย่างที่สะดุดลง… 

ประเด็นก็คือ… วิถีดั้งเดิมหลายอย่างที่สะดุดลงได้กลายเป็นปัญหาซับซ้อนรอการแก้ไข ซึ่งหลายปัญหาเป็นเรื่องใหญ่และสำคัญจนการปรับตัวอย่างหยาบๆ เพียงเพื่อให้พ้นปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเดียว… แทบไม่ได้ช่วยทดแทน หรือแม้แต่ชดเชยคุณค่าแบบดั้งเดิมที่ถูกทำลายลงโดยไม่ทันตั้งตัวได้

กรณีอุตสาหกรรมการศึกษาในวันที่ขนนักเรียนไปเจอครู และ เรียนสอนกัน OnSite มานานโดยไม่เคยคิดว่าจะต้องเปลี่ยนมาเรียนสอน Online กันเป็นกิจจะลักษณะในพอศอนี้… หรือแม้แต่ธุรกิจการค้า การลงทุนและการเดินทางแบบดั้งเดิมที่เคยเคลื่อนย้ายคนกับความมั่งคั่งไปด้วยกัน ซึ่งเกินวิสัยที่จะคิดออกว่าสักวันเราอาจจะออกจากบ้านตัวเองไม่ได้เหมือนกันหมดทั้งโลก

ความท้าทายครั้งใหม่และครั้งใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติในวิกฤตโควิด จึงรอให้วิกฤตเลวร้ายที่เปลี่ยนความคุ้นเคยดั้งเดิมของมนุษย์ทั้งหมดให้ผ่านพ้น ด้วยความหวังว่าทุกอย่างจะกลับไปเหมือนเดิมนั้น… คงยากแล้ว!

จริงอยู่… ปัญหาโรคระบาดครั้งนี้ในวันหนึ่งข้างหน้ายังไงเสียก็ต้องจบลง ซึ่งหลายอย่างอาจจะกลับมาเหมือนเดิมหรือคล้ายเดิม แต่ทุกคนรู้ดีว่า… ไม่ใช่ทุกอย่างแน่นอนที่จะกลับมาเหมือนเดิม เอาแค่เรื่องนัดประชุมที่ก่อนนั้นเคยนัดเวลาสถานที่ตรงกันได้ยากเย็น ย่อมจะถูกทดแทนด้วยวัฒนธรรมการประชุมออนไลน์ค่อนข้างแน่… ซึ่งถ้าการประชุมออนไลน์เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเลย กิจกรรมและธรรมเนียมหลายอย่างหลังจากนี้ก็คงเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนไปเลยอีกมากเช่นเดียวกัน

สิ่งที่น่าสนใจก็คือ… หลายคนจากหลายวงการที่ได้รับผลกระทบครั้งสำคัญนี้ต่างก็มี “แนวคิด” จากมุมมองหลากหลายที่จะปรับตัว และ เปลี่ยนแปลงบางสิ่ง หรือ ถึงขั้นเปลี่ยนเกือบทุกสิ่งให้สอดคล้องกับบริบทใหม่ของอนาคตที่อยู่ไม่ไกลนับจากนี้… การปรากฏขึ้นของแนวคิดพร้อมการกระทำที่แตกต่างกัน ท่ามกลาง “ปัญหาที่มีร่วมกัน… ในบริบทที่แตกต่างกัน” จนหลายกรณีปรากฏให้เห็นเป็น “ความขัดแย้งทางความคิด กลายเป็นขัดแย้งในทางปฏิบัติ” จนดูสับสนเคร่งเครียดปรากฏขัดแย้งอยู่ทั่วไป

Tim Berners-Lee เคยพูดถึงความหลากหลายทางความคิด หรือ Diversity Of Thought เอาไว้ว่า… We Need Diversity Of Thought In The World To Face The New Challenges… แปลว่า เราต้องการความหลากหลายทางความคิดในโลกที่เราต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่

Sir Timothy John Berners-Lee หรือ Tim Berners-Lee เป็นผู้ให้กำเนิด WWW Protocol ที่วิวัฒน์เติบโตบนเครือข่าย Internet มาเพียงสามสิบปีเศษ แต่ได้กลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของโลกในวันที่ “คนเคลื่อนที่ได้ลำบาก” แต่ข้อมูลข่าวสารมากมายกลับถูกเคลื่อนย้ายแบ่งปันได้ง่ายดายผ่าน WWW หรือ World Wide Web ซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลที่อยู่ในรูป HyperText จากคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องทุกรูปแบบที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตทั้งหมด

ปี 1989… Tim Berners-Lee ซึ่งขณะนั้นเป็นนักฟิสิกส์อยู่ที่ European Organization for Nuclear Research หรือ CERN ได้ส่งเอกสารชื่อ Information Management: A Proposal กับ Mike Sendall หัวหน้างานของเขาเพื่อทำโครงการเชื่อมโยงเอกสารมากมายที่สถาบันวิจัย CERN ต้องสืบค้นอ้างอิงใช้เพื่อร่วมกันทำงานวิจัยที่มีข้อมูลมหาศาล โดยมี Internet Technology ซึ่งเป็นที่รู้จักและยอมรับในวงกว้างแล้ว หลังจากประสบความสำเร็จในการทำวิจัยและทดลองใช้งานทางกลาโหมมาระยะหนึ่ง โดยเผยแพร่ออกจาก Advanced Research Projects Agency หรือ ARPA หรือ ในปัจจุบันคือ Defense Advanced Research Projects Agency หรือ DARPA ในปี 1960… ถูกใช้เป็นโครงสร้างพื้นฐานในการแชร์เอกสารใน CERN ภายใต้แนวคิด HyperText ของ Tim Berners-Lee

Tim Berners-Lee กำลังสาธิตเทคโนโลยี World Wide Web ภายในงานสัมมนา Hypertext 1991 ใน San Antonio, Texas… Credit: CERN 1994-2017; theguardian.com

เว็บไซต์แรกของโลกจึงถูกสร้างขึ้นที่ CERN และ ออนไลน์ครั้งแรกเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ปี 1991 โดยเวบเพจหน้านั้นให้คำอธิบายว่า World Wide Web คืออะไร… จะเป็นเจ้าของเบราว์เซอร์ทำได้อย่างไร และ จะติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์ได้อย่างไร… นอกจากนั้น Web-Server ของ Tim Berners-Lee ยังถือว่าเป็น Web Directories แรกของโลก ซึ่งให้บริการเวบไซต์อื่นๆ และสร้างการเปลี่ยนแปลงให้อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ครั้งใหญ่… โดยเปลี่ยนคอมพิวเตอร์จากเครื่องมือช่วยทำเอกสาร มาเป็นเครื่องมือทางข้อมูลสำหรับมนุษยชาติอย่างแท้จริง

ปี 1994…  Tim Berners-Lee ได้ก่อตั้ง World Wide Web Consortium หรือ W3C ขึ้นที่ Massachusetts Institute of Technology หรือ MIT โดยมีสถาบันและบริษัทเทคโนโลยีมากมายพร้อมใจเข้าร่วมสร้างมาตรฐาน WWW โดย Tim Berners-Lee ไม่จดสิทธิบัตร และ ไม่เรียกรับค่าตอบแทนนวัตกรรมที่ตัวเองพัฒนาขึ้นแต่อย่างใด

ธันวาคม 2004…  Tim Berners-Lee รับตำแหน่งศาสตราจารย์ประจำมหาวิทยาลัย ณ University of Southampton ในประเทศอังกฤษ และริเริ่มพัฒนาโครงการ Semantic Web หรือ Web 3.0 ขึ้นจากที่นี่… และในวาระรับตำแหน่งที่ University of Southampton นี่เองที่ Queen Elizabeth II ได้พระราชทาบบรรดาศักดิ์ชั้นอัศวินเป็น Sir Timothy John Berners-Lee นับแต่นั้น

Sir Timothy John Berners-Lee เกิดวันที่ 8 มิถุนายน ปี 1955 ในลอนดอน ประเทศอังกฤษ… และปัจจุบันยังเป็นเสาหลักของ WWW ที่ทำให้คนส่วนใหญ่ทั่วโลก ยังสามารถชีวิตประจำวันที่ได้ดีแม้เดินทางไปมาหาสู่กันลำบาก

ส่วนความหลากหลายทางความคิดในปัจจุบัน ที่เห็นขัดแย้งมั่วซั่วทั้งที่อยู่ในอินเตอร์เน็ต หรือ โลกออนไลน์ และ ในโลกภายนอกซึ่งยังหาที่ปัสสาวะได้จริงๆ อยู่นั้น… หลายความขัดแย้งไม่ได้เกิดจากความหลากหลายทางความคิดเลย แต่เกิดจากความคิดที่ติดตรึงด้วยความเชื่อเก่า หรือ ความคุ้นชินเก่า หรือแม้แต่ความพยายามแบบเก่า ที่ไม่ได้สนใจจะพิจารณาว่าต้องเสีย “โอกาส” อะไรไปบ้าง จากชุดความคิดจากความเชื่อที่ขัดแย้งกับบริบทในโลกความจริงที่ “เปลี่ยนโดยธรรมชาติ” อยู่ตลอดเวลา… ความหลากหลายทางความคิดที่ทำลายโอกาส และ สร้างความขัดแย้งไม่รู้จบ จึงไม่ถือว่าเป็นความหลากหลายทางความคิดที่สร้างสรรค์… และชัดเจนว่าไร้ประโยชน์ชัดเจน ถึงแม้จะเสนอแนวคิดเพื่อเปลี่ยนแปลงอะไรมากมาย ยกเว้นเปลี่ยนแปลงจากภายในของคนหรือกลุ่มคนที่ผลิตชุดความคิดที่ไม่สร้างสรรค์… ประเด็นก็คือ ถ้าชุดความคิดนั้นไม่ได้ทำให้คนส่วนใหญ่ได้ประโยชน์อย่างแท้จริง เหมือนที่ Sir Timothy John Berners-Lee เปลี่ยนโลกใบนี้ด้วยชุดความคิดให้ทุกคนได้ประโยชน์จาก WWW ฟรีๆ และทุกคนได้ประโยชน์จากมันจริงๆ ในทุกเมื่อเชื่อวันของทุกคน… การอยากเปลี่ยนอะไรโดยไม่คิดจะเปลี่ยนอะไรจึงไร้ค่า และ สร้างแต่ความขัดแย้งที่ไร้โอกาสเสมอ

References…

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

SCB Robinhood

Robinhood แอปพลิเคชั่นน้องใหม่ในสนาม Food Delivery

Robinhood Delivery Platform เป็นเลิศและได้เปรียบสุดๆ คือ เงินจะเข้าบัญชีทั้งร้านค้าและผู้ส่งสินค้าภายใน 1 ชั่วโมงหลังจากปิดออเดอร์ โดยระบบการรับจ่ายเงินจะเป็นระบบดิจิทัลทั้งหมด ไม่มีเงินสด… ซึ่ง Robinhood Delivery Platform ใช้ข้อได้เปรียบในฐานะทายาทธนาคารยักษ์ใหญ่อย่างไทยพาณิชย์ จัดหนักผ่านเงื่อนไขทางการเงิน จนเห็นเค้าลางสงคราม “แพล็ตฟอร์มมอร์ไซด์ส่งของ” อีกครั้งหนึ่ง…

Smart Contracts

Smart Contracts… หลักฐานธุรกรรมโดยอัตโนมัติบนบล็อกเชน

Blockchain ซึ่งเป็นเหมือนสมุดบัญชีธนาคารจะบันทึกรายการธุรกรรม ไม่ต่างจากสมุดบัญชีธนาคารที่มีไว้เพื่อบันทึกรายการฝาก–ถอนเงินตามฟอร์มใบฝาก–ถอนที่แนบไปก่อน ซึ่งใบฝาก–ถอนนี่เองที่เป็น “หลักฐานอ้างอิงอย่างเป็นรูปธรรม” ในการฝาก–ถอนเงิน… ซึ่งในโลกธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เป็น Blockchain Driven จะมีการใช้ Smart Contract เป็น “หลักฐานอ้างอิงอย่างเป็นรูปธรรม” ซึ่งต้องเติมข้อมูลลงฟอร์มก่อนจะส่งไปบันทึกธุรกรรมบนบล็อกเชน

Joe Biden

Fear Never Builds The Future, But Hope Does – Joe Biden

ความกลัวจะมาพร้อมความกังวล หรือ Anxiety ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของความกลัว แต่จะต่างกันที่… ความวิตกกังวลเกิดขึ้นจากภายในและทำงานอยู่ภายในความคิดจิตใจเรา โดยเฉพาะสิ่งที่เราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นหรือไม่ เวลาเราวิตกหรือกังวลมักเป็นความรู้สึกเครียดที่เกิดจากการคิดล่วงหน้าไปก่อนว่าเรื่องเลวร้ายบางอย่างอาจเกิดขึ้น… ความกังวลจึงมักเป็นอารมณ์ที่ผุดขึ้นได้แบบไม่มีปี่มีขลุ่ยและไม่เกี่ยวข้องกับเหตุตรงหน้าก็ได้ด้วย

หินปลาวาฬ บึงกาฬ

บึงกาฬฮับ…

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม คุณศักดิ์สยาม ชิดชอบ กล่าวระหว่างเปิดโครงการนำการนำยางพารามาใช้เพื่อปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนนที่ จ.บึงกาฬ ว่า… ภารกิจของคมนาคมมีการพัฒนาจังหวัดบึงกาฬ มีโครงการถนนที่เชื่อมโยงระหว่างประเทศ และเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่กระทรวงคมนาคมจัดงบประมาณให้มากถึง 9,853 ล้านบาท