The Data Science of Health Informatics โดย Johns Hopkins University

ข้อมูลในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือ Health Science ถือเป็นข้อมูลที่มีความซับซ้อนและละเอียดอ่อนมากที่สุดสาขาหนึ่ง ซึ่งใครก็ตามที่ได้เห็นข้อมูลในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพครบทุกมิติก็จะทราบว่า การทำข้อมูลทั้งหมดให้กลายเป็น Information โดยขาดตกหกหล่นน้อยที่สุดนั้นไม่ง่าย… การเตรียมทักษะเพื่อทำงานกับข้อมูลวิทยาศาสตร์สุขภาพจึงต้องเรียนรู้ และ ฝึกประสบการณ์เฉพาะทางที่จำเป็นต้องมีประสบการณ์มากกว่าการจัดการข้อมูลทั่วไป ซึ่งการหาที่เรียนวิทยาการข้อมูลในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือ Healthcare and Clinical Informatics ในเมืองไทยยังถือว่าไม่ง่ายแม้ในปี 2022… ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศด้านสุขภาพ หรือ Health Informatics Specialists จึงมักจะต้องไปเรียนกันไกลถึงต่างประเทศ และ ยังถือว่าคนเก่งดาต้าสายวิทยาศาสตร์สุขภาพยังมีไม่มากในประเทศไทย รวมทั้งในอีกหลายประเทศทั่วโลกก็ถือว่ายังขาดแคลนนักวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เก่งเรื่องข้อมูลไม่ต่างกัน

Johns Hopkins University จึงทำคอร์สพื้นฐานด้านวิทยาการข้อมูลสำหรับจัดการข้อมูลในวงการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ชื่อหลักสูตร The Data Science of Health Informatics โดยเปิดให้เรียนฟรีบน Coursera.org โดยอาจารย์ผู้บรรยายคือ ​​Dr.Hadi H. K. Kharrazi อาจารย์แพทย์ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์จากวิทยาลัยแพทย์จอห์นฮอปกินส์ โดยทำหลักสูตรและสอนร่วมกับ Sam Meiselman ซึ่งเป็น Senior Software Engineer ที่ Johns Hopkins Enterprise Data Warehouse

ตัวเนื้อหาในหลักสูตรนี้จะเป็นการความรู้พื้นฐานด้านข้อมูล โดยเริ่มตั้งแต่ความรู้เบื้องต้นเบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูลและประเภทข้อมูล… โดยเฉพาะ Big Data ในในวงการวิทยาศาสตร์สุขภาพซึ่งมีความท้าทายตั้งแต่ข้อมูลด้านสุขภาพรายบุคคลโดยตรง ไปจนถึงข้อมูลด้านประกันสุขภาพ รวมทั้งระบบอื่นๆ ที่วิทยาศาสตร์สุขภาพเกี่ยวข้องทั้งทางตรง และ สัมพันธ์กันทุกทางในระบบนิเวศวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่เป็นทั้งปัญหาและความท้าทายที่ยังเหลือนวัตกรรมอยู่อีกมากให้ค้นพบจากข้อมูลมหาศาลล้นพ้นที่วิทยาศาสตร์สุขภาพสะสมเพิ่มขึ้นทุกนาทีทั่วโลก ตั้งแต่ข้อมูลส่วนบุคคลไปจนถึงงานระบบประกันสุขภาพที่ซับซ้อนหลายหลายและสัมพันธ์กับบัญชียา ค่ารักษา และ เงื่อนไขซับซ้อนมากมาย

นอกจากนั้น… Sam Meiselman ในฐานะผู้ร่วมสอนในหลักสูตรยังได้นำความเชี่ยวชาญในฐานะผู้จัดการข้อมูลประจำ Johns Hopkins Enterprise Data Warehouse มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์พร้อมนำกรณีศึกษาจริงมาบรรยายจนถึงแนวคิดและเทคนิคการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ข้อมูลในโลกแห่งความเป็นจริงในสารสนเทศด้านสุขภาพ

ตัวหลักสูตรใช้เวลาเรียนราว 3-4 สัปดาห์ รวมเวลาเรียนผ่านคลิปบรรยายราว 10 ชั่วโมง หรือเรียนเพียง 2-3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เท่านั้น… ซึ่งใครๆ ก็สามารถลงทะเบียนเรียนได้ โดยไม่ได้จำกัดว่าต้องเป็นหมอหรือพยาบาลหรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเท่านั้น เพราะคอร์สนี้เป็นคอร์สพื้นฐานจริงๆ ที่ยังไม่ได้มีอะไรลึกซึ้ง แต่ถ้าจะเรียนเพื่อต่อยอดสู่การนำไปพัฒนาสายอาชีพจริงในวงการวิทยาศาสตร์สุขภาพ… คอร์สนี้เหมาะกับแพทย์พยาบาลหรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพที่สนใจดาต้ามาก… สนใจคลิกที่นี่ครับ

References… 

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

Andrew Carnegie

Ninety Percent of All Millionaires Become So Through Owning Real Estate… Andrew Carnegie

Andrew Carnegie เป็นมหาเศรษฐีชาวอเมริกันที่บั้นปลายชีวิตได้บริจาคทรัพย์สินมากมายเพื่อสาธารณะประโยชน์หลากหลาย ตั้งแต่ห้องสมุด โรงเรียนและมหาวิทยาลัยจำนวนมากในสหรัฐอเมริกา อังกฤษ แคนาดาและอีกหลายประเทศ

Creative Food

แนวคิดทางธุรกิจและการตลาดสำหรับธุรกิจอาหาร

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน มีตัวเลขผลผลิตรวมในอุตสาหกรรมอาหารปี 2559 มีปริมาณ 29,785,234 ตัน ซึ่งก็ใกล้เคียงกับ “ค่าประมาณ” ที่คนระดับนโยบายด้านอุตสาหกรรมอาหารใช้อ้างอิงพูดคุยช่วงปี 2018–2020 โดยใช้ตัวเลข 30 ล้านตันบวกลบ ซึ่งรายละเอียดว่า ผลิตสินค้าอาหารหมวดไหนไปขายใคร ได้แค่ไหน… ผมจะขอข้ามไปในบทความชุดนี้ เพราะตัวเลขรายงานเชิงสถิติ จะมีประโยชน์เป็นรายกรณีและต้องการรายละเอียดค่อนข้างสูง จึงจะเป็นประโยชน์

Plastic road

ถนนพลาสติกแอสฟัลต์…

ความเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมที่น่าสนใจประเด็นหนึ่งในบ้านเรา เกิดขึ้นจากพิธีลงนามและแถลงข่าวร่วมกันของ กรมทางหลวงชนบท… กรมทางหลวง… มหาวิทยาลัยเชียงใหม่… บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย… ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการศึกษาพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพลาสติกเหลือใช้ เพื่อนำมาเป็นส่วนผสมในแอสฟัลต์คอนกรีตสำหรับงานทาง” เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา

Risk Meter

Fixed Maturity Investment VS Properties Investment

แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยนับจากนี้ไป… หลายท่านคงอ่านออกหมดแล้วว่าประเทศไทยคงต้องใช้นโยบายดอกเบี้ยต่ำประครองภาคเศรษฐกิจและการเงินไปถึงเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครตอบได้… แต่บอกได้ว่า ภาวะดอกเบี้ยต่ำคงไม่มีทางจบลงเร็ววันนี้แน่ๆ ส่งผลให้ผลตอบแทนการลงทุนทั้งเงินฝากและกองทุนตราสารหนี้บางประเภทก็ลดต่ำลงไปด้วย