ดัชนีความเชื่อมั่น SMEs จาก SME D Bank และ ศศินทร์

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ SME D Bank โดยศูนย์วิจัยและข้อมูล ธพว. และ  ศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยผลสำรวจความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SMEs ต่อเศรษฐกิจและธุรกิจ ไตรมาส 1/2566  และ คาดการณ์อนาคต  จากการสำรวจผู้ประกอบการ SMEs จำนวนกว่า 500 ตัวอย่างทั่วประเทศ ครอบคลุมทุกประเภทอุตสาหกรรมพบว่า… ดัชนีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจและธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ในไตรมาส 1/2566 อยู่ที่ระดับ 65.09 ชะลอตัวเล็กน้อยเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4/2565  ที่ผ่านมา ซึ่งอยู่ในระดับ 65.66 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากความกังวลของผู้ประกอบการ SMEs ในด้านต้นทุนที่ยังคงอยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะต้นทุนด้านพลังงาน ทั้งค่าไฟฟ้า และ น้ำมันเชื้อเพลิง 

อย่างไรก็ตาม ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SMEs  ในภาพรวมยังคงอยู่ในระดับสูง เนื่องจากเศรษฐกิจไทยได้รับอานิสงส์จากการท่องเที่ยวภายในประเทศที่เติบโตต่อเนื่อง และ จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะนโยบายจีนเปิดประเทศ รวมถึงประชาชนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติ สนับสนุนการจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาลปีใหม่ และ ตรุษจีนขยายตัว ทำให้ธุรกิจรายย่อยมีรายได้เพิ่มขึ้น

ส่วนแนวโน้มความเชื่อมั่น 3 เดือนข้างหน้า SMEs ยังมีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจและธุรกิจ อยู่ที่ระดับ 66.76 เพิ่มขึ้นจากเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว ที่อยู่ระดับ 66.46 เพราะได้รับอานิสงส์จำนวนคำสั่งซื้อ และ การให้บริการที่เพิ่มขึ้น ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ สนับสนุนผลประกอบการของธุรกิจ SMEs มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น และความกังวลด้านต้นทุนลดลง 

เมื่อพิจารณาดัชนีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจและธุรกิจ แยกตามประเภทอุตสาหกรรม พบว่า… ผู้ประกอบการ SMEs ภาคก่อสร้างปรับตัวดีขึ้นสูงกว่าธุรกิจอื่น สอดคล้องกับการขยายตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์แนวราบ  และ นโยบายการก่อสร้างของภาครัฐ ขณะที่ผู้ประกอบการภาคการผลิตและการค้าปรับตัวลดลง เนื่องจากภาระต้นทุนยังคงทรงตัวในระดับสูง และ กำลังซื้อของผู้บริโภคเริ่มคงที่ 

ทั้งนี้… ความกังวลต่อต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นโดยผู้ประกอบการ SMEs 91.22% ต้องการให้ภาครัฐควบคุมราคาพลังงาน รองลงมา 52.50% ต้องการสนับสนุนการติดตั้งพลังงานทางเลือก เพื่อลดค่าไฟฟ้า ขณะที่ 48.30% ต้องการให้เพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านภาษีเป็นพิเศษเพื่อลดภาระภาษี และ 30.74% ต้องการให้ลดการจ่ายเงินสมทบประกันสังคม

ด้านความเห็นจากคุณนารถนารี รัฐปัตย์ ในฐานะกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ SME D Bank กล่าวสรุปว่า… จากผลสำรวจดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงความกังวลของผู้ประกอบการ SMEs ทั้งต่อความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจในอนาคต ส่งผลให้ความเชื่อมั่นด้านการลงทุนยังอยู่ในระดับต่ำ ขณะที่ความกังวลด้านต้นทุนยังคงสูง…ในการนี้ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งในระยะยาวด้านการบริหารจัดการต้นทุน SME D Bank ธนาคารเพื่อเอสเอ็มอีไทย ได้ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน สนับสนุนด้านการพัฒนา ช่วยผู้ประกอบการ SMEs เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และ การลดต้นทุน โดยเฉพาะผลักดันให้นำแนวทาง BCG Model มาใช้ในธุรกิจ  ช่วยเพิ่มขีดความสามารถ และลดต้นทุนพลังงาน  ควบคู่กับช่วยเติมทุนผ่านสินเชื่อ “BCG Loan”  วงเงินกู้สูงถึง 50 ล้านบาท   สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรหรือลงทุนเทคโนโลยีพลังงานทางเลือก ช่วยลดต้นทุน  ยกระดับธุรกิจ เพิ่มศักยกิจการเติบโตสู่ความยั่งยืน

ขอบคุณสำนวนข่าวจาก Thaipost.net

References…

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

SEO กับ Digital Marketing ในอนาคต

ถ้าท่านลองใช้คีย์เวิร์ดคำว่า “ขายบ้าน” ไปลองค้นจาก Google Search ท่านน่าจะได้ข้อมูลที่ Google ค้นมาให้ราวๆ 322 ล้านรายการ… ผมลองเปลี่ยนคีย์เวิร์ดเป็น “Sale home”… คราวนี้ Google ให้คำตอบมา 12,430 ล้านรายการ… 

Nolan Bushnell

The True Entrepreneur Is A Doer, Not A Dreamer ~ Nolan Bushnell

Nolan Bushnell ได้ชื่อว่าเป็น Angel Investor คนแรกๆ ที่ร่วมสร้าง Silicon Valley ให้มีโมเดลการพัฒนาธุรกิจแบบสตาร์ทอัพ โดยเฉพาะใน Seed Round ที่ Startup ทุกโมเดลต้องการทั้งเงินทุน และ ความช่วยเหลือในระดับบ่มเพาะ… Bushnell’s Law จึงก่อตั้ง Catalyst Technologies ขึ้นในปี 1981 ในเขต Sunnyvale, California ซึ่งได้ลงทุนและบ่มเพาะธุรกิจใหม่หลายโครง โดยเฉพาะ Etak Navigator ซึ่งเป็น GPS-Based Automotive Navigation Systems ซึ่งในวงการลิขสิทธิ์ Source Code ยืนยันว่า…  Google Maps และ MapQuest ก็พัฒนาบน Backbone หรือระบบแกนหลักของ Etak Navigator 

Perpetual Bond… หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ และ SEC Bond Check

หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน หรือ Perpetual Bond ของ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กำหนดอัตราดอกเบี้ยช่วง 5 ปีแรกที่ 5.25%-5.50% ต่อปี… จากนั้นจะปรับอัตราดอกเบี้ยทุกๆ 5 ปี อ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และหรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ด้วยการจองซื้อขั้นต่ำ 1 ล้านบาท และ ทวีคูณของ 1 ล้านบาท

สนามบินภูเก็ต 2… เอะ! หรือสนามบินพังงา

ข่าวร้อนแรงในวงการคมนาคมต้นปีนี้ คงไม่มีอะไรคึกคักยิ่งกว่าสนามบินแห่งที่สอง ของสองจังหวัดหัวเมืองท่องเที่ยวหลักอย่างเชียงใหม่และภูเก็ต ที่ถูกเร่งรัดแบบไม่ต้องโฉ่งฉ่างเหมือนฝั่นรถไฟความเร็วสูง… ของเชียงใหม่ผมอยู่ในพื้นที่ และตามข่าวอย่างใกล้ชิด จนยืนยันให้ได้ว่า สนามบินเชียงใหม่สองสันกำแพง-บ้านธิ เกิดแน่นอน