รายงาน​​เศรษฐกิจและการเงินเดือนพฤษภาคม ปี 2565 จากธนาคารแห่งประเทศไทย

​เศรษฐกิจไทยในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 ปรับดีขึ้นต่อเนื่องจากเดือนก่อน โดยเครื่องชี้การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ขณะเดียวกันมูลค่าการส่งออกสินค้าเพิ่มขึ้นในเกือบทุกหมวด สอดคล้องกับอุปสงค์ประเทศคู่ค้าที่ยังขยายตัว นอกจากนี้ จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตามการผ่อนคลายมาตรการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศจากทั้งฝั่งไทยและต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม การผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับลดลงจากการขาดแคลนชิ้นส่วนการผลิต ส่วนการใช้จ่ายภาครัฐหดตัวตามรายจ่ายลงทุนเป็นสำคัญ

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเร่งขึ้นจากอัตราเงินเฟ้อหมวดพลังงาน ตามการปรับขึ้นค่าไฟฟ้าและราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศเป็นสำคัญ ด้านตลาดแรงงานโดยรวมทยอยฟื้นตัวตามภาวะเศรษฐกิจ สำหรับดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลมากขึ้นจากดุลบริการ รายได้ และเงินโอน แม้ดุลการค้าจะเกินดุลมากขึ้น

เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนที่ขจัดปัจจัยฤดูกาลแล้ว… ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนตามการใช้จ่ายในเกือบทุกหมวด สอดคล้องกับความกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Omicron ที่น้อยลง ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจปรับดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ความเชื่อมั่นผู้บริโภคยังคงลดลงจากความกังวลต่อค่าครองชีพที่สูงขึ้น 

เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนที่ขจัดปัจจัยฤดูกาลแล้ว… ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนตามการนำเข้าสินค้าทุนและยอดจดทะเบียนรถยนต์เชิงพาณิชย์เป็นหลัก สอดคล้องกับอุปสงค์โดยรวมที่ปรับดีขึ้น อย่างไรก็ตาม การลงทุนหมวดก่อสร้างลดลงบ้างหลังจากเร่งขึ้นในเดือนก่อนตามยอดขายวัสดุก่อสร้าง 

จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่ขจัดปัจจัยฤดูกาลแล้ว… ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวอาเซียนและอินเดีย เป็นผลจากการผ่อนคลายมาตรการจำกัดการเดินทางอย่างต่อเนื่องจากทั้งฝั่งไทยและต่างประเทศ 

มูลค่าการส่งออกสินค้าไม่รวมทองคำที่ขจัดปัจจัยฤดูกาลแล้ว… ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนในเกือบทุกหมวดสอดคล้องกับอุปสงค์ประเทศคู่ค้าที่ยังขยายตัว ประกอบกับการส่งออกผลไม้ไปจีนเร่งขึ้น เนื่องจากผู้ส่งออกบริหารจัดการปัญหาการขนส่งได้ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม การส่งออกหมวดยานยนต์และชิ้นส่วนปรับลดลง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนชิ้นส่วนการผลิต

การผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ขจัดปัจจัยฤดูกาลแล้ว… ปรับลดลงจากเดือนก่อนตามการผลิตหมวดยานยนต์ที่ยังเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนชิ้นส่วนการผลิต อย่างไรก็ดี การผลิตในหลายหมวดยังคงปรับเพิ่มขึ้น อาทิ หมวดอาหารและเครื่องดื่ม และหมวดปิโตรเลียม 

มูลค่าการนำเข้าสินค้าไม่รวมทองคำที่ขจัดปัจจัยฤดูกาลแล้ว… ปรับเพิ่มขึ้นในเกือบทุกหมวด ทั้งหมวดวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลาง หมวดสินค้าทุน และหมวดสินค้าอุปโภคบริโภค สอดคล้องกับการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาพรวม 

การใช้จ่ายภาครัฐที่ไม่รวมเงินโอน… หดตัวเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันกับปีก่อนจากรายจ่ายลงทุนซึ่งมีการทยอยเบิกจ่ายของรัฐบาลกลางไปแล้วในช่วงก่อนหน้า ประกอบกับการเบิกจ่ายของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจลดลง เนื่องจากการก่อสร้างเกิดความล่าช้าในโครงการคมนาคม สำหรับรายจ่ายประจำทรงตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเร่งขึ้นจากอัตราเงินเฟ้อหมวดพลังงาน ตามการปรับขึ้นค่าไฟฟ้าและราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศเป็นสำคัญ สำหรับอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเพิ่มขึ้นจากราคาในหมวดอาหาร และผลของฐานค่าน้ำประปาที่ต่ำในปีก่อน จากมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพของภาครัฐ ด้านตลาดแรงงานทยอยฟื้นตัวตามภาวะเศรษฐกิจที่ปรับดีขึ้น สำหรับดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลมากขึ้นจากการขาดดุลบริการ รายได้ และ เงินโอน ตามการส่งกลับกำไรและเงินปันผลของธุรกิจต่างชาติ แม้ดุลการค้าจะเกินดุลมากขึ้น 

ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ… ยังอ่อนค่าลงต่อเนื่องสอดคล้องกับสกุลเงินภูมิภาค เป็นผลจากการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นของธนาคารกลางสหรัฐ

References…

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

Masayoshi Son

Think Big, Think Disruptive, Execute With Full Passion – Masayoshi Son

สิ่งที่คนส่วนใหญ่ยกย่อง Masayoshi Son ก็คือ… การนำเสนอวิสัยทัศน์ 300 ปี เพื่อวางแผนให้ SoftBank อยู่ยงถึงอายุ 300 ปี ซึ่งประกาศไว้ในปี 2010 ก่อนจะลุยลงทุนในเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์… AI… หุ่นยนต์ รวมทั้ง Longevity Technology ในมนุษย์ตั้งแต่ระดับ DNA จนถึงอวัยวะเทียมที่จะทำให้มนุษย์อายุเกิน 200 ปีอย่างท้าทาย… ซึ่งชายคนนี้… Masayoshi Son ไม่ได้คิดหรือฝันลอยๆ กับสิ่งที่บอกไว้ทั้งหมด แต่เดินหน้าหาเงินลงทุน และ ทุ่มลงทุนอย่างจริงจังมาก่อนหน้านั้นเสียอีก

greenhouse vegetable production

Digitizing Food Safety… มาตรฐานใหม่อุตสาหกรรมอาหาร

คำชวนซื้อเอ่ยอ้างทั้งหลายเป็นปัญหาใหญ่ในอุตสากรรมอาหารและการเกษตรมานาน ไม่นับรวมกิมมิคลับลวงพรางเพื่อทำกำไรอีกร้อบแปดกลยุทธ์ ที่มีใช้และพบเห็นในโลกการค้ามาแต่ไหนแต่ไร…

archinaut fully deployed

Archinaut, Made In Space และ On-Orbit Construction

MIS เจ้าของเทคโนโลยี On-Orbit Construction ก็ได้ทดสอบ Extended Structure Additive Manufacturing Machine หรือ ESAMM ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติเพื่อสร้างโครงสร้างขนาดใหญ่ในสภาวะจำลอง ซึ่งชุดเทคโนโลยีการพิมพ์โครงสร้างสามมิติจากเครื่อง ESAMM ถือเป็นความสำเร็จแรกของการพิมพ์สามมิติขนาดยาว 37 เมตรภายใต้สภาวะแวดล้อมในอวกาศจนได้รับการบันทึกลง Guinness Book of World Record

Rock mining

หินก่อสร้าง… โอกาสและแนวโน้มเหมืองหินโรงโม่

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กำลังพิจารณาแหล่งหินรอบ EEC ในรัศมี 100 กิโลเมตรเพื่อส่งเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกำหนดพื้นที่แหล่งแร่หินอุตสาหกรรมเพื่อการก่อสร้าง ซึ่งหากผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการก็สามารถประกาศเป็นแหล่งแร่หินอุตสาหกรรมได้… จากนั้นก็เปิดให้เอกชนเข้ามาสำรวจ และขอประทานบัตรต่อไป