Tell Me And I Forget, Teach Me And I May Remember, Involve Me And I Learn – Benjamin Franklin

Benjamin Franklin

การเรียนรู้เป็นเรื่องสำคัญของชีวิต และตลอดชีวิตล้วนเต็มไปด้วยการเรียนรู้ โดยมีองค์ความรู้มากมายสะสมอยู่ในรูปของสาร หรือ Message ผูกติดอยู่กับตัวกลางหรือสื่อ หรือ Media หลายรูปแบบ ที่มนุษย์คนหนึ่งเรียนรู้ หรือ Learn ทั้งที่เข้าใจและไม่เข้าใจ ทั้งเป็นประสบการณ์ที่ดีและเป็นประสบกรรมหรือกรรมที่ประสบจนอยากแบ่งปัน… คนที่ได้รู้บางอย่างมาจึงมีสารบอกเล่าแบ่งปันคนอื่นๆ เสมอ

แต่ไหนแต่ไรมา การเรียนจะเกิดขึ้นคู่กับการสอนเสมอ และไม่ว่าจะผ่านมานานเท่าไหร่หรือเทคโนโลยีจะก้าวหน้าแค่ไหน การเรียนก็ยังอยู่คู่กับการสอน ซึ่งเปลี่ยนแปลงเพียงตัวกลางหรือสื่อ หรือ Media ซึ่งจะเรียกว่าเป็นวิธีสื่อสารถ่ายทอดความรู้ก็ได้… แต่การเรียนการสอนที่เผ่าพันธ์มนุษย์ใช้ถ่ายทอดภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลานนั้น จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีใครค้นพบแนวทางที่ยอดเยี่ยมจนบอกได้ว่า “ทำแบบนี้ดีกว่าแบบนั้น”

อุตสาหกรรมการศึกษาจึงเติบโตอย่างหลากหลายแนวทางและวิธีการ จนไม่จำเป็นต้อง “กรอบ หรือ Frame” เพื่อวัตถุประสงค์อะไรอื่นอีกนอกจาก… การได้ส่งต่อและสืบทอดองค์ความรู้ที่คนสอนหรือคนส่งต่ออยากแบ่งปันสู่คนที่อยากสืบทอด เพื่อเอาองค์ความรู้นั้นไปสร้างประโยชน์ให้ตัวเองหรือส่วนรวม

ประเด็นก็คือ… การส่งต่อและสืบทอดองค์ความรู้ในนาม “การเรียนการสอน” เป็นเรื่องของ “สติปัญญา” ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการทำงานของสมองส่วนหน้าหลังจากได้รับสาร หรือ Message ทุกรูปแบบจากทุกสื่อและต้นทางของสาร… รวมทั้งความรู้และประสบการณ์ที่ต่างออกไปจากเดิม ที่สมองเคยมีข้อมูลสะสมเก็บไว้อยู่ก่อน

แนวทางหรือรูปแบบการเรียนรู้ที่ใช้ได้ผลที่สุด ซึ่งยืนยันจากทฤษฎีการศึกษาทุก Paradigm หรือ ทุกกระบวนทัศน์ จึงยืนยันตรงกันหมดว่า… ท้ายที่สุดแล้ว การเรียนรู้ทั้งมวลก็เพื่อสะสมเป็นประสบการณ์ใส่สติปัญญา ตั้งแต่ประสบการณ์ระดับเคยได้ยินได้เห็นหรือเคยได้อ่าน ไปจนถึงเคยได้ทำมาแล้วกับมือจนสอนใครต่อก็ยังได้

เคยมีคำกล่าวจาก Benjamin Franklin… มหาบุรุษผู้ร่วมสร้างสหรัฐอเมริกาที่ถูกเรียกว่า Founding Fathers of the United States หรือ บิดาผู้ก่อตั้งสหรัฐ หรือกลุ่มผู้ร่างและลงนามในคำประกาศอิสรภาพในปี 1776… ก็เคยพูดเกี่ยวกับการศึกษาเอาไว้หลายแง่มุม โดยเฉพาะแง่มุมการเรียนรู้ที่ว่า Tell Me And I Forget, Teach Me And I May Remember, Involve Me And I Learn… บอกข้าฯ เดี๋ยวข้าฯ ก็ลืม สอนข้าฯ… ข้าฯ อาจจะจำ ฝึกข้าฯ… ข้าฯ ได้เรียนรู้… ซึ่งสะท้อนขั้นตอนการเรียนรู้ที่มีอยู่ 3 ขั้นตั้งแต่ บอกเล่า สอนสั่งและฝึกฝน… โดยขั้น “การบอกเล่าและสอนสั่ง” ถือว่ายังไปไม่ถึง “เรียนรู้ หรือ Learn” จนกว่าจะได้นำความรู้นั้นไปปฏิบัติ ซึ่งก็ไม่ได้จำกัดว่าต้องฝึกกับครูบาอาจารย์อย่างเดียว… ฝึกและทำด้วยตัวเองก็ได้จนเกิดการเรียนรู้

Benjamin Franklin หรือ เบนจามิน แฟรงคลิน เป็น ช่างพิมพ์ นักเขียน นักปรัชญา นักการเมือง นักวิทยาศาสตร์ นักประดิษฐ์ นักปฏิรูป และนักการทูตคนสำคัญของสหรัฐอเมริกา

ในฐานะนักวิทยาศาสตร์… Benjamin Franklin มีผลงานหลายอย่างที่โดดเด่น โดยเฉพาะผลงานที่สำคัญอย่าง ทดลองและพิสูจน์เรื่องปะจุไฟฟ้าในเมฆฝน จนถือว่าเป็นผู้ออกแบบคิดค้นสายล่อฟ้า… นอกจากนั้นยังเป็นคนประดิษฐ์แว่นตา Bifocals หรือแว่นสายตาสองระยะโฟกัส หรือแว่นตาแบบเลนส์สองชั้น โดยออกแบบให้พื้นที่ส่วนล่างของเลนส์มีไว้อ่านหนังสือ ในขณะที่ส่วนบนเอาไว้มองระยะไกล ซึ่งเป็นปัญหาสายตาที่คนส่วนใหญ่ต้องเจอเมื่ออายุสูงขึ้น

Benjamin Franklin Drawing Electricity from the Sky c. 1816 at the Philadelphia Museum of Art, by Benjamin West ภาพจาก: wikipedia.org

นอกจากนั้นยังมีผลงานการออกแบบ Franklin Stove หรือเตาผิงในบ้านเมืองหนาวที่พัฒนามาใช้เหล็กกล้าเป็นขอบเตาเพื่อสะสมความร้อนจากฟืนหรือถ่านหินได้นานกว่าและให้ความร้อนสูงกว่าเตาผิงก่ออิฐหรือหินเป็นโครงสร้าง นอกจากนั้น Franklin Stove ยังออกแบบการไหลของอากาศตามหลักอากาศพลศาสตร์อย่างดี ทำให้สามารถระบายควันออกปล่องไฟได้ดีกว่าและมีควันม้วนในบ้านน้อยกว่าเตาผิงแบบอื่นมาก

ในกลุ่ม Founding Fathers of the United States หรือ บิดาผู้ก่อตั้งสหรัฐ ซึ่งประกอบไปด้วย John Adams, Benjamin Franklin, Alexander Hamilton, John Jay, Thomas Jefferson, James Madison, และ George Washington นั้น… Benjamin Franklin มีความสำคัญในฐานะนักการทูตผู้ดูแลความสัมพันธ์กับต่างประเทศ โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับฝรั่งเศส จนนำไปสู่การประกาศอิสรภาพ และแยกตัวจากการเป็นอาณานิคมของอังกฤษในที่สุด… ซึ่งก่อนหน้านั้น  Benjamin Franklin ก็ได้ใช้โรงพิมพ์และความโดดเด่นในฐานะนักเขียนและนักสื่อสารมวลชน เผยแพร่แนวทางการรวมกันเป็นสหพันธรัฐ เพื่อโน้มน้าวเขตปกครองอื่นๆ ให้เข้าร่วมสหพันธ์ โดยเฉพาะการ์ตูนการเมืองใน Pennsylvania Gazette ฉบับวันที่ 9 เดือนพฤษภาคม ปี 1754 ชื่อ Join, or Die ซึ่งเป็นรูปงูถูกหั่นเป็นท่อนๆ มีชื่อเขตปกครองต่างๆ กำกับแต่ละท่อนตั้งแต่หัวถึงหาง

Benjamin Franklin เริ่มต้นชีวิตจากการเป็นนักเรียงพิมพ์ในฟิลาเดลเฟีย และโด่งดังร่ำรวยขึ้นจากผลงานการพิมพ์หนังสือของตัวเองชื่อ Poor Richard’s Almanack และ หนังสือพิมพ์เพนน์ซิลเวเนียแกเซตต์ หรือ Pennsylvania Gazette… ซึ่ง Benjamin Franklin ในฐานะนักสื่อสารมวลชนก็โดดเด่นอย่างยิ่ง

ความเคลื่อนไหวของกลุ่ม United States Declaration of Independence ซึ่งเข้มข้นเด่นชัดมาตั้งแต่ 11 มิถุนายน ปี 1776 ก็ชัดเจนถึงขั้นประกาศอิสรภาพในวันที่ 4 กรกฎาคม ปี 1776 ซึ่งรู้จักกันในชื่อ The Fourth of July หรือวันชาติสหรัฐอเมริกานั่นเอง… ซึ่งแกนนำกลุ่ม Founding Fathers of the United States หรือ บิดาผู้ก่อตั้งสหรัฐ ได้ร่วมกันนำสหรัฐอเมริกาเข้าสู่ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของตัวเอง

อย่างไรก็ตาม… Benjamin Franklin แม้จะโดดเด่นหลายเรื่องจนนับผลงานมากมายที่ชายคนนี้สร้างขึ้นไม่ไหว โดยเฉพาะการเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองจนปลดปล่อยสหรัฐอเมริกาเป็นอิสระจากการเป็นอาณานิคมได้สำเร็จ… แต่คนส่วนใหญ่รู้จักและยกย่อง Benjamin Franklin ในฐานะนักวิทยาศาสตร์และนักประดิษฐ์มากกว่า และยกย่อง Benjamin Franklin ให้เป็นนักการศึกษาที่ดิ้นรนก่อตั้งมหาวิทยาลัยและห้องสมุดหลายแห่ง โดยเฉพาะการก่อตั้งยูเพ็น หรือ UPENN หรือ University of Pennsylvania จนกลายเป็นเสาหลักทางปัญญาให้คนอเมริกันและนักศึกษาจากทั่วโลกจนถึงปัจจุบัน

Benjamin Franklin ในมิติทางการศึกษาและวิทยาศาสตร์ จึงควรค่าที่จะเอ่ยถึงและกล่าวอ้างอิงในความเกี่ยวข้องจากวิสัยทัศน์และผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ชัด… โดยเฉพาะความจริงใจในการศึกษาค้นคว้าผ่านการลงมือทำทุกอย่างด้วยตัวเอง ซึ่ง Benjamin Franklin ได้เขียนไว้เป็นคำคมว่า Well done is better than well said… ลงมือทำให้เสร็จเด็ดกว่าพูดให้ดูดี

โดยส่วนตัวผมเรียนรู้แนวคิดและผลงานของ Benjamin Franklin ในหลายมิติ โดยเฉพาะในมิติทางการศึกษา ซึ่งผมสนับสนุนแนวทางการจัดการเรียนการสอนด้วยการให้ทั้งความรู้และฝึกทักษะถึงขั้นพร้อมทำงานมากกว่า เพราะประสบการณ์ที่ผ่านมาส่วนใหญ่ของผม เจอแต่นักศึกษาจบใหม่ที่รับเข้ามาเป็นเพื่อนร่วมงาน ล้วนขาดทักษะทำงาน แถมยังมากับความรู้ล้าหลังถึงขั้นต้องสอนกันใหม่หมดก็มี… ยิ่งในช่วงที่เกิดการ Lockdown จากวิกฤตโควิดทั้งสองช่วงที่ผ่านมา ผมได้เห็นคนในระบบการศึกษาบ้านเราส่วนหนึ่ง ละเลยการสอนและจัดระบบขั้นตอนการเรียนรู้ให้นักเรียนนักศึกษาแบบไม่รับผิดชอบหลายกรณีจนเอ่ยถึงไม่ไหว… ซึ่งส่วนใหญ่ก็อ้างปัญหาโควิดทำให้การเรียนการสอนเหมือนเดิมไม่ได้ ก็เลยทำให้ได้เท่าที่ทำได้… จนเห็นการยอมให้การเรียนการสอนออกมาแย่ๆ โดยไม่คิดจะปกป้อง “สิทธิพึงได้ของผู้เรียน” อย่างน่าละอาย

พูดถึง Benjamin Franklin แล้ว ยอมรับตรงๆ ว่าผมเขียนถึงชายคนนี้ได้ไม่หมด แม้แต่เท่าที่ผมรู้จักและมีข้อมูลอยู่ซึ่งถือว่าน้อยนิด… และที่ลืมไม่ได้คือ Thirteen Virtues หรือ สิบสามคุณธรรม ของ Benjamin Franklin ที่มหาบุรุษท่านนาม Benjamin Franklin ใช้นำทางสร้างเรื่องยิ่งใหญ่มากมายมาตั้งแต่อายุ 20… ผมคิดว่าคงต้องทำข้อมูลไว้อ้างอิงในมุม “ส่งเสริมการพัฒนาตัวเอง” ในเวบไซต์ Reder.red บ้างแล้วหล่ะ อย่าลืมแวะติดตามด้วยครับ… 

สุดท้ายนี้… Properea.com มีเรื่องอยากแจ้งให้มิตรสหายและท่านผู้อ่านที่ Ad line Properea เพื่อติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องนั้น ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2021 เป็นต้นไป… Line OA Properea จะลดการส่งข้อความเป็น Rich Message ลงจากวันละ 1 ข้อความเหลือ 3 วันต่อหนึ่งข้อความ โดยยังเป็นการส่งลิงค์บทความที่จะรวมลิงค์ของ 3 บทความใหม่ล่าสุด ให้ท่านเช่นเดิม เพียงลดจำนวนข้อความรบกวนทุกท่านลง 3 เท่า… แต่การเผยแพร่บทความใหม่ทุกเช้าวันใหม่เวลา 01:01 นาฬิกา ยังคงต่อเนื่องทุกวันเช่นเดิมที่ https://properea.com รวมทั้งเผยแพร่ลิงค์บทความใหม่ผ่าน Line Timeline Properea เวลา 08:08 ทุกวันแทนการส่งข้อความครับ… ส่วนเป้าหมายใหม่ของ Properea.com ในปี 2021 เป็นต้นไป จะมีการเพิ่มมิติองค์ความรู้ด้านการลงทุนในโลกดิจิทัลและความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ ที่เป็นประโยชน์กับการวางแผนค้าขายทำธุรกิจและการลงทุนให้มากขึ้น… อย่าลืมติดตามและแบ่งปันแชร่ต่อด้วยครับ

ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม!

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

GateToken และ Gate.io

Gate.io หรือ ชื่อเดิมเมื่อแรกก่อตั้งในปี 2013 โดย Dr. Han Lin ว่า Bter.com ก่อนจะเปลี่ยนมาใช้ชื่อ Gate.io ราวปี 2017 หลังจากวางแผนระดมทุนอย่างจริงจังเพื่อสร้างแพลตฟอร์มเทรดคริปโตที่สมบูรณ์แบบที่สุด… ซึ่ง Gate.io ในปัจจุบันถือว่าเป็นเวบเทรดคริปโตที่มี “ของครบ” โดยมีทั้ง Coin และ Token ให้นักลงทุนเทรดมากที่สุดอีกหนึ่งแพลตฟอร์ม และ ยังมี “เครื่องมือพร้อม” ให้นักลงทุนสามารถซื้อขายได้ทั้งบนกระดาน Spot Trading… Margin Trading… Leveraged Trading และ Futures Trading รวมทั้งตราสาร Derivative แบบอื่นๆ ที่เป็นเครื่องมือตลาดทุนยอดนิยม… และยังดีเด็ดด้วยบริการ Quantitative Trading ด้วย Bot Strategy และ Copy Trade สำหรับนักลงทุนที่ชื่นชอบความรวยแบบอัตโนมัติอีกด้วย

Creator Economy

Creator Economy… เศรษฐกิจนักสร้างสรรค์

ข้อมูลจาก ​​FastCompany.com ระบุว่า… มีคนกว่า 50 ล้านคนจากทั่วโลกที่ผันตัวเองมาเป็น Content Creators ในปี 2021 ที่ผ่านมา ทำให้มีมูลค่าทางการตลาดสูงกว่า 104,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่มีการลงทุนโดยตรงจากนักลงทุนเพื่อรองรับการเติบโตของ Content Creators ไปแล้วไม่น้อยกว่า 1,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีตัวเลขประมาณการรายได้ของ Content Creators ในกลุ่มเป้าหมายรายได้ปานกลางราว 41% ทำเงินค่าตอบแทนการพัฒนาคอนเทนต์ไปไม่น้อยกว่า 69,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2021

black handled key on key hole

แนวโน้มการฟื้นตัวของตลาดที่อยู่อาศัยปี 2022

ข้อมูลจาก SCBEIC หัวข้อ ตลาดที่อยู่อาศัยปี 2022 แนวโน้มการฟื้นตัว และความท้าทายของผู้ประกอบการ ชี้ว่า… สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยทั่วประเทศในปี พ.ศ. 2022 เริ่มกลับมาฟื้นตัวหลังจากชะลอตัวต่อเนื่องจากการระบาดของ COVID 19 โดยตลาดที่อยู่อาศัยแนวราบยังคงเป็นกลุ่มที่นำตลาด ขณะที่ตลาดคอนโดเริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัว

Project Olympus

PROJECT OLYMPUS… The Space Based Construction และ Lunarcrete 3D Printing

Lunarcrete หรือ Mooncrete ที่สถาปนิกและวิศวกรสิ่งก่อสร้างนอกโลกจะเลือกใช้เป็น “วัสดุพิมพ์” ซึ่งเป็นวัสดุคล้ายคอนกรีตที่จากได้จากหินและสินแร่บนดวงจันทร์ผลิตขึ้น ถูกเสนอครั้งแรกโดย Larry A. Beyer จาก University of Pittsburgh ในปี 1985 และมีการจำลองวัสดุเหมือนสินแร่จากดวงจันทร์หลายโครงสร้าง และทำการทดลองมากมายจากนักวิจัยหลายสำนัก ทั่วสหรัฐอเมริกา…