มาตรการส่งเสริมการใช้ EV ของประเทศไทย

ความเคลื่อนไหวในวงการ EV ของไทยที่เฝ้ารอกันว่าจะมีโปรโมชั่นจากรัฐบาลให้ได้ซื้อหารถไฟฟ้ามาใช้ในราคาสมเหตุสมผลเมื่อไหร่ ซึ่งอีกไม่นานก็คงมีข่าว PM 2.5 ในหน้าแล้งวนเวียนมาหลอกหลอนคนเมืองอีกแล้ว… แล้วก็จะมีหัวข้อ EV ที่เปิดประเด็นมาเมื่อไหร่ก็ต้องหันไปด่ารัฐบาลเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมใช้พาหนะพลังงานสะอาด ซึ่งประเทศไทยถือว่าล้าหลังเชิงนโยบายในกรณีนี้อย่างน่าเจ็บใจ

แต่ล่าสุดก็มีข่าวจากคุณสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นผู้ออกมาบอกนักข่าวในวันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ว่า… ขณะนี้มาตรการส่งเสริมการลงทุน และ การใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า หรือ EV ของประเทศไทยมีความชัดเจนแล้ว

โดยข้อมูลเบื้องต้นจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคาดว่า… เป็นไปได้ที่จะลดภาษีเป็นแพ็คเกจ ทั้งภาษีนำเข้า EV และอัตราภาษีสรรพสามิตก็จะมีการปรับลดลงด้วย

ส่วนแหล่งข่าวจากคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ หรือ บอร์ดอีวี ก็ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า… การประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 15 กุมภาพันธ์นี้ จะมีวาระพิจารณามาตรการสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้า หรือ EV ซึ่งจะส่งเสริมการใช้อีวี 3 ประเภท ได้แก่… รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และ รถกระบะ โดยจะมีผลบังคับใช้ในเดือนพฤษภาคมนี้ และ เมื่อมาตรการดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะไปออกกฎหมายและทำสัญญากับค่ายรถที่เข้าร่วม

โดยมาตรการส่งเสริมการใช้ EV ของประเทศไทยจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่… ปี 2565-2568 ส่งเสริมให้เกิดการใช้รถยนต์แบตเตอรี่ไฟฟ้า 3 กลุ่ม คือ 

 1. เงินอุดหนุนรถยนต์ และ รถกระบะคันละ 70,000-150,000 บาทต่อคัน และ รถจักรยานยนต์ 18,000 บาทต่อคัน
 2. ลดภาษีสรรพสามิตรถยนต์จาก 8% เป็น 2% และ รถกระบะลดลงเป็น 0%
 3. ลดอากรขาเข้ารถยนต์ที่ผลิตในต่างประเทศและนำเข้าทั้งคัน หรือ CBU สูงสุด 40% สำหรับรถยนต์ถึงปี 2566
 4. ยกเว้นอากรขาเข้ารถยนต์ที่ผลิตในประเทศ หรือ CKD จำนวน 9 รายการ

ทั้งนี้… ค่ายรถที่เข้าร่วมต้องรับเงื่อนไขที่ประกอบไปด้วย

 1. ต้องเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในประเทศที่ทำสัญญากับกรมสรรพสามิต โดยจะจ่ายอุดหนุนเงินและภาษีไปที่ผู้ประกอบการ
 2. ประเภทรถยนต์ครอบคลุมรถยนต์ รถกระบะ และ รถจักรยานยนต์เฉพาะ BEV หรือ Battery Electric Vehicle เท่านั้น
 3. ส่วนรถ EV ที่ราคาขายปลีกแนะนำอยู่ที่ 2-7 ล้านบาท จะได้ลดอากรขาเข้าสูงสุด 20% ในปี พ.ศ. 2565-2566 ลดภาษีสรรพสามิตจาก 8% เป็น 2% ในปี พ.ศ. 2565-2568 แต่ต้องเลือกผลิตรถยนต์รุ่นใดรุ่นหนึ่งที่ได้นำข้ามาจำหน่าย

โดยเงื่อนไขการใช้สิทธิ์และบทลงโทษ คือ 

 1. ต้องวางเงินค้ำประกันประกอบการใช้สิทธิ์ 
 2. หากไม่ปฏิบัติติตามเงื่อนไข ต้องคืนเงินอุดหนุนเต็มจำนวนพร้อมดอกเบี้ย และ ยึดเงินค้ำประกันจากธนาคาร รวมทั้งไม่ได้สิทธิลดภาษีพร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม

สำหรับมาตรการการสนับสนุนการใช้รถยนต์ EV แบ่งเป็นรถ 3 ประเภท ได้แก่ 

 1. รถยนต์ไฟฟ้า… ราคาขายปลีกแนะนำไม่เกิน 2 ล้านบาท โดยผลิตและประกอบในประเทศ จะได้ลดอากรขาเข้าสูงสุด 40% ในปี พ.ศ. 2565-2566 ลดภาษีสรรพสามิตจาก 8% เป็น 2% ในปี พ.ศ. 2565-2568 และ เงินอุดหนุนปี พ.ศ. 2565-2566 จำนวน 70,000 บาท สำหรับ EV ขนาดแบตเตอรี่ต่ำกว่า 30 KWh… หรือ 150,000 บาท สำหรับ EV ขนาดแบตเตอรี่มากกว่า 30 KWh และในปี พ.ศ. 2567 ต้องผลิต EV ในประเทศเพื่อชดเชยการนำเข้าในปี พ.ศ. 2565-2566 โดยผลิตรถรุ่นใดก็ได้… ทั้งนี้ ผู้รับสิทธิ์มาตรการส่งเสริมทั้ง 2 รายการ ทั้งขนาดแบตเตอรี่ ต่ำกว่า 30 KWh และเกินกว่า 30 KWh ข้างต้น… ต้องเป็นผู้ประกอบอุตสาหกรรมภายในประเทศ โดยผลิตรถยนต์ชดเชยในปี พ.ศ. 2567 เท่ากับจำนวนที่นำเข้าแบบ CBU ในปี พ.ศ. 2565-2566 หากจำเป็นต้องขยายเวลาการผลิตชดเชย จะให้สิทธิ์ได้ถึงปี พ.ศ. 2568 แต่ต้องผลิตในอัตราส่วน 1 : 1.5 เท่า หรือ นำเข้า 1 คัน ผลิต 1.5 คัน
 2. รถกระบะ… ราคาขายปลีกแนะนำไม่เกิน 2 ล้านบาท จะลดภาษีสรรพสามิตเป็น 0% ในปี พ.ศ. 2565-2568 และ ให้เงินอุดหนุนปี พ.ศ. 2565-2568 คันละ 150,000 บาท สำหรับรถยนต์กระบะประเภท BEV กระบะที่ผลิตในประเทศ และ มีแบตเตอรี่ขนาดตั้งแต่ 30 KWh ขึ้นไป… โดยเงื่อนไขของผู้ขอรับสิทธิตามมาตรการส่งเสริมต้องทำสัญญากับกรมสรรพสามิตก่อนการขอใช้สิทธิผลิตรถยนต์กระบะประเภท BEV ทั้งนี้… เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ที่กรมสรรพสามิตประกาศกำหนด โดยผู้ขอรับสิทธิต้องเป็นผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้ขอรับสิทธิต้องยื่นโครงสร้างราคาขายปลีกแนะนำกับกรมสรรพสามิตเพื่อพิจารณา สำหรับรถยนต์กระบะประเภท BEV ที่มีราคาขายปลีกแนะนำไม่เกิน 2 ล้านบาท ผู้ขอรับสิทธิต้องผลิตหรือใช้แบตเตอรี่ที่ผลิตหรือประกอบในประเทศ โดยต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง
 3. รถจักยานยนต์ไฟฟ้า… กรณีราคาขายปลีกแนะนำไม่เกิน 150,000 บาท จะได้สิทธิประโยชน์เงินอุดหนุนคันละ 18,000 บาท ทั้ง CKD และ CBU ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2568 

ส่วนข้อมูลเชิงนโยบายจากแหล่งข่าวกระทรวงการคลังกล่าวว่า… กรณีเงินอุดหนุนที่จะให้แก่คนซื้อ EV นั้น คาดว่า จะอยู่ในระดับที่ไม่ต่ำกว่าโครงการรถยนต์คันแรกในสมัยรัฐบาลนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร

สำหรับปัญหาในเรื่องสถานีชาร์จไฟฟ้าสำหรับ EV นั้น… เชื่อว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาหรืออุปสรรค ถึงขั้นทำให้คนไม่สนใจเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย เนื่องจากปัจจุบันรถยนต์ไฟฟ้าเมื่อชาร์จไฟเต็มจะสามารถวิ่งได้ระยะทางไกลถึง 400-500 กิโลเมตร ในขณะที่ระยะทางความยาวจากภาคใต้สุดถึงเหนือสุดของประเทศ มีความยาวเพียง 2 พันกว่ากิโลเมตร การตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้าเพียง 40-50 สถานีก็สามารถครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศได้อยู่แล้ว

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Recent Posts

Related Post

Bond Connect

ตราสารหนี้จีน…

เงินลงทุนที่ Risk-On ในช่วงกลางปี 2021 ก็ยังเคลื่อนไหวแบบชิมลาง จากมูลค่ารวมที่ไม่ได้มากมายจนน่าตื่นเต้นอะไรนัก เพียงแต่เป็นความคึกคักเมื่อเทียบกับช่วงซบเซาที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ตลาดทุนเท่านั้น เพราะยังไงๆ ตลาดหุ้นก็ยังเสี่ยงสูง ในขณะที่ตลาดพันธบัติก็ให้ผลตอบแทนน้อยนิด… ส่วนตลาดคริปโตก็กำลังเจอมรสุมปลายดอย และ การรุกกลับของธนาคารกลางแทบจะทั่วโลก ที่ไม่สามารถปล่อยให้คริปโตไร้สัญชาติเติบใหญ่กว่านี้ได้… แถมด้วยอัตราเงินเฟ้อที่ก่อตัวเข้มข้นทั่วโลกพร้อมกัน ไปยืนรอการเดินเครื่องจักรทางเศรษฐกิจหลังวิกฤตอยู่ก่อนแล้ว… นักลงทุนที่เข้าโหมด Risk-On ไปแล้วจึงมองหาตลาด และ โอกาสที่ยังแวววาวอยู่ในตอนนี้… ซึ่งก็คือตลาดตราสารหนี้ของจีน

Mō Ventus… สถาปัตยกรรมเพื่อทุกภูมิอากาศ

อากาศแปรปรวนที่เกิดขึ้นทั่วโลก ทั้งหนาวจัด ร้อนจัดและสกปรกจัดเกิดขึ้นกับทุกที่… ผมเป็นคนหนึ่งที่เกาะติดแนวคิดการอยู่อาศัยท่ามกลางสิ่งแวดล้อมย่ำแย่และภูมิอากาศที่แปรปรวนมาตลอดหลายปี

PPP 50 ปี… บนที่ดินแปลงงามของการรถไฟแห่งประเทศไทย

ในที่สุด ความพยายามของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่จะหลุดหนี้และพลิกจากขาดทุนเป็นกำไรก็ชัดเจนด้วยแผนการพัฒนาโครงการที่ดินแปลงใหญ่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่จะเปิดให้เอกชนร่วมลงทุน PPP net cost ระยะเวลา 50 ปี ตาม พ.ร.บ.ร่วมทุน 2556

Blockchain Oracle

Blockchain Oracle…

Blockchain Oracle ไม่ได้เป็นแค่แหล่งข้อมูลสำหรับบล็อกเชน และ สัญญาอัจฉริยะเท่านั้น แต่ยังเป็น Layer ในการตรวจสอบความถูกต้องของแหล่งข้อมูลภายนอก… ตรวจสอบลักษณะข้อมูลที่สามารถประมวลผล และ ป้อนให้กับ สัญญาอัจฉริยะ หรือ Smart Contract ซึ่งรวมถึงข้อมูลจากเซนเซอร์ หรือ Sensor จาก Hardware อื่นๆ รวมทั้งข้อมูลที่ผลิตขึ้นภายนอกโดยมนุษย์และนำเข้าระบบ เช่น ผลการเลือกตั้ง หรือ ผลการแข่งขันกีฬา หรือ ชื่อผู้ชนะประกวดร้องเพลง…