Thai Stop Covid Plus…

COVID Cert

แผนการเปิดประเทศใน 120 วัน หรืออีกราว 4 เดือนนับจากนี้… ดูเหมือนเสียงตอบรับที่เห็นเป็นข้อมูลในมือผมตอนนี้จะค่อนข้างเป็นบวก และ เห็นหลายฝ่ายกระตือรือร้นร่วมมือช่วยเหลือรัฐบาล และคณะทำงานทุกฝ่ายในการฝ่าวิกฤตโควิดคราวนี้… โดยเฉพาะฝั่งหอการค้าไทยที่เดินหน้า “อยากให้ช่วยอะไรขอให้บอก” จนเห็นความร่วมมือหลายอย่างต่อตรงเข้าหาธุรกิจการค้าที่อ่อนแรงมานาน… แม้จะยังขาดพร่องความช่วยเหลืออีกมาก แต่ก็มีบางส่วนถูกช่วยให้เห็นกันบ้างแล้ว

ส่วนที่อาจจะมีข่าวน้อยหน่อย แต่ผมคิดว่าสำคัญมากเหลือเกินกับเศรษฐกิจในระหว่างนี้ และ หลังวิกฤตคลี่คลายก็คือ… ความเชื่อมั่นของสินค้าและบริการในประเทศไทย และสินค้าส่งออกไปขายต่างประเทศ ซึ่งชัดเจนว่าทุกตลาดจะเข้มงวดเรื่องเชื้อโรค และ การปนเปื้อน… ซึ่งความเคลื่อนไหวของกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะผู้ดูแลขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่าในสถานประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม ข้อมูลในมือผมก็เห็นการทำงานเชิงรุก โดยเฉพาะขอแกมบังคับให้โรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ประเมินตนเองผ่านแบบประเมิน Thai Stop Covid Plus และ Thai Save Thai ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนมิถุนายน 2564… โดยคาดโทษฝ่าฝืนกรณีไม่ปฎิบัติก็จะมาตรการลงโทษด้วย… ซึ่งไม่บ่อยที่จะเห็นคำขอมาพร้อมคำขู่ และ รายงานล่าสุดพบว่ามีโรงงานที่ประเมินตนเองผ่าน Thai Stop Covid Plus แล้วเกินหมื่นแห่งของโรงงานทั่วประเทศที่มีอยู่ประมาณ 64,000 โรง

ซึ่งแพลตฟอร์ม Thai Stop Covid Plus สำหรับสถานประกอบการจะใช้ตัวชี้วัดตามแบบประเมิน 44 ข้อ โดยจะเป็นคำถามเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินตนเองของสำนักงาน องค์กร สถานประกอบกิจการ หรือ โรงงาน ตามมาตรการหลัก เช่น ด้านการป้องกัน โรงงานของท่านตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทุกคนก่อนเข้าภายในบริเวณสำนักงาน องค์กร สถานประกอบกิจการ หรือ โรงงานหรือไม่

มีมาตรการติดตามข้อมูลของผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการใช้แอปพลิเคชั่นตามที่ทางราชการกำหนด เช่น โปรแกรมไทยชนะ หรือใช้มาตรการควบคุมการเข้า-ออกสถานที่ด้วยการบันทึกข้อมูลหรือไม่

ให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้มาติดต่อทุกคนสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ภายในสถาน ประกอบการหรือไม่

มีมาตรการควบคุมจำนวนผู้ปฏิบัติงานไม่ให้แออัด โดยลดการรวมกลุ่มระหว่างบุคคล เช่น หลีกเลี่ยงการจัดประชุมที่มีผู้ร่วมประชุมจำนวนมาก โดยการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร การอนุญาตให้ทำงานที่บ้าน กรณีงานสามารถทำที่บ้านได้ จัดเวลาทำงาน เวลาพัก และเวลารับประทานอาหาร ให้เหลื่อมกันหรือไม่

ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม จัดให้มีการระบายอากาศที่เหมาะสม โดยตรวจสอบประสิทธิภาพและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ กรณีสถานประกอบกิจการมีประตู หน้าต่าง ควรเปิดประตู หน้าต่าง เป็นระยะเพื่อให้อากาศถ่ายเทหรือไม่

สำหรับมาตรการเสริม ในสถานประกอบการที่มีจำนวนพนักงานตั้งแต่ 51 คนขึ้นไป เช่น มีนโยบายป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 และคณะกรรมการบริหารสถานการณ์จัดตั้ง คณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน COVID-19 Steering Committee หรือไม่

และ มีแผนป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพื่อรองรับกรณีพบพนักงานติดเชื้อ และมีการ ซักซ้อมแผนหรือไม่

นอกจากนั้น… กรมอนามัยในฐานะเจ้าภาพแพลตฟอร์ม Thai Stop Covid Plus ยังเร่งผลักดันให้สถานประกอบการ กิจการท่องเที่ยว หรือ แม้แต่ครัวเรือน เข้าไปทำแบบประเมินด้วยตนเองได้ที่ เวบไซต์ Thai Stop Covid Plus ได้ตลอดเวลา เพื่อใช้ข้อมูลบนแบบประเมินเป็นแนวทางในการปรับปรุงสถานประกอบการให้ปลอดภัยเชื่อมั่นได้… ซึ่งสถานประกอบการต่างๆ นับจากนี้น่าจะมีระเบียบ และ มาตรการกำกับดูแลเพื่อปรับเปลี่ยนสู่มาตรฐานใหม่หลังโควิดตามกรอบของกรมอนามัย… และ คงไม่มีอะไรย่อย่อนกว่านี้ไปอีกนาน

รีบทำกันเถอะครับ… ช่วยกันทำหนึ่งอย่างที่ทำได้!

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Recent Posts

Related Post

Drought 2020

ภัยแล้ง… ตัวแปรสำคัญที่กำลังส่งผลกระทบ

กรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ว่าประเทศไทยต้องเผชิญฝนแล้งยาวนานจนถึงเดือน มิถุนายน โดยคาดว่าปริมาณฝนจะต่ำกว่าค่าปกติ 3-5% ในพื้นที่แล้งซ้ำซาก ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ตอนบน

Sygnum Bank

Sygnum Bank AG เปิดตัวบริการ Ethereum Staking เป็นธนาคารแรกของโลก

Sygnum Bank เป็นธนาคารที่ก่อตั้งขึ้นภายใต้แนวคิด Digital Asset Bank and Digital Asset Specialist ในนครซูริค หรือ Zürich ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และ ในสิงคโปร์ โดยได้รับ Capital Markets Services Licence หรือ ใบอนุญาตบริการตลาดทุนจาก Monetary Authority of Singapore หรือ ธนาคารกลางสิงคโปร์… และ ได้ใบอนุญาต Banking and Securities Dealer Licence จาก Swiss Financial Market Supervisory Authority หรือ FINMA

Oil pump

สงครามราคาน้ำมัน… สงครามเปลี่ยนดุลอำนาจโลก

เรื่องที่สำคัญกว่าการแย่งชิงและฉวยโอกาสในวิกฤติ COVID-19 ที่ไม่ได้มีเพียงแต่นักฉวยโอกาสค้ากำไรเกินพอดีอย่างน่าละอายกับหน้ากากอนามัยหรือเจลล้างมือเท่านั้น ที่ติดเชื้อ COVID-19 จนขาดยางอาย… พ่อค้าน้ำมันรายใหญ่ก็ติดเชื้อ COVID-19 ได้น่ารังเกียจกับการฉวยโอกาสชิงไหวชิงพริบกันในห้วงเวลาสำคัญที่ควรจะช่วยกันแก้ปัญหาสุขอนามัย… คนเหล่านี้กลับห่วงรายได้จนสุดท้ายกรรมตามทันจนต้องแข่งกันขาดทุนเพื่อให้คู่แข่งย่อยยับ… ก็ สาธุขอให้ติดเชื้อ COVID-19 แบบนี้ไปนานๆ

Condotel… รูปแบบอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ร้อนแรงแห่งยุค

ปัญหาห้องพักรายวันผิดกฏหมาย หรือปัญหาโรงแรมเถื่อนในยุคที่ ธุรกิจเก่าแก่เสือนอนกินอย่างโรงแรม ได้รับผลกระทบจากที่พักรายวันสารพัดรูปแบบ เข้ามาเบียดแบ่ง Market Share จนขัดแย้งไปทั่วระหว่างผู้ประกอบการกับผู้ประการ และระหว่างผู้ประกอบการกับผู้รักษากฏหมาย… ในขณะที่ฝั่งผู้ใช้บริการหรือลูกค้า เปลี่ยนพฤติกรรมไปเลือกความสะดวกสะบายที่ตัวเองควบคุมได้… จนทิ้งธุรกิจที่ไม่ปรับตัวไว้เบื้องหลังอย่างเจ็บปวดจนออกอาการทุรนทุรายเป็นความขัดแย้งให้เห็นเนืองๆ