TOD… คมนาคมสร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้

สำนักงานนโยบายขนส่งและการจราจรหรือ สนข. เปิดตัวเวบไซด์ thailandtod.com ขึ้น เพื่อสานนโยบาย Transit Oriented Development หรือ TOD

Transit Oriented Development (TOD)

เป็นหนึ่งในแนวคิดในการพัฒนาเมือง และชุมชนเมืองควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง โดยเน้นการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งสาธารณะที่เป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อการเดินทาง กำหนดรูปแบบการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสร้างชุมชนรอบสถานีให้เป็นชุมชนคุณภาพ น่าอยู่อาศัย น่าใช้ชีวิต น่าลงทุนทำธุรกิจ เพื่อส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการเดินทาง ทั้งเข้า-ออกพื้นที่ด้วยระบบขนส่งสาธารณะ และส่งเสริมการเดินทางในพื้นที่ด้วยการเดินทางโดยไม่ใช้เครื่องยนต์

แนวคิดการวางผังชุมชนแบบ TOD [ขอบคุณภาพจาก thailandtod.com]

TOD แก้ปัญหาได้อย่างไร?

 • TOD เปลี่ยนการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวเป็นการขนส่งอย่างยั่งยืน
 • TOD พัฒนาพื้นที่ใหม่ ลงตัวกับทุกไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต

เครื่องมือทางผังเมือง ที่นำมาใช้ในการพัฒนา TOD

 • การพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ (Planned Unit Development : PUD)
 • การโอนสิทธิการพัฒนา (Transfer of Development Right : TDR)
 • การกำหนดพื้นที่เพื่อส่งเสริมและควบคุมแบบซ้อนทับ (Overlay Control)
 • ผังเมืองเฉพาะ
 • ข้อบัญญัติท้องถิ่น
 • การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
 • การจัดกรรมสิทธิ์เพื่อการฟื้นฟูเมือง
 • พระราชบัญญัติพื้นที่เฉพาะ
 • การแก้ไขโซนนิ่ง

TOD สร้างสุขได้อย่างไร?

ประเทศชาติได้อะไร?
 • ความคุ้มค่าในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
 • เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน
 • ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชน
รัฐได้อะไร?
 • กระจายความเจริญสู่ท้องถิ่น
 • เก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น
เอกชน/นักลงทุนได้อะไร?
 • โอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการพัฒนาพื้นที่และระบบขนส่งมวลชน
 • ที่ดินมีมูลค่าสูงขึ้น
 • โอกาสในการจ้างงานและธุรกิจใหม่ที่มากขึ้น
ชุมชนและประชาชนในพื้นที่จะได้อะไร?
 • มี “ความปลอดภัย” ที่มากขึ้น
 • “ค่าใช้จ่าย” ลดลง “รายได้” เพิ่มขึ้น
 • มี “ความสะดวกสบาย” ที่เพิ่มขึ้น
 • มี “สุขภาพจิต” ที่ดีขึ้น
 • จากการมี “เวลา” ที่มากขึ้น
 • มี “สุขภาพกาย” ที่ดีขึ้น
 • มี “ชีวิต” ที่ดีขึ้น

เอาหล่ะครับ… นั่นคือข้อมูลคร่าวๆ ที่ผมเพียงแต่ย่อความมาให้อ่าน รายละเอียดยังมีให้ติดตามอีกพอสมควรที่ thailandtod.com ครับ

…ประเด็นก็คือ นี้คือทำเลในอนาคตที่คนรุ่นเราจะได้สัมผัส และนิยามการครอบครอง ถือครอง อสังหาริมทรัพย์ก็จะเปลี่ยนไปอีกมากทีเดียว

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

scalping indicators

Scalping Trader… นักเทรดช่วงสั้น

นักลงทุนแบบ Scalp หรือ Scalping Trader จึงเป็นนักลงทุนที่ต้องใส่ทุนก้อนใหญ่เข้าไปกับหนึ่งออเดอร์ เพื่อให้กำไรต่อทุนที่บางมากกลายเป็นกำไรก้อนใหญ่… ซึ่งในทางเทคนิคไม่ถือว่าความเสี่ยงในการลงทุนน้อยลงแต่อย่างใด… เพียงแต่ข้อดีจริงๆ ของการลงทุนแบบ Scalp Trading จะเป็นความสามารถในการทำกำไรในตลาด Sideway ซึ่งเป็นภาวะที่ตลาดเคลื่อนไหวด้วยกรอบราคาค่อนข้างแคบ

ลุ่มน้ำห้วยหลวง…

ผมพยายามจะช่วยสมาชิก Properea ขายที่ดินสองแปลงที่อุดรธานีให้ได้ แปลงหนึ่งเนื้อที่ 16 ไร่เศษ อีกแปลงเนื้อที่เกือบ 20 ไร่ครับ… ผมจึงมีโอกาสได้พูดคุยทั้งกับนายหน้าและนักลงทุนในพื้นที่และจากส่วนกลางที่โฟกัสอุดรธานีหลายท่านอยู่ หลายเสียงพูดตรงกันว่า “อุดรธานีมีดีเกือบทุกอย่างในแง่โครงสร้างพื้นฐาน… จะด้อยก็แต่แหล่งน้ำที่ฤดูฝนน้ำท่วม ฤดูแล้งก็น้ำขาดแคลน”

5G EIC Thailand 5G Ecosystem Innovation Center

5G EIC… Thailand 5G Ecosystem Innovation Center

การลงทุนในไทยเพื่อขับเคลื่อนเปลี่ยนผ่านด้าน Digital อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเปิดศูนย์ทดสอบทดลองเทคโนโลยี 5G ในพื้นที่ EEC และยังร่วมมือกับดีป้า เปิดศูนย์ Thailand 5G Ecosystem Innovation Center หรือ 5G EIC… พัฒนาเทคโนโลยี 5G ในประเทศไทยและในระดับภูมิภาค

LTV… เหนื่อยยาว เผาจริง

เสียงบ่นจากคนขายบ้าน ทุกการพูดคุยที่ผ่านมาตั้งแต่หลังสงกรานต์… คีเวิร์ด LTV กับ เผาจริง เป็นคำที่ผมได้ยินจากทุกการสนทนาเรื่องบ้านและอสังหาริมทรัพย์…