The Future Of Healthcare Innovation… นวัตกรรมด้านสุขภาพในยุคหน้า

Patient Satisfaction

กระแสการพัฒนาและนำใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ซึ่งมีการพูดถึง HealthTech หรือ Healthcare Technology และ Healthcare Innovation มากมาย และยังพบความเคลื่อนไหวทั่วโลกในการพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพด้วย DeepTech หลากหลายโมเดล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือชั้นเลิศในการให้บริการด้านสุขภาพ

แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า… ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ Healthcare Technology และ Healthcare Innovation เป็นความเคลื่อนไหวของฝั่งผู้ให้บริการสุขภาพ และ ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ หรือ Healthcare Specialists กันเกือบทั้งหมด… ซึ่งการคิดค้นนวัตกรรมมากมาย ก็เพื่อช่วยให้การให้บริการด้านสุขภาพง่ายสบายและได้กำไรเพิ่มขึ้นของ “ทุน” กลุ่มอุตสาหกรรมสุขภาพ และ เป็นการช่วงชิง “ตลาด” ปัญหาสุขภาพเฉพาะทางที่อุตสาหกรรมทางการแพทย์และยารักษาโรค ยังคงความเป็นอุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่ที่มูลค่าสูงที่สุดในโลกตลอดมา… ข้อมูลที่ผู้ให้บริการสุขภาพ และ ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพทุกสำนักมีอยู่ในครอบครองทั้งหมด ล้วนเป็นประโยชน์ต่อ “ทุนและตลาด” อุตสาหกรรมทางการแพทย์และยารักษาโรคฝ่ายเดียว โดยคนไข้ในฐานะผู้บริโภคนั้น ทำได้เพียงทำตามคำแนะนำของแพทย์ และ ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ด้วยข้อมูลน้อยนิด… แม้เป็นข้อมูลสุขภาพของตนเองก็ตาม

รายงานการสำรวจข้อมูลโดย McKinsey ในหัวข้อ Consumer Decision Making In Healthcare: The Role Of Information Transparency ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นชาวอเมริกันที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา อันเป็นประเทศที่แพทย์ และ ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์หลายสาขา ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีด้วยแง่มุมต่างๆ มากที่สุดในโลกจากคนไข้และผู้บริโภค แต่ข้อมูลจากการสำรวจยังพบว่า… การตัดสินใจเกี่ยวกับโปรแกรมการรักษา มักจะมีตัวเลือกจากแพทย์ที่เสนอให้เพียงหนึ่งหรือสองทางเลือกเท่านั้น และ กลุ่มตัวอย่างตัดสินใจรักษาตามคำแนะนำของแพทย์กว่า 78% ตอบตกลงตามที่หมอว่าก็เพราะ… วงเงินประกันการรักษาครอบคลุม และ กลุ่มตัวอย่าง 74% ตัดสินใจรับการรักษาเยียวยาตามคำแนะนำเพราะวงเงินค่ารักษาพยาบาลอยู่ในวิสัยที่จะจ่ายได้… และ กลุ่มตัวอย่าง 74% ตัดสินใจรักษาเพราะเชื่อใจและมีประสบการณ์ที่ดีกับแพทย์พยาบาลในคลินิค หรือโรงพยาบาลนั้นๆ ส่วนเทคนิคการรักษา หรือ แม้แต่ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่จะเป็นไปแบบ… หมอว่าไงก็ตามนั้น!!!

ประเด็นก็คือ… ข้อมูลปัญหาสุขภาพที่ผู้ป่วย หรือ ญาติประสบอยู่หาได้จากผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ และ สถานพยาบาล “ได้น้อยมาก” เหมือนๆ กันทั่วโลก… ในขณะที่ผู้ป่วย หรือ ญาติกลับได้ข้อมูลจากผู้ป่วย หรือ ญาติผู้ป่วยร่วมชะตากรรมแบบเดียวกัน หรือ คล้ายกันมากกว่า… ในขณะที่นวัตกรรมด้านสุขภาพก็จะมีเพียงภาพของยา วัคซีน การผ่าตัด หรือ ไม่ก็เป็นการใช้ช่องทางการสื่อสารสมัยใหม่เพื่อสัมภาษณ์คนไข้ เช่น วิดีโอคอลเพื่อให้ข้อมูลแพทย์ รวมทั้งการใช้แพลตฟอร์มที่แพทย์พยาบาลให้ใช้เพื่อจัดการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูล “ตามความต้องการ หรือ คำแนะนำของแพทย์” มากกว่า… โดยคนไข้ หรือ ผู้บริโภคในอุตสาหกรรมนี้มักมีทางเลือกแค่ปฏิบัติตามคำชี้แนะทั้งหมด หรือ ไม่ก็ปฏิเสธทั้งหมด… ซึ่งถ้าไม่มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายก็มักจะปฏิบัติตามคำชี้แนะทั้งหมดของแพทย์เสมอ

Pain Point หรือ ประเด็นเจ็บปวดในฝั่งคนไข้ และ ผู้บริโภคในอุตสากรรมสุขภาพและการแพทย์ จึงไม่ใช่เทคโนโลยีสูงส่ง หรือ เทคนิดการเยียวยาสุดวิเศษจากการค้นพบหรือทดลองอะไรใหม่ และ ได้ผลอย่างไร? กับใคร?… เพราะคนไข้ และ ผู้บริโภคที่ต้องการความช่วยเหลือด้านสุขภาพจริงๆ มักไขว่คว้าข้อมูลนอกเหนือจากที่ได้จากแพทย์และผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพสายสุขภาพ ซึ่งมีให้น้อยนิดเหมือนกันทั่วโลก แบบนั่งรอหมอมาครึ่งวันพบกันห้านาที และ ความน่าเบื่อหน่ายอีก 108 ประการของการไปโรงพยาบาล… ซึ่งตรงนี้ได้กลายเป็นช่องว่างให้อุปกรณ์และแพลตฟอร์ม Personal Information Healthcare ซึ่งกลายเป็นโอกาสและแนวโน้มใหม่ของอุตสาหกรรมสุขภาพ โดยเฉพาะการให้ความสำคัญต่อ “ประสบการณ์ก่อนและหลังการใช้บริการทางการแพทย์” ซึ่งมีประเด็นผิดพลาดบกพร่องมากมาย โดยเฉพาะความคาดหวังต่อการรับบริการ และ การให้บริการโดยไม่เหลือเสี้ยวของความหวังให้คนไข้และผู้บริโภคสายอาชีพเก่าแก่ที่ได้รักการยกย่องมานาน

George Kramb ในฐานะ CEO ของ PatientPartner ซึ่งให้บริการข้อมูลเชิงลึก และ การสนับสนุนด้านกำลังใจและสายสัมพันธ์ให้คนไข้เตรียมผ่าตัดในเขตแคลิฟอร์เนียให้ความเห็นว่า… นวัตกรรมที่คนไข้ต้องการจากบริการด้านสุขภาพจริงๆ ไม่ได้มีแต่ Medicine หรือ การเยียวยา และ Device Technology หรือ เทคโนโลยีของอุปกรณ์ทางการแพทย์ เท่านั้น… เพราะสิ่งที่สำคัญกว่าคือ Social Experiences หรือ ประสบการณ์เชิงสังคมและสายสัมพันธ์ ซึ่งควรหานวัตกรรมที่หวังผลลัพธ์ได้มาใช้ให้มาก

References…

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

อู่ตะเภา มหานครการบิน (U-Tapao Aerotropolis)

ความร้อนแรงของ EEC ในห้วงเวลานี้ ต้องบอกว่า น่าจับตาเป็นอย่างยิ่ง แค่โฟกัสไปที่ “สนามบินานาชาติอู่ตะเภา” เพียงแห่งเดียวก็ตะลึงได้แล้ว เพราะโครงการ 6,500 ไร่ นอกรั้วสนามบิน ที่กองทัพเรือได้เคาะขายซอง ให้นักลงทุนไปแล้วกว่า 42 ราย กำหนดยื่นซองวันที่ 21 มี.ค.นี้ เพื่อพัฒนาเป็น Airport City หรือเมืองการบินภาคตะวันออก ใช้เงินลงทุน 2.9

ภาษีที่ดินใหม่

บ้านเช่า/โฮมสเตย์… กับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่

ประเด็นภาษีที่ดินยังฝุ่นตลบหนักหนา… ส่วนของผมเองทั้งไลน์ส่วนตัวและ @Properea ก็มีประเด็นทักถามแลกเปลี่ยนเข้ามาไม่น้อย… ล่าสุด รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ดร.อุตตม สาวนายน ชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างว่า…  

OTAs Booking Systems

Online Travel Agency หรือ OTA ส่วนใหญ่หรือทั้งหมด เป็นแพล็ตฟอร์มการจองห้องพัก ที่รวบรวมห้องพักให้เช่ารายวัน เอาไว้ในระบบให้มากที่สุด เพื่อให้ลูกค้าที่ต้องการห้องพักทำเลต่างๆ สามารถเลือกที่พักสำหรับช่วงเวลาที่ต้องออกจากบ้านไปค้างอ้างแรมที่อื่น

Remote Worker

Remote Working… บ้าน อาหาร การเดินทางและใครซักคน!

ตลาดอสังหาริมทรัพย์ไม่ใช่เรื่องในประเทศธรรมดาๆ อีกแล้ว… และโดยส่วนตัวผมเชื่อว่า COVID-19 มีวัคซีนใช้แน่นอนใน 12-18 เดือนข้างหน้า และเรื่อง Social Distancing ก็จะไม่ใช่อุปสรรคระดับวิกฤตขนาดนี้อีกต่อไป…