SmartBCH Blockchain และ BenSwap

SmartBCH

การเปิดตัวของบล็อกเชนพันธุ์ทางชื่อ Smart Bitcoin Cash หรือ SmartBCH หรือ SmartBCH Blockchain ซึ่งถือเป็นก้าวย่างสำคัญของการสร้างสะพานเชื่อมระหว่าง BitcoinCash Blockchain กับ Ethereum Mainnet โดยมี SmartBCH Blockchain ซึ่งพัฒนาให้เชื่อมต่อกับ EVM หรือ Ethereum Virtual Machine ได้โดยตรง และ ยังสามารถรันเทคโนโลยี Web 3.0 หรือ เทคโนโลยี Semantic Web ซึ่งจะเป็น Dynamic Web Applications ที่สามารถตอบโต้กับผู้ใช้งานได้โดยตรงทั้ง Read–Write–Execute พร้อมรองรับเทคโนโลยีชั้นสูงทั้ง Edge Computing… Decentralized Data Networks หรือ Blockchain… 3D Graphics และ AI

SmartBCH Blockchain เปิดตัวมาพร้อมแพลตฟอร์ม DeFi บนเครือข่ายชื่อ BenSwap หรือ Benswap.cash ซึ่งถือว่าเป็น DeFi โครงการแรกที่ใช้เหรียญ BCH หรือ Bitcoin Cash เป็นสินทรัพย์หลักของแพลตฟอร์ม… 

ส่วนการใช้งาน BenSwap.cash ก็ไม่มีอะไรแตกต่างจากการเล่น DEX และ DeFi สาย Ethereum หรือ Binance… ซึ่งต้องเริ่มต้นที่ Wallet ที่รองรับ ERC20 และ BenSwap ก็รองรับ ERC20 Wallet ทุกตัว โดยเฉพาะ MetaMask และผมเอาข้อมูลสำหรับตั้งค่า RPC บน MetaMask สำหรับใช้ SmartBCH Blockchain และ BenSwap มาฝากครับ… ประกอบด้วย

  • Network Name: SmartBCH
  • New RPC URL: https://smartbch.fountainhead.cash/mainnet
  • ChainID: 10000
  • Symbol: BCH
  • Block Explorer URL: https://www.smartscan.cash

สำหรับข้อมูลเบื้อต้นของ BenSwap ​​Platform ระบุว่า… BenSwap Defi Project เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ Ben Token ซึ่งนอกจากจะเป็น Yield Farming Defi เต็มตัวพร้อมเหรียญ Golden Ben หรือ GBEN แล้ว… ยังจะเดินหน้าเปิดบริการ Automated Market Maker หรือ AMM สำหรับให้บริการสภาพคล่อง หรือ Liquidity ในโลก DeFi แบบอัตโนมัติสมบูรณ์แบบ สมราคาคุยที่พัฒนาบน Web 3.0 ของ SmartBCH Blockchain…

แค่นั้นยังไม่พอ… BenSwap ยังออกแบบขึ้นเพื่อเปิดทางสำหรับนักพัฒนา “มีมโทเคน หรือ Meme Token” ให้สามารถเปิดซื้อขายแลกเปลี่ยน รวมทั้งทำ IBO หรือ Initial Ben Offering เพื่อแจกจ่ายขายซื้อโทเคนกระแส… ซึ่งก็ต้องรอดูกันไปว่า BenSwap กับลูกๆ ที่เป็น Meme Token และ ทำคลอดแบบ IBO จะเป็นอย่างไร

คำเตือนครับ!!!… วันที่ผมเขียนต้นฉบับอยู่นี้ BenSwap ​​Platform ยังอยู่ระหว่างการ Audit แพลตฟอร์มทุกด้าน โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยโดย CerTik ครับ กรุณาตรวจสอบและระมัดระวังการลงทุนซึ่งมีความเสี่ยงสูงมาก

ส่วน Smart Bitcoin Cash หรือ SmartBCH Blockchain… ในทางเทคนิคถือว่าเป็น Sidechain ของ Bitcoin Cash ที่พัฒนาให้เข้ากันได้ หรือ Compatible กับ  EVM หรือ Ethereum Virtual Machine และ Web3 API ที่จะทำให้ DApps ที่รันบน SmartBCH Blockchain ทำธุรกรรมได้เร็วพร้อมความปลอดภัยของบล็อกเชนมาตรฐาน Botcoin.com และ BitcoinCash Technology ที่ถือการว่ามี DNA และจิตวิญญาณของ Bitcoin อยู่

ในทางเทคนิค… Smart Bitcoin Cash Blockchain เป็นโครงการพัฒนาบล็อกเชนภายใต้รหัส Moeing Chain ซึ่งมีเทคโนโลยีภายใต้โครงการมีชื่อขึ้นต้นว่า Moeing ทั้งหมด ได้แก่… MoeingADS… MoeingEVM… MoeingDB… MoeingKV และ MoeingAOT… ขอข้ามที่จะอธิบายน๊ะครับว่าอะไรเป็นอะไร… ส่วนท่านที่เป็น Developers แวะเข้าไปที่ https://github.com/smartbch ก็คงเข้าใจไม่ยากว่าอะไรเป็นอะไร และ ดูเหมือนจะมีตำแหน่งงานว่าง และ กำลังเสริมเพื่อฝากชื่อใส่โครงการเยอะแยะเลยครับ… 

References…

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Recent Posts

Related Post

Work From Home

Ideas Work From An Effective Home… จัดใหม่มุมทำงานที่บ้านหลังเก่า

ทำงานที่บ้าน หรือ Work From Home สำหรับหลายๆ ท่านคงจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตการงานในยุคที่ แพลตฟอร์มทางการสื่อสาร กลายเป็นสำนักงาน หรือ Office ที่ทำให้สมาชิกทีมสามารถใช้ห้องทำงานที่บ้าน หรือ อาจจะแค่มุมๆ หนึ่งของพื้นที่ส่วนตัว “ขับเคลื่อนธุระการงานร่วมกัน” ถึงแม้จะอยู่กันคนละที่ละทาง… โดยการมอบหมายแจกจ่ายงาน ยังสามารถขับเคลื่อนได้โดยไม่ติดขัดใดๆ จนการเดินทางไปเจอกันที่สำนักงานกลายเป็นเรื่องจำเป็นน้อยลงมาก

Matterport

Matterport เป็นกล้องถ่ายภาพครับ แต่ความพิเศษของ Matterport คือเป็นกล้องถ่ายภาพ 3D Panoramas ที่ออกแบบมาเพื่อผลิตงาน 3D Panorama Presentation สำหรับอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะ

ไม้ยูคาลิปตัส… หลักประกันทางธุรกิจใหม่

คุณพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยข้อมูลจากการหารือร่วมกับ ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานภาครัฐ เพื่อพิจารณาแนวทางการส่งเสริมการนำไม้ยืนต้นเป็นหลักประกันทางธุรกิจ… ปัญหาอุปสรรคในการให้สินเชื่อของแต่ละสถาบันการเงิน รวมถึงความเป็นไปได้ในการนำไม้ยืนต้นมาใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ ซึ่งที่ประชุมได้มีความเห็นให้ “ไม้ยูคาลิปตัส” สามารถใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจได้

ไม้ยืนต้น 58 ชนิด… โอกาสสร้างมูลค่าเพิ่มให้ที่ดินเปล่า

จากมติคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 5/2561 อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงพาณิชย์ ได้เสนอและให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว เห็นว่าการนำไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าสูง สามารถนำมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจได้ โดยมีการออกเป็นกฎกระทรวงตามมาตรา 8 (6) แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2558  รองรับ