Properea

แม้ประเทศไทยจะเป็นพื้นที่แดดแรงแสงจ้าพื้นที่หนึ่งของโลก ความเคลื่อนไหวเรื่อง Solar Rooftop กลับเป็นไปอย่างเชื่องช้าและน่าอึดอัด…

ก็ต้องทำใจครับ…เราอยู่เมืองไทย!

แต่ไม่ว่าจะยังไง ตั้งแต่ปลายปี 2017 เป็นต้นมา… แนวโน้ม Solar Energy ในบ้านเราก็ขยายตัวเติบโตเบียดแรงกดทับจากหลายทาง จนเกิดโมเดลธุรกิจเกี่ยวกับ Solar Energy เป็นทางเลือกในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ได้แล้ว

วันนี้ผมเลยเข้าเวบไซด์ของ Tesla เพื่อตามความก้าวหน้าของ  Tesla Solar Roof ที่ก้าวข้ามการใช้แผงโซลาร์เซลล์แบบเดิม กางรับแดดอยู่เหนือหลังคา มาเป็น Solar Glass ซึ่งเป็นหลังคาบ้านที่ผลิตด้วยกระจกเทมเปอร์คุณภาพสูงฝังโซลาร์เซลล์… ที่ทาง Tesla รับประกันถึง 30 ปี

ส่วนเรื่องความแข็งแกร่ง…Solar Roof สามารถทนการกระแทกของลูกเห็บขนาด 2 นิ้วที่เดินทางด้วยความเร็ว 100 ไมล์ต่อชั่วโมงได้อย่างดีเยี่ยม ในขณะที่กระเบื้องมุงหลังคาแบบเดิมโดนเข้าไปยังแตกกระจาย

Test video for the highest (class 4) hail rating, filmed at 2,500 frames per second. Each 2″ hailstone is travelling 100 mph on impact.

สำหรับการติดตั้ง… จะไม่ใช่การมุง Solar Roof เต็มพื้นที่หลังคา แต่จะเป็นกระเบื้องธรรมดาผสมกับ Solar Roof โดยสัดส่วนระหว่าง Solar Roof กับกระเบื้องธรรมดาจะใช้สัดส่วนที่ 40:60 หรือ 70:30 และเมื่อมองด้วยตาเปล่าจากพื้นถนนจะเห็นเป็นกระเบื้องลักษณะเหมือนกันทั้งหมด

ส่วนเรื่องค่าใช้จ่าย… การติดตั้งหลังคา Solar Roof จะมีค่าใช้จ่ายราว 21.85 ดอลลาร์สหรัฐต่อ 1 ตารางฟุต หรือประมาณ 8,200 บาทต่อ 1 ตารางเมตร (ข้อมูลต้นปี 2017)

ส่วนการสั่งซื้อ… ปกติจะกรอกที่อยู่เพื่อแจ้งฝ่ายขายของ Solar Roof ผ่านเวบไซด์ของ Tesla ครับ… ผมลองกรอกที่อยู่ที่เชียงใหม่ ระบบแค่ขึ้นข้อความให้ทราบเพียงว่าจะติดต่อกลับ… ที่จริงผมไม่ได้สนใจสั่งซื้อหรอกครับ 

เพราะผมสนใจทำเลียนแบบขายเลยมากกว่า!!!