Terminal Value… มูลค่าปัจจุบันสุดท้าย

การประเมินมูลค่าทางธุรกิจ โดยเฉพาะการประเมินมูลค่าธุรกิจระยะเริ่มต้นซึ่งมีความท้าทายเป็นการคาดการณ์มูลค่าทางธุรกิจที่ไม่มีข้อมูลทางบัญชีจริงก่อนหน้ามาอ้างอิง… หลายกรณีไม่มีแม้แต่รูปแบบธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเป็นต้นแบบให้เทียบเคียวด้วยซ้ำ ทำให้การประเมินมูลค่าธุรกิจในระยะเริ่มต้น ไม่สามารถใช้วิธีการประเมินมูลค่าธุรกิจด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งเพียงวิธีเดียวได้… โดยเฉพาะการนำมาใช้ประเมินมูลค่าวิสาหกิจเริ่มต้นใหม่ หรือ Start Up เพื่อนำไปเตียมแผนการระดมทุน

ข้อมูลจากอาจารย์แนน หรือ อาจารย์ธนรรภรณ์ เศรษฐ์จินดา ผู้สอนหลักสูตรออนไลน์ Startup Valuation Workshop ได้แนะนำแนวทางเอาไว้ว่า… การประเมินมูลค่าสตาร์ทอัพที่นิยมกันจะใช้รูปแบบการประเมินหลักๆ อยู่ 3 รูปแบบร่วมกัน ได้แก่

  1. ประเมินมูลด้วยวิธีเปรียบเทียบตลาด หรือ Comparable Method
  2. ประเมินด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด หรือ Discounted Cash Flow หรือ DCF
  3. ประเมินมูลค่าด้วย VC Method หรือ Venture Capital Method

โดยมีการประเมิน DCF ซึ่งเป็นแบบจำลองทางการเงินที่วิเคราะห์ให้เห็นกระแสเงินสดที่จะเกิดขึ้นในวงจรธุรกิจในอนาคต อันประกอบด้วย “ประมาณการรายได้ และ ประมาณการค่าใช้จ่าย” โดยกำหนดระยะการประมาณการ เพื่อนำมาประกอบการประมาณการงบการเงินทั้งงบดุล… งบกำไรขาดทุน และ งบกระแสเงินสด แล้วจึงประมาณการ “กระแสเงินสดอิสระ หรือ Free Cash Flow และ มูลค่าปัจจุบันสุดท้าย หรือ Terminal Value หรือ มูลค่าของธุรกิจหลังจากระยะการประมาณการ” แล้วทำการคิดย้อนกลับตามสูตร DCF เพื่อหา “มูลค่าธุรกิจปัจจุบัน” 

ประเด็นที่อยากให้สนใจก็คือ… มูลค่าปัจจุบันสุดท้าย หรือ Terminal Value ในการประเมินมูลค่าธุรกิจในอนาคตในอีก 5-10 ปี ข้างหน้า… ซึ่งถูก “ประมาณค่า” ว่าจะเติบโตไปถึงมูลค่านั้น ซึ่งนักลงทุนและคนทำสตาร์ทอัพต้องถอด Terminal Growth Rate ออกมาพิจารณาให้ถี่ถ้วน

ประเด็นเป็นแบบนี้ครับ… Terminal Value เป็นตัวเลขที่ทีมสตาร์ทอัพ กับ VC หรือ Venture Capital ใช้ถกเถียงต่อรองมูลค่ากัน… ทั้งเพื่อการระดมทุน และ ร่วมวางแผนโครงสร้างทางการเงิน ซึ่งเป็นหัวใจของการเกิดและเติบโตทางธุรกิจในแนวทางที่ “เชื่อได้ว่าเป็นไปได้”

ส่วนสูตรคำนวณ และ เทคนิคการทำโมเดลทางการเงินเพื่อประเมินมูลค่าจนไปถึง Terminal Value รวมทั้งข้อควรระวังต่างๆ ผมขอข้าม และ แนะนำให้ไปเรียนกับผู้เชี่ยวชาญจะดีที่สุด… หรือไม่ก็หาที่ปรึกษาทางการเงินมาช่วยดีกว่า… ในขั้นนี้ให้รู้ว่ามี Terminal Value ก็พอ

ส่วนท่านที่เป็นนักลงทุนในตลาดหุ้น และ แพลตฟอร์ม Peer-to-Peer… การรู้จักและตามหา Terminal Value เพื่อพิจารณาใส่เงินลงทุนระยะยาวอย่างแม่นยำ โดยส่วนตัวถือว่าเป็นเทคนิคที่ไม่ยากและไม่ซับซ้อนมากมายอะไร… ลองเรียนรู้ดูครับ

References…

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

Digital Nomad

Citizen Nomad

ผมเป็นพวกนั่งทำงานไม่เป็นหลักแหล่งเข้าขั้นเร่ร่อนเลยหล่ะครับ… ชีวิตส่วนใหญ่เร่ร่อนอยู่ในเชียงใหม่กับ Notebook ตัวเก่งแวะสิงตามร้านกาแฟเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็มีบางครั้งที่ต้องปักหลักยาวกับ Co-Working Space ที่ต้อง “นั่งยาว-เฝ้าจอ-ต่อเวลา” ให้งานในสมอง ถูกระบายออกมาเป็นอะไรซักอย่าง

Home Automation Control

Smart Home 2020

Smart Home ในนิยามที่จะพูดถึงนับจากนี้ จะหมายถึงบ้านที่อุปกรณ์และของใช้ภายในบ้าน Connected หรือเชื่อมต่อระหว่างกันในที่อยู่อาศัยหน่วยหนึ่ง… การเชื่อมต่อที่ว่านี้จะต้องให้ประโยชน์ชัดเจนในการอำนวยความสะดวก ที่แปรค่าเทียบกับเวลาเป็นสำคัญ

New Tech Infrastructure

New Tech Infrastructure… โครงสร้างพื้นฐานใหม่

คำอย่าง Supply Chain, Logistics, IoT, Big Data, AI ถือโครงสร้างพื้นฐานใหม่ที่สำคัญของชาติอย่างแน่นอนที่ทั้งหมดนั่นรวมเอาถนนสะพานร้านค้าโรงงานและแพลตฟอร์มเอาไว้หมดแล้ว… และเห็นด้วยอย่างยิ่งที่บอกว่า โครงสร้างพื้นฐานแบบใหม่นี้ จะสร้างโมเดลเศรษฐกิจและสังคมรูปแบบใหม่ที่สามารถปรับตัวเติบโตเปลี่ยนแปลงอย่างหลากหลายได้อย่างดีในอนาคต

Food Analogue

Meat Analogue Extruder… เครื่องผลิตเนื้อเทียม

การทำเนื้อเทียมจากโปรตีนถั่วในระยะแรก จะนำส่วนผสมมาผสมให้เข้ากัน และอบให้แห้ง แต่ก็ได้เนื้อสัมผัสไม่ดี… ต่อมาจึงใช้เครื่องเอ็กซ์ทรูเดอร์ หรือ Extruder โดย ส่วนผสมต่างๆ จะถูกป้อนเข้าสู่เครื่องแล้วลำเลียงผ่านเกลียวบดอัดผสม ทำให้ระหว่างการลำเลียงจะเกิดการผสมและการนวดให้เป็นเนื้อเดียวกัน จนได้ส่วนผสมผ่านความดันและอุณหภูมิสูงในระยะเวลาสั้นๆ จนเปลี่ยนจากสภาพธรรมชาติ และเมื่อส่วนผสมเคลื่อนผ่านหน้าพิมพ์ จะถูกใบมีดที่ติดตั้งไว้ปลายเครื่อง ตัดออกเป็นชิ้น…