สินเชื่อเสริมสภาพคล่องผู้รับเหมาจาก SME D Bank

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ SME D Bank ซึ่งได้ออกผลิตภัณฑ์ “สินเชื่อเพื่อผู้รับเหมา” ขนาดวงเงิน 3,000 ล้านบาท และยังใจกว้างด้วยการขยายวงเงินกู้สูงสุดต่อราย… จากเดิมสูงสุดที่ 15 ล้านบาท เป็น 50 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนให้ SMEs กลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้าง เข้าถึงงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ซึ่งเป็นเครื่องจักรเศรษฐกิจเครื่องเดียวที่ยังมีเงินลงทุนชัดเจน โดยคาดว่าวงเงินการก่อสร้างภาครัฐจะมีมูลค่ากว่า 1.3 ล้านล้านบาทต่อปี… รวมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถในการรับงานจัดซื้อจัดจ้างภาคเอกชนที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้นจากการเปิดประเทศ ด้วย

ส่วนคุณสมบัติผู้กู้ต้องเป็นนิติบุคคลผู้ดำเนินธุรกิจรับเหมามาไม่น้อยกว่า 1 ปี อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น MLR+1.0% ต่อปี… โดยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของผู้รับเหมาด้วยรูปแบบสินเชื่อหมุนเวียนแบบแพ็กเกจ ให้วงเงินกู้ระยะสั้น หรือ P/N ควบคู่กับวงเงินสินเชื่อแฟคตอริ่ง ช่วยให้ผู้ประกอบการมีสภาพคล่องเพียงพอ บริหารจัดการงานได้ต่อเนื่องไม่มีสะดุด

เมื่อปลายปี 2021 ที่ผ่านมา… SME D Bank ได้ปล่อย “สินเชื่อเพื่อผู้รับเหมา” ขนาดวงเงิน 1,000 ล้านบาท ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจผู้รับเหมาก่อสร้าง รับจ้างทำของ หรือ รับจ้างบริการที่มีผู้ว่าจ้างเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนอย่างสูง ทำให้ขณะนี้วงเงินดังกล่าวเต็มจำนวน… 

ผู้ประกอบการที่สนใจใช้บริการ “สินเชื่อเสริมสภาพคล่องผู้รับเหมา” สามารถแจ้งความประสงค์ผ่านช่องทางต่าง ๆ  เช่น เว็บไซต์  smebank.co.th   หรือ LINE OA: SME Development Bank หรือ ติดต่อสาขาของ SME D Bank ทั่วประเทศ หรือ สอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์ผ่าน Call Center 1357…

References…

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Recent Posts

Related Post

AI/ML กับสินเชื่อที่อยู่อาศัย

ปัจจุบัน AI (Artificial Intelligence) ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในการนำมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจ และ ML (Machine Learning) ก็เป็นส่วนหนึ่งของ AI ที่ว่าด้วยการเรียนรู้เองของเครื่องจักร ทั้งเรียนรู้เพื่อใช้ข้อมูลสุดท้ายเองในระบบ หรือเรียนรู้เพื่อส่งข้อมูลให้ระบบอื่นประมวลผลต่อ AI ในระบบสินเชื่อที่อยู่อาศัยก็เช่นกัน… สุดท้ายแล้วอัลกอริทึม Machine Learning ก็ถูกพิจารณานำมาปรับใช้ในหลายโปรเจค Startup เพื่อให้บริการทางการเงินและสินเชื่อ… หลายเวทีแข่งขัน แผนธุรกิจ Startup

Construction Waste Recycle

ขยะก่อสร้างและรื้อถอน… กรณีศึกษาจากญี่ปุ่นและ WasteBasedBrick

ความจริงประเทศไทยก็มีแนวทางและกฏหมายจัดการขยะจากการก่อสร้างและรื้อถอนอยู่ เพียงแต่การบังคับใช้ไม่ได้เข้มงวดและอำนวยความสะดวกต่อผู้รับเหมาและเจ้าของอาคาร และส่วนใหญ่สัญญาจ้างเหมางานก่อสร้างหรือรื้อถอนในประเทศไทย มักไม่มีการระบุค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะแยกให้เห็นในราคาจ้างเหมาที่ชัดเจน… และไม่มีการระบุรูปแบบการจัดการขยะก่อสร้างหรือรื้อถอนที่ชัดเจน

Space Foods… ไอเดียการแปรรูปอาหาร และ แนวทาง Functional Food

การค้นคว้าวิจัยส่วนที่เกี่ยวกับน้ำ อากาศและอาหารสำหรับนักท่องอวกาศ จึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่งไม่ต่างจากเทคโนโลยีการสื่อสาร ขนส่งและเทคโนโลยีแขนงอื่นๆ

Crypto Wallet

Cryptocurrency Wallet… จุดเริ่มต้นในโลกคริปโต

ในบางนิยามของ Blockchain จะหมายถึงฐานข้อมูลแบบ Pay-Per-Use หรือ PPU หรือ ฐานข้อมูลแบบใช้เมื่อไหร่จ่ายเมื่อนั้น … การพูดถึง Blockchain จึงแยกกันออกยากมากกับ Cryptocurrency ด้วยเหตุนี้ ถึงแม้ว่าในทางเทคนิคแล้ว การใช้งาน Blockchain หลายรูปแบบไม่ต้องกำหนดให้มี Cryptocurrency ก่อนบันทึกลงบล็อกก็ได้ โดยเฉพาะ Blockchain แบบปิดที่ใช้ในวงแคบ หรือ Private Blockchain… แต่สำหรับ Public Blockchain ซึ่งใช้งานเป็นแพลตฟอร์มสาธารณะ… การกำหนดให้ต้องมี Cryptocurrency ไว้จ่ายค่าธรรมเนียม ถือเป็นเรื่องเหมาะสมด้วยประการทั้งปวงอยู่แล้ว