รายงาน​​เศรษฐกิจและการเงินเดือนพฤษภาคม ปี 2565 จากธนาคารแห่งประเทศไทย

​เศรษฐกิจไทยในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 ปรับดีขึ้นต่อเนื่องจากเดือนก่อน โดยเครื่องชี้การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ขณะเดียวกันมูลค่าการส่งออกสินค้าเพิ่มขึ้นในเกือบทุกหมวด สอดคล้องกับอุปสงค์ประเทศคู่ค้าที่ยังขยายตัว นอกจากนี้ จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตามการผ่อนคลายมาตรการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศจากทั้งฝั่งไทยและต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม การผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับลดลงจากการขาดแคลนชิ้นส่วนการผลิต ส่วนการใช้จ่ายภาครัฐหดตัวตามรายจ่ายลงทุนเป็นสำคัญ

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเร่งขึ้นจากอัตราเงินเฟ้อหมวดพลังงาน ตามการปรับขึ้นค่าไฟฟ้าและราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศเป็นสำคัญ ด้านตลาดแรงงานโดยรวมทยอยฟื้นตัวตามภาวะเศรษฐกิจ สำหรับดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลมากขึ้นจากดุลบริการ รายได้ และเงินโอน แม้ดุลการค้าจะเกินดุลมากขึ้น

เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนที่ขจัดปัจจัยฤดูกาลแล้ว… ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนตามการใช้จ่ายในเกือบทุกหมวด สอดคล้องกับความกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Omicron ที่น้อยลง ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจปรับดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ความเชื่อมั่นผู้บริโภคยังคงลดลงจากความกังวลต่อค่าครองชีพที่สูงขึ้น 

เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนที่ขจัดปัจจัยฤดูกาลแล้ว… ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนตามการนำเข้าสินค้าทุนและยอดจดทะเบียนรถยนต์เชิงพาณิชย์เป็นหลัก สอดคล้องกับอุปสงค์โดยรวมที่ปรับดีขึ้น อย่างไรก็ตาม การลงทุนหมวดก่อสร้างลดลงบ้างหลังจากเร่งขึ้นในเดือนก่อนตามยอดขายวัสดุก่อสร้าง 

จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่ขจัดปัจจัยฤดูกาลแล้ว… ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวอาเซียนและอินเดีย เป็นผลจากการผ่อนคลายมาตรการจำกัดการเดินทางอย่างต่อเนื่องจากทั้งฝั่งไทยและต่างประเทศ 

มูลค่าการส่งออกสินค้าไม่รวมทองคำที่ขจัดปัจจัยฤดูกาลแล้ว… ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนในเกือบทุกหมวดสอดคล้องกับอุปสงค์ประเทศคู่ค้าที่ยังขยายตัว ประกอบกับการส่งออกผลไม้ไปจีนเร่งขึ้น เนื่องจากผู้ส่งออกบริหารจัดการปัญหาการขนส่งได้ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม การส่งออกหมวดยานยนต์และชิ้นส่วนปรับลดลง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนชิ้นส่วนการผลิต

การผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ขจัดปัจจัยฤดูกาลแล้ว… ปรับลดลงจากเดือนก่อนตามการผลิตหมวดยานยนต์ที่ยังเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนชิ้นส่วนการผลิต อย่างไรก็ดี การผลิตในหลายหมวดยังคงปรับเพิ่มขึ้น อาทิ หมวดอาหารและเครื่องดื่ม และหมวดปิโตรเลียม 

มูลค่าการนำเข้าสินค้าไม่รวมทองคำที่ขจัดปัจจัยฤดูกาลแล้ว… ปรับเพิ่มขึ้นในเกือบทุกหมวด ทั้งหมวดวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลาง หมวดสินค้าทุน และหมวดสินค้าอุปโภคบริโภค สอดคล้องกับการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาพรวม 

การใช้จ่ายภาครัฐที่ไม่รวมเงินโอน… หดตัวเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันกับปีก่อนจากรายจ่ายลงทุนซึ่งมีการทยอยเบิกจ่ายของรัฐบาลกลางไปแล้วในช่วงก่อนหน้า ประกอบกับการเบิกจ่ายของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจลดลง เนื่องจากการก่อสร้างเกิดความล่าช้าในโครงการคมนาคม สำหรับรายจ่ายประจำทรงตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเร่งขึ้นจากอัตราเงินเฟ้อหมวดพลังงาน ตามการปรับขึ้นค่าไฟฟ้าและราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศเป็นสำคัญ สำหรับอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเพิ่มขึ้นจากราคาในหมวดอาหาร และผลของฐานค่าน้ำประปาที่ต่ำในปีก่อน จากมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพของภาครัฐ ด้านตลาดแรงงานทยอยฟื้นตัวตามภาวะเศรษฐกิจที่ปรับดีขึ้น สำหรับดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลมากขึ้นจากการขาดดุลบริการ รายได้ และ เงินโอน ตามการส่งกลับกำไรและเงินปันผลของธุรกิจต่างชาติ แม้ดุลการค้าจะเกินดุลมากขึ้น 

ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ… ยังอ่อนค่าลงต่อเนื่องสอดคล้องกับสกุลเงินภูมิภาค เป็นผลจากการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นของธนาคารกลางสหรัฐ

References…

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

ดอกเบี้ยเงินฝาก… ความหวังถัดมาของวงการอสังหาริมทรัพย์ 

ตลาดเงินตลาดทุนช่วงนี้ถือว่า… ปั่นป่วนในมุมมองของผมมาก เพื่อนฝูงหลายท่านที่ทำงานประจำ กำลังวุ่นวายกับกองทุนที่ปีนี้น่าจะเป็นปีสุดท้าย ที่คนมีเงินเย็นจะต้องคิดหนักเรื่องหาที่พักเงิน ถ้า… สุดท้ายแล้ว การซื้อกองทุนเพื่อใช้ลดภาษีจะไม่มีอีกแล้วในปีถัดไป

คอร์สเรียน Analyzing and Visualizing Data with Power BI ฟรี… จาก Davidson College

เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจยุคใหม่ที่มีการพูดถึง และ ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายมากที่สุดตัวหนึ่งก็คือ MicroSoft Power BI ซึ่งเป็นซอฟแวร์สำเร็จรูปยุคใหม่จาก MicroSoft ที่ถือว่าจำเป็นกับทักษะคอมพิวเตอร์ยุคปัจจุบันที่หลายองค์กรมักจะอ้าแขนรับคนที่ใช้งาน MicroSoft Power BI เป็นนอกเหนือจากทักษะ Word/PowerPoint/Exel แบบมนุษย์ออฟฟิศปลายยุค 90…

กรมวิชาการเกษตรนำร่องผลักดันระบบการทำเกษตรแบบไร้ก๊าซเรือนกระจก

ความเคลื่อนไหวของกรมวิชาการเกษตรในที่ประชุม HLPDAB หรือ APEC High Level Policy Dialogue on Agricultural Biotechnology หรือ การประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรเอเปค ซึ่งคุณมนัญญา ไทยเศรษฐ์ ในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เน้นย้ำความสำคัญเอาไว้เมื่อครั้งไปเป็นประธานเปิดงาน… เพื่อรับมือกับความเสี่ยงของมาตรการกีดกันทางการค้าในอนาคตจากสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา ด้วยภาษีก๊าซเรือนกระจกก่อนข้ามพรมแดนในกลุ่มสินค้านำเข้า CBAM หรือ Carbon Border Adjustment Mechanism รวมถึงการผลิตเพื่อรองรับตลาดคาร์บอนเครดิต ตลาดสีเขียว และ เงื่อนไขในมาตรการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสีเขียวในอนาคต ซึ่งจะเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยสอดคล้องกับนโยบาย BCG ของรัฐบาล และ นโยบายประเทศซึ่งในการประชุม COP26 หรือ Conference of the Parties ครั้งที่ 26 ซึ่งประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายที่สำคัญคือ ประเทศไทยจะเป็นกลางทางคาร์บอน หรือ Carbon Neutrality ในปี 2050 และ ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero ภายในปี 2065 

Micro Mobility… ปัญหาและโอกาสใน Smart Cities

ปัญหาการเดินทางในเมือง เป็นประเด็นใหญ่ที่สร้างห่วงโซ่ปัญหามากมายให้ทุกเมืองทั่วโลก… ลองนึกเล่นๆ กันดูน๊ะครับว่า ตั้งแต่ออกจากบ้านหรือที่พักจนกระทั่งกลับ ท่านเดินทางและใช้พาหนะเดินทางเฉลี่ยกี่กิโลเมตร และใช้เวลากับการเดินทางเท่าไหร่