Thailand Plus… อีกขั้นของแอพหมอชนะ

Thailand Plus

การเปิดเกาะภูเก็ตรับนักท่องเที่ยว และ นักเดินทางในโครงการ Phuket Sandbox มาตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2021 ซึ่งเป็นการทำงานเชิงรุกเพื่อหาทางฟื้นฟูเศรษฐกิจ และ การท่องเที่ยวอย่างน่าสนใจหลายมิติ… ซึ่งนอกจากกฏระเบียบที่นักท่องเที่ยวและนักเดินทางจะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ตั้งแต่อายุหนังสือเดินทาง ประภัยโควิด มีตั๋วไปกลับ มีใบจองที่พัก และ มี Vaccine Approved แล้ว… ดูเหมือนนักเดินทางจะยังต้องลงแอพพลิเคชั่น Thailand Plus เพื่อให้นักท่องเที่ยวเปิดเผยข้อมูลการ “เส้นทาง” ระหว่างพำนักในภูเก็ต รวมทั้งเดินทางในประเทศหลังพ้นช่วงกักตัวท่องเที่ยวแล้ว ในช่วงหน้าสิ่วหน้าขวานนี้ด้วย

Thailand Plus เป็นแอปพลิเคชันที่พัฒนาต่อยอดมาจากแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ที่คนไทยใช้กันอยู่ ตัวแอพใช้เทคโนโลยีระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ หรือ GPS ร่วมกับเทคโนโลยี Bluetooth ในการระบุตำแหน่งสถานที่ของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ และ ยังต้องใช้การสแกน QR Code เพื่อ Check-in ตามสถานที่ต่างๆ ที่นักเดินทางถูกขอให้เคร่งครัด และ ปฏิบัติตาม

แน่นอนว่า… การติดตั้งและเปิดใช้แอพ Thailand Plus เป็นข้อกำหนดเข้มงวดก่อนเข้าประเทศ ซึ่งต้องลงทะเบียนด้วยรหัส COE หรือ Certificate of Entry ที่สถานทูตไทยออกให้พร้อมวีซ่าเดินทางเข้าประเทศไทย

ในทัศนส่วนตัวของผมเห็นดีเห็นงามที่จะมีแอพ Thailand Plus… แต่เห็น Comments ใต้เพจแอพบน Google Play Store และ Apple App Store แล้วเหนื่อยใจ… เพราะนักท่องเที่ยวให้คะแนนแอพเพียงดาวเดียวเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งแปลว่าแอพ Thailand Plus สร้างประสบการณ์ยอดแย่ให้พวกเขา ทั้งๆ ที่เป็นแอพที่ขอละเมิดสิทธิส่วนบุคคลในการเฝ้าติดตาม และ จำเป็นต้องยินยอม และ Users ก็ยินยอม… ซึ่งถือว่าขอกันไม่น้อยในเรื่องนี้

ที่แย่กว่านั้นคือ เวบไซต์ของแอพที่ https://thailandplus.in.th ยังเป็นเวบไซต์ที่ทำไม่เสร็จ ถึงขั้นมีลิงค์ที่ใช้ไม่ได้แม้แต่ลิงค์สำคัญเพื่อส่งไปเพจแอพบน Play Store และ App Store… แถมยังมีรูปแปะ QR Code ที่ไม่เกี่ยวกับการติดตั้งแอพเอาไว้ในหน้า Download ให้งงหนักเข้าไปอีก!!!

นี่ผลงานแปะชื่อ สพร. หรือ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) น๊ะครับท่าน… อย่าบกพร่องเรื่องแบบนี้ให้ Users หงุดหงิดเลยครับ ปัญหาใหญ่หลวงข้างหน้ายังจะมีมาให้แก้อีกมาก… ด้วยความเคารพ

References… 

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

Condotel… รูปแบบอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ร้อนแรงแห่งยุค

ปัญหาห้องพักรายวันผิดกฏหมาย หรือปัญหาโรงแรมเถื่อนในยุคที่ ธุรกิจเก่าแก่เสือนอนกินอย่างโรงแรม ได้รับผลกระทบจากที่พักรายวันสารพัดรูปแบบ เข้ามาเบียดแบ่ง Market Share จนขัดแย้งไปทั่วระหว่างผู้ประกอบการกับผู้ประการ และระหว่างผู้ประกอบการกับผู้รักษากฏหมาย… ในขณะที่ฝั่งผู้ใช้บริการหรือลูกค้า เปลี่ยนพฤติกรรมไปเลือกความสะดวกสะบายที่ตัวเองควบคุมได้… จนทิ้งธุรกิจที่ไม่ปรับตัวไว้เบื้องหลังอย่างเจ็บปวดจนออกอาการทุรนทุรายเป็นความขัดแย้งให้เห็นเนืองๆ

Rail transport

Railway Logistics… Nanning Railway Logistics Center หรือ 南宁铁路物流中心

ช่วงนี้ผมกำลังค้นข้อมูล Railway Logistics ตามยุทธศาสตร์จีน–สิงคโปร์ ซึ่งท้ายที่สุดแล้ว… เส้นทางรถไฟจากจีนถึงสิงคโปร์คงพัฒนาหลายอย่างตลอดเส้นทาง… ซึ่งประเทศไทยและคนไทยอย่างเราท่าน คงได้ประโยชน์กันบ้างมากน้อนหรือตรงอ้อมก็อีกเรื่องหนึ่ง

Grey Walter

Grey Water… ถึงคราวต้องจริงจังกับน้ำทิ้ง

ปัญหาน้ำขาดแคลนในพื้นที่ EEC ส่วนใหญ่มาจากสาเหตุ การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร และการขยายตัวของเมือง อุตสาหกรรม เกษตรกรรม อย่างมากและรวดเร็ว ปัญหาน้ำขาดแคลน มีปริมาณไม่เพียงพอกับความต้องการใช้น้ำสำหรับชุมชน จากภาวะแล้ง ผลกระทบของโลกร้อนต่อแหล่งน้ำ คุณภาพน้ำมีการปนเปื้อน ไม่ถูกสุขอนามัย และมีคุณสมบัติไม่เหมาะสมต่อการบริโภคและอุปโภค เกิดสงครามแย่งน้ำจากภาคชุมชน เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การประปาและชลประทาน ซึ่งเป็นประเด็นปัญหาสำคัญ

มอเตอร์เวย์หาดใหญ่ – สะเดา

ตัวเลขมูลค้าการค้าขายกับเพื่อนบ้าน 4 ชาติที่มีพรมแดนติดกับเรา ทั้งมาเลเซีย เมียนมา ลาวและกัมพูชา กรมการค้าต่างประเทศรายงานตัวเลขของเดือนมีนาคม 2562 เดือนเดียวเอาไว้ที่ 100,661.56 ล้านบาทครับ… โดยมีตัวเลขส่งออก 58,560.36 ล้านบาท และนำเข้า 42,101.21 ล้านบาท