5 แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่งและแผนโลจิสติกส์ในมือ สนข.

logistics

รายงานข่าวจากสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร หรือ สนข. แจ้งว่า… ปีงบประมาณ 2563 สนข. ได้ว่าจ้างที่ปรึกษา ศึกษา 5 โครงการ วงเงินรวม 140,088,100 บาท ใช้เวลาศึกษาประมาณ 1 ปี เริ่ม เดือนกรกฎาคม 2563 — เดือนกันยายน 2564 ดังนี้…

โครงการที่ 1 ศึกษาการจัดทำแผนโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาพตะวันออก หรื EEC กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง… วงเงิน 22,492,400 บาท แบ่งเป็นปีงบประมาณ 2563 จำนวน 4,498,500 บาท และ ผูกพันปีงบประมาณ 2564 จำนวน 17,993,900 บาท… เน้นวางแผนและศึกษาความเหมาะสมของการลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง ที่เชื่อมโยงฐานการผลิตในพื้นที่ภาคใต้ หรือ SEC ที่สามารถตอบสนองการลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ ของการขนส่งสินค้า เชื่อมโยงสินค้าการผลิตในพื้นที่ EEC กับประตูการค้าพื้นที่ภาคใต้ เพื่อส่งต่อสินค้าไปยังกลุ่มประเทศ BIMSTEC ที่มีสมาชิกรวม 7 ประเทศ คือ บังกลาเทศ ศรีลังกา อินเดีย ไทย เมียนมา เนปาล และภูฏาน หรือตะวันออกลาง ยุโรป

โครงการที่ 2 ศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการเดินทางทางน้ำในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และการเชื่อมต่อการเดินทางรูปแบบอื่น วงเงิน 35,360,100 บาท แบ่งเป็นปีงบประมาณ 2563 จำนวน 7,072,100 บาท และ ผูกพันปีงบประมาณ 2564 จำนวน 28,288,000 บาท… เพื่อวิเคราะห์ปัญหาด้านการเดินทางทางน้ำในเขตกรุงเทพและปริมณฑล รองรับความต้องการในการเดินทาง พร้อมจัดทำข้อเสนอและทิศทางการพัฒนาด้านการเดินทางทางน้ำให้สอดคล้องกับการพัฒนาเมือง การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน การขนส่งสาธารณะ และการเชื่อมต่ออย่างบูรณาการให้สอดคล้องและลดความซ้ำซ้อนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการที่ 3 ศึกษาการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยง รูปแบบการเดินทาง เพื่อเข้าถึงสถานีรถไฟฟ้าและสนามบินในเขตกรุงเทพและปริมณฑล วงเงิน 22,141,000 บาท แบ่งเป็นปีงบประมาณ 2563 จำนวน 4,428,200 บาท ผูกพันปีงบประมาณ 2564 จำนวน 17,712,800 บาท… เพื่อจัดทำแผนพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงรูปแบบการเดินทางให้เข้าถึงสถานีรถไฟฟ้า สนามบิน และระบบขนส่งรูปแบบอื่นเพิ่มประสิทธิภาพการบริการเข้าถึงจุดเชื่อมต่อการเดินทาง รองรับการพัฒนาของระบบขนส่งสาธารณะในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

โครงการที่ 4 ศึกษาการพัฒนานวัตกรรมระบบวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data Analytics เพื่อการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก และการเดินทางของคนในกรุงเทพและปริมณฑล ระยะที่ 1 วงเงิน 25,552,600 บาท แบ่งเป็นปีงบประมาณ 2563 จำนวน 5,110,600 บาท และ ผูกพันปีงบประมาณ 2565 จำนวน 20,442,000 บาท… เพื่อศึกษาพัฒนานวัตกรรมระบบวิเคราะห์ข้อมูลการขนส่งสินค้าด้วยข้อมูล GPS รถบรรทุก ให้สอดรับกับความต้องการใช้งานข้อมูลในงานวางแผนและการศึกษาการเดินทาง การขนส่งสินค้า และการอำนวยความปลอดภัยบนโครงข่ายถนนและระบบขนส่งสาธารณะ

โครงการที่ 5 ศึกษาจัดทำแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม วงเงิน 34,542,000 บาท แบ่งเป็นงบประมาณ 2563 จำนวน 6,908,400 บาท ผูกพันปีงบประมาณ 2564 จำนวน 13,816,800 บาท และผูกพันปีงบประมาณ 2565 จำนวน 13,816,800 บาท… เพื่อให้มีแผนการกำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการกำกับดูแล ติดตามและประเมินผล การบริหารติดตามระบบตั๋วร่วม รวมทั้งให้มีระบบโครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วม และอัตราค่าธรรมเนียมทางการเงินที่เหมาะสม และเป็นธรรมกับประชาชนและผู้ประกอบการการขนส่ง มวลชนสาธารณะทุกรูปแบบ

ตามนั้นครับ… ช่วงนี้คงมีแต่การลงทุนจากรัฐเท่านั้นที่พอให้เป็นข่าวชุบชูใจยามวิกฤต ซึ่งอะไรๆ ก็ยังดูเหมือนว่ามีอะไรๆ ให้กังวลอีกเพียบ!

อ้างอิง

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

กล้าฟ้าทะลายโจร

ปลูกกระชายขาวและฟ้าทะลายโจร… ภายใต้กระแสและการส่งเสริมจากกรมการพัฒนาชุมชน

กระชายและฟ้าทะลายโจร กำลังกลายเป็นกระแสพืชเศรษฐกิจ ซึ่งข้อมูลในมือผมตอนนี้ ราคาหัวพันธุ์กระชายแพงขึ้นหลักหลายร้อยไปแล้ว ส่วนกล้าอ่อนก็นับต้นขายกันคู่ละร้อย หรือ แพงกว่านั้นก็มี… ส่วนราคาเมล็ดฟ้าทะลายโจรเดี๋ยวนี้มีแบ่งขายถุงละ 10 เมล็ดก็มีให้เห็นแล้ว… ท่านที่อยากปลูกจริงๆ ผมอยากแนะนำให้ติดต่อ พช. หรือ พัฒนาชุมชนใกล้บ้านก่อนครับ… ท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกำลังผลักดันอย่างจริงจัง…

Bitcoin SV

Bitcoin SV และ Hash War Independence Day

ตลาดและคนในชุมชนบิทคอยน์ช่วงปลายปี 2018 ต่างรับรู้และได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งของกลุ่ม Bitcoin ABC กับกลุ่ม Bitcoin SV รวมทั้งความขัดแย้งของ Craig Wright กับ Roger Ver ที่เคยเป็นคนกันเองเฉ่งกันเละจนกลายเป็นตำนานบทหนึ่งของโลกคริปโตที่เรียกว่า… Hash War หรือ Hash Power War หรือ สงครามชิงกำลังขุดบิทคอยน์

Medical Service At Home

Hospitel Franchise… แฟรนไชส์หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ

Hospitel เป็นโมเดลบริการที่สร้างบนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งการจัดการและการลงทุนในปัจจุบัน มีความยืดหยุ่นในขั้นสามารถแยกการลงทุนห้องพักซึ่งเป็นโมเดลอสังหาริมทรัพย์ ออกจากโมเดลบริการอุปกรณ์ทางการแพทย์ และ บริการบุคลากรทางการแพทย์นอกสถานถานพยาบาลได้แล้ว…

รถไฟเชื่อมสามสนามบินและ The New S-Curves

ข่าวการเซ็นสัญญา PPP รถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินที่ลุ้นกันมาตั้งแต่ต้นปี จนในที่สุดก็เดินมาถึงวันประวัติศาสตร์อีกหนึ่งวันของคนไทยทุกคนก็ว่าได้ แม้ข้างหน้าอีกสี่ห้าปียังไม่มีอะไรแน่นอนอีกมาก… แต่อย่างที่ทราบ อีกสี่ห้าปีก็พอมีอะไรที่แน่นอนอยู่ไม่น้อยเหมือนกัน