ผลการประกวดข้าวไทย ครั้งที่ 40 และ สถานการณ์ส่งออกข้าวไทย มกราคม 2023

รัฐมนตรีจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้แถลงภายหลังการเป็นประธานมอบรางวัลผู้ชนะ “การประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทย ประจำปี 2565 ครั้งที่ 40 และ การประกวดข้าวถุงคุณภาพดี ประจำปี 2565” ว่า… สถานการณ์ราคาข้าววันนี้ดีขึ้นเป็นลำดับ และ ถ้าวันไหนราคาข้าวตกต่ำ รัฐบาลนี้ก็ยังมีนโยบายประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวชดเชยเงินส่วนต่างผ่านบัญชี ธ.ก.ส.โดยตรง ให้มีรายได้ตามที่ประกันไว้ โดย 4 ปี ที่ผ่านมาจ่ายเงินส่วนต่างให้เกษตรกรไปแล้วถึง 180,000 ล้านบาท ช่วยเติมเงินเข้ากระเป๋าเกษตรกร มีครอบครัวได้เงินส่วนต่างสูงสุดถึง 76,600 บาท และ มีเงินอีกก้อนคือไร่ละพัน ไม่เกิน 20 ไร่ต่อครัวเรือน อีกก้อนเข้ากระเป๋าชาวนา

สำหรับข้าวหอมมะลิ เป็นข้าวที่มีชื่อเสียงระดับโลก ปีที่แล้วส่งออกเพิ่มขึ้นถึง 18% 1.25 ล้านตัน รวมข้าวทุกชนิดปี 64 ส่งออกทั้งปี 6.3 ล้านตัน ปี 65 รวมข้าวทุกชนิดส่งออก 7.7 ล้านตัน เป็นที่ 2 ของโลก… ที่ 1 อินเดีย และ แซงเวียดนามมาเป็นที่ 2

รัฐมนตรีจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ให้ข้อมูลคาดการณ์ว่า… ปี 66  การส่งออกข้าวจะเกิน 8 ล้านตัน โดยมีปัจจัยบวกมาจากความต้องการข้าวไทยในตลาดโลก โดยเฉพาะตลาดตะวันออกกลางเริ่มมีคำสั่งซื้อข้าวไทยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงอีกหลายตลาดทั่วโลก ประกอบกับในช่วงนี้ค่าเงินบาทไทยถือว่ามีเสถียรภาพทำให้ราคาข้าวไทยยังสามารถแข่งขันกับประเทศคู่ค้าได้ และที่สำคัญ ขณะนี้ประเทศอินเดียและเวียดนามชะลอการส่งออกข้าว  จึงทำให้ความต้องการข้าวไทยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

สิ่งที่เกษตรกรทั่วประเทศจะต้องรักษาไว้ก็คือคุณภาพข้าวไทยจะต้องดูแลรักษาให้ดีเลิศ แม้ว่าในปีที่ผ่านมาการประกวดข้าวโลกไทยจะแพ้ข้าวหอมกัมพูชา แต่ไม่ได้หมายความว่าข้าวไทยไม่มีคุณภาพ เพราะหากเปรียบเทียบข้าวไทยก็ยังเป็นที่ยอมรับของตลาดโลก ซึ่งในการส่งข้าวแต่ละชนิดเข้าประกวดในเวทีข้าวโลกเกินกว่าครึ่งข้าวไทยได้รับเสียงตอบรับที่ดีมาก จึงอยากให้เกษตรกรควรรักษาคุณภาพข้าวไทยให้ดีตลอดไป

ส่วนรางวัลประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทยประจำปี 2565 ครั้งที่ 40 มีผู้ได้รับรางวัล 21 ราย และประกวดข้าวถุงมีผู้ได้รับรางวัล 14 ราย รวม 35 รางวัล จากผู้เข้าประกวด 425 ราย ประกอบด้วย 

ประเภทเกษตรกรรายบุคคล 

 • รางวัลที่ 1 นายสำรวย สร้อยแก้ว จังหวัดยโสธร 
 • รางวัลที่ 2 นางสาวกงใจ คำมีนาม จังหวัดสุรินทร์ 
 • รางวัลที่ 3 นางทัศนีย์ อำขำ จังหวัดพะเยา 

ประเภทสถาบันเกษตรกร 

 • รางวัลที่ 1 กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว ตำบลไผ่ใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี 
 • รางวัลที่ 2 วิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่ ตำบลเกาะแก้ว จังหวัดสุรินทร์ 
 • รางวัลที่ 3 กลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าว ตำบลคำเตย จังหวัดยโสธร

ข้าวสารบรรจุถุงคุณภาพดี ประเภทผู้ประกอบการโรงสี/สหกรณ์
1. ข้าวหอมมะลิ 

 • รางวัลที่ 1 ตรา A-Rice 
 • รางวัลที่ 2 ตราผูกปิ่นโต 
 • รางวัลที่ 3 ตราไดโนเสาร์ 

2. ข้าวหอมไทย 

 • รางวัลที่ 1 ตราเอิร์ธไรซ์ 
 • รางวัลที่ 2 ตราลูกโลก 
 • รางวัลที่ 3 ตราดอกมะลิ 

3. ข้าวเหนียว 

 • รางวัลที่ 1 ตรานกนางนวล 
 • รางวัลที่ 2 ตราไหสี่หู 
 • รางวัลที่ 3 ตรานกคาบรวงข้าว 

4. ข้าวขาวพื้นนุ่ม 

 • รางวัลที่ 1 ตราต้มยำกุ้ง 

5. ข้าวขาวพื้นแข็ง 

 • รางวัลที่ 1 ตรากระต่ายทอง 

ข้าวสารบรรจุถุงคุณภาพดี ประเภทกลุ่มเกษตรกร 

1. ข้าวหอมมะลิ 

 • รางวัลที่ 1 ตราข้าวเล่าชีวิต จากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวอินทรีย์เป็นสุข จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 • รางวัลชมเชย ตรากำนันดี จากวิสาหกิจชุมชนเมล็ดพันธุ์พืชและผลิตปุ๋ยชีวภาพและแปรรูป  จังหวัดสกลนคร 
 • รางวัลชมเชย ตราขวัญยโสธร จากวิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติหนองยอ จังหวัดยโสธร

โดยภายในงานได้มีการลงนาม MOU ซื้อข้าวหอมมะลิร่วม 1,066 ตัน ในราคานำตลาด หรือ ราคาสูงกว่าราคาตลาด 500 บาท/ตัน ระหว่างเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร กับโรงสี 5 รายด้วย

References…

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

EEC Agricultural

แผนพัฒนาการเกษตรพื้นที่ EEC

ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้มีการติดตามความก้าวหน้าแผนพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ EEC โดยรัฐบาลได้ตั้งเป้าการพัฒนาให้พื้นที่ EEC ให้เป็นต้นแบบการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศ การดำเนินการยึดกรอบแนวคิดการตลาดนำการผลิตเน้นการใช้เทคโนโลยีการเกษตรแก้ปัญหารากเหง้าของภาคเกษตรกรรม การกำหนดพื้นที่เพาะปลูกที่เหมาะสม พร้อมปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสมกับคุณภาพดินและปริมาณน้ำ ประกอบด้วย 5 กลุ่มสินค้าเป้าหมาย

Ricult สตาร์ทอัพเพื่อเกษตรกร

Ricult อ่านว่า รีคัลท์ เป็นชื่อที่ “โคตรเก๋ไก๋” ในความคิดของผม Ricult เป็นชื่อที่ตัดมาจากคำเต็มของ Agriculture โดยการตัด Ag ด้านหน้าคำทิ้ง และตัด ure ด้านหลังคำทิ้งด้วยจึงเหลือเพียง ricult… ที่ผมคิดว่า คนคิดชื่อช่างมีความคิดสร้างสรรค์ที่ล้ำเลิศ

วิกฤตอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย

ตังเลขจากสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ซึ่งมสมาชิกเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างกว่า 26,000 บริษัท ซึ่งแจ้งปิดกิจการแล้วกว่า 4,000 บริษัท โดยส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจาก “ต้นทุนแพงเกินค่างานที่ทำสัญญาไว้” โดยเฉพาะสัญญาก่อสร้างกับรัฐที่มีสัดส่วนกว่า 55% ของมูลค่างาน 1,300,000 ล้านบาท หรือ 1.3 ล้านล้านบาท คุณลิซ่า งามตระกูลพานิช นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือ TCA ให้ข้อมูลกับสำนักข่าวประชาชาติธุรกิจว่า… วงการรับเหมาก่อสร้างเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศ

rocket chart

Average Directional Index และ Directional Movement Indicator

Welles Wilder ผู้คิดค้นดัชนี RSI และ Parabolic SAR อันลือลั่นจึงพัฒนาเครื่องมือบอก “ความแข็งแกร่งของแนวโน้มราคา” ชื่อ Average Directional Index หรือ ADX ขึ้น… เพื่อใช้ยืนยันราคาที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่นั้นเป็น “แนวโน้มแข็งแกร่ง หรือ Strong Trend จริงหรือไม่ หรือว่า เป็นความเคลื่อนไหวแบบไม่มีแนวโน้มปรากฏชัดเจน หรือ No Trend กันแน่” ซึ่งนักลงทุนเจอปัญหาสัญญาณลวงจากปัจจัยที่คาดไม่ถึงบ่อยๆ