บริการรับชำระภาษีผ่านแอปพลิเคชัน Shopee และ ShopeePay

คุณลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพากร และ คุณมณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ กรรมการ บริษัท ช้อปปี้เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อให้ บริษัท ช้อปปี้เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นอีกหนึ่งหน่วยให้บริการรับชำระภาษี สำหรับกรณียื่นแบบแสดงรายการภาษีทุกประเภทผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษี

ท่านอธิบดีลวรณ แสงสนิท อธิบายว่า… การลงนามในบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่ออำนวยความสะดวก และ เพิ่มศักยภาพในการให้บริการชำระภาษีสำหรับผู้เสียภาษีที่ยื่นแบบแสดงรายการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมสรรพากรจึงได้ร่วมมือกับบริษัท ช้อปปี้เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ดูแลแอปพลิเคชัน “Shopee” และ “ShopeePay” ให้เป็นอีกหนึ่งหน่วยบริการรับชำระภาษี… โดยที่ผ่านมากรมสรรพากรได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ จำนวนทั้งสิ้น 27 หน่วยงาน ประกอบด้วย ธนาคารของรัฐบาลจำนวน 3 หน่วยงาน ธนาคารพาณิชย์จำนวน 19 หน่วยงาน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจจำนวน 1 หน่วยงาน และ หน่วยงานเอกชนจำนวน 4 หน่วยงาน โดยบริษัท ช้อปปี้เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะเป็นหน่วยงานที่ 28 ที่ขอเป็นหน่วยรับชำระภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์กับกรมสรรพากร และ จะเปิดให้บริการรับชำระภาษีผ่านแอปพลิเคชัน Shopee และ ShopeePay ซึ่งสามารถรับชำระภาษีของแบบแสดงรายการที่ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต ได้ทุกประเภท โดยจะสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ ศูนย์สารนิเทศสรรพากร หรือ RD Intelligence Center โทร. 1161

References…

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

Smart grid

Smart Grid… โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ

ระบบ Smart Grid จึงถือเป็นโครงข่ายผลิต สำรองและจ่ายกระแสไฟฟ้าที่ต้องบูรณาการกันทั้งระบบ โดยผู้ใช้ไฟฟ้าที่ปลายสายส่งจนถึงแหล่งผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้าหลัก… ต่างต้องเชื่อมโยงข้อมูลและโครงข่ายถึงกันอย่างมีประสิทธิภาพ

PermaCulture Farm

Permaculture Farming… เกษตรวิถียั่งยืน

Permaculture Farming ในปัจจุบัน ถือเป็นรูปแบบการพัฒนาที่ดินแนวทางหนึ่งที่กินได้ ขายด้วย มองสวยและยั่งยืน… และยังเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาผังเมืองอัจฉริยะที่เอาระบบนิเวศน์เป็นศูนย์กลางด้วย

Drought 2020

ภัยแล้ง… ตัวแปรสำคัญที่กำลังส่งผลกระทบ

กรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ว่าประเทศไทยต้องเผชิญฝนแล้งยาวนานจนถึงเดือน มิถุนายน โดยคาดว่าปริมาณฝนจะต่ำกว่าค่าปกติ 3-5% ในพื้นที่แล้งซ้ำซาก ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ตอนบน

HECO Chain

HECO Chain และ Huobi Token

HECO Chain และ HT Token ในมุมของการสร้างเกม และ NFT ให้บริการ… ซึ่ง HECO Chain ในปัจจุบันรองรับ Metaverse เรียบร้อยแล้วนั้น ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มบล็อกเชนสาธารณะที่มีศักยภาพมากที่สุดแพลตฟอร์มหนึ่ง เพียงแต่แพลตฟอร์มยังคงใช้ภาษาจีนกลางเป็นภาษาแรกในหลายๆ ส่วนจึงทำให้ HECO Chain กลายเป็นบล็อกเชนที่ไม่มีนักลงทุนตะวันตกเข้าร่วมลงทุน นั่นทำให้กิจกรรมทางการตลาดของ HECO Chain มีความเคลื่อนไหวอยู่ในวงจำกัด ไม่ต่างจากบล็อกเชนสัญชาตรัสเซีย หรือ ยุโรปตะวันออก ที่มีคนรู้จักและใช้งานกันในวงจำกัด