แบบจําลองธุรกิจการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่กรรมสิทธิ์เอกชน

ผมมีคนรู้จักหลายท่านที่เปิดประเด็นคุยกันเรื่อง “สวนกล้วย–สวนมะนาว” ของแลนด์ลอร์ด ซึ่งกำลังถูกภาษีที่ดินเปล่าไล่ล่า ที่ไม่ว่าจะช้าเร็วก็ต้องจ่ายภาษีที่ดินว่างเปล่าแพงกว่าที่ดินเกษตรกรรม รวมทั้งที่ดินที่มีการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างชัดเจน… ซึ่งแลนด์ลอร์ดหลายท่านไม่ได้ปลื้มแนวคิดสวนกล้วยสวนมะนาวบนที่ดินของตัวเองเท่าไหร่ โดยทางเลือกที่ดีกว่า และ น่าอายน้อยกว่าอีกทางก็คือ “การปลูกป่าเศรษฐกิจ” เพื่อประโยชน์ด้านลดหย่อนภาษีจากการใชประโยชน์ในการใช้พื้นที่ประกอบกิจการด้านเกษตรกรรม

โดยรายงานโครงการจัดทำแบบจำลองธุรกิจการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่กรรมสิทธิ์เอกชน โดย ผศ.ดร.รุ่งเรือง พูลศิริ จากภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ คณะ…โดยการสนับสนุนของบริษัท บี.กริม เพาเวอร จำกัด (มหาชน) และ สภาหอการค้าไทย… ซึ่งรายงานการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่กรรมสิทธิ์เอกชน ในส่วนที่เกี่ยวกับการลดหย่อนภาษีได้อ้างถึง พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสําหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ซึ่งให้รายละเอียดเป็นแนวทางเอาไว้อย่างครบถ้วน

นอกจากนั้น… รายงานโครงการจัดทำแบบจำลองธุรกิจการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่กรรมสิทธิ์เอกชน ยังมีโมเดลการปลูกป่าเศรษฐกิจ 8 กลุ่ม 13 รูปแบบ พร้อม Business Model Canvas เพื่อเชื่อมโยงองค์ประกอบต่างๆ ให้สรุปออกมาเป็นแผนภาพของแบบจําลองธุรกิจในการปลูกไม้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวของในเชิงนโยบายต่อไป

รายละเอียดขอข้ามการแจกแจง เพราะเนื้อหาในรายงานมีมากถึง 240 หน้า และ เชื่อมโยงกันหมดครับ… ท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลด รายงานโครงการจัดทำแบบจำลองธุรกิจการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่กรรมสิทธิ์เอกชน ได้ที่นี่

ส่วนท่านที่สนใจบริการที่ปรึกษาโครงการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่ของท่าน… ทัก Line ID: dr.thum ครับ…

References…

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

PharmaLedger และ Blockchain Pharmaceutical…

โครงการพัฒนาบล็อกเชนในระดับอุตสาหกรรมที่เปิดตัวช่วงต้นปี 2020 ซึ่งได้รับความสนใจไม่ธรรมดาอีกหนึ่งโครงการมีชื่อว่า PharmaLedger ที่เป็นการรวมตัวของกลุ่มนักพัฒนาบล็อกเชนในสหภาพยุโรปมากถึง 29 ราย พร้อมกับบริษัทยาและเครื่องมือแพทย์รายใหญ่จากยุโรปอีก 12 ราย… โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อร่วมกันพัฒนานวัตกรรมห่วงโซ่อุปทานด้านการดูแลสุขภาพ หรือ Healthcare Supply Chain Innovation … การทดลองทางคลินิก และ ข้อมูลด้านสุขภาพขึ้น

Power Searching with Google จาก EdX.ORG และ Google

การใช้  Search Engine อย่าง Google ที่หลายคนบอกกันให้ไปถามกู หรือ ไปถามกู๋ ง่ายกว่าถ้าอยากรู้อะไร หรือ อยากดู–อยากฟังอะไร ซึ่งถ้าถามว่าใครเคยใช้ Google บ้าง? ก็คงมีคนมากมายที่ใช้ Google กันเป็นประจำ… เพียงแต่นิยามของคำว่าใช้ส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ Google เพื่อสืบค้นสารสนเทศ หรือ Information มากกว่าจะคิดถึงแง่มุมการใช้แบบผู้สร้างสารสนเทศป้อนให้ Google ใช้!… ซึ่งต้องเข้าใจ Google Search เป็นพิเศษ

Thailand Longstay

ขณะนี้รัฐบาลได้เตรียมความพร้อมในการเปิดรับนักท่องเที่ยวด้วยการให้ “ไทยแลนด์ ลองสเตย์” หรือ บริษัท ไทยจัดการลองสเตย์ จำกัด เข้ามาเป็นตัวแทนดำเนินงานเพื่อนำนักท่องเที่ยวกลุ่มลองสเตย์เข้ามาพักระยะยาวในภูเก็ต เพื่อเป็นการนำร่องก่อนที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติทั่วไปในลำดับต่อไป

การพัฒนาที่ดินด้วยโมเดลเกษตรผสมผสาน

ผมยังใส่เสื้อดำเป็นประจำตั้งแต่ครั้งพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลก่อนเสด็จสวรรคต… เสื้อเริ่มเก่าและซีดด่างไปมากแล้วทั้งที่ผมมีใช้หลายตัว… แต่ผมก็ยังใส่เสื้อตัวเก่าและหยิบมาใส่จนชิน เสื้อโปโลสีดำตัวใหม่ก็พอมี แต่ก็ชอบตัวเก่า ทั้งที่บนเสื้อก็ไม่ได้มีสกรีนสัญลักษณ์ หรือข้อความอะไร