TonCoin และ The Open Network

TonCoin เป็นเหรียญประจำ The Open Network เป็นบล็อกเชน Layer 1 แบบ PoS หรือ Proof-of-Stake ซึ่งพัฒนาโดย Pavel Durov ผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์มสื่อสารข้อความชื่อดังจากรัสเซียอย่าง Telegram โดยแนวคิดแรกของการก่อตั้งบล็อกเชน The Open Network หรือ TON หรือชื่อเดิม Telegram Open Network หรือ GRAM ได้มุ่งเป้าการใช้งานในชุมชนออนไลน์อย่าง Telegram ที่ต้องออกแบบให้ระบบมีความเป็นไปได้ที่จะใช้งานในชีวิตประจำวันของผู้ใช้งานหลายล้านบัญชีด้วยความสามารถในการบันทึกธุรกรรมให้ได้เพียงเสี้ยววินาที และ จ่ายค่าธรรมเนียมเพียงน้อยนิดระดับเศษทศนิยม… ซึ่งเป็นมิตรกับชีวิตประจำวันมาก

The Open Network หรือ TON จึงเป็นอีกหนึ่งบล็อกเชนที่มิตรต่อการพัฒนาแอพพลิเคชั่น เวบไซต์ และ dApp บนเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตยุคที่ 3 หรือ WEB 3.0 ซึ่ง The Open Network หรือ TON มีโครงสร้างพื้นฐานอย่าง Decentralized Storage… Anonymous Network… DNS และ Domain Name… Instant Payments และ Decentralized Services รวมทั้งศักยภาพในการหลีกเลี่ยงการเซนเซอร์ และ ปกปิดตัวตน… ซึ่งแฟนคลับ Telegram เชื่อถือโดยไม่มีคำถามมานาน

ระบบนิเวศของ The Open Network หรือ TON ยังสามารถโอนเหรียญข้ามบล็อกเชนไปใช้บน Ethereum Mainnet… Binance Smart Chain… Solana รวมทั้งบล็อกเชน ERC20 อื่นๆ ด้วย Bridge ที่ TON เตรียมเอาไว้ให้หมดแล้วได้ทันที… ซึ่งนักพัฒนาที่ต้องการสร้างสินทรัพย์ NFT บน TON จะสะดวกสบายในการย้ายสินทรัพย์ดิจิทัลไปมาระหว่างบล็อกเชนได้อย่างสะดวก

TonCoin ซึ่งเป็นเหรียญประจำ The Open Network หรือ TON ถือเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่นักลงทุน และ นักพัฒนาสนใจอย่างรวดเร็วจนสามารถไต่อันดับขนาด Market Cap เข้าใกล้สองพันล้านดอลลาร์สหรัฐมาอยู่อันดับที่ 33 อย่างรวดเร็ว… ดดยราคา TonCoin ช่วงหัวค่ำของวันที่ 24 ตุลาคม 2022 มาเคลื่อนไหวอยู่ราว 1.40 USD/TON ด้วยขนาด Market Cap ที่ 1,714.98 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

References… 

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

PermaCulture Market

PermaCulture Market… ตลาดกลางป่า

PermaCulture เป็นหลักคิด “คืนสู่ป่า” ที่ปลูกพืชอาหาร เหมือนที่พืชผักชนิดนั้นเกิดเองโดยธรรมชาติในป่า และเราเก็บเกี่ยวเอามากิน ขายหรือนำไปใช้เพื่อเสริมวงจรชีวิตป่าธรรมชาติให้ระบบนิเวศ เติบโตเกื้อกูลและผลิตอาหารตามธรรมชาติ ตอบแทนคนดูแลป่าอาหารผืนนั้น

FTI EXPO 2022 : SHAPING FUTURE INDUSTRIES… มหกรรมแสดงสินค้าและนวัตกรรมของอุตสาหกรรมไทย

แนวคิดโมเดลเศรษฐกิจ BCG ได้ถูกนำมาใช้เป็นหลักสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคการเกษตรบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ โดยนำเอาความรู้และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาต่อยอด และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรชีวภาพและผลผลิตทางการเกษตร หรือที่เรียกว่า “ทำน้อย แต่ได้มาก” เพื่อสร้างรายได้ ให้แก่เกษตรกร ช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจฐานราก ผลผลิตสินค้าเกษตรล้นตลาดและราคาตกต่ำ ทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Amazing Thailand, Amazing New Chapters… ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวด้วยข้อมูล

การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวหลังยุคโควิด เพื่อมุ่งเป้าพลิกโฉมการท่องเที่ยวทุกมิติ โดยมีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท ร่วมทำงานใกล้ชิดกับพันธมิตรภายใต้แคมเปญ Amazing Thailand, Amazing New Chapters ซึ่งเริ่มต้นด้วยการวางโครงสร้างการเชื่อมโยงข้อมูลด้านการท่องเที่ยว มุ่งสู่การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ชัดเจนขึ้น

Ocean Protocol… แพลตฟอร์มแปลงข้อมูลเป็นคริปโตเพื่อการซื้อขายและให้เช่าข้อมูล

OCEAN หรือ Ocean Protocol เป็นแพลตฟอร์มบล็อกเชนที่สร้างขึ้นเพื่อเปลี่ยนข้อมูล หรือ Data ให้เป็นโทเคนดิจิทัล เพื่อให้ผู้ใช้สามารถซื้อขายข้อมูลกันได้บน Ocean Market ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ต้องการข้อมูลเฉพาะทางที่มีการซื้อขายกันทั้งข้อมูลดิบ และ ข้อมูลวิเคราะห์ หรือ รายงานการวิจัยต่างๆ ซึ่งเป็นตลาดข้อมูลที่มีมูลค่าและสภาพคล่องสูงอย่างมากมายาวนาน… โดยนักธุรกิจ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และ สถาบันหรือองค์กรหลักๆ ที่ต้องขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้วยข้อมูลในยุค Data Driven