Traveler ID for Safe Travel… IBM X Amadeus

Safe Travel

ปัญหาการเดินทางในระหว่างวิกฤตโควิด และ หลังวิกฤตโควิดสิ้นสุดลงในอนาคตอันใกล้นี้… แนวทางการใช้ข้อมูลเรื่องวัคซีนประกอบเอกสารการเดินทาง รวมทั้งข้อมูลทางระบาดวิทยาอื่นๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคต… มีความชัดเจนแล้วว่าจะถูกตรวจสอบเข้มข้น และ ใช้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน หรือ Realtime ที่สุดของนักเดินทางประกอบการพิจารณาวีซ่าเดินทางข้ามประเทศ… รวมทั้งการตรวจสอบสถานะวัคซีน และ ข้อมูลสุขภาพเชิงระบาดก่อนเข้าเชคอินที่พักและโรงแรมอีกด้วย

ประเด็นพูดคุยเชิงนโยบายเรื่อง Vaccination Passport และ Digital COVID Certificate ซึ่งเป็นทางออกเดียวที่จะฟื้นฟูให้การเดินทางกลับมาได้… ในปัจจุบันมีการใช้และทดสอบระบบในขอบเขตการทำ Vaccination Passport และ Digital COVID Certificate ขนานไปกับการออกวีซ่ามาตั้งแต่กลางปี 2020… โดยเห็นเป็นความสำเร็จผ่านตัวเลขนักเดินทาง และ การเดินทางระหว่างประเทศได้มากขึ้น แม้ตัวเลขผู้ติดเชื้อทั่วโลกยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง… กระทั่งการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ ก็สามารถจัดให้มีขึ้นได้

สิ่งที่น่าสนใจก็คือ… โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเดินทางแบบที่ต้องใช้ Vaccination Passport และ Digital COVID Certificate กำลังกลายเป็นโอกาสทางธุรกิจที่มีการช่วงชิงเข้มข้น ไม่ต่างจากการช่วงชิงโอกาสของผู้ผลิตวัคซีนซึ่งดุเดือดช่วงชิงไหวพริบอย่างน่าสนใจ… โดยเฉพาะในกลุ่มผู้เล่นรายใหญ่สาย TravelTech และ Data Providers ทั้งหลาย ซึ่งเป็นกลุ่ม Giant Tech Companies ทรงอิทธิพล และ มีเครือข่ายธุรกิจข้ามชาติแข็งแกร่งอยู่ในมือ พร้อมๆ กับพันธมิตรธุรกิจที่สามารถจับมือแบบหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสิบ… ซึ่งเนื้อหอมไกลแบบไม่ต้องพยายามดมก็ได้กลิ่น

ข่าวการจับมือกันทำ Vaccination Passport และ Digital COVID Certificate เพื่อทำ Digital Vaccine Approved ระหว่าง Amadeus ในฐานะผู้เล่นรายใหญ่สาย TravelTech ซึ่งให้บริการโซลูชั่นครอบคลุมการเดินทาง และ การท่องเที่ยวครบวงจร ซึ่งมีฐานลูกค้าเป็นสายการบินและที่พักโรงแรมในมืออยู่ทั่วโลก… ตกลงร่วมมือกับ Giant Tech Company อย่าง IBM ผู้ถือโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลของทั่วโลกไว้ในมือแบบเบ็ดเสร็จอยู่เบื้องหลังทุกธุรกิจและองค์กรมาแสนนาน ซึ่งให้เห็นชัดเลยว่า… การเดินทาง และ การท่องเที่ยวนับจากนี้ที่จำเป็นต้องใช้ Vaccination Passport ย่อมจำเป็นต้องพึ่งพาแพลตฟอร์มการตรวจ  Vaccination Passport ที่ผิดพลาดไม่ได้เท่านั้น… และการจับมือกันของ Amadeus กับ IBM จึงกินรวบธุรกรรมนี้แน่นอน

ช่วงกลางเดือนกรกฎาคม ปี 2021 ที่ผ่านมา… Amadeus ได้เผยแพร่ข่าวที่บริษัทร่วมมือกับ IBM เพื่อทำหน้าที่เสนอบริการข้อมูลสนับสนุนการเดินทาง และ การท่องเที่ยวท่ามกลางความท้าทายครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดใน “ยุคโควิด และ ยุคหลังโควิด” ด้วยโซลูชั่นการตรวจสอบข้อมูลด้านสุขภาพของนักเดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับโควิด ณ จุดตรวจที่จำเป็น… ซึ่งจะมีการเชื่อมต่อแพลตฟอร์ม IBM Digital Health Pass เข้ากับ Traveler ID for Safe Travel กลายเป็นโซลูชันตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องด้านสุขภาพดิจิทัล และให้บริการโดย Amadeus… ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้สายการบินต่างๆ สามารถรวมเอกสารรับรองสุขภาพดิจิทัลต่างๆ เข้ากับระบบสำรองที่นั่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

เมื่อผู้โดยสารผ่านกระบวนการออนไลน์เช็คอิน ระบบ Traveler ID for Safe Travel จะตรวจสอบคุณสมบัติที่ต้องมีตามระเบียบของประเทศปลายทาง เมื่อถึงขั้นตอนนี้ ระบบจะเปิดให้ผู้โดยสารเลือกได้ว่าจะสร้าง Digital COVID Certificate ที่มีความปลอดภัย โดยการสแกนจากเอกสารที่เป็นกระดาษ หรือ จะเลือกอัพโหลดเอกสารดิจิทัลจากโทรศัพท์มือถือ หรือ จากคอมพิวเตอร์ส่งตรวจสอบเองได้ด้วย

รายการคำขอตรวจสอบจาก Digital COVID Certificate จะได้รับการตรวจสอบความถูกต้องโดย IBM Digital Health Pass ซึ่งใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัส และ Blockchain ในการรับรองความถูกต้องของ Digital COVID Certificate ซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบนิเวศของห้องแล็บ ศูนย์ฉีดวัคซีน โรงพยาบาล และ ผู้ให้บริการด้านสุขภาพทั่วโลก… เมื่อขั้นตอนการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว สายการบินจะได้รับการแจ้งสถานะเพื่อยืนยันว่าผู้โดยสารดังกล่าวพร้อมขึ้นครื่องบินได้… 

ประเด็นสำคัญก็คือ ระบบและแพลตฟอร์มจะทำเพียงงานตรวจสอบยืนยันสถานะ โดยไม่เก็บข้อมูล หรือ สำเนาข้อมูลสุขภาพใดๆ ของนักเดินทางมาจากห้องแล็บ ศูนย์ฉีดวัคซีน โรงพยาบาล และ ผู้ให้บริการด้าน Healthcare ที่เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อสอบยืนยันสถานะข้อมูลที่นักเดินทางยื่นให้ตรวจสอบ และ อนุญาตให้ตรวจสอบเท่านั้น

ข่าวนี้ทำให้ผมนึกถึงวงสนทนาแผนธุรกิจ HealthTech Startup เมื่อหลายปีก่อนที่ผมมีโอกาสได้ยินข้อเสนอเรื่อง HealthTech Blockchain ที่มีคนตั้งตัวเป็นผู้รู้ “สวนกลับทันทีว่าเป็นไปไม่ได้” ตั้งแต่เอ่ยปาก… ก่อนจะจบลงที่แพลตฟอร์มรวมรายชื่อหมอมาทำ Telemedicine แบบแชทและวิดีโอคอลโดยไม่มีข้อมูล และ อะไรที่ควรต้องมีอยู่เบื้องหลังแบบไทยๆ… 

จบดีกว่าครับ… เดี๋ยวเขารู้กันหมดว่าผมพาดพิงใคร!

References…

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Recent Posts

Related Post

Filecoin

Filecoin และ Proof-of-Spacetime

Filecoin ก่อตั้งโดยนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ชาวอเมริกัน ชื่อ Juan Benet ผู้คิดค้นเทคโนโลยีการจัดเก็บไฟล์ IPFS หรือ InterPlanetary File System โดยประยุกต์มาจากเทคนิดการกระจายและจัดเก็บไฟล์แบบ Peer-to-Peer ของ BitTorrent

แผนพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน พ.ศ. 2562 – 2565

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 23 มกราคม 2562 เห็นชอบศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชุมพร  – ระนอง และพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี – นครศรีธรรมราช ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แผนการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน (Southern Economic Corridor : SEC)  พ.ศ. 2562 – 2565 กำหนดโครงการทั้งหมดรวม 116 โครงการ

agile marketing

Agile Marketing

Agile Marketing เป็นแนวทางคิดเดียวกับแนวคิด Agile ที่พัฒนาขึ้นใช้ในขั้นตอนการพัฒนาซอฟท์แวร์ เพื่อแก้ไขขั้นตอนการทำงานแบบ Waterfall ที่เคยมีชั้นมีลำดับการตัดสินใจ ทำให้เกิดขั้นตอนชักช้าในระบบและกระบวนการ… จนต้องนำแนวคิดการทำงานให้ว่องไว หรือ Agility มาใช้ทดแทนความเชื่องช้าที่เคยมี

พื้นที่ Bio Economy… ที่ขอนแก่น

สำหรับผม ขอนแก่นถือเป็นเมืองหลวงของอ้อยและน้ำตาล วิวไร่อ้อยหน้าฝนที่กำลังแตกกอที่ขอนแก่น สวยงามสุดลูกหูลูกตาก็มี เศรษฐกิจเมืองหมอแคนแก่นนครนั้น นอกจากอ้อย ยังมีมันสัมปะหลังสลับไร่อ้อยและนาข้าว… การที่… คณะทำงาน Bioeconomy ประชารัฐ เตรียมชง คณะรัฐมนตรีเสนอตั้ง “เขตเศรษฐกิจชีวภาพและนวัตกรรมครบวงจร” มูลค่า 400,000 ล้านบาท นำร่อง 2 จังหวัด ขอนแก่น-นครสวรรค์ คลุมพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง-อีสานตอนกลาง นำร่องวัตถุดิบอ้อย-มันสำปะหลัง ขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI