Properea

ศูนย์วิจัยด้านการตลาดการท่องเที่ยว…และ Social Listening By TAT

ปีนี้ Properea… จะโฟกัสตลาดอสังหาให้เช่าเป็นพิเศษ โดยจะให้ความสำคัญกับโมเดลให้เช่ารายวันอย่างโรงแรม รีสอร์ตและห้องพักรายวันทุกแนว… Properea 2020 จึงโฟกัสข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและการเดินทาง ซึ่งผมและที่ปรึกษากิติมศักดิ์สองสามท่านที่กรุณากับผมมาตลอด มองว่า…  ยังเหลือปลายทางอีกไกลกว่าจะเจอทางตันของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการท่องเที่ยว โดยเฉพาะในโมเดลที่สามารถสร้างสรรค์พลวัตรได้มากกว่าแค่ที่พักและอาหาร

ข้อมูลสำคัญที่สนับสนุนความเชื่อทั้งหมด มาจากข้อมูลที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเผยแพร่ข้อมูลจาก ศูนย์วิจัยด้านการตลาดการท่องเที่ยว หรือ TAT Intelligence Center ที่รวบรวมข้อมูลหลากมิติที่น่าสนใจ ตั้งแต่ แผนปฏิบัติการส่งเสริมการท่องเที่ยวประจำปี จนถึงการทำ Social Listening อย่างมืออาชีพและยังเผยแพร่ฟรีพร้อมข้อมูลที่ให้มิติเพื่อการวิเคราะห์ทั่วไปได้อย่างดี

กรณีรายงานสถานการณ์ท่องเที่ยวภายในประเทศ ที่ให้ข้อมูลประมาณการภาพรวม พร้อมตัวเลขจำนวนประชากรและมูลค่าทางการตลาดเป็นรายจังหวัด… ทำให้สามารถประเมินและวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลอื่นๆ เช่นข้อมูลพื้นที่ ข้อมูลฤดูกาลและเทศกาล จนหลายครั้งสามารถระบุ Personas ของนักเดินทางเข้าพื้นที่ได้ค่อนข้างชัดทีเดียว

ยิ่งข้อมูลจาก Social Listening Report ที่ถือเป็นหัวใจของ Digital Marketing ที่ผมมองว่า… การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ทำได้ดีและมีประโยชน์มาก ซึ่งนักการตลาดในยุคดิจิตอลต่างรู้ดีว่า การทำ Social Listening จะทำให้เราได้ข้อมูลแม่นยำกว่าการทำวิจัยทางการตลาดแบบทั่วไปชนิดเทียบกันไม่ได้ 

ประเด็นก็คือ… การทำ Social Listening ไม่ใช่เรื่องง่ายหากจะทำให้ครบและครอบคลุมให้ได้มากที่สุด… เมื่อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทำ Social Listening Report แบ่งปันข้อมูลดีๆ และฟรีแบบนี้… ก็คงหวังให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีข้อมูลและหลักยึดที่ชัดเจนให้คนไทยใช้อ้างอิงการลงทุนไปจนถึงกิจกรรมทางการตลาด เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมาย… ซึ่งมนุษย์ต้องนอนทุกวันและกินวันละหลายรอบ… และวงจรนี้จะติดตัวมนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะเดินทางไปไหน… โดยแกนเรื่อง “ที่กินกับที่นอน” นี่เองที่เป็นศูนย์กลางของรายได้จากการท่องเที่ยว… และทั้งที่กินและที่นอนต้องสร้างบนที่ดินซักแปลงแหละน่า…

อ้างอิง

Social Listening by TAT

Related Posts

Real Estate Trends 2020