อุโมงค์… เทคโนโลยีการสร้างและใช้เส้นทางแห่งอนาคต

Tunnel Automation

แนวคิดการเดินทางๆ บก หรือการเดินทางๆ ถนนถือเป็นเส้นทางสัญจรหลักมาตั้งแต่ยุคโบราณ และมีพัฒนาการคู่มากับสังคมมนุษยชาติ ตั้งแต่การใช้ทางเท้าโดยช่องทางธรรมชาติ จนถึงการตัดถนนและสร้างทางด้วยวัสดุก่อสร้างชั้นดี เพื่อให้ยานพาหนะสมรรถนะสูง สามารถใช้ทางได้ด้วยความเร็วสูงขึ้นเรื่อยๆ

ประเด็นก็คือ เส้นทางๆ ถนนในปัจจุบันที่เป็นถนนเปิด กำลังกลายเป็นอุปสรรคสำคัญทำให้ต้องจำกัดความเร็วของยานพาหนะที่สามารถทำความเร็วได้สูง ลงจากความเป็นจริงมาก แม้จะเป็นเส้นทางพิเศษเพื่อให้ใช้ยานพหนะที่ความเร็วสูงเป็นพิเศษได้ก็ตาม… แนวคิดในการออกแบบถนนเพื่อทำความเร็วการเดินทางให้สูงขึ้น จึงมาถึงการประยุกต์ใช้แนวคิด “ถนนปิด” หรือการใช้อุโมงค์อย่างกว้างขวาง

การทำอุโมงค์เป็นเส้นทางสัญจรไม่ใช่แนวคิดใหม่ แต่เป็นแนวคิดที่มีใช้มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 ในกรุงลอนดอน โดยโครงการก่อสร้างรถไฟใต้ดินสาย Metropolitan Line ซึ่งเปิดเดินรถครั้งแรกในวันที่ 10 มกราคม ปี 1863… ภายใต้แนวคิดการสร้างอุโมงค์ให้รถไฟสัญจรที่ริเริ่มกันมาตั้งแต่ ปี 1830 นั้น… ถือว่าเป็นแนวคิดหลุดโลกซึ่งท้าทายความก้าวหน้าทางวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์อย่างมาก… ผู้ที่ริเริ่มและผลักดันจนได้ชื่อว่าเป็นบิดาของกิจการรถไฟใต้ดินก็คือ อัยการพิเศษประจำเทศบาลกรุงลอนดอนในสมัยนั้นชื่อ Charles Pearson และเริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ ปี 1854 จนสามารถเดินรถได้ในปี 1863 ระหว่างสถานี  Paddington และสถานี Farringdon 

ประเด็นก็คือ… การก่อสร้างในยุคนั้นใช้วิธีเปิดหน้าดินก่อสร้างอุโมงค์จนเสร็จก่อนจะกลบทีหลัง

ภาพการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟใต้ดิน Metropolitan Railway ใกล้สถานี King’s Cross station ในปี 1861

ในปัจจุบัน… การสร้างอุโมงค์มีเทคโนโลยีช่วยงานก่อสร้างจนไม่จำเป็นต้องเปิดหน้าดินเป็นบริเวณกว้างอีกแล้ว โดยเฉพาะการใช้หัวเจาะ TBM หรือ Tunnel Boring Machine ซึ่งก้าวหน้าถึงขั้นสามารถเจาะอุโมงค์เข้ามาจากปลายทั้งสองด้าน เพื่อจบงานเจาะอุโมงค์ที่จุดนัดพบกลางทางอย่างแม่นยำ สามารถร่นเวลาการก่อสร้างได้เป็นเท่าตัว… นอกจากนั้น เทคโนโลยีการจัดการภายในอุโมงค์ระหว่างใช้งาน ตั้งแต่รับมือกับความแปรปรวนของชั้นดินตลอดแนวอุโมงค์ ไปจนถึงอุบัติภัยทุกรูปแบบที่มีการประเมินและตรวจสอบวางแผนรับมืออย่างดี

เจ้าหน้าที่กำลังติดตั้งหัวเจาะ TBM ระหว่างก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม ภาพจาก: mrta-orangelineeast.com

สิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งก็คือ… แนวคิดการใช้อุโมงค์ไม่ได้จำกัดอยู่กับยานพาหนะชนิดรางอีกแล้ว โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างอุโมงค์เดินรถลอดใต้ทะเลเกิดขึ้นอีกหลายโครงการทั่วโลก นับตั้งแต่โครงการ The Channel Tunnel หรือโครงการอุโมงค์ช่องแคบอังกฤษ เชื่อมเกาะอังกฤษกับฝรั่งเศษ ซึ่งริเริ่มมาตั้งแต่ปี 1802 ก่อนอุโมงค์รถไฟใต้ดินในกรุงลอนดอนกว่า 50 ปี โดยมีการเสนอของบประมาณในยุคจักรพรรดินโปเลียนที่ 3 แห่งฝรั่งเศษ ราวปี 1856 ด้วยตัวเลขงบประมาณ 170 ล้านฟรังก์ฝรั่งเศษ โดยมี William Ewart Gladstone เป็นนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรในคราวนั้น… แต่ปัญหามากมายก็ทำให้การก่อสร้างไม่สามารถเกิดขึ้นได้ จนกระทั่ง ปี 1981 สมัยนายกรัฐมนตรีมาร์กาเรต แทตเชอร์ หรือ Margaret Thatcher แห่งสหราชอาณาจักร กับประธานาธิบดีฟร็องซัว มีแตร็อง หรือ François Mitterrand ของฝรั่งเศษ… ได้ร่วมลงนามและก่อสร้างจนกระทั่งวันที่ 6 พฤษภาคม ปี 1994 จึงได้เปิดใช้อุโมงค์ และเปิดการเดินรถเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 1994 ใช้งบประมาณไป 4,650 ล้านปอนด์… บานปลายเกินงบไปกว่า 80% ทีเดียว

แต่แนวคิดการใช้อุโมงค์เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่ง ก็ถูกยืนยันอย่างชัดเจนว่าเป็นไปได้ แม้จะเป็นการก่อสร้างใต้ท้องทะเล จนทำให้โครงการก่อสร้างเส้นทางข้ามอ่าวหลายแห่งทั่วโลกถูกริเริ่มขึ้น… กรณีอุโมงค์ลอดอ่าวโตเกียวยาวกว่า 15 กิโลเมตรบนเส้นทาง Tokyobay Aqua-Line Umihotaru หรือ 東京湾アクアライン, 海ほたる… รวมทั้งโครงการสารพัดอุโมงค์นับไม่ไหวในประเทศจีน ทั้งลอดอ่าว ลอดแม่น้ำและลอดภูเขาที่เคยเป็นอุปสรรคการเดินทางอันยากลำบากแต่เดิม

ที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือ… เทคโนโลยีการออกแบบอุโมงค์เดินรถส่วนบุคคลของบริษัท The Boring Company ที่มีหัวเรือใหญ่แปะชื่อ Elon Musk ซึ่งโฟกัสโครงข่ายอุโมงค์ขนาดสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล เน้นการเดินทางความเร็วสูงด้วยความปลอดภัย 99%… รวมทั้งการเดินรถในอุโมงค์ภายใต้แนวคิด Hyperloop ซึ่งเป็นอุโมงค์ที่ถูกออกแบบเป็นพิเศษ เพื่อการเดินทางข้ามขีดจำกัดอีกขั้นของมนุษย์ นับตั้งแต่เลิกนั่งเกวียนและลงจากหลังม้ามาขึ้นรถสารพัดแบบที่เร็วสูงขึ้นเรื่อยๆ จนตายเพราะความเร็วไปมากมายทั่วโลก

ที่สำคัญ ความก้าวหน้าของแนวคิดการพัฒนาอุโมงค์เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมเส้นทางอัจฉริยะ ให้สามารถแลกเปลี่ยนและขับเคลื่อนดัวยข้อมูลผ่านโครงข่าย IoT ระหว่างใช้ทางให้เป็นการเดินทางอย่างแม่นยำ โดยไม่มีผลกระทบจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติตั้งแต่แสงแดดสายลมเม็ดฝนและอะไรอีกมาก… ซึ่งเมื่อใส่ทุกอย่างไว้ในอุโมงค์หรือถนนปิด… หลายปัจจัยที่เคยควบคุมยากก็จะง่ายเข้าอีกมากทีเดียว

ที่ผมอยากพูดถึงอีกหนึ่งประเด็นก็คือ… ประเทศไทยมีวิศวกรที่สามารถออกแบบ คุมงานก่อสร้างและทำงานซ่อมบำรุงอุโมงค์โดยไม่พึ่งวิศวกรต่างประเทศเพียงพอหรือยังน๊ะ?… รวมทั้งหลักสูตรวิศวกรรมโยธาและทุกวิศวกรรมที่มีการเรียนการสอนกันอยู่ในมหาวิทยาลัยไทยในปัจจุบัน ไปจนถึงหลักสูตรทางธรณีวิทยาและการเรียนการสอนหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง?… ผมไม่ทราบว่าบทความตอนนี้จะเฉียดใกล้ สายตาอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง… ศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ หรือไม่? ขออภัยที่พาดพิงเอ่ยชื่อท่านโดยวิสาสะ… แต่ไม่ว่าจะอย่างไร ผมคนหนึ่งเชียร์แนวคิดการเอาอุโมงค์มาวางผังเมืองของท่านด้วยหนึ่งเสียงครับ และเชื่อว่าอาจารย์คงกำลังหาทางเพิ่มเฟืองแกร่งๆ ด้านวิศวกรรมอุโมงค์เหมือนท่านอยู่เหมือนกัน

References…

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

People First

People First Culture…

การให้เกียรติก็เหมือนอากาศ มองไม่เห็นด้วยตาแต่ขาดไม่ได้ถ้าอยากเป็นที่ยอมรับและเป็นที่รัก… ประโยคยาวๆ ตอนต้นเป็นข้อความที่ผู้บริหารรุ่นใหม่ แบ่งปันบอกต่อเกี่ยวกับทักษะผู้นำในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นยุคสมัยที่ต้องการ Softskills มากมายที่มีผลต่อความคิดและความรู้สึกระหว่างกันของมนุษย์ โดยเฉพาะมนุษย์ที่ควรรู้สึกได้ว่า… คุณค่าในตัวเองมีคนมองเห็นและ “ให้เกียรติ” คุณค่านั้นอย่างเด่นชัดในความรู้สึก

modular-bathroom.com

ผมเป็นคนชอบห้องน้ำสวยๆ… ที่จริงแล้วนิยามความสวยแบบผมอาจจะไม่เหมือนของท่านก็ได้ไม่เชิงว่าผมจะปิ๊งห้องน้ำที่ใช้วัสดุราคาแพงแต่ทุกครั้งที่เห็นห้องน้ำใช้สุขภัณฑ์เกรดพรีเมี่ยมผมจะรู้สึกชื่นชมคนออกแบบและคนเลือกเสมอ

greenhouse vegetable production

Digitizing Food Safety… มาตรฐานใหม่อุตสาหกรรมอาหาร

คำชวนซื้อเอ่ยอ้างทั้งหลายเป็นปัญหาใหญ่ในอุตสากรรมอาหารและการเกษตรมานาน ไม่นับรวมกิมมิคลับลวงพรางเพื่อทำกำไรอีกร้อบแปดกลยุทธ์ ที่มีใช้และพบเห็นในโลกการค้ามาแต่ไหนแต่ไร…

The major fortunes in America have been made in land. John D. Rockefeller

มีคำคมด้านอสังหาริมทรัพย์อีกบทหนึ่งที่บอกว่า “The major fortunes in America have been made in land.” เป็นของผู้ก่อตั้ง The Rockefeller Foundation และเจ้าของสถิติอภิมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งตลอดกาลของสหรัฐอเมริกา ด้วยสินทรัพย์มูลค่า $305.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ… นาม John Davidson Rockefeller