Water on Mars… น้ำบนดาวอังคาร

ExoMars

งานตีพิมพ์บนวารสาร Icarus Journal ซึ่งเป็นวารสารเพื่อนำเสนอผลงานด้าน Planetary Science หรือ วิทยาการด้านอวกาศและดวงดาว… โดย Icarus Volume 374 ฉบับวันที่ 1 มีนาคม 2022 ซึ่งเผยแพร่ฉบับดิจิทัลบน sciencedirect.com ไปตั้งแต่เดือนธันวาคมปี 2021 ไปก่อนแล้ว… ได้ตีพิมพ์บทความในหัวข้อ The evidence for unusually high hydrogen abundances in the central part of Valles Marineris on Mars อันเป็นการนำเสนอหลักฐานเชิงประจักษ์ของ “การพบน้ำ” ใกล้เส้นศูนย์สูตรบนดาวอังคารจากภารกิจ ExoMars ที่มุ่งศึกษาและทำความเข้าใจพฤติกรรมของน้ำและแก๊สบนดาวอังคารโดยยาน Trace Gas Orbiter ภายใต้การนำของ ESA หรือ European Space Agency และ Roskosmos… โดยใช้เครื่องมือสำรวจชื่อ FREND หรือ Fine-Resolution Epithermal Neutron Detector ค้นหาแก๊สและน้ำที่ซ่อนอยู่ใต้ผิวของดาวอังคาร และ ได้ค้นพบน้ำในบริเวณ Valles Marineris…

สำหรับท่านที่ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับดาวอังคารมากนัก ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่า… ดาวอังคารมีน้ำ และ สำรวจพบน้ำที่เป็นน้ำแข็งทั้งขั้วเหนือ และ ขั้วใต้ของดาวอังคาร และ ยังสำรวจพบไอน้ำเบาบาง และ ปริมาณเล็กน้อยในบรรยากาศบางแหล่งด้วย แต่น้ำในรูปของเหลวบนดาวอังคารยังไม่เคยมีการสำรวจพบมาก่อน รวมทั้งแหล่งน้ำนอกขั้วเหนือใต้ของดาวแดง… เพราะความดันบรรยากาศที่พื้นผิวดาวแดงโดยเฉลี่ยมีเพียง 600 ปาสกาล หรือ 0.087 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว หรือ ประมาณ 0.6% ของความดันระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ยของโลก อีกทั้งอุณหภูมิเฉลี่ยของดาวแดงก็ต่ำเพียง 210 องศาเคลวิน หรือ −63°C ซึ่งทำให้น้ำระเหิด หรือ เยือกแข็งอย่างรวดเร็ว

การสำรวจดาวอังคารในภารกิจมุ่งเป้าตั้งอาณานิคมบนดาวแดงจึงมุ่งสำรวจน้ำ และ สร้างนวัตกรรมการจัดการน้ำบนดาวอังคารเป็นสำคัญ… โดยการสำรวจพื้นที่ Candor Chasma ฝั่งตะวันออกในบริเวณ Valles Marineris ด้วย FREND หรือ Fine-Resolution Epithermal Neutron Detector ก็พบหลักฐานการมีน้ำอยู่ใต้เปลือกดาวแดง

แอนิเมชั่นจำลองภูมิประเทศ Candor Chasma

การค้นพบนี้เป็นเรื่องใหญ่ และ เป็นเรื่องสำคัญที่น่าตื่นเต้นที่สุดเรื่องหนึ่งในการสำรวจดาวอังคาร แม้จะยังมีคำถามมากมายต้องค้นหาคำตอบต่อไป โดยเฉพาะการค้นพบน้ำในบริเวณใกล้กับเส้นศูนย์สูตรของดาวแดง ซึ่งแม้แต่ทีมนักวิทยาศาสตร์ผู้ค้นพบยังบอกว่า… Uncommon for Equatorial Region หรือ ไม่ใช่เรื่องปกติธรรมที่จะพบน้ำในบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตร ที่มีสภาพภูมิประเทศแบบเดียวกับ Grand Canyon อันเป็นหุบเขาแห้งแล้งแปลกตาและสลับซับซ้อนในสภาพพื้นผิวดาวอังคาร

แต่ FREND ซึ่งทำงานด้วยเทคนิค Collimated Neutron โดยการทำ Neutron Emission Mapping หรือ ตรวจจับอนุภาคนิวตรอน ก็ยืนยันการพบอนุภาคของไฮโดรเจนอย่างชัดเจนจนเป็นอื่นไปไม่ได้นอกจากจะสรุปว่า… 

ยังมีแหล่งน้ำอีกมากที่รอการค้นพบอยู่ใต้พิภพดาวแดงแห่งความหวังของมนุษย์ชาติในฐานะเผ่าพันธุ์ข้ามดวงดาว!

References…

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

Solar Farm

Solar Farm การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ EEC

การพัฒนาและลงทุนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับภาคเอกชนในประเทศไทย แบบผสมผสาน ร่วมกับการทำการเกษตรในพื้นที่เดิมตามสัดส่วนที่เหมาะสม โดยในระยะแรก การพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จะมีขนาดไม่น้อยกว่า 500 เมกะวัตต์ มูลค่าเงินลงทุนโครงการประมาณ 23,000 ล้านบาท

Townhouse

ตลาดที่อยู่อาศัยแนวราบกรุงเทพ-ปริมณฑล ปี 2021… บทวิเคราะห์จาก SCB EIC

ความรุนแรงของการแพร่ระบาดของ COVID19 ระลอกใหม่… ส่งผลให้ตลาดที่อยู่อาศัยแนวราบที่เริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวในช่วงครึ่งแรกของปี 2021 ต้องกลับมาชะลอลงไปอีกครั้ง โดยเฉพาะทาวน์เฮาส์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มตลาดระดับกลางถึงล่าง ที่ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจค่อนข้างสูง…

915Labs

Microwave Assisted Thermal Sterilization… เทคโนโลยียืดอายุอาหาร

Microwave Assisted Thermal Sterilization หรือ MATS เป็นเทคโนโลยีการฆ่าเชื้อและบรรจุอาหาร โดยใช้คลื่นไมโครเวฟความยาวคลื่น 915 MHz เพื่อฆ่าเชื้อในขั้นตอนการบรรจุอาหารนั้น… MATS จะรักษาความสดของอาหารได้มากกว่าการฆ่าเชื้อด้วยเครื่องรีทอร์ทอย่างชัดเจน

Arbitrum Network

Arbitrum Network

เทคโนโลยีของ Arbitrum ถูกพัฒนาขึ้นภายใต้การนำของ Professor Edward W. Felten หรือ Ed Felten ศาสตราจารย์ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์จาก Princeton University ผู้บรรยายหัวข้อ Bitcoin and Cryptocurrency Technologies ที่มีคนติดตามมากที่สุดคนหนึ่งของโลก และ ยังเคยทำงานในทำเนียบขาวในตำแหน่ง Deputy United States Chief Technology Officer หรือ ตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีแห่งสหรัฐอเมริกามาแล้ว…