Solid State Greenhouse Effect และ โดมสำหรับตั้งรกรากบนดาวอังคาร

ความพยายามในการเร่งรีบสำรวจดาวอังคาร เพื่อวางแผนลงหลักปักฐานให้มนุษย์ดาวโลกสามารถใช้ชีวิตอยู่บนดาวเพื่อนบ้านที่แห้งแล้งหนาวเหน็บแห่งนี้ และ ยังมีออกซิเจนเบาบางเกินกว่าธรรมชาติของมนุษย์โลกจะมีชีวิตรอดอยู่ได้โดยปราศจากอุปกรณ์ช่วยหายใจ ซึ่งความพยายามของนักวิทยาศาสตร์และนักลงทุนในกิจการอวกาศจากทั่วโลก ยังคงไล่ล่าความสำเร็จชิ้นเล็กชิ้นน้อยจนเห็นความเป็นไปได้อยู่แค่เอื้อม

กรณีปัญหาก๊าซเรือนกระจก หรือ Greenhouse Effect บนดาวโลก ซึ่งเป็นชั้นบรรยากาศกักกันสภาพภูมิอากาศที่พื้นผิวโลกเอาไว้ใต้หลังคาธรรมชาติของชั้นบรรยากาศ โดยเฉพาะคาร์บอนไดออกไซด์จากกิจกรรมของมนุษย์บนผิวโลก ซึ่งถูกกักสะสมไว้จนอุณภูมิพื้นผิวของดาวโลกสูงขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่ดาวอังคารไม่มีปัญหาภาวะเรือนจกในชั้นบรรยากาศห่อหุ้มดวงดาว กลับเจอปัญหาอุณหภูมิพื้นผิวของดาวแดง ต่ำจนเป็นปัญหากับสภาพภูมิอากาศบนพื้นผิวดาวอังคารเช่นกัน โดยเฉพาะปัญหาเรื่องสถานะของน้ำ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของการตั้งรกรากของมนุษย์

ข้อเท็จจริงก็คือ… อุณหภูมิพื้นผิวของดาวอังคารสามารถต่ำได้ถึง −143 °C และ สูงสุดเพียง 35 °C ในขณะที่อุณหภูมิโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ -63 °C ซึ่งน้ำไม่สามารถเป็นของเหลวอยู่ได้ การตั้งนิคมบนดาวอังคารจึงมีโจทย์ใหญ่เรื่องอุณหภูมิในพื้นที่อยู่อาศัย โดยทีมนักวิทยาศาสตร์ของ NASA ได้เสนอแนวคิดการสร้างโดมด้วยวัสดุที่แสงแดดจากดวงอาทิตย์ส่องผ่านและกักเก็บอุณหภูมิเอาไว้ใต้โดม ซึ่งเป็นแนวคิดการสร้างเรือนกระจก หรือ Greenhouse สำหรับเพาะพันธ์พืชในสภาพแวดล้อมควบคุม… โดยเฉพาะการควบคุมอุณหภูมินั่นเอง

แนวคิดนี้มุ่งเป้าทำให้พื้นที่อยู่อาศัยอบอุ่นขึ้น จนน้ำสามารถคงสภาพเป็นของเหลวบนพื้นผิวดาวแดงได้เหมือนผิวโลก และ มนุษย์มีวัสดุและเทคโนโลยีที่จะใช้ทำหลังคาโดมอยู่พร้อมแล้วด้วย นั่นก็คือ…Silica Aerogel หรือ  ซิลิกาแอโรเจล 

Silica Aerogel

Silica Aerogel ได้รับการบันทึกใน Guinness World Records ว่าเป็นของแข็งที่เบาและเป็นฉนวนที่ดีที่สุดในโลก… โครงสร้างภายในประกอบด้วยอากาศราว 90–99.8% แต่แข็งแรงและรับน้ำหนักได้ 500-4000 เท่าของนำหนักตัว… ซึ่งเมื่อสร้างเป็นโดมคลุมพื้นที่บนดาวอังคารด้วย Silica Aerogel ก็จะเกิดภาวะเรือนกระจกของแข็ง หรือ Solid-State Greenhouse Effect ขึ้นมาในบริเวณดังกล่าว โดย Silica Aerogel ซึ่งโปร่งแสง ก็จะกักเก็บความร้อนจากแสงอาทิตย์ไว้ภายใน และ ถ่ายทอดสู่พื้นผิวดาวแดงด้านล่าง ทำให้พื้นที่นั้นอบอุ่นขึ้น และ ผิวของแผ่นแอโรเจลซึ่งมีเส้นใยซิลิกายังสะท้อนรังสีอัลตราไวโอเลตที่อันตรายออกไปได้อีกด้วย

การคำนวณของทีมนักวิทยาศาสตร์จาก NASA ชี้ว่า… ต้องใช้ Silica Aerogel ชนิดแผ่น หนาราว 2-3 เซนติเมตร ก็เพียงพอที่จะเพิ่มอุณหภูมิในพื้นที่อาณานิคมบนดาวอังคารขึ้นอีก 50 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นระดับที่ร้อนเพียงพอจะทำให้น้ำคงสภาพเป็นของเหลวบนพื้นผิวดาวและใช้ดื่มกินได้

References…

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

Digital Marketing Experience

ผมเป็นแฟน thinkwithgoogle.com มาซักพักใหญ่แล้วหล่ะครับ และผมแนะนำให้ทุกท่านแวะเวียนไปค้นดู และรู้จักกับ thinkwithgoogle.com เอาไว้บ้าง เพราะข้อมูลและบทความ รวมทั้งความเคลื่อนไหวต่างๆ ของที่นี่ หลายเรื่องสามารถจุดประกายใหม่ๆ ได้เยอะทีเดียว… โดยเฉพาะ Digital Marketing Mindset ที่ผมคิดว่า สามารถ Update ข้อมูลให้สมองมีอะไรสดใหม่ได้ตื่นตัวรับการเปลี่ยนแปลงได้อีก

AirBNB Senior Host และ Senior Nomads

ผมมีเอกสารเผยแพร่ของ AirBNB ชื่อ “Senior Hosts in the US: Airbnb’s Fastest Growing, Most Loved Demographic “ เก็บไว้ซักพักใหญ่ๆ แล้วหล่ะครับ…

พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 หรือ พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ จะใช้บังคับแก่หน่วยงานของรัฐทุกหน่วย ที่ไม่ใช่หน่วยงานในฝ่ายนิติบัญญัติ ตุลาการ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์กรอัยการ และ หน่วยงานอื่นของรัฐที่กำหนดในกฎกระทรวง แต่หากจะใช้บังคับกับหน่วยงานดังกล่าวจะต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และ จะใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 90 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา… เว้นแต่ มาตรา 12… มาตรา 15 วรรคสอง… มาตรา 19 และ มาตรา 22 ที่ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือ ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

บังคับดาวน์ 20% และภาษีที่ดินในมือ สนช.

จากการที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ออกมาตรการบังคับจ่ายเงินดาวน์ 20% สำหรับสินเชื่อบ้านหลังที่ 2 เป็นต้นไป มีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2562 และกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือภาษีทรัพย์สิน หรือ property tax ที่เคยตั้งธงไว้ที่ 1 มกราคม 2562 เช่นกัน แต่ก็ชัดเจนว่าจะเลื่อนประกาศใช้ไปอีกหนึ่งปี …ทั้งมาตรการบังคับดาวน์และกฏหมายภาษีทรัพย์สินใหม่ สร้างแรงกระเพื่อมให้วงการอสังหาริมทรัพย์ไทยไม่น้อยเลย