Properea

UDON 2029… อุดรในทศวรรษหน้า

พ.ท. วรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ ประธานกรรมการ บริษัท อุดรธานีพัฒนาเมือง จำกัด เปิดเผยว่า ผลการหารือกับคณะนักวิจัย “โครงการพัฒนากลไกการพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อออกแบบเมืองอย่างชาญฉลาดเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคม” สมาคมการผังเมืองไทย ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ผู้อำนวยการสำนักการช่าง เทศบาลนครอุดรธานี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี เลขานุการสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวอุดรธานี ผู้แทนผู้ค้าปลีกพื้นที่ถนนประจักษ์ศิลปาคมและถนนทองใหญ่ พร้อมด้วยผู้นำชุมชน 3 แห่งรอบสี่แยกทองใหญ่และสถานีรถไฟอุดรธานี เห็นควรเร่งรัดการออกแบบปรับปรุงระบบกายภาพพื้นที่สองข้างทางถนนประจักษ์ศิลปาคม ช่วงสี่แยกทองใหญ่ (สี่แยกชิบูย่า) จนถึงศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานี ซอยสัมพันธมิตร ถนนวัฒนานุวงศ์ และถนนทองใหญ่ พื้นที่โดยรวม 2.2 ตารางกิโลเมตร ให้เป็นศูนย์เศรษฐกิจไมช์พัฒนาพิเศษ (MICE Special Districts หรือ MSD)

ข้อความตอนต้นผมคัดลอกมาจากเวบไซด์ข่าวฐานเศรษฐกิจครับ… หลายเดือนก่อนผมได้ตามข่าวเรื่องทางม้าลาย 3D ที่สี่แยกชิบูย่า ในอุดรธานีมาบ้าง และก่อนหน้านั้น ในเวบไซด์ของเทศบาลอุดรธานีก็มาการลงรูปและข่าวสั้น เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ UDON 2029 โดยมีคุณอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นำการสัมนาเองเลยทีเดียว

พอผมมาเจอข่าว “สตรีทฟู้ดอุดรธานี” เข้า… ผมก็ถึงบางอ้อว่า แอคชั่นแพลน UDON 2029 เริ่มขึ้นแล้ว

เข้าเรื่องกันแบบไม่อ้อมค้อมก็คือ… พื้นที่ ถนนประจักษ์ศิลปาคม ช่วงสี่แยกทองใหญ่ (สี่แยกชิบูย่า) ถึงเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานี ซอยสัมพันธมิตร ถนนวัฒนานุวงศ์ และถนนทองใหญ่ คือถนนคนเดินอุดรธานี และ คุณฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทยเปิดเผยว่า อีก 2 ปีข้างหน้า อุดรธานีต้องการห้องพักสูงถึง 8,000 ห้อง ในขณะที่ปัจจุบัน อุดรธานีมีห้องพักในโรงแรมเพียง 6,917 ห้อง และห้องพักในพื้นที่ MSD มีเพียง 5,550 ห้องเท่านั้น

… ข่าวว่าทุนโรงแรมจากกรุงเทพฯ ขยับขึ้นอิสานตอนบนคงเป็นที่นี่

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email