TOD… คมนาคมสร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้

สำนักงานนโยบายขนส่งและการจราจรหรือ สนข. เปิดตัวเวบไซด์ thailandtod.com ขึ้น เพื่อสานนโยบาย Transit Oriented Development หรือ TOD

Transit Oriented Development (TOD)

เป็นหนึ่งในแนวคิดในการพัฒนาเมือง และชุมชนเมืองควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง โดยเน้นการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งสาธารณะที่เป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อการเดินทาง กำหนดรูปแบบการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสร้างชุมชนรอบสถานีให้เป็นชุมชนคุณภาพ น่าอยู่อาศัย น่าใช้ชีวิต น่าลงทุนทำธุรกิจ เพื่อส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการเดินทาง ทั้งเข้า-ออกพื้นที่ด้วยระบบขนส่งสาธารณะ และส่งเสริมการเดินทางในพื้นที่ด้วยการเดินทางโดยไม่ใช้เครื่องยนต์

แนวคิดการวางผังชุมชนแบบ TOD [ขอบคุณภาพจาก thailandtod.com]

TOD แก้ปัญหาได้อย่างไร?

 • TOD เปลี่ยนการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวเป็นการขนส่งอย่างยั่งยืน
 • TOD พัฒนาพื้นที่ใหม่ ลงตัวกับทุกไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต

เครื่องมือทางผังเมือง ที่นำมาใช้ในการพัฒนา TOD

 • การพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ (Planned Unit Development : PUD)
 • การโอนสิทธิการพัฒนา (Transfer of Development Right : TDR)
 • การกำหนดพื้นที่เพื่อส่งเสริมและควบคุมแบบซ้อนทับ (Overlay Control)
 • ผังเมืองเฉพาะ
 • ข้อบัญญัติท้องถิ่น
 • การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
 • การจัดกรรมสิทธิ์เพื่อการฟื้นฟูเมือง
 • พระราชบัญญัติพื้นที่เฉพาะ
 • การแก้ไขโซนนิ่ง

TOD สร้างสุขได้อย่างไร?

ประเทศชาติได้อะไร?
 • ความคุ้มค่าในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
 • เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน
 • ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชน
รัฐได้อะไร?
 • กระจายความเจริญสู่ท้องถิ่น
 • เก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น
เอกชน/นักลงทุนได้อะไร?
 • โอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการพัฒนาพื้นที่และระบบขนส่งมวลชน
 • ที่ดินมีมูลค่าสูงขึ้น
 • โอกาสในการจ้างงานและธุรกิจใหม่ที่มากขึ้น
ชุมชนและประชาชนในพื้นที่จะได้อะไร?
 • มี “ความปลอดภัย” ที่มากขึ้น
 • “ค่าใช้จ่าย” ลดลง “รายได้” เพิ่มขึ้น
 • มี “ความสะดวกสบาย” ที่เพิ่มขึ้น
 • มี “สุขภาพจิต” ที่ดีขึ้น
 • จากการมี “เวลา” ที่มากขึ้น
 • มี “สุขภาพกาย” ที่ดีขึ้น
 • มี “ชีวิต” ที่ดีขึ้น

เอาหล่ะครับ… นั่นคือข้อมูลคร่าวๆ ที่ผมเพียงแต่ย่อความมาให้อ่าน รายละเอียดยังมีให้ติดตามอีกพอสมควรที่ thailandtod.com ครับ

…ประเด็นก็คือ นี้คือทำเลในอนาคตที่คนรุ่นเราจะได้สัมผัส และนิยามการครอบครอง ถือครอง อสังหาริมทรัพย์ก็จะเปลี่ยนไปอีกมากทีเดียว

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Recent Posts

Related Post

สถานีกลางบางซื่อ… แปลง A

เวบไซด์การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้เผยแพร่ร่าง TOR เอกสารการประกวดราคาพื้นที่การรถไฟแห่งประเทศไทย สถานีกลางบางซื่อ แปลง A เนื้อที่ 32 ไร่ ซึ่งคาดว่าจะใช้เม็ดเงินลงทุนนับหมื่นล้านบาท

artificial sun china temperature

The Experimental Advanced Superconducting Tokamak… ปฏิกรณ์ฟิวชั่นโทคาแมคอันร้อนแรงกว่าดวงอาทิตย์จากจีน

สถาบันฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์เหอเฟย หรือ Hefei Institutes of Physical Science ยืนยันข่าวความสำเร็จในการทดลองเดินเครื่อง ปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชั่น HT-7U หรือ Hefei Tokamak 7 Upgrade ในโครงการ EAST หรือ The Experimental Advanced Superconducting Tokamak… ซึ่งมีข่าวความสำเร็จอย่างไม่เป็นทางการที่ส่งต่อความยินดีในกลุ่มนักฟิสิกส์นิวเคลียร์มาตั้งแต่ช่วงต้นเมษายน ปี 2021 แล้ว

เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน… เห้อออ!

ในขณะที่อู่ตะเภาและ EEC ร้อนแรงชนิดที่มีเอกชนแห่ไปซื้อซองกับกองทัพเรือกว่าสี่สิบราย แต่ฝั่ง SEZ หรือ Spacial Economic Zone หัวเมืองชายแดนอย่าง แม่สอด มุกดาหาร นครพนม และหนองคาย กรมธนารักษ์ต้องปัดฝุ่นเงื่อนไขต่างๆ เพื่อเปิดให้เอกชนยื่นซองประกวดราคารอบสองรอบสามกันแล้ว

Tesla Solar Roof… กระเบื้องมุงหลังคาสำหรับบ้านรักแดด

แม้ประเทศไทยจะเป็นพื้นที่แดดแรงแสงจ้าพื้นที่หนึ่งของโลก ความเคลื่อนไหวเรื่อง Solar Rooftop กลับเป็นไปอย่างเชื่องช้าและน่าอึดอัด…