Smart Contracts… หลักฐานธุรกรรมโดยอัตโนมัติบนบล็อกเชน

Smart Contracts

การประยุกต์ใช้งาน Blockchain ในธุรกิจและอุตสาหกรรม รวมทั้งธุรกรรมที่ต้องการ “หลักฐานอ้างอิงอย่างเป็นรูปธรรม” ทั้งเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนเงื่อนไขใดๆ ของธุรกรรม หรือ เพื่อปรับเปลี่ยนเงื่อนไขธุรกรรมสนองเป้าหมายและวัตถุประสงค์อย่างไรหรือเมื่อไหร่ก็แล้วแต่… ขั้นตอนการสร้างหลักฐานยืนยันเพื่อให้ธุรกรรมมีหลักฐานอ้างอิง ถือเป็นหัวใจสำคัญของเกือบทุกกิจกรรมทางธุรกิจและบริการต่างๆ เสมอ

กรณีการเขียนใบฝาก–ถอนเงินที่เคาเตอร์ธนาคาร หรือ การกรอกคำร้อง ณ ที่ว่าการอำเภอ ถือเป็นตัวอย่าง “การสร้างหลักฐานอ้างอิงอย่างเป็นรูปธรรม” ซึ่งมีผลต่อธุรกรรมตามเงื่อนไขของเอกสารนั้น โดยเฉพาะกรณีการฝาก–ถอนเงินเต็มรูปแบบโดยต้องใช้ทั้งสมุดบัญชีธนาคาร และ ยังต้องเขียนใบเบิก–ถอนเงินแนบไป พร้อมเตรียมสำเนาหลายชุดนั่นเอง ที่เป็นต้นแบบของในการพัฒนา Blockchain ให้มีความสามารถในการ “สร้างหลักฐานอ้างอิงอย่างเป็นรูปธรรม” ประกอบรายการเดินบัญชี หรือ Statement… 

Blockchain ซึ่งเป็นเหมือนสมุดบัญชีธนาคารจะบันทึกรายการธุรกรรม ไม่ต่างจากสมุดบัญชีธนาคารที่มีไว้เพื่อบันทึกรายการฝาก–ถอนเงินตามฟอร์มใบฝาก–ถอนที่แนบไปก่อน ซึ่งใบฝาก–ถอนนี่เองที่เป็น “หลักฐานอ้างอิงอย่างเป็นรูปธรรม” ในการฝาก–ถอนเงิน… ซึ่งในโลกธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เป็น Blockchain Driven จะมีการใช้ Smart Contract เป็น “หลักฐานอ้างอิงอย่างเป็นรูปธรรม” ซึ่งต้องเติมข้อมูลลงฟอร์มก่อนจะส่งไปบันทึกธุรกรรมบนบล็อกเชน

Smart Contract จึงเป็นเหมือนแบบฟอร์มคำร้องเรื่องต่างๆ ในโลกของสำเนากระดาษ เพื่อให้การทำธุรกรรมเกิดขึ้นได้จนบรรลุวัตถุประสงค์… Smart Contract จึงได้ชื่อว่าเป็นส่วนต่อขยายความสามารถให้ Blockchain ใช้ประโยชน์ได้กับทุกธุรกรรมนอกเหนือจากการบันทึกรายการโอนเหรียญไปมาเฉพาะภายในระบบ… ซึ่งบล็อกเชนยุคที่ 1 อย่าง Bitcoin ถูกออกแบบไว้เป็นแบบปิดเพียงเท่านั้น 

ในบล็อกเชนยุคที่ 2 ซึ่งริเริ่มโดย Vitalik Buterin โปรแกรมเมอร์ชาวแคนาดาเชื้อสายรัสเซีย ผู้ร่วมก่อตั้ง  Bitcoin Magazine ซึ่งได้เขียน Ethereum White Paper ขึ้นและเริ่มทดลองระบบในช่วงปลายปี 2013 ในขณะที่ Vitalik Buterin อายุเพียง 19 ปี… 

มกราคม ปี 2014 ในงานสัมนา North American Bitcoin Conference ที่ Miami… Vitalik Buterin และ Dr.Gavin Wood กับ Charles Hoskinson ก็ร่วมกันพัฒนา Ethereum Roadmap ร่วมกับ Anthony Di Iorio ซึ่งลงทุนกับ Ethereum Project ในวันนั้นเป็นคนแรก… ซึ่งการเตรียม Ethereum Roadmap ในวันนั้นเองที่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของ Smart Contract และโลดแล่นผลักดันบล็อกเชนเข้าสู่ยุคที่ 2 หรือ Blockchain 2.0 และ กำลังจะยกระดับสู่การอินเตอร์เน็ตเข้าสู่ยุคที่ 3 หรือ Web 3.0 พร้อมๆ กับ Blockchain 3.0 สู่ Distributed Ledger Technology หรือ DLT หรือ การบันทึกธุรกรรมแบบกระจายศูนย์

ในกรณีการพิจารณาการใช้งาน Blockchain และ Smart Contract ในอุตสาหกรรมและการบริการ จึงเหมาะอย่างยิ่งที่จะนำมาทดแทนแบบฟอร์มคำร้อง หรือ ใบปะหน้าต่างๆ จากธุรกรรมยุคสำเนากระดาษ ซึ่ง Smart Contract ทดแทนได้สมบูรณ์แบบแน่นอน… แถมยังไม่มีผิดพลาดแบบ Human Error หรือ ผิดพลาดโดยมนุษย์ และ ค้นคืนสำเนาลำบากยากเย็นเหมือนธุรกรรมยุคสำเนากระดาษอีกด้วย

Smart Contract ถูกพูดถึงครั้งแรกในยุค 90 โดย Nick Szabo ผู้เชี่ยวชาญวิทยาการเข้ารหัส หรือ  Cryptographer และนักวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ Computer Science ซึ่งผลิตงานวิจัยเกี่ยวกับ  Digital Contracts และ Digital Currency จนได้รับปริญญาด้านกฏหมายจาก George Washington University Law School อีกหนึ่งปริญญา… ซึ่งผลงานโดดเด่นที่เกี่ยวข้องกับ Smart Contract จะอ้างอิงการพัฒนา DRM หรือ Digital Rights Management หรือ ระบบจัดการลิขสิทธิ์ในโครงการ The Stanford Infobus ซึ่งเป็นโครงการย่อยของโครงการ Stanford Digital Library Project ในปี 1989

ประเด็นเป็นแบบนี้คือ… Smart Contract ที่พูดถึงโดยทั่วไปในปัจจุบันส่วนใหญ่จะหมายถึงชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานร่วมกับบล็อกเชนในมิติ “หลักฐานอ้างอิงที่ยินยอมโดยอัตโนมัติ” ก่อนการบันทึกธุรกรรมลงบล็กเชนไว้เป็นหลักฐาน… มากกว่าจะตีความกว้างถึงระดับ “การลงนามในสัญญาทางกฏหมาย” ซึ่งในทางเทคนิคแล้ว… Smart Contract ที่คิดค้นโดย Nick Szabo มีเป้าหมายเพื่อใช้ในทางกฏหมายขั้นสมบูรณ์จน Nick Szabo ถึงขั้นสมัครเรียนวิชากฏหมายจริงจังทีเดียว

ในทางเทคนิค… Smart Contract จึงมีรูปแบบ หรือ ประเภทการใช้งานอยู่ 3 แบบคือ

  1. Application Logic Contracts หรือ ALCs… จะเป็นชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในกลไกทางตรรกะของระบบ โดยเฉพาะกรณีการใช้ร่วมกับ IoT Blockchain ซึ่งจะมีบทบาทอย่างมากในสถาปัตยกรรม Machine-To-Machine Learning 
  2. Decentralized Autonomous Organizations หรือ DAO… จะเป็นสถาปัตยกรรมในการจัดการองค์กรที่เขียนเป็นชุดคำสั่งทางคอมพิวเตอร์ โดยใช้บล็อกเชนบันทึกธุรกรรมอ้างอิงกลไกอัตโนมัติที่เกิดขึ้นจาก Smart Contract ซึ่งมีประโยชน์สำหรับการพัฒนาระบบองค์กรที่ขับเคลื่อนผ่านธรรมาภิบาลสูงสุด
  3. Smart Legal Contracts… จะเป็น “หลักบานการลงนามในเอกสาร หรือ สัญญาที่มีผลทางกฏหมาย” ซึ่งอาจจะทดแทนแบบฟอร์ม หรือ คำร้องต่างๆ ไปจนถึงการยอมรับข้อตกลงที่มีผลผูกพันธ์ทางกฏหมาย ที่ถูกบันทึกข้อตกลงไว้เป็นหลักฐานบนบล็อกเชน ซึ่งส่วนใหญ่จะข้ามการบันทึกรายละเอียดบน Smart Contract ไปเป็นการบันทึกธุรกรรมที่เกิดขึ้นหลังจาก Smart Contract ถูกปฏิบัติตามเลื่อนไขจนครบถ้วนแล้ว

คร่าวๆ ในระดับแนวคิดหลักการประมาณนี้ครับ… ส่วนรายละเอียดในระดับเทคนิคขั้นแพลตฟอร์มไหนเขียน Smart Contract ยังไงแบบที่โปรแกรมเมอร์รับผิดชอบ… ผมขอข้ามครับ ส่วนท่านที่สนใจทีมพัฒนา Smart Contract ระดับมืออาชีพจากเครือข่ายโปรแกรมเมอร์อิสระทั่วโลกผ่านผม ขอทักทาง Line ID: dr.thum ครับ!

References…

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

m-CBDC Bridge

Inthanon–LionRock และ m-CBDC Bridge… โครงการพัฒนาการโอนเงินระหว่างประเทศด้วย DLT โดยธนาคารแห่งประเทศไทยและพันธมิตร

โครงการ m-CBDC Bridge จะเป็นการพัฒนาต่อยอดจากโครงการ Inthanon–LionRock ซึ่งริเริ่มมาตั้งแต่ปี 2019 และลงนามระหว่าง BOT และ HKMA ได้ตั้งแต่ต้นปี 2020 ก่อนจะเข้าสู่การพัฒนาในระยะที่สองภายใต้ชื่อ Inthanon–LionRock1 พร้อมพันธมิตรเพิ่มเติมจากธนาคารกลางแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และ ธนาคารกลางแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าร่วมจนนำมาสู่การลงนามในโครงการ m-CBDC Bridge นั่นเอง

Keyless Entry… Smart Home Gadget ที่ต้องมี

ประตูเข้าออก มีอยู่ในบ้านทุกหลัง การมีประตู… มีไว้เพื่อใช้ผ่านเข้าออกและขวางการเข้าออกเป็นหลัก ประตูจึงเป็นชิ้นส่วนสำคัญที่ต้องมีกลไกและอุปกรณ์เพื่อให้สะดวกที่จะผ่านเข้าออกและเชื่อมั่นเมื่อต้องปิดกั้นขัดขวางการผ่านเข้าออกประตู เมื่อถึงยุคของ Smart Home กลไกการเปิดปิดและล๊อคประตูจึงเป็นเรื่องแรกๆ ที่ถูกออกแบบ ประดิษฐ์ ผลิตและติดตั้งใช้งาน

สถานการณ์ดุลการค้าระหว่างประเทศ!

ตัวเลขทางเศรษฐกิจจากธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ให้ตัวเลขเงินทุนสำรองระหว่างประเทศล่าสุด ณ สิ้นเดือนกรกฎาคมเอาไว้ที่ 218,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งต่ำที่สุดในรอบ 3 ปี… โดยมีภาพรวมการส่งออกระหว่างเดือน มกราคม ถึง กรกฎาคม 2022 ในค่าเงินบาทนี้คิดเป็นมูลค่า 5.77 ล้านล้านบาท… โดยเติบโตกว่า 22.2% หรือ เกินกว่าเป้าหมายที่วางเอาไว้เพียง 4% มาไกลมาก… แต่ถ้าเปรียบเทียบกับมูลค่าการนำเข้าที่ 6.19 ล้านล้านบาท ก็จะเห็นการขาดดุลการค้าอยู่มากกว่า 4XX,XXX ล้านบาท… โดยมีตัวเลขอ้างอิงการขาดดุลล่าสุดอย่างเป็นทางการที่ 417,939.1 ล้านบาท… ซึ่งสูงสุดในรอบ 27 ปีนับตั้งแต่ปี 1996 ที่บันทึกการขาดดุลการค้าเอาไว้ที่ 420,715 ล้านบาท

ChatGPT… แชทบอทจากปัญญาประดิษฐ์ที่ไม่ต้องสอนก่อนใช้

การเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ ChatGPT ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์โชว์ศักยภาพของเทคโนโลยี Generative Pre-trained Transformer หรือ GPT ในช่วงต้นเดือนธันวาคม 2022 ที่ผ่านมาจึงกลายเป็นกระแสที่คนฝั่งเทคต้องอัพเดท และ พูดถึงกันไม่หยุด… โดย ChatGPT เองมีคนลงทะเบียนไปลองใช้กันแล้วกว่า 1 ล้านบัญชีในเวลาเพียง 5 วัน… และ เสียงตอบกลับ หรือ Feedback ส่วนใหญ่รู้สึกทึ่ง และ พอใจกับการคืนข้อความสนทนาได้ยิ่งกว่ามนุษย์เก่งๆ ที่พูดจารู้เรื่อง และ ให้ข้อมูลครบครันถูกต้อง และ คำตอบเดียวแบบมืออาชีพตอบ… ไม่ใช่การคืนข้อมูลแบบ Search Engine