สุดประจิมที่ริมเมย…


19 มีนาคมที่ผ่านมา… พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเดินทางเข้าแม่สอดพร้อมกับ นางอองซาน ซูจี ที่ปรึกษาแห่งรัฐสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ในพิธีฉลองการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมยหรือแม่น้ำตองยิน เชื่อมแม่สอดกับเมียวดี… ท่ามกลางความร้อนระอุทางการเมืองของทั้งสองชาติ

สะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา แห่งที่ 2 ข้ามแม่น้ำเมย เป็นเส้นทางเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งทางบกในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก หรือ East – West Economic Corridor จะเพิ่มความสะดวกในการขนส่งสินค้า การเดินทาง การท่องเที่ยว และช่วยเพิ่มศักยภาพการค้า การลงทุน ระหว่างไทยและเมียนมา 

โครงการนี้เป็นรูปเป็นร่างมาตั้งแต่ตุลาคม 2552 ครับ… ซึ่งเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด เป็นพื้นที่แรกๆ ที่มีการผลักดันอย่างจริงจัง… ผมเคยได้พูดคุยกับผู้ใหญ่บางท่านที่มากบารมีในพื้นที่จังหวัดตากเมื่อหลายปีก่อน… ถ้าพูดถึงแม่สอด สะพานฯ นิคมฯ อะไรทำนองนี้ในโต๊ะกินข้าว รับประกันได้ว่า… ข้อเท็จจริงในทัศนของคนตาก มีทั้งเปี่ยมหวัง สิ้นหวังและรอคอยอย่างอึดอัด

…และอาหารมื้อนั้นจะกร่อยมากมาย!!!

เมื่อครั้งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ตอนแม่สอดตากเสร็จ และเปิดใช้… เมื่อสะพานข้ามเมยกว้างๆ เปิดใช้…

ผมคิดว่า… คงไม่ได้มีแต่ชาวแม่สอดและชาวตากหรอกครับที่สิ้นสุดการรอคอย… พี่น้องชาวเมียนมาฝั่งบ้านเยปูและเมียวดี ก็คงเห็นโอกาสที่มากับการคมนาคมขนส่งที่รื่นไหลขึ้นอย่างแน่นอน

มูลค่าการค้าชายแดนพื้นที่นี้คงเพิ่มขึ้นอีกไม่น้อย… ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ฝั่งไทย น่าจะสำคัญกับกลไกเศรษฐกิจมากขึ้นจนกลายเป็นเส้นทางลอจิสติกส์ที่สำคัญมากในไม่ช้า

เหมือนๆ กับอีกฝากของสะพานที่เชื่อมกับถนนหมายเลข 85 สายเมียวดี – กอกะเร็ก… หลายๆ สิ่งอย่างของพี่น้องฝั่งเมียนมา คงมีมูลค่าเพิ่มขึ้นทันความหวังได้ไม่มากกน้อยเช่นกัน

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line ท่านจะได้ Link บทความใหม่ทุกเช้า

Related Post

EEC Agricultural

แผนพัฒนาการเกษตรพื้นที่ EEC

ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้มีการติดตามความก้าวหน้าแผนพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ EEC โดยรัฐบาลได้ตั้งเป้าการพัฒนาให้พื้นที่ EEC ให้เป็นต้นแบบการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศ การดำเนินการยึดกรอบแนวคิดการตลาดนำการผลิตเน้นการใช้เทคโนโลยีการเกษตรแก้ปัญหารากเหง้าของภาคเกษตรกรรม การกำหนดพื้นที่เพาะปลูกที่เหมาะสม พร้อมปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสมกับคุณภาพดินและปริมาณน้ำ ประกอบด้วย 5 กลุ่มสินค้าเป้าหมาย

Grey Walter

Grey Water… ถึงคราวต้องจริงจังกับน้ำทิ้ง

ปัญหาน้ำขาดแคลนในพื้นที่ EEC ส่วนใหญ่มาจากสาเหตุ การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร และการขยายตัวของเมือง อุตสาหกรรม เกษตรกรรม อย่างมากและรวดเร็ว ปัญหาน้ำขาดแคลน มีปริมาณไม่เพียงพอกับความต้องการใช้น้ำสำหรับชุมชน จากภาวะแล้ง ผลกระทบของโลกร้อนต่อแหล่งน้ำ คุณภาพน้ำมีการปนเปื้อน ไม่ถูกสุขอนามัย และมีคุณสมบัติไม่เหมาะสมต่อการบริโภคและอุปโภค เกิดสงครามแย่งน้ำจากภาคชุมชน เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การประปาและชลประทาน ซึ่งเป็นประเด็นปัญหาสำคัญ

อู่ตะเภา มหานครการบิน (U-Tapao Aerotropolis)

ความร้อนแรงของ EEC ในห้วงเวลานี้ ต้องบอกว่า น่าจับตาเป็นอย่างยิ่ง แค่โฟกัสไปที่ “สนามบินานาชาติอู่ตะเภา” เพียงแห่งเดียวก็ตะลึงได้แล้ว เพราะโครงการ 6,500 ไร่ นอกรั้วสนามบิน ที่กองทัพเรือได้เคาะขายซอง ให้นักลงทุนไปแล้วกว่า 42 ราย กำหนดยื่นซองวันที่ 21 มี.ค.นี้ เพื่อพัฒนาเป็น Airport City หรือเมืองการบินภาคตะวันออก ใช้เงินลงทุน 2.9

Thiam Chokwatana

แค่หยุดอยู่กับที่ ก็เป็นผู้ล้าหลัง ~ เทียม โชควัฒนา

ร้านเฮียบเซ่งเชียง ในตรอกอาเนียเก็ง ถนนทรงวาด… ก่อตั้งโดย เฮงเทียม แซ่ลี้… เป็นบุตรคนที่ 3 จากจำนวน 8 คน ของ นายฮกเปี้ยว แซ่ลี้ ชาวจีนโพ้นทะเลจากตำบลเตี๋ยชู้เลี้ยง อำเภอโผวเล้ง มณฑลแต้จิ๋ว กับ นางสอน แซ่ลี้ สาวไทยเชื้อสายจีนที่เกิดในเมืองไทย… เฮงเทียม แซ่ลี้ หรืออีกชื่อหนึ่งที่คนไทยรู้จักคุ้นเคยอย่างดีคือ ดร. เทียม โชควัฒนา!