Smart Contracts… หลักฐานธุรกรรมโดยอัตโนมัติบนบล็อกเชน

Smart Contracts

การประยุกต์ใช้งาน Blockchain ในธุรกิจและอุตสาหกรรม รวมทั้งธุรกรรมที่ต้องการ “หลักฐานอ้างอิงอย่างเป็นรูปธรรม” ทั้งเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนเงื่อนไขใดๆ ของธุรกรรม หรือ เพื่อปรับเปลี่ยนเงื่อนไขธุรกรรมสนองเป้าหมายและวัตถุประสงค์อย่างไรหรือเมื่อไหร่ก็แล้วแต่… ขั้นตอนการสร้างหลักฐานยืนยันเพื่อให้ธุรกรรมมีหลักฐานอ้างอิง ถือเป็นหัวใจสำคัญของเกือบทุกกิจกรรมทางธุรกิจและบริการต่างๆ เสมอ

กรณีการเขียนใบฝาก–ถอนเงินที่เคาเตอร์ธนาคาร หรือ การกรอกคำร้อง ณ ที่ว่าการอำเภอ ถือเป็นตัวอย่าง “การสร้างหลักฐานอ้างอิงอย่างเป็นรูปธรรม” ซึ่งมีผลต่อธุรกรรมตามเงื่อนไขของเอกสารนั้น โดยเฉพาะกรณีการฝาก–ถอนเงินเต็มรูปแบบโดยต้องใช้ทั้งสมุดบัญชีธนาคาร และ ยังต้องเขียนใบเบิก–ถอนเงินแนบไป พร้อมเตรียมสำเนาหลายชุดนั่นเอง ที่เป็นต้นแบบของในการพัฒนา Blockchain ให้มีความสามารถในการ “สร้างหลักฐานอ้างอิงอย่างเป็นรูปธรรม” ประกอบรายการเดินบัญชี หรือ Statement… 

Blockchain ซึ่งเป็นเหมือนสมุดบัญชีธนาคารจะบันทึกรายการธุรกรรม ไม่ต่างจากสมุดบัญชีธนาคารที่มีไว้เพื่อบันทึกรายการฝาก–ถอนเงินตามฟอร์มใบฝาก–ถอนที่แนบไปก่อน ซึ่งใบฝาก–ถอนนี่เองที่เป็น “หลักฐานอ้างอิงอย่างเป็นรูปธรรม” ในการฝาก–ถอนเงิน… ซึ่งในโลกธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เป็น Blockchain Driven จะมีการใช้ Smart Contract เป็น “หลักฐานอ้างอิงอย่างเป็นรูปธรรม” ซึ่งต้องเติมข้อมูลลงฟอร์มก่อนจะส่งไปบันทึกธุรกรรมบนบล็อกเชน

Smart Contract จึงเป็นเหมือนแบบฟอร์มคำร้องเรื่องต่างๆ ในโลกของสำเนากระดาษ เพื่อให้การทำธุรกรรมเกิดขึ้นได้จนบรรลุวัตถุประสงค์… Smart Contract จึงได้ชื่อว่าเป็นส่วนต่อขยายความสามารถให้ Blockchain ใช้ประโยชน์ได้กับทุกธุรกรรมนอกเหนือจากการบันทึกรายการโอนเหรียญไปมาเฉพาะภายในระบบ… ซึ่งบล็อกเชนยุคที่ 1 อย่าง Bitcoin ถูกออกแบบไว้เป็นแบบปิดเพียงเท่านั้น 

ในบล็อกเชนยุคที่ 2 ซึ่งริเริ่มโดย Vitalik Buterin โปรแกรมเมอร์ชาวแคนาดาเชื้อสายรัสเซีย ผู้ร่วมก่อตั้ง  Bitcoin Magazine ซึ่งได้เขียน Ethereum White Paper ขึ้นและเริ่มทดลองระบบในช่วงปลายปี 2013 ในขณะที่ Vitalik Buterin อายุเพียง 19 ปี… 

มกราคม ปี 2014 ในงานสัมนา North American Bitcoin Conference ที่ Miami… Vitalik Buterin และ Dr.Gavin Wood กับ Charles Hoskinson ก็ร่วมกันพัฒนา Ethereum Roadmap ร่วมกับ Anthony Di Iorio ซึ่งลงทุนกับ Ethereum Project ในวันนั้นเป็นคนแรก… ซึ่งการเตรียม Ethereum Roadmap ในวันนั้นเองที่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของ Smart Contract และโลดแล่นผลักดันบล็อกเชนเข้าสู่ยุคที่ 2 หรือ Blockchain 2.0 และ กำลังจะยกระดับสู่การอินเตอร์เน็ตเข้าสู่ยุคที่ 3 หรือ Web 3.0 พร้อมๆ กับ Blockchain 3.0 สู่ Distributed Ledger Technology หรือ DLT หรือ การบันทึกธุรกรรมแบบกระจายศูนย์

ในกรณีการพิจารณาการใช้งาน Blockchain และ Smart Contract ในอุตสาหกรรมและการบริการ จึงเหมาะอย่างยิ่งที่จะนำมาทดแทนแบบฟอร์มคำร้อง หรือ ใบปะหน้าต่างๆ จากธุรกรรมยุคสำเนากระดาษ ซึ่ง Smart Contract ทดแทนได้สมบูรณ์แบบแน่นอน… แถมยังไม่มีผิดพลาดแบบ Human Error หรือ ผิดพลาดโดยมนุษย์ และ ค้นคืนสำเนาลำบากยากเย็นเหมือนธุรกรรมยุคสำเนากระดาษอีกด้วย

Smart Contract ถูกพูดถึงครั้งแรกในยุค 90 โดย Nick Szabo ผู้เชี่ยวชาญวิทยาการเข้ารหัส หรือ  Cryptographer และนักวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ Computer Science ซึ่งผลิตงานวิจัยเกี่ยวกับ  Digital Contracts และ Digital Currency จนได้รับปริญญาด้านกฏหมายจาก George Washington University Law School อีกหนึ่งปริญญา… ซึ่งผลงานโดดเด่นที่เกี่ยวข้องกับ Smart Contract จะอ้างอิงการพัฒนา DRM หรือ Digital Rights Management หรือ ระบบจัดการลิขสิทธิ์ในโครงการ The Stanford Infobus ซึ่งเป็นโครงการย่อยของโครงการ Stanford Digital Library Project ในปี 1989

ประเด็นเป็นแบบนี้คือ… Smart Contract ที่พูดถึงโดยทั่วไปในปัจจุบันส่วนใหญ่จะหมายถึงชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานร่วมกับบล็อกเชนในมิติ “หลักฐานอ้างอิงที่ยินยอมโดยอัตโนมัติ” ก่อนการบันทึกธุรกรรมลงบล็กเชนไว้เป็นหลักฐาน… มากกว่าจะตีความกว้างถึงระดับ “การลงนามในสัญญาทางกฏหมาย” ซึ่งในทางเทคนิคแล้ว… Smart Contract ที่คิดค้นโดย Nick Szabo มีเป้าหมายเพื่อใช้ในทางกฏหมายขั้นสมบูรณ์จน Nick Szabo ถึงขั้นสมัครเรียนวิชากฏหมายจริงจังทีเดียว

ในทางเทคนิค… Smart Contract จึงมีรูปแบบ หรือ ประเภทการใช้งานอยู่ 3 แบบคือ

  1. Application Logic Contracts หรือ ALCs… จะเป็นชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในกลไกทางตรรกะของระบบ โดยเฉพาะกรณีการใช้ร่วมกับ IoT Blockchain ซึ่งจะมีบทบาทอย่างมากในสถาปัตยกรรม Machine-To-Machine Learning 
  2. Decentralized Autonomous Organizations หรือ DAO… จะเป็นสถาปัตยกรรมในการจัดการองค์กรที่เขียนเป็นชุดคำสั่งทางคอมพิวเตอร์ โดยใช้บล็อกเชนบันทึกธุรกรรมอ้างอิงกลไกอัตโนมัติที่เกิดขึ้นจาก Smart Contract ซึ่งมีประโยชน์สำหรับการพัฒนาระบบองค์กรที่ขับเคลื่อนผ่านธรรมาภิบาลสูงสุด
  3. Smart Legal Contracts… จะเป็น “หลักบานการลงนามในเอกสาร หรือ สัญญาที่มีผลทางกฏหมาย” ซึ่งอาจจะทดแทนแบบฟอร์ม หรือ คำร้องต่างๆ ไปจนถึงการยอมรับข้อตกลงที่มีผลผูกพันธ์ทางกฏหมาย ที่ถูกบันทึกข้อตกลงไว้เป็นหลักฐานบนบล็อกเชน ซึ่งส่วนใหญ่จะข้ามการบันทึกรายละเอียดบน Smart Contract ไปเป็นการบันทึกธุรกรรมที่เกิดขึ้นหลังจาก Smart Contract ถูกปฏิบัติตามเลื่อนไขจนครบถ้วนแล้ว

คร่าวๆ ในระดับแนวคิดหลักการประมาณนี้ครับ… ส่วนรายละเอียดในระดับเทคนิคขั้นแพลตฟอร์มไหนเขียน Smart Contract ยังไงแบบที่โปรแกรมเมอร์รับผิดชอบ… ผมขอข้ามครับ ส่วนท่านที่สนใจทีมพัฒนา Smart Contract ระดับมืออาชีพจากเครือข่ายโปรแกรมเมอร์อิสระทั่วโลกผ่านผม ขอทักทาง Line ID: dr.thum ครับ!

References…

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Recent Posts

Related Post

LTV 1 เมษายน 2562

ความร้อนแรงของโปรโมชั่นที่โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งแนวราบและแนวดิ่งทุกโครงการ ต่างเร่งระบายสต๊อกหนีมาตรการคุมเข้มการปล่อยสินเชื่อ เพื่อควบคุมอัตราส่วน Loan to Value หรือ LTV ทำให้วงการอสังหาริมทรัพย์และสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ในไตรมาสแรกของปี 2562 …ดุเดือดและเต็มไปด้วยสีสัน

การถือครองอสังหาริมทรัพย์ของชาวต่างชาติ

ประเทศไทยมีนักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจเข้ามาซื้อและลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เป็นจำนวนมาก ในฐานะที่ Properea จะเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์ ผมคิดว่าผมควรทำเนื้อหาเรื่องการซื้อขายและถือครองอสังหาริมทรัพย์สำหรับชาวต่างชาติ แบ่งปันเอาไว้ตรงนี้ด้วยครับ

smart city

Thailand Smart City Summit 2021

คุณภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมเป็นประธานที่ปรึกษาและเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ Smart City 2021 ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย หรือ DUGA หรือ Thai Digital Technology User Group Association ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน Smart City Summit 2021… โดยกำหนดจัดงานขึ้นในระหว่างวันที่ 28–29 เมษายน พ.ศ. 2564

Digital Yuan

Digital Yuan… อีกครั้งของเงินสกุลเดียวสองรูปแบบ

Digital Yuan ไม่ใช่ Cryptocurrencies และไม่ใช่เงินสกุลที่สองของจีนเหมือนกรณีเงินว่ายฮุยเจวี้ยน… สำหรับทุกคำอธิบาย แต่เป็น StableCoin Yuan ของจีนโดยธนาคารกลางของจีน