สัญญาณการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจรอบใหม่

Covid-19

3 สิงหาคม พ.ศ. 2563… ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดย นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวระหว่างแถลงสถานการณ์ประจำวันว่า…  ศบค. ชุดเล็กได้นำตัวเลขของต่างประเทศมาพิจารณาร่วมกับทุกกระทรวง ซึ่ง ศบค. กำลังจะพัฒนามาตรการระดับสีที่เข้มข้น โดยจะใช้สีขาว เขียว เหลือง ส้ม แดง เป็น 5 ระดับ จะประกาศให้ชัดเจนในแต่ละระดับ 

เนื้อข่าวต้นฉบับเผยแพร่ผ่านสื่อทั่วไป ซึ่งหลายฝ่ายมองว่า… เป็นสัญญาณในการบริหารพื้นที่เสี่ยงแบบโซนนิ่ง เพื่อเดินหน้ากิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศแม้ว่าสถาณการณ์นอกประเทศ ยังมีการระบาดอย่างหนักในหลายประเทศ… ซึ่งแน่นอนแล้วว่า การเดินทางระหว่างประเทศกลายเป็นเรื่องซับซ้อน จนคำอย่าง  Deglobalization หรือ การทวนกระแสโลกาภิวัตน์ ที่แต่ละประเทศต้องหาทางพึ่งพากลไกทางเศรษฐกิจจากภายในประเทศเองเป็นส่วนใหญ่

ซึ่งท่าทีของ ศบค. ที่ขยับแนวทางการบริหารความเสี่ยงทางระบาด ชดเชยให้กลไกเศรษฐกิจการค้าอย่าง “เป็นมวย” แบบนี้… โดยส่วนตัวถือว่าเป็นสัญญาณการไต่กลับของภาวะตกต่ำทางเศรษฐกิจ ที่เหมาะกับคนที่อยู่และกล้าไปอยู่ถูกที่ถูกทาง เพื่อฟื้นการค้าการลงทุน ไปพร้อมๆ กับการปรับตัวกลับขึ้นของเศรษฐกิจรอบใหม่ และเชื่อว่าคงประกาศใช้ มาตรการระดับสีเร็วๆ นี้

โดยสัญญาณจะชัดเจนอีกครั้งเมื่อวัคซีนโควิด มีการประกาศใช้อย่างแพร่หลายทั่วไป ซึ่งความเห็นส่วนตัวเชื่อว่า 6-12 เดือนนับจากนี้น่าจะมีข่าวดีเรื่องวัคซีน… โดยเฉพาะวัคซีนจากทีมไทยแลนด์ ที่ข่าววงในก็พูดถึงความก้าวหน้าจนใกล้การทดสอบในมนุษย์แล้วเช่นกัน…

เตรียมพร้อมกันดีมั๊ยครับ!!!

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

Shotcrete

Spray Concrete

เทคนิคก่อสร้างด้วยการพ่นคอนกรีตทั้ง Shotcrete หรือ Gunite ยังถือว่าแตกต่างกันตามการจดสิทธิบัตร ซึ่งชื่อเรียกทั้งสองถือเป็นเทคนิค Sprayed Concrete หรือ การพ่นคอนกรีตเหมือนกัน ซึ่งกำลังได้รับการประยุกต์ใช้ในงานก่อสร้างประกอบหุ่นยนต์และแขนกล เพื่อข้ามขีดจำกัดในการหล่อแบบคอนกรีตที่ต้องพึ่งพาเทคนิคงานหล่อที่ซับซ้อน และเป็นไปไม่ได้ในงานหลายๆ ลักษณะ

Construction

ภาพรวมแนวโน้มและทิศทางธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง… 2563-2564

การดึงตัวเลขธุรกิจก่อสร้างมาดูทั้งระบบ ก็อาจจะพอได้ภาพด้านที่ไม่ลบมาปลอบใจกันได้บ้างในยามนี้… และอยากลุ้นให้รัฐไทย พาเงินลงทุนออกไปช่วยเพื่อนบ้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ภายใต้เงื่อนไขให้จ้างผู้รับเหมาชาวไทย เหมือนที่ญี่ปุ่นใช้กลยุทธ์ยืมอัตราการเติบโตของประเทศที่เศรษฐกิจอยู่ในช่วงขาขึ้น

GMS Economic Corridors

Greater Mekong Sub-region หรือ GMS หรือกลุ่มประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ซึ่งประกอบด้วยไทย จีน (มณฑล ยูนนาน) เวียดนาม กัมพูชา ลาว และเมียนมา ปัจจัยสำคัญที่ทำให้อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงถูกยกให้เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ด้านการค้า การลงทุน และการพัฒนาภูมิภาค

COSCO Shipping Ports eyes stake in Guangxi Beibu Gulf Terminal

เขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้… ฉากทัศน์ในอนาคตอันใกล้

อ่าวเป่ยปู้ หรือ อ่าวตังเกี๋ยเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ขยายการค้าการลงทุนระหว่างประเทศสมาชิก และที่ผ่านมารัฐบาลจีนให้การสนับสนุนและผลักดัน “กว่างซีให้เป็นประตูสู่อาเซียน” และเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหมทางทะเลในทศวรรษที่ 21 และข้อริเริ่ม BRI ของจีน