ศูนย์วิจัยด้านการตลาดการท่องเที่ยว…และ Social Listening By TAT

ปีนี้ Properea… จะโฟกัสตลาดอสังหาให้เช่าเป็นพิเศษ โดยจะให้ความสำคัญกับโมเดลให้เช่ารายวันอย่างโรงแรม รีสอร์ตและห้องพักรายวันทุกแนว… Properea 2020 จึงโฟกัสข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและการเดินทาง ซึ่งผมและที่ปรึกษากิติมศักดิ์สองสามท่านที่กรุณากับผมมาตลอด มองว่า…  ยังเหลือปลายทางอีกไกลกว่าจะเจอทางตันของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการท่องเที่ยว โดยเฉพาะในโมเดลที่สามารถสร้างสรรค์พลวัตรได้มากกว่าแค่ที่พักและอาหาร

ข้อมูลสำคัญที่สนับสนุนความเชื่อทั้งหมด มาจากข้อมูลที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเผยแพร่ข้อมูลจาก ศูนย์วิจัยด้านการตลาดการท่องเที่ยว หรือ TAT Intelligence Center ที่รวบรวมข้อมูลหลากมิติที่น่าสนใจ ตั้งแต่ แผนปฏิบัติการส่งเสริมการท่องเที่ยวประจำปี จนถึงการทำ Social Listening อย่างมืออาชีพและยังเผยแพร่ฟรีพร้อมข้อมูลที่ให้มิติเพื่อการวิเคราะห์ทั่วไปได้อย่างดี

กรณีรายงานสถานการณ์ท่องเที่ยวภายในประเทศ ที่ให้ข้อมูลประมาณการภาพรวม พร้อมตัวเลขจำนวนประชากรและมูลค่าทางการตลาดเป็นรายจังหวัด… ทำให้สามารถประเมินและวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลอื่นๆ เช่นข้อมูลพื้นที่ ข้อมูลฤดูกาลและเทศกาล จนหลายครั้งสามารถระบุ Personas ของนักเดินทางเข้าพื้นที่ได้ค่อนข้างชัดทีเดียว

ยิ่งข้อมูลจาก Social Listening Report ที่ถือเป็นหัวใจของ Digital Marketing ที่ผมมองว่า… การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ทำได้ดีและมีประโยชน์มาก ซึ่งนักการตลาดในยุคดิจิตอลต่างรู้ดีว่า การทำ Social Listening จะทำให้เราได้ข้อมูลแม่นยำกว่าการทำวิจัยทางการตลาดแบบทั่วไปชนิดเทียบกันไม่ได้ 

ประเด็นก็คือ… การทำ Social Listening ไม่ใช่เรื่องง่ายหากจะทำให้ครบและครอบคลุมให้ได้มากที่สุด… เมื่อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทำ Social Listening Report แบ่งปันข้อมูลดีๆ และฟรีแบบนี้… ก็คงหวังให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีข้อมูลและหลักยึดที่ชัดเจนให้คนไทยใช้อ้างอิงการลงทุนไปจนถึงกิจกรรมทางการตลาด เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมาย… ซึ่งมนุษย์ต้องนอนทุกวันและกินวันละหลายรอบ… และวงจรนี้จะติดตัวมนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะเดินทางไปไหน… โดยแกนเรื่อง “ที่กินกับที่นอน” นี่เองที่เป็นศูนย์กลางของรายได้จากการท่องเที่ยว… และทั้งที่กินและที่นอนต้องสร้างบนที่ดินซักแปลงแหละน่า…

อ้างอิง

Social Listening by TAT

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

พระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. ….

ข่าวการ “มอบคืนโฉนดที่ดิน คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม” ที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ใช้กลไกความมั่นคงและกฏหมาย เข้าไปจัดการวงการเงินกู้นอกระบบกลุ่มสัญญาจำนองขายฝากที่ไม่เป็นธรรมและฉ้อโกง จนกลายเป็นผลงานโดดเด่นชิ้นหนึ่งของรัฐบาลชุดนี้ ซึ่งดาบสุดท้ายของการจัดการปัญหาหนี้สินที่เกิดจากสัญญาขายฝากที่อาศัยช่องว่างตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เดิม ก็คือ “พระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมหรือท่ีอยู่อาศัย พ.ศ. ….” ฉบับนี้นี่เอง

Real Estate Strategies 2020

Real Estate Strategies 2020

อสังหาริมทรัพย์ถือเป็นสินทรัพย์ทุนที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุด แม้จะมีจุดด้อยในเรื่องสภาพคล่องในมิติของการแลกเปลี่ยนมูลค่าก็จริง… แต่คนที่ศึกษาและเข้าใจอสังหาริมทรัพย์อย่างแท้จริงจะทราบดีว่า สภาพคล่องที่แท้จริง มีมากกว่าที่ทฤษฎีทุกตำราเขียนไว้มาก โดยเฉพาะที่ดินเปล่าทำเลสวยๆ หรือที่อยู่อาศัยที่ไม่มีภาพว่าจะทรุดโทรมและเสื่อมค่า

Johnny’s Guide to Chiang Mai… Digital Nomad Personars

หลายท่านคงทราบว่า… ผมเป็นสาวก Nomad Lifestyle สาย Introvert ที่เร่ร่อนแบบปลีกวิเวกเสมอที่มีโอกาส… และมองว่า กลุ่มคนที่ใช้ชิวิตแบบ Digital Nomad เป็นโอกาสทางธุรกิจที่สำคัญของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ให้บริการที่พักให้เช่า ที่ทำงานให้เช่า หรือสถานที่สนุกๆ ให้บริการ

Social Listening… ได้ยินเสียงแผ่วเบาที่กึกก้องนั่นมั๊ย

ปัจจุบัน นักการตลาดใช้ Social Listening กับทุกกลไกที่เกี่ยวกับ “ลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย” เพื่อใช้เป็นทั้งข้อมูลต้นในการวางแผนและกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ ขับเคลื่อนทิศทางระดับใช้กำหนด Vision ระยะสามปีห้าปีก็มี… จนหลายคนให้ความสำคัญกับ Social Listening เป็นขั้นตอนหลักที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจไปแล้ว