Water on Mars… น้ำบนดาวอังคาร

ExoMars

งานตีพิมพ์บนวารสาร Icarus Journal ซึ่งเป็นวารสารเพื่อนำเสนอผลงานด้าน Planetary Science หรือ วิทยาการด้านอวกาศและดวงดาว… โดย Icarus Volume 374 ฉบับวันที่ 1 มีนาคม 2022 ซึ่งเผยแพร่ฉบับดิจิทัลบน sciencedirect.com ไปตั้งแต่เดือนธันวาคมปี 2021 ไปก่อนแล้ว… ได้ตีพิมพ์บทความในหัวข้อ The evidence for unusually high hydrogen abundances in the central part of Valles Marineris on Mars อันเป็นการนำเสนอหลักฐานเชิงประจักษ์ของ “การพบน้ำ” ใกล้เส้นศูนย์สูตรบนดาวอังคารจากภารกิจ ExoMars ที่มุ่งศึกษาและทำความเข้าใจพฤติกรรมของน้ำและแก๊สบนดาวอังคารโดยยาน Trace Gas Orbiter ภายใต้การนำของ ESA หรือ European Space Agency และ Roskosmos… โดยใช้เครื่องมือสำรวจชื่อ FREND หรือ Fine-Resolution Epithermal Neutron Detector ค้นหาแก๊สและน้ำที่ซ่อนอยู่ใต้ผิวของดาวอังคาร และ ได้ค้นพบน้ำในบริเวณ Valles Marineris…

สำหรับท่านที่ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับดาวอังคารมากนัก ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่า… ดาวอังคารมีน้ำ และ สำรวจพบน้ำที่เป็นน้ำแข็งทั้งขั้วเหนือ และ ขั้วใต้ของดาวอังคาร และ ยังสำรวจพบไอน้ำเบาบาง และ ปริมาณเล็กน้อยในบรรยากาศบางแหล่งด้วย แต่น้ำในรูปของเหลวบนดาวอังคารยังไม่เคยมีการสำรวจพบมาก่อน รวมทั้งแหล่งน้ำนอกขั้วเหนือใต้ของดาวแดง… เพราะความดันบรรยากาศที่พื้นผิวดาวแดงโดยเฉลี่ยมีเพียง 600 ปาสกาล หรือ 0.087 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว หรือ ประมาณ 0.6% ของความดันระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ยของโลก อีกทั้งอุณหภูมิเฉลี่ยของดาวแดงก็ต่ำเพียง 210 องศาเคลวิน หรือ −63°C ซึ่งทำให้น้ำระเหิด หรือ เยือกแข็งอย่างรวดเร็ว

การสำรวจดาวอังคารในภารกิจมุ่งเป้าตั้งอาณานิคมบนดาวแดงจึงมุ่งสำรวจน้ำ และ สร้างนวัตกรรมการจัดการน้ำบนดาวอังคารเป็นสำคัญ… โดยการสำรวจพื้นที่ Candor Chasma ฝั่งตะวันออกในบริเวณ Valles Marineris ด้วย FREND หรือ Fine-Resolution Epithermal Neutron Detector ก็พบหลักฐานการมีน้ำอยู่ใต้เปลือกดาวแดง

แอนิเมชั่นจำลองภูมิประเทศ Candor Chasma

การค้นพบนี้เป็นเรื่องใหญ่ และ เป็นเรื่องสำคัญที่น่าตื่นเต้นที่สุดเรื่องหนึ่งในการสำรวจดาวอังคาร แม้จะยังมีคำถามมากมายต้องค้นหาคำตอบต่อไป โดยเฉพาะการค้นพบน้ำในบริเวณใกล้กับเส้นศูนย์สูตรของดาวแดง ซึ่งแม้แต่ทีมนักวิทยาศาสตร์ผู้ค้นพบยังบอกว่า… Uncommon for Equatorial Region หรือ ไม่ใช่เรื่องปกติธรรมที่จะพบน้ำในบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตร ที่มีสภาพภูมิประเทศแบบเดียวกับ Grand Canyon อันเป็นหุบเขาแห้งแล้งแปลกตาและสลับซับซ้อนในสภาพพื้นผิวดาวอังคาร

แต่ FREND ซึ่งทำงานด้วยเทคนิค Collimated Neutron โดยการทำ Neutron Emission Mapping หรือ ตรวจจับอนุภาคนิวตรอน ก็ยืนยันการพบอนุภาคของไฮโดรเจนอย่างชัดเจนจนเป็นอื่นไปไม่ได้นอกจากจะสรุปว่า… 

ยังมีแหล่งน้ำอีกมากที่รอการค้นพบอยู่ใต้พิภพดาวแดงแห่งความหวังของมนุษย์ชาติในฐานะเผ่าพันธุ์ข้ามดวงดาว!

References…

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

Hydroponic

ปลูกผักบนน้ำ

เพื่อนผมท่านหนึ่ง… จะทำงานการเป็นลูกจ้างอีกสัปดาห์เดียว ก็จะเกษียณตัวเองออกมาเป็นเกษตรกร ที่เพื่อนท่านนี้เตรียมการมานาน… โดยเธอวางแผนจะปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ บนที่ดินมรดก ที่มีแผนระยะสั้นเป็นการปลูกเพื่อตัดขายผักสด… ทำร้านอาหารและแปรรูปผลผลิตในระยะกลางและระยะยาว

เศรษฐกิจจีนกลางไตรมาส 2… 

17 พฤษภาคม 2023… อัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวนในต่างประเทศ หรือ Offshore Yuan อ่อนค่าลงต่ำกว่าระดับจิตวิทยาที่ 7 CMY/USD มาเคลื่อนไหวอยู่ที่ราว 7.0076 CMY/USD ซึ่งต่ำสุดเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม 2022 ในขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงที่ธนาคารกลางจีนกำหนดอัตราอ้างอิงของเงินหยวนเอาไว้ที่ 6.9748 CMY/USD เท่านั้น

smart manufacturing

Smart Factory… นับหนึ่ง

การใช้งาน IoT กับเครื่องจักรและสายการผลิตนั้น สามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่การเชื่อมต่อเครื่องจักรเพื่อให้สามารถควบคุมได้อย่างง่ายดายจากศูนย์ควบคุม… รายงานการทำงานของเครื่องจักรได้แบบอัตโนมัติ… การติดตั้ง Sensor เพื่อตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรเพิ่มเติม… การรายงานความผิดปกติที่เกิดขึ้น… การทำนายความเสี่ยงเพื่อป้องกันปัญหาล่วงหน้า… การเชื่อมข้อมูลจากเครื่องจักรเข้ากับระบบ ERP

PermaCulture Farm

Permaculture Farming… เกษตรวิถียั่งยืน

Permaculture Farming ในปัจจุบัน ถือเป็นรูปแบบการพัฒนาที่ดินแนวทางหนึ่งที่กินได้ ขายด้วย มองสวยและยั่งยืน… และยังเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาผังเมืองอัจฉริยะที่เอาระบบนิเวศน์เป็นศูนย์กลางด้วย