SmartBCH Blockchain และ BenSwap

SmartBCH

การเปิดตัวของบล็อกเชนพันธุ์ทางชื่อ Smart Bitcoin Cash หรือ SmartBCH หรือ SmartBCH Blockchain ซึ่งถือเป็นก้าวย่างสำคัญของการสร้างสะพานเชื่อมระหว่าง BitcoinCash Blockchain กับ Ethereum Mainnet โดยมี SmartBCH Blockchain ซึ่งพัฒนาให้เชื่อมต่อกับ EVM หรือ Ethereum Virtual Machine ได้โดยตรง และ ยังสามารถรันเทคโนโลยี Web 3.0 หรือ เทคโนโลยี Semantic Web ซึ่งจะเป็น Dynamic Web Applications ที่สามารถตอบโต้กับผู้ใช้งานได้โดยตรงทั้ง Read–Write–Execute พร้อมรองรับเทคโนโลยีชั้นสูงทั้ง Edge Computing… Decentralized Data Networks หรือ Blockchain… 3D Graphics และ AI

SmartBCH Blockchain เปิดตัวมาพร้อมแพลตฟอร์ม DeFi บนเครือข่ายชื่อ BenSwap หรือ Benswap.cash ซึ่งถือว่าเป็น DeFi โครงการแรกที่ใช้เหรียญ BCH หรือ Bitcoin Cash เป็นสินทรัพย์หลักของแพลตฟอร์ม… 

ส่วนการใช้งาน BenSwap.cash ก็ไม่มีอะไรแตกต่างจากการเล่น DEX และ DeFi สาย Ethereum หรือ Binance… ซึ่งต้องเริ่มต้นที่ Wallet ที่รองรับ ERC20 และ BenSwap ก็รองรับ ERC20 Wallet ทุกตัว โดยเฉพาะ MetaMask และผมเอาข้อมูลสำหรับตั้งค่า RPC บน MetaMask สำหรับใช้ SmartBCH Blockchain และ BenSwap มาฝากครับ… ประกอบด้วย

  • Network Name: SmartBCH
  • New RPC URL: https://smartbch.fountainhead.cash/mainnet
  • ChainID: 10000
  • Symbol: BCH
  • Block Explorer URL: https://www.smartscan.cash

สำหรับข้อมูลเบื้อต้นของ BenSwap ​​Platform ระบุว่า… BenSwap Defi Project เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ Ben Token ซึ่งนอกจากจะเป็น Yield Farming Defi เต็มตัวพร้อมเหรียญ Golden Ben หรือ GBEN แล้ว… ยังจะเดินหน้าเปิดบริการ Automated Market Maker หรือ AMM สำหรับให้บริการสภาพคล่อง หรือ Liquidity ในโลก DeFi แบบอัตโนมัติสมบูรณ์แบบ สมราคาคุยที่พัฒนาบน Web 3.0 ของ SmartBCH Blockchain…

แค่นั้นยังไม่พอ… BenSwap ยังออกแบบขึ้นเพื่อเปิดทางสำหรับนักพัฒนา “มีมโทเคน หรือ Meme Token” ให้สามารถเปิดซื้อขายแลกเปลี่ยน รวมทั้งทำ IBO หรือ Initial Ben Offering เพื่อแจกจ่ายขายซื้อโทเคนกระแส… ซึ่งก็ต้องรอดูกันไปว่า BenSwap กับลูกๆ ที่เป็น Meme Token และ ทำคลอดแบบ IBO จะเป็นอย่างไร

คำเตือนครับ!!!… วันที่ผมเขียนต้นฉบับอยู่นี้ BenSwap ​​Platform ยังอยู่ระหว่างการ Audit แพลตฟอร์มทุกด้าน โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยโดย CerTik ครับ กรุณาตรวจสอบและระมัดระวังการลงทุนซึ่งมีความเสี่ยงสูงมาก

ส่วน Smart Bitcoin Cash หรือ SmartBCH Blockchain… ในทางเทคนิคถือว่าเป็น Sidechain ของ Bitcoin Cash ที่พัฒนาให้เข้ากันได้ หรือ Compatible กับ  EVM หรือ Ethereum Virtual Machine และ Web3 API ที่จะทำให้ DApps ที่รันบน SmartBCH Blockchain ทำธุรกรรมได้เร็วพร้อมความปลอดภัยของบล็อกเชนมาตรฐาน Botcoin.com และ BitcoinCash Technology ที่ถือการว่ามี DNA และจิตวิญญาณของ Bitcoin อยู่

ในทางเทคนิค… Smart Bitcoin Cash Blockchain เป็นโครงการพัฒนาบล็อกเชนภายใต้รหัส Moeing Chain ซึ่งมีเทคโนโลยีภายใต้โครงการมีชื่อขึ้นต้นว่า Moeing ทั้งหมด ได้แก่… MoeingADS… MoeingEVM… MoeingDB… MoeingKV และ MoeingAOT… ขอข้ามที่จะอธิบายน๊ะครับว่าอะไรเป็นอะไร… ส่วนท่านที่เป็น Developers แวะเข้าไปที่ https://github.com/smartbch ก็คงเข้าใจไม่ยากว่าอะไรเป็นอะไร และ ดูเหมือนจะมีตำแหน่งงานว่าง และ กำลังเสริมเพื่อฝากชื่อใส่โครงการเยอะแยะเลยครับ… 

References…

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Recent Posts

Related Post

ArcBlock

ArcBlock และ Blocklet Server กับ ABT Token

ArcBlock มีเทคโนโลยี Blocklet Server ซึ่งติดตั้งง่ายด้วย Command Line เพียงบรรทัดเดียว ก็สามารถสร้าง Blockchain Server สำหรับติดตั้ง dApp ที่สามารถ Clone ตัวอย่าง dApp ที่แพลตฟอร์ม ArcBlock เตรียมไว้ให้… มาแก้ไขปรับแต่ง หรือ เสริม Components ซึ่งเป็นเหมือน Plug-in รวมทั้งเชื่อมต่อกับ Network ที่ต้องใช้ประมวลผลการทำงานร่วมได้ทันที

Amazon Global Selling

Local Sellers/Global Consumers with Amazon Global Selling… ส่งออกออนไลน์

ประเด็นที่น่าสนใจก็คือ… ความร่วมมือระหว่าง DITP กับ Amazon Global Selling Thailand ถือเป็นก้าวย่างสำคัญเพื่อปลดล็อกอุปสรรคทางการค้าข้ามพรมแดนผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งเป็นผลประโยชน์ทางตรงต่อโอกาสที่ผู้ประกอบการไทย และ สินค้าไทย จะเข้าถึงผู้บริโภคในตลาดสหรัฐอเมริกาและตลาดใหม่ๆ ทั่วโลก ซึ่งมีภาคีความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐอย่างกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเข้าร่วมอย่างอบอุ่น

Carol S. Dweck

Teach Their Children To Love Challenges, Be Intrigued By Mistakes, Enjoy Effort, And Keep On Learning – Carol Dweck

งานของ Carol Dweck เกือบทั้งหมดพัฒนาด้วยแนวคิด Implicit Theories of Intelligence หรือ ทฤษฎีความความฉลาดส่วนบุคคล จนเป็นที่มาของงานอันลือลั่นอย่างหนังสือเล่มสีฟ้าชื่อ Mindset: The Psychology of Success ในปี 2006… และทฤษฎีความฉลาดส่วนบุคคลที่เธอค้นพบ ก็กลายเป็นเครื่องมืออย่างสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่ขับเคลื่อนด้วยจิตวิทยา มากกว่าจะขับเคลื่อนด้วยความเชื่อและเรื่องเล่าเบาบางเหมือนคำสอนในศาสนาต่างๆ และได้ “บุคคลอันพึงประสงค์” ให้สังคมได้ไม่ต่างกัน

digital automated factoring

Digital Factoring… บริการรับซื้อบัญชีลูกหนี้การค้าบนแพลตฟอร์มดิจิทัล

ปัญหาของเอสเอ็มอีในปัจจุบันคือการเข้าถึงบริการทางการเงิน หรือ สินเชื่อได้ยาก หากเทียบกับธุรกิจขนาดใหญ่ ดังนั้น ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงเล็งเห็นความสำคัญของ Factoring ซึ่งถือเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เอสเอ็มอีเข้าถึงสภาพคล่องได้มากขึ้น ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้ริเริ่มโครงการ การพัฒนาระบบนิเวศสำหรับการให้บริการ Digital Factoring โดยนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนในทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหาและลดอุปสรรคของ SMEs รายย่อยในการเข้าถึงบริการ Factoring