Soft Loan Re-Open… สินเชื่อเพื่อธุรกิจโรงแรมเพื่อฟื้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย

เป้าหมายฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทย ซึ่งภาคเอกชนในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวล้วนได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิดอย่างสาหัส และ เพื่อให้การฟื้นฟูมีความเป็นไปได้สำหรับธุรกิจที่พร้อมจะรีสตาร์ทอีกครั้ง… โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมที่ยังสามารถเอาตัวรอดจนมาถึงกลางปี 2022 ที่ต้องกลับเข้าสู่โหมดของการทำงานหนักเพื่อนำธุรกิจกลับเข้าสู่กลไกเศรษฐกิจและการทำมาหากินกันอีกครั้ง

ในวาระนี้… ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบที่จะให้ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อแบบ Soft Loan ภายใต้แคมเปญ Soft Loan Re-Open สำหรับฟื้นฟูธุรกิจโรงแรม และ Supply Chain เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว… ซึ่งธนาคารออมสินพร้อมแล้วที่จะให้ผู้ประกอบการยื่นกู้ผ่านออนไลน์ที่ gsb.or.th และ ธนาคาออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ

คุณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ให้ข้อมูลว่า… ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ Soft Loan Re-Open แก่ธุรกิจโรงแรมและ Supply Chain ด้วยวงเงิน 5,000 ล้านบาทไปเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 และ มอบหมายให้ธนาคารออมสินเป็นผู้จัดทำโครงการ… ธนาคารได้ดำเนินการตามที่รัฐบาลมอบหมาย และ พร้อมเปิดให้ผู้ประกอบการโรงแรมและธุรกิจที่เป็น Supply Chain ยื่นขอกู้ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่เว็บไซต์ gsb.or.th หรือ ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ จนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 หรือ เมื่อครบจำนวนวงเงินโครงการ

โครงการ Soft Loan Re-Open มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนเงินทุนแก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม และ ผู้ประกอบการธุรกิจ Supply Chain ในการปรับปรุงซ่อมแซมสถานประกอบการ รวมถึงการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวไทย และ ชาวต่างชาติที่จะกลับมาท่องเที่ยวประเทศไทยอีกครั้ง จากการที่รัฐบาลประกาศผ่อนคลายมาตรการควบคุมการเดินทางเข้าประเทศ โดยโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อช่วยผลักดันให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลับมาฟื้นตัว หลังจากได้รับผลกระทบมาเป็นระยะเวลานานตลอดช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19

ผู้มีสิทธิ์ยื่นขอกู้โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ Soft Loan Re-Open คือ ผู้ประกอบการ SMEs ธุรกิจโรงแรม และ Supply Chain ของโรงแรม ที่เป็นบุคคลธรรมดา และ นิติบุคคลที่มีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน… มีใบอนุญาตประกอบกิจการ หรือ อยู่ระหว่างดำเนินการขอใบอนุญาตก่อนวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งได้รับผลกระทบจากโควิด 19 และ มีผลประกอบการกำไรอย่างน้อย 1 ใน 3 ปีย้อนหลัง…

วงเงินให้กู้ต่อรายสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ บสย. ค้ำประกันในวงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท ตามเงื่อนไขธนาคารได้… ชำระคืนเงินกู้ไม่เกิน 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปีแรก 1.99% โดยปลอดชำระเงินต้นในกรณีชำระคืนเงินกู้ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป… ในปีที่ 3–7 ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเต็มวงเงิน คิดอัตราดอกเบี้ย MLR-1.00 ต่อปี โดยปัจจุบันดอกเบี้ย MLR ธนาคารออมสินอยู่ที่ 6.150%… หากใช้ บสย. ค้ำประกัน ในกรณีมีหลักทรัพย์ค้ำประกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 คิดอัตราดอกเบี้ย MLR-0.5 ต่อปี และ กรณี บสย.ค้ำประกันเต็มวงเงินจะคิดอัตราดอกเบี้ย MLR ต่อปี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center โทร. 1115 และที่ Facebook: GSB Society

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

LRT โคราช…

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ได้มีพิธีลงนามระหว่าง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โดยคุณภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ลงนามสัญญาจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาถึง 3 บริษัท ได้แก่ บริษัทโชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท เอ็นทิค จำกัด และ บริษัท เอ 21 คอนซัลแตนท์ จำกัด

ข้าวไทยในเวทีโลก

ในภาวะปกติ… แต่เดิมประเทศไทยสามารถส่งออกข้าวได้ ประมาณ 9–9.5 ล้านตันต่อปี… สถานการณ์ในปี พ.ศ. 2562 ไทยส่งออกข้าวรวมได้เพียง 7.58 ล้านตัน… โดยสถิติการส่งออกช่วงเดือน มกราคม–เมษายน ปี พ.ศ. 2562 ไทยส่งออกข้าวได้ 3.11 ล้านตัน… ในขณะที่ช่วงเดือน มกราคม–เมษายน ของปี พ.ศ. 2563 ไทยส่งออกข้าวได้เพียง 2.11 ล้านตัน

ระบบปรับความดันบรรยากาศสำหรับ Smart Home (Smart Home Environment Control System)

ระบบปรับความดันบรรยากาศเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในครื่องบินโดยสาร เนื่องจากการบินที่เพดานบินสูงๆ ทำให้ความหนาแน่นของอากาศเบาบางลง ผลที่ตามมาคือปริมาณออกซิเจนในเลือดของผู้โดยสารและลูกเรือไม่พอ ทำให้หมดสติและเสียชีวิตได้ 

Digital Lending

Decentralized Finance… การล่มสลายของกลไกการกู้ยืมผ่านธนาคาร

Defi Platform จะเป็นแอพที่สร้างขึ้นเพื่อให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งก็คือคริปโตที่ผู้ฝากถือครองอยู่… แต่ละแอพหรือแต่ละแพลตฟอร์มก็จะมีโมเดลการเสนอ “ดอกเบี้ยตอบแทน” ให้กับผู้ฝากเช่นเดียวกับธนาคาร… ในขณะเดียวกันก็มีโมเดลเสนอให้กู้ยืมสินทรัพย์ดิจิทัลหรือคริปโต โดยผู้กู้จะต้องทำตามเงื่อนไขการกู้ยืม ซึ่งส่วนใหญ่จะมีทั้งการวางหลักประกัน รวมทั้ง “ดอกเบี้ยจ่าย” ตามที่แพลตฟอร์มออกแบบโมเดลไว้