ระบบสุขภาพดิจิทัล และ Smart Hospital กับ Smart รพ.สต.

ความเคลื่อนไหวด้านบริการสาธารณสุขของไทยในยุคดิจิทัล ซึ่งได้มีการผลักดันระบบข้อมูลสุขภาพให้เชื่อมโยงกันเพื่อให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขไทยสามารถให้บริการได้แบบไร้รอยต่อ… ซึ่งระบบหลังบ้าน และ งานข้อมูลทางการแพทย์และสาธารณสุขไม่เคยง่ายสำหรับใครที่ได้ลองเข้าไปแตะต้องข้องแวะ

ล่าสุดเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565… นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ก็ได้ออกมาพูดถึงการปรับระบบการบันทึกข้อมูลสุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือ รพ.สต. ว่า… กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานไปสู่ “ระบบสุขภาพดิจิทัล” โดยยกระดับหน่วยบริการให้เป็น Smart Hospital และ Smart รพ.สต. โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนางานบริการต่างๆ โดยเฉพาะการบันทึกข้อมูลสุขภาพ เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพระหว่างโรงพยาบาล และ มีการคืนข้อมูลสุขภาพกลับสู่ประชาชน ทำให้สามารถไปรับการรักษาที่ใดก็ได้ สอดคล้องกับนโยบาย “30 บาทรักษาทุกที่” ซึ่งในช่วงเปลี่ยนผ่าน การบันทึกข้อมูลผ่านระบบดิจิทัลอาจไม่ได้ราบรื่น 100% และ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ย้ำหลักการสำคัญในวาระการผลักดันเปลี่ยนผ่านสำคัญนี้ว่า… ต้องไม่ให้เป็นภาระของบุคลากรทางการแพทย์

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวเพิ่มเติมว่า… สำหรับข้อกังวลเรื่องภาระงานในการลงบันทึกข้อมูลของ รพ.สต. นั้น… แม้จะมีการบันทึกข้อมูลหลายระบบ แต่จะมีความถี่ในการบันทึกแตกต่างกัน โดยข้อมูลที่ต้องบันทึกแบบรายวันมีเพียง 2 ระบบเท่านั้น คือ ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล ซึ่งเป็นระบบการรักษารายวัน การดูแลหญิงตั้งครรภ์ และ ระบบการฉีดวัคซีน… ส่วนการบันทึกสัปดาห์ละครั้งมี 1 ระบบ คือ ระบบเยี่ยมบ้าน… ในขณะที่การบันทึกเดือนละครั้ง หรือ 3 เดือนครั้งมี 10 ระบบ เช่น ระบบรายงานวัณโรค… ระบบการติดตามโภชนาการเด็ก เป็นต้น ที่เหลืออีก 5 ระบบเป็นการบันทึกปีละครั้ง เช่น การตรวจสุขภาพเด็ก ป.1-6 การคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีอายุ 30-70 ปี เป็นต้น และ ยังมีการยกเลิกระบบการบันทึกข้อมูลที่ไม่จำเป็นไปแล้วถึง 14 ระบบ

ส่วนการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการหลังปรับเป็น Smart รพ.สต. ที่เปลี่ยนการบันทึกข้อมูลจากกระดาษมาเป็นระบบดิจิทัลพบว่า… มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นในทุกด้าน ทั้งการดูแลต่อเนื่อง การเยี่ยมบ้าน การให้ความรู้ การนัดรับบริการ การบริการทุกเวลา การติดตามผลการรักษา และ ภาพลักษณ์ทันสมัย 

ทั้งนี้… ในปีงบประมาณ 2566 จะมีการกำหนดรายการข้อมูลและจัดทำเป็นมาตรฐานข้อมูลตามระบบสากล เพื่อให้การพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลในอนาคตมีความครบถ้วนสมบูรณ์ มีทิศทางเดียวกันและ สามารถส่งข้อมูลถึงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

References… 

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

SleepTech

SleepTech อีกขั้นของการนอน

ในขณะที่การนอนหลับช่างสำคัญที่เราต้องใช้อายุขัยอย่างน้อย 1/3 ของชีวิตเราไปกับการนอน… และตลาดที่อยู่อาศัยทั้งหมดสร้างขึ้นเพื่อการนอน… แต่จะมีที่อยู่อาศัยที่ออกแบบเพื่อ “คุณภาพการนอน” ซักแค่ไหน

SPAC

SPAC… แนวทางการระดมทุนระดับมหาชนอีกหนึ่งแนวทาง

ในตลาดหุ้นนิวยอร์คมีการระดมทุนแบบ SPAC หรือ Special Purpose Acquisition Companies หรือ กิจการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อระดมทุนจากตลาดหลักทรัพย์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการควบรวมกิจการหรือลงทุนบางส่วนตามวัตถุประสงค์… แต่ถ้าไม่บรรลุวัตถุประสงค์ หรือ หาที่เอาเงินไปลงทุนไม่ได้ตามหนังสือชี้ชวน เงินทุนทั้งหมดที่ระดมมาได้ต้องจ่ายคืนนักลงทุนเต็มจำนวนพร้อมดอกเบี้ย

Bitcoin Tax

ภาษีคริปโตของประเทศไทย…

ความกังวลเรื่องการชี้แจงรายการเสียภาษี โดยเฉพาะธุรกรรมยิบย่อยที่มีมากมายมหาศาลในการซื้อขายคริปโต ทั้งจาก “ออเดอร์ปกติ และ ออเดอร์บอทเทรด” ซึ่งเป็นประเด็นพูดคุยถกถามกันมากนั้น… โดยส่วนตัวผมคิดว่าสรรพากรจัดการได้ไม่ต่างจากกรณีภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT ซึ่งในเบื้องแรกก็เป็นไปได้ที่จะเกิดปัญหาจากช่องโหว่ต่างๆ ในกลไกและระบบ แต่การคอร์รัปชั่นคงไม่ง่ายเหมือนช่องโหว่ภาษี VAT เหมือนในอดีต… เพราะคริปโตทุกรายการมีข้อมูลบนบล็อกเชนยืนยันตรวจสอบซ้ำได้ตลอดเวลา

Binance

IEO และ Binance Launchpad และ Band Protocol

Binance กลายเป็นแหล่งทำมาหากินและหาทางรวยสำหรับคนที่รู้จัก “ใช้เงินทำงานและใช้ข้อมูลทำเงิน” จากทั่วโลกไล่มาตั้งแต่รายย่อยเงินร้อยเงินพันไปจนถึงกองทุนใหญ่ๆ ซึ่งวิธีทำเงินบน Binance ก็มีมากกว่า 10 รูปแบบตั้งแต่โมเดลดอกเบี้ยและรางวัลตอบแทน ไปจนถึงกระดานซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนสารพัดคู่เงิน พร้อม EA หรือ Expert Advisers หรือ บอทเทรดให้ใช้ฟรีอีกด้วย