Properea

สัญญาณการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจรอบใหม่

Covid-19

3 สิงหาคม พ.ศ. 2563… ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดย นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวระหว่างแถลงสถานการณ์ประจำวันว่า…  ศบค. ชุดเล็กได้นำตัวเลขของต่างประเทศมาพิจารณาร่วมกับทุกกระทรวง ซึ่ง ศบค. กำลังจะพัฒนามาตรการระดับสีที่เข้มข้น โดยจะใช้สีขาว เขียว เหลือง ส้ม แดง เป็น 5 ระดับ จะประกาศให้ชัดเจนในแต่ละระดับ 

เนื้อข่าวต้นฉบับเผยแพร่ผ่านสื่อทั่วไป ซึ่งหลายฝ่ายมองว่า… เป็นสัญญาณในการบริหารพื้นที่เสี่ยงแบบโซนนิ่ง เพื่อเดินหน้ากิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศแม้ว่าสถาณการณ์นอกประเทศ ยังมีการระบาดอย่างหนักในหลายประเทศ… ซึ่งแน่นอนแล้วว่า การเดินทางระหว่างประเทศกลายเป็นเรื่องซับซ้อน จนคำอย่าง  Deglobalization หรือ การทวนกระแสโลกาภิวัตน์ ที่แต่ละประเทศต้องหาทางพึ่งพากลไกทางเศรษฐกิจจากภายในประเทศเองเป็นส่วนใหญ่

ซึ่งท่าทีของ ศบค. ที่ขยับแนวทางการบริหารความเสี่ยงทางระบาด ชดเชยให้กลไกเศรษฐกิจการค้าอย่าง “เป็นมวย” แบบนี้… โดยส่วนตัวถือว่าเป็นสัญญาณการไต่กลับของภาวะตกต่ำทางเศรษฐกิจ ที่เหมาะกับคนที่อยู่และกล้าไปอยู่ถูกที่ถูกทาง เพื่อฟื้นการค้าการลงทุน ไปพร้อมๆ กับการปรับตัวกลับขึ้นของเศรษฐกิจรอบใหม่ และเชื่อว่าคงประกาศใช้ มาตรการระดับสีเร็วๆ นี้

โดยสัญญาณจะชัดเจนอีกครั้งเมื่อวัคซีนโควิด มีการประกาศใช้อย่างแพร่หลายทั่วไป ซึ่งความเห็นส่วนตัวเชื่อว่า 6-12 เดือนนับจากนี้น่าจะมีข่าวดีเรื่องวัคซีน… โดยเฉพาะวัคซีนจากทีมไทยแลนด์ ที่ข่าววงในก็พูดถึงความก้าวหน้าจนใกล้การทดสอบในมนุษย์แล้วเช่นกัน…

เตรียมพร้อมกันดีมั๊ยครับ!!!

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Recent Posts