The Data Science of Health Informatics โดย Johns Hopkins University

ข้อมูลในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือ Health Science ถือเป็นข้อมูลที่มีความซับซ้อนและละเอียดอ่อนมากที่สุดสาขาหนึ่ง ซึ่งใครก็ตามที่ได้เห็นข้อมูลในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพครบทุกมิติก็จะทราบว่า การทำข้อมูลทั้งหมดให้กลายเป็น Information โดยขาดตกหกหล่นน้อยที่สุดนั้นไม่ง่าย… การเตรียมทักษะเพื่อทำงานกับข้อมูลวิทยาศาสตร์สุขภาพจึงต้องเรียนรู้ และ ฝึกประสบการณ์เฉพาะทางที่จำเป็นต้องมีประสบการณ์มากกว่าการจัดการข้อมูลทั่วไป ซึ่งการหาที่เรียนวิทยาการข้อมูลในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือ Healthcare and Clinical Informatics ในเมืองไทยยังถือว่าไม่ง่ายแม้ในปี 2022… ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศด้านสุขภาพ หรือ Health Informatics Specialists จึงมักจะต้องไปเรียนกันไกลถึงต่างประเทศ และ ยังถือว่าคนเก่งดาต้าสายวิทยาศาสตร์สุขภาพยังมีไม่มากในประเทศไทย รวมทั้งในอีกหลายประเทศทั่วโลกก็ถือว่ายังขาดแคลนนักวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เก่งเรื่องข้อมูลไม่ต่างกัน

Johns Hopkins University จึงทำคอร์สพื้นฐานด้านวิทยาการข้อมูลสำหรับจัดการข้อมูลในวงการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ชื่อหลักสูตร The Data Science of Health Informatics โดยเปิดให้เรียนฟรีบน Coursera.org โดยอาจารย์ผู้บรรยายคือ ​​Dr.Hadi H. K. Kharrazi อาจารย์แพทย์ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์จากวิทยาลัยแพทย์จอห์นฮอปกินส์ โดยทำหลักสูตรและสอนร่วมกับ Sam Meiselman ซึ่งเป็น Senior Software Engineer ที่ Johns Hopkins Enterprise Data Warehouse

ตัวเนื้อหาในหลักสูตรนี้จะเป็นการความรู้พื้นฐานด้านข้อมูล โดยเริ่มตั้งแต่ความรู้เบื้องต้นเบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูลและประเภทข้อมูล… โดยเฉพาะ Big Data ในในวงการวิทยาศาสตร์สุขภาพซึ่งมีความท้าทายตั้งแต่ข้อมูลด้านสุขภาพรายบุคคลโดยตรง ไปจนถึงข้อมูลด้านประกันสุขภาพ รวมทั้งระบบอื่นๆ ที่วิทยาศาสตร์สุขภาพเกี่ยวข้องทั้งทางตรง และ สัมพันธ์กันทุกทางในระบบนิเวศวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่เป็นทั้งปัญหาและความท้าทายที่ยังเหลือนวัตกรรมอยู่อีกมากให้ค้นพบจากข้อมูลมหาศาลล้นพ้นที่วิทยาศาสตร์สุขภาพสะสมเพิ่มขึ้นทุกนาทีทั่วโลก ตั้งแต่ข้อมูลส่วนบุคคลไปจนถึงงานระบบประกันสุขภาพที่ซับซ้อนหลายหลายและสัมพันธ์กับบัญชียา ค่ารักษา และ เงื่อนไขซับซ้อนมากมาย

นอกจากนั้น… Sam Meiselman ในฐานะผู้ร่วมสอนในหลักสูตรยังได้นำความเชี่ยวชาญในฐานะผู้จัดการข้อมูลประจำ Johns Hopkins Enterprise Data Warehouse มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์พร้อมนำกรณีศึกษาจริงมาบรรยายจนถึงแนวคิดและเทคนิคการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ข้อมูลในโลกแห่งความเป็นจริงในสารสนเทศด้านสุขภาพ

ตัวหลักสูตรใช้เวลาเรียนราว 3-4 สัปดาห์ รวมเวลาเรียนผ่านคลิปบรรยายราว 10 ชั่วโมง หรือเรียนเพียง 2-3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เท่านั้น… ซึ่งใครๆ ก็สามารถลงทะเบียนเรียนได้ โดยไม่ได้จำกัดว่าต้องเป็นหมอหรือพยาบาลหรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเท่านั้น เพราะคอร์สนี้เป็นคอร์สพื้นฐานจริงๆ ที่ยังไม่ได้มีอะไรลึกซึ้ง แต่ถ้าจะเรียนเพื่อต่อยอดสู่การนำไปพัฒนาสายอาชีพจริงในวงการวิทยาศาสตร์สุขภาพ… คอร์สนี้เหมาะกับแพทย์พยาบาลหรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพที่สนใจดาต้ามาก… สนใจคลิกที่นี่ครับ

References… 

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

logistics

5 แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่งและแผนโลจิสติกส์ในมือ สนข.

การจัดทำแผนโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาพตะวันออก หรื EEC กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง… วงเงิน 22,492,400 บาท แบ่งเป็นปีงบประมาณ 2563 จำนวน 4,498,500 บาท และ ผูกพันปีงบประมาณ 2564 จำนวน 17,993,900 บาท… เน้นวางแผนและศึกษาความเหมาะสมของการลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง ที่เชื่อมโยงฐานการผลิตในพื้นที่ภาคใต้ หรือ SEC ที่สามารถตอบสนองการลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ ของการขนส่งสินค้า เชื่อมโยงสินค้าการผลิตในพื้นที่ EEC กับประตูการค้าพื้นที่ภาคใต้ เพื่อส่งต่อสินค้าไปยังกลุ่มประเทศ BIMSTEC ที่มีสมาชิกรวม 7 ประเทศ คือ บังกลาเทศ ศรีลังกา อินเดีย ไทย เมียนมา เนปาล และภูฏาน หรือตะวันออกลาง ยุโรป

Bang Sue Grand Station

ที่ดินสถานีกลางบางซื่อ แปลง A และแปลงอื่นๆ

ความคืบหน้าของการเปิดประมูลหาเอกชนเข้าร่วมลงทุนในรูปแบบ PPP โครงการพัฒนาพื้นที่พาณิชย์บริเวณ สถานีกลางบางซื่อ แปลง A จำนวน 32 ไร่ มูลค่า 11,500 ล้านบาท ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยได้เปิดขายซองประมูลไปตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และสิ้นสุดระยะเวลาขายซองไปเมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 นั้น… กลับปรากฏว่าไม่มีเอกชนรายใดแสดงความสนใจเข้ามาติดต่อเลย ที่สำคัญคือ การเปิดประมูล แปลง A ครั้งนี้ ถือเป็นการเปิดประมูลเป็นครั้งที่ 2 แล้ว

New Tech Infrastructure

New Tech Infrastructure… โครงสร้างพื้นฐานใหม่

คำอย่าง Supply Chain, Logistics, IoT, Big Data, AI ถือโครงสร้างพื้นฐานใหม่ที่สำคัญของชาติอย่างแน่นอนที่ทั้งหมดนั่นรวมเอาถนนสะพานร้านค้าโรงงานและแพลตฟอร์มเอาไว้หมดแล้ว… และเห็นด้วยอย่างยิ่งที่บอกว่า โครงสร้างพื้นฐานแบบใหม่นี้ จะสร้างโมเดลเศรษฐกิจและสังคมรูปแบบใหม่ที่สามารถปรับตัวเติบโตเปลี่ยนแปลงอย่างหลากหลายได้อย่างดีในอนาคต

SPAC

SPAC… แนวทางการระดมทุนระดับมหาชนอีกหนึ่งแนวทาง

ในตลาดหุ้นนิวยอร์คมีการระดมทุนแบบ SPAC หรือ Special Purpose Acquisition Companies หรือ กิจการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อระดมทุนจากตลาดหลักทรัพย์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการควบรวมกิจการหรือลงทุนบางส่วนตามวัตถุประสงค์… แต่ถ้าไม่บรรลุวัตถุประสงค์ หรือ หาที่เอาเงินไปลงทุนไม่ได้ตามหนังสือชี้ชวน เงินทุนทั้งหมดที่ระดมมาได้ต้องจ่ายคืนนักลงทุนเต็มจำนวนพร้อมดอกเบี้ย