ทำแผนที่รอยเลื่อนเปลือกโลกจากอวกาศด้วยดาวเทียม และ Radar Interferometry

โศกนาฏกรรมแผ่นดินไหวในเขตประเทศตุรกีและซีเรีย ซึ่งทำความเสียหายให้ชีวิตและทรัพย์สินมากมายเกินจะประมาณได้ในตอนนี้นั้น… แม้จะเป็นเรื่องเศร้าสลดที่จะถูกพูดถึงไปอีกนานแสนนาน แต่ในทางวิทยาศาสตร์ที่มนุษย์ยังคงหาทางจัดการกับภัยพิบัตินานาด้วยสติปัญญาของเผ่าพันธุ์ ก็ยังคงเดินหน้าต่อไปโดยจะใช้ประโยชน์จากปรากฏการณ์ และ เหตุการณ์ที่เกิดไปแล้ว มาหาทางป้องกัน และหรือ ปกป้องความเสียหายจากภัยธรรมชาติเหนือการควบคุมของมนุษย์เหล่านี้ให้ดีกว่าเดิมในทางใดทางหนึ่ง

รายงานข่าวจากสำนักข่าว BBC โดย Jonathan Amos ได้เปิดเผยข้อมูลการทำแผนที่แสดงการปลดปล่อยพลังงานใต้พิภพอันมหาศาลด้วยการใช้ ดาวเทียมเซนทิเนล-1เอ หรือ Sentinel-1A ของสหภาพยุโรป ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อการทำแผนที่ในช่วงเช้าวันศุกร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2023 ในระหว่างเคลื่อนผ่านน่านฟ้าตุรกีจากทางตอนเหนือไปทางใต้ที่ระดับความสูง 700 กิโลเมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง

ดาวเทียม Sentinel-1A มีอุปกรณ์เรดาร์ที่สามารถตรวจจับสัญญาณจากพื้นดินได้ในทุกสภาพอากาศทั้งกลางวันและกลางคืน โดยจะสแกนหาภูมิภาคที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวของโลกเป็นประจำ โดยการแกะรอยการยกตัวของพื้นผิวโลกที่มักจะไม่มีการเผยให้เห็นอย่างชัดเจน… ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงเมื่อวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2023 ซึ่งเห็นได้ชัดว่าพื้นดินคดงอ พังทลาย เกิดรอยแยกออกจากกัน

นักวิจัยได้ใช้เทคนิค Interferometry ซึ่งเป็นวิทยาการด้านการประยุกต์ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อตีความข้อมูลที่อยู่ในรูปคลื่น… โดยจะเปรียบเทียบภาพ “ก่อน และ หลัง” เหตุแผ่นดินไหว ซึ่งภาพที่ถอดได้จาก Interferometer บนดาวเทียม Sentinel-1A ได้ให้ภาพที่ชัดเจนว่ารอยเลื่อนจากเหตุแผ่นดินไหวตุรกีและซีเรียครั้งนี้ก่อตัวอย่างไร…

จากภาพ… สีแดงอธิบายการเคลื่อนไหวของเปลือกโลกไปทางดาวเทียมในระหว่างดาวเทียมเคลื่อนผ่านน่านฟ้าประเทศตุรกีครั้งล่าสุด สีน้ำเงินบันทึกรอยเลื่อนที่ห่างออกไปจากดาวเทียม ซึ่งเห็นได้ชัดเจนว่าพื้นดินเปลี่ยนรูปไปตามแนวรอยเลื่อนอนาโตเลียตะวันออก หรือ East Anatolian Fault

แผ่นดินไหวเมื่อจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2023 ทั้งขนาด 7.8 ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก เวลา 01.17 น. ตามเวลามาตรฐานกรีนิช และ ขนาด 7.5 ที่เวลา 10.24 น. ตามเวลามาตรฐานกรีนิช ได้เกิดเปลือกโลกเคลื่อน “ไปทางซ้าย” โดยหลายพื้นที่ขยับไปเป็นระยะหลายเมตรก็มี

ในทางวิทยาศาสตร์… แผนที่จากดาวเทียม Sentinel-1A จะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2023 และ ความรู้นี้จะนำไปสู่การสร้างแบบจำลองการเกิดแผ่นดินไหวในภูมิภาคได้ จากนั้นก็จะมีการประเมินความเสี่ยง ซึ่งเจ้าหน้าที่ทางการตุรกีสามารถใช้ข้อมูลนี้ในการวางแผนฟื้นฟูได้อีกด้วย… รวมทั้งการถกเถียงทางวิชาการถึงความเกี่ยวข้องของแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงทั้ง 2 ครั้ง และ การค้นหาปัจจัยชี้นำการเกิดแผ่นดิวไหวในอนาคตเพื่อใช้เตือนภัยด้วย 

โดยมีศูนย์เพื่อการสังเกตการณ์และแบบจำลองแผ่นดินไหว ภูเขาไฟ และ ธรณีวิทยาแปรสัณฐาน หรือ Centre for Observation and Modelling of Earthquakes, Volcanoes and Tectonics หรือ Comet ของสหราชอาณาจักร เป็นเจ้าภาพในการจัดทำแผนที่รอยเลื่อนเปลือกโลกในเขตภัยพิบัติ

Professor Tim Wright ในฐานะผู้อำนวยการของ Comet กล่าวว่า… การสังเกตการณ์ของดาวเทียม Sentinel-1A ได้แสดงให้เห็นว่ามีขนาดของแรงเข้ามาเกี่ยวข้อง… 

ผู้อำนวยการของ Comet ยังกล่าวอีกว่า… สำนักข่าวต่างๆ รายงานข่าวแผ่นดินไหวโดยระบุ “จุดศูนย์กลาง” ราวกับว่าเป็นตำแหน่งของแหล่งกำเนิดเพียงแห่งเดียวคล้ายระเบิด ทั้งๆ ที่ข้อเท็จจริงของการเกิดแผ่นดินไหวทุกครั้ง จะมาจากการเลื่อนของรอยเลื่อนแผ่นเปลือกโลกขนาดใหญ่ ยิ่งแรงสั่นสะเทือนมาก รอยเลื่อนแผ่นเปลือกโลกที่แยกออกก็จะยิ่งมีขนาดใหญ่มากด้วย…

ผู้อำนวยการของ Comet ยืนยันว่า… เราสามารถทำแผนที่รอยแยกต่างๆ ด้วยดาวเทียม เพราะแผ่นดินรอบๆ เปลี่ยนแปลงไป ในกรณีนี้มีรอยแยกสูงสุดาว 5 ถึง 6 เมตร โดยรอยแยกของแผ่นดินไหวขนาด 7.8 ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกมีความยาว 300 กิโลเมตรโดยประมาณ และ รอยแยกครั้งที่สองจากแรงสั่นสะเทือนขนาด 7.5 มีความยาวราว 140 กิโลเมตรโดยประมาณ… ซึ่งถ้าเทียบกับระยะทางจากลอนดอนไปปารีสที่มีระยะทางประมาณ 345 กิโลเมตรเท่านั้น

Professor Tim Wright ระบุว่า… ความเสียหายสูงสุดจะอยู่ใกล้กับรอยเลื่อนแผ่นเปลือกโลก แต่ก็จะมีความเสียหายกระจายตัวอยู่ทั่วภูมิภาคทั้งสองข้างของรอยเลื่อนของแผ่นเปลือกโลกเช่นกัน

ในยุคก่อนที่จะมีดาวเทียม… นักธรณีวิทยาจะทำแผนที่รอยเลื่อนแผ่นเปลือกโลกที่เกิดจากแผ่นดินไหวด้วยการเดินสำรวจแนวรอยแยก ซึ่งเป็นกระบวนการที่ต้องใช้แรงมาก และ มักจะพลาดรายละเอียดจำนวนมาก กระทั่งมีการพัฒนา Radar Interferometry จากอวกาศในทศวรรษ 1990 และ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ได้กลายเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์มาก… ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับคุณภาพของอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณ แต่ก็เป็นผลมาจากอัลกอริทึมที่ฉลาดขึ้นและคอมพิวเตอร์ที่ทรงพลังมากขึ้นด้วย

ปัจจุบันเราจึงใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงในการนำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์ แต่ Comet ต้องรอหลายวันเพราะดาวเทียม Sentinel-1A ต้องอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมในท้องฟ้าเพื่อให้เห็นตุรกีชัดเจนที่สุด ซึ่งเรื่องนี้จะค่อยๆ พัฒนาขึ้นตามการส่งดาวเทียมเรดาร์ออกไปใช้งานมากขึ้นในอนาคต

References…

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

placeholder

The Gifts We Want to Give in 2018

Social currency pipeline. Churning anomalies cannibalize this vendor is incompetent cross-pollination. When does this sunset? no scraps hit the floor ramp up put a record

two person riding on yellow suv and man and woman walking behind it

Special Tourist Visa… Update 22/09/2020

การเดินทางเข้าประเทศไทยด้วย STV จะต้องทำผ่านบริษัทนำเที่ยวที่ได้ลงทะเบียนกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเท่านั้น นักท่องเที่ยวไม่สามารถยื่นขอต่อสถานทูตได้ด้วยตัวเอง คาดว่าใช้ระยะเวลาขออนุมัติบริษัทนำเที่ยวจะไม่ยาวนานมากนัก

Fresh Food Delivery

Freshket.co ตลาดสดออนไลน์เพื่อร้านอาหาร

ท่านที่กำลังแก้ปัญหาหลายอย่างของ Operation ร้านอาหารของตัวเองท่ามกลางวิกฤต COVID-19 ที่สุดท้ายแล้ว ร้านอาหารหรือคนทำอาหารขาย ควรได้โฟกัสอาหารและลูกค้ามากกว่า… ส่วนวัตถุดิบที่ใช้ในการปรุงอาหารควรได้สินค้าจาก First Hand Supplier ที่ของสดก็ไม่ผ่านหลายมือจนคุณภาพด้อยลงเพราะส่งต่อหลายทอด แถมโครงสร้างราคาต้นทุนก็งอกเพิ่มเป็นเงาตามกันไป

กรมที่ดิน โฉนดที่ดิน

บอกดิน 2… กรมที่ดินในยุคดิจิทัล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564… กรมที่ดินได้เปิดโครงการ “บอกดิน 2” เพื่อให้ประชาชนแจ้งข้อมูลและตำแหน่งที่ตั้งที่ดินของตนเองได้ง่ายๆ เพียงใช้สมาร์ทโฟนที่เชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต สามารถแจ้งข้อมูลได้ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงมิถุนายน 2564 ผ่าน 4 ช่องทางทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์