TOD… คมนาคมสร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้

สำนักงานนโยบายขนส่งและการจราจรหรือ สนข. เปิดตัวเวบไซด์ thailandtod.com ขึ้น เพื่อสานนโยบาย Transit Oriented Development หรือ TOD

Transit Oriented Development (TOD)

เป็นหนึ่งในแนวคิดในการพัฒนาเมือง และชุมชนเมืองควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง โดยเน้นการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งสาธารณะที่เป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อการเดินทาง กำหนดรูปแบบการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสร้างชุมชนรอบสถานีให้เป็นชุมชนคุณภาพ น่าอยู่อาศัย น่าใช้ชีวิต น่าลงทุนทำธุรกิจ เพื่อส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการเดินทาง ทั้งเข้า-ออกพื้นที่ด้วยระบบขนส่งสาธารณะ และส่งเสริมการเดินทางในพื้นที่ด้วยการเดินทางโดยไม่ใช้เครื่องยนต์

แนวคิดการวางผังชุมชนแบบ TOD [ขอบคุณภาพจาก thailandtod.com]

TOD แก้ปัญหาได้อย่างไร?

 • TOD เปลี่ยนการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวเป็นการขนส่งอย่างยั่งยืน
 • TOD พัฒนาพื้นที่ใหม่ ลงตัวกับทุกไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต

เครื่องมือทางผังเมือง ที่นำมาใช้ในการพัฒนา TOD

 • การพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ (Planned Unit Development : PUD)
 • การโอนสิทธิการพัฒนา (Transfer of Development Right : TDR)
 • การกำหนดพื้นที่เพื่อส่งเสริมและควบคุมแบบซ้อนทับ (Overlay Control)
 • ผังเมืองเฉพาะ
 • ข้อบัญญัติท้องถิ่น
 • การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
 • การจัดกรรมสิทธิ์เพื่อการฟื้นฟูเมือง
 • พระราชบัญญัติพื้นที่เฉพาะ
 • การแก้ไขโซนนิ่ง

TOD สร้างสุขได้อย่างไร?

ประเทศชาติได้อะไร?
 • ความคุ้มค่าในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
 • เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน
 • ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชน
รัฐได้อะไร?
 • กระจายความเจริญสู่ท้องถิ่น
 • เก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น
เอกชน/นักลงทุนได้อะไร?
 • โอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการพัฒนาพื้นที่และระบบขนส่งมวลชน
 • ที่ดินมีมูลค่าสูงขึ้น
 • โอกาสในการจ้างงานและธุรกิจใหม่ที่มากขึ้น
ชุมชนและประชาชนในพื้นที่จะได้อะไร?
 • มี “ความปลอดภัย” ที่มากขึ้น
 • “ค่าใช้จ่าย” ลดลง “รายได้” เพิ่มขึ้น
 • มี “ความสะดวกสบาย” ที่เพิ่มขึ้น
 • มี “สุขภาพจิต” ที่ดีขึ้น
 • จากการมี “เวลา” ที่มากขึ้น
 • มี “สุขภาพกาย” ที่ดีขึ้น
 • มี “ชีวิต” ที่ดีขึ้น

เอาหล่ะครับ… นั่นคือข้อมูลคร่าวๆ ที่ผมเพียงแต่ย่อความมาให้อ่าน รายละเอียดยังมีให้ติดตามอีกพอสมควรที่ thailandtod.com ครับ

…ประเด็นก็คือ นี้คือทำเลในอนาคตที่คนรุ่นเราจะได้สัมผัส และนิยามการครอบครอง ถือครอง อสังหาริมทรัพย์ก็จะเปลี่ยนไปอีกมากทีเดียว

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

Joe Biden

Fear Never Builds The Future, But Hope Does – Joe Biden

ความกลัวจะมาพร้อมความกังวล หรือ Anxiety ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของความกลัว แต่จะต่างกันที่… ความวิตกกังวลเกิดขึ้นจากภายในและทำงานอยู่ภายในความคิดจิตใจเรา โดยเฉพาะสิ่งที่เราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นหรือไม่ เวลาเราวิตกหรือกังวลมักเป็นความรู้สึกเครียดที่เกิดจากการคิดล่วงหน้าไปก่อนว่าเรื่องเลวร้ายบางอย่างอาจเกิดขึ้น… ความกังวลจึงมักเป็นอารมณ์ที่ผุดขึ้นได้แบบไม่มีปี่มีขลุ่ยและไม่เกี่ยวข้องกับเหตุตรงหน้าก็ได้ด้วย

Atari

Atari Token…

การเปิด IEO หรือ Initial Exchange Offering ของค่ายเกมส์เก่าแก่อย่าง Atari หรือ อาตาริ ในรอบ Public Sale ซึ่งเริ่มขึ้นในเวลา 12.00 UTC วันที่ 29 ตุลาคม ปี 2020 บนแพลตฟอร์ม Bitcoin.com Exchange ซึ่งเป็น Token แรกที่ Bitcoin.com ทำ IEO เป็นปฐมฤกษ์ของการเปิดตัวฟังก์ชั่น IEO ของ Bitcoin.com Exchange Platform โดยแบ่ง Soft Cap ขายเป็นคริปโตหลายสกุลทั้ง BTC, USDT, BCH, LTC และ ETH และมาพร้อม Atari White Paper ที่สมบูรณ์แบบจนต้องเก็บไว้เป็นตัวอย่างและเอกสารอ้างอิง

Leo Tolstoy

Everyone Thinks Of Changing The World, But No One Thinks Of Changing Himself ― Leo Tolstoy

ลีโอ ตอลสตอย… นักเขียนผู้มาจากตระกูลขุนนาง แต่ดูแลช่วยเหลือชาวนาในบ้านเกิด ทั้งเรื่องที่ทำกินและโรงเรียนในผืนดินมรดก ก็สร้างผลงาน สะท้อนความเชื่อในศาสนา อย่าง The Death of Ivan Ilyich และ The Kingdom of God Is Within You… จนกลายเป็นแนวคิด หรือ นิกายใหม่ของคริสต์ศาสนา คือ Christian Anarchism และ Pacifist ซึ่งมีแนวคิดเกี่ยวกับ… การต่อสู้โดยสันติวิธีเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมโดยวิธีการไม่ใช้ความรุนแรง หรือ อหิงสา…

Virginia Woolf

Without Self Awareness We Are As Babies In The Cradles ~ Virginia Woolf

เมื่อ Virginia Woolf พบกับ Vita Sackville-West จากกลุ่มวรรณกรรมบลูมเบอร์รี่ ทั้งคู่ก็สนิทสนมและเขียนจดหมายรักถึงกันมากมาย ซึ่งเป็นสัมพันธ์รักแบบหญิงรักหญิง ที่ต่างก็ต้องเป็น “แม่บ้านแม่เรือน” ให้ผู้ชายที่พวกเธอก็ยังรักและไว้ใจ… ว่ากันว่า แรงใจจาก Vita Sackville-West ผลักดันงานเขียนของ Virginia Woolf มากมายให้สะท้อนสถานภาพและจินตนาการของผู้หญิง พรั่งพรูออกมาจากกระแสสำนึกของตัวละครเอกในนวนิยายที่ Virginia Woolf รังสรรค์ขึ้น