Properea

สุดประจิมที่ริมเมย…


19 มีนาคมที่ผ่านมา… พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเดินทางเข้าแม่สอดพร้อมกับ นางอองซาน ซูจี ที่ปรึกษาแห่งรัฐสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ในพิธีฉลองการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมยหรือแม่น้ำตองยิน เชื่อมแม่สอดกับเมียวดี… ท่ามกลางความร้อนระอุทางการเมืองของทั้งสองชาติ

สะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา แห่งที่ 2 ข้ามแม่น้ำเมย เป็นเส้นทางเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งทางบกในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก หรือ East – West Economic Corridor จะเพิ่มความสะดวกในการขนส่งสินค้า การเดินทาง การท่องเที่ยว และช่วยเพิ่มศักยภาพการค้า การลงทุน ระหว่างไทยและเมียนมา 

โครงการนี้เป็นรูปเป็นร่างมาตั้งแต่ตุลาคม 2552 ครับ… ซึ่งเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด เป็นพื้นที่แรกๆ ที่มีการผลักดันอย่างจริงจัง… ผมเคยได้พูดคุยกับผู้ใหญ่บางท่านที่มากบารมีในพื้นที่จังหวัดตากเมื่อหลายปีก่อน… ถ้าพูดถึงแม่สอด สะพานฯ นิคมฯ อะไรทำนองนี้ในโต๊ะกินข้าว รับประกันได้ว่า… ข้อเท็จจริงในทัศนของคนตาก มีทั้งเปี่ยมหวัง สิ้นหวังและรอคอยอย่างอึดอัด

…และอาหารมื้อนั้นจะกร่อยมากมาย!!!

เมื่อครั้งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ตอนแม่สอดตากเสร็จ และเปิดใช้… เมื่อสะพานข้ามเมยกว้างๆ เปิดใช้…

ผมคิดว่า… คงไม่ได้มีแต่ชาวแม่สอดและชาวตากหรอกครับที่สิ้นสุดการรอคอย… พี่น้องชาวเมียนมาฝั่งบ้านเยปูและเมียวดี ก็คงเห็นโอกาสที่มากับการคมนาคมขนส่งที่รื่นไหลขึ้นอย่างแน่นอน

มูลค่าการค้าชายแดนพื้นที่นี้คงเพิ่มขึ้นอีกไม่น้อย… ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ฝั่งไทย น่าจะสำคัญกับกลไกเศรษฐกิจมากขึ้นจนกลายเป็นเส้นทางลอจิสติกส์ที่สำคัญมากในไม่ช้า

เหมือนๆ กับอีกฝากของสะพานที่เชื่อมกับถนนหมายเลข 85 สายเมียวดี – กอกะเร็ก… หลายๆ สิ่งอย่างของพี่น้องฝั่งเมียนมา คงมีมูลค่าเพิ่มขึ้นทันความหวังได้ไม่มากกน้อยเช่นกัน

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email