Smart Citizenship… พลเมืองผู้ชาญฉลาด

ทุกวันนี้… ข้อมูลข่าวสารมากมายที่ท่วมท้นมักจะมีคำว่า Smart City… Smart Home… Smart Office… Smart Classroom… Smart Grid รวมทั้ง Smart Society… อันมีนัยยะที่สะท้อนให้เห็นว่าระบบนิเวศในการใช้ชีวิตของพวกเราถูกพัฒนาให้ชาญฉลาดขึ้นทุกด้าน… ซึ่งการเป็น “พวกเรา” ในสิ่งแวดล้อม และ โครงสร้างพื้นฐานที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีทั้งหลายเหล่านี้… พวกเราจึงจำเป็นจะต้องวิวัฒนาตัวเองให้กลายเป็น Smart Citizen ไปด้วย

หลายท่านคงเคยผ่านตากับโฆษณาตลกร้ายที่คุณพ่อวัยเก๋าเอา iPad บางเฉียบที่ลูกสาวให้ไปเป็นเขียงรองหั่นในครัวมาบ้าง… ซึ่งในคลิปอาจะดูตลกชวนหัว แต่ถ้าใครเจอกับตัวก็คงขำไม่ออกเช่นกัน เพราะโศกนาฏกรรมจากความไม่รู้มักจะทำลายแทบทุกอย่างที่ “ควรจะดีได้กว่าเดิม” ไปทั้งหมดเสมอ

พัฒนาการของการอยู่อาศัยในระบบนิเวศอันชาญฉลาดจึงต้องการ Smart Citizen เพื่อให้กลายเป็น “ผู้ใช้ หรือ User” ที่สามารถนำ “คุณค่า หรือ Value” ของเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ได้จริง… โดยเฉพาะการใช้เพื่ออำนวยความสะดวกที่เทคโนโลยีอันชาญฉลาดทั้งหลายได้มอบไว้ให้

งานตีพิมพ์หัวข้อ Smart Citizens For Smart Cities: Participating In The Future โดย Dr.Richard Bull จาก Nottingham Trent University ได้อธิบายโครงสร้าง และ นิยามของ Smart Citizen ผ่านกรอบโครงสร้างพื้นฐานด้านการเรียนรู้ หรือ Learning โดยเฉพาะการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยมีความร่วมมือของหน่วยงานรัฐ และ ภาคธุรกิจ หรือ เอกชนให้การสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพของประชากรร่วมกัน… โดยทั้งหมดทั้งมวลจะนำไปสู่ระบบการตัดสินใจระดับสาธารณะอันเกิดจากกลุ่มประชากรในเมือง หรือ ชุมชนที่มีความรู้ในระนาบเดียวกัน ซึ่งจะนำไปสู่สังคมประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมที่จะถูกพัฒนาไปอีกขั้นได้อย่างแท้จริงยิ่งกว่าสังคมประชาธิปไตยแบบปกป้องแสวงหาผลประโยชน์ให้ตน และ ให้ฝ่ายของตนอย่างที่เป็นอยู่

แนวคิดในการนำ Smart Citizenship มาสู่สังคมเมืองและชุมชนยุค Smart City และ ระบบนิเวศเพื่อการอยู่อาศัยอันชาญฉลาดจึงตรงไปที่กรอบแนวคิดจากทฤษฎี Ladder of Citizen Participation ของ Sherry R. Arnstein ซึ่งให้ความสำคัญกับอำนาจและพลังของพลเมือง ทั้งในเชิงการควบคุมจัดการ และ การดำเนินการตามอำนาจที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งจะเห็นภาพความร่วมมือของภาคพลเมืองที่เข้มแข็งอย่างแท้จริงถึงขั้นที่ 6–8 อันเป็นขั้น Citizen Power ในโมเดลบันได 8 ขั้นจาก Ladder of Citizen Participation ของ Sherry R. Arnstein 

References… 

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

Roll Out Solar Array… โซลาร์เซลล์แบบใหม่บนสถานีอวกาศนานชาติ

Roll Out Solar Array เป็นแผ่นเรียงโซลาร์เซลล์แบบอ่อนจนสามารถม้วนและกางออกใช้งานได้ ถูกคิดค้นและจดสิทธิบัตรราวต้นปี 2010 โดยมี Brian R. Spence และ Stephen F. White… และ NASA ได้ขอใช้สิทธิบัตรในโครงการ ISS Roll Out Solar Array หรือ iROSA ในปี 2014 ก่อนจะมีการทดสอบติดตั้งครั้งแรก ในวันอาทิตย์ที่ 18 มิถนายน ปี 2017… และนำมาซึ่งการ Upgrade ระบบโซลาร์เซลล์บนสถานีอวกาศนานาชาติ หรือ ISS ครั้งใหญ่ด้วย Roll Out Solar Array ในวันที่ 16 มิถุนายน 2021 

T-VER Registry… การลงทะเบียนขายคาร์บอนเครดิต

ตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิตของไทยกำลังถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และ มีหลายมิติให้เรียนรู้ทั้งเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาโลกร้อน และ โอกาสการลงทุนที่มีความน่าสนใจอยู่หลายมิติ… ซึ่งตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิตของไทยถูกดำเนินการโดย อบก. หรือ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และ ล่าสุดได้ขับเคลื่อนตลาดคาร์บอนเครดิตในประเทศไทบแบบ T-VER หรือ Thailand Voluntary Emission Reduction Program หรือ โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย… และ ปัจจุบันเปิดให้ลงทะเบียนขายคาร์บอนเครดิตได้แล้ว ถึงแม้ระบบจะมีการปิดปรับปรุงเป็นระยะก็ตาม

Predictive Analytics: Basic Modeling Techniques โดย Statistics.com

ความมุ่งหมายของการแสวงหา และ ใช้งาน Big Data เกือบทั้งหมดในเกือบจะทุกๆ บริบทที่กล่าวถึงกันในปัจจุบัน… ส่วนใหญ่จะตรงไปที่ “การทำนาย หรือ Predict” สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจากข้อมูล โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ได้จาก “Information หรือ สารสนเทศ” ที่สกัดออกมาจากข้อมูลจำนวนมาก… แต่การหาข้อเท็จจริงในขั้นทำนาย หรือ ชี้นำอนาคตจากข้อมูลมักจะไม่ง่าย และ ไม่ตรงไปตรงมานัก… Big Data สำหรับบางคน หรือ บางองค์กรจึงไม่เห็นอะไรมากไปกว่า “สารสนเทศ หรือ Information” แบบพื้นๆ ที่ให้ได้มากสุดแค่ฉลาดรู้เท่าทันขึ้นกว่าเดิมเท่านั้นเอง… ซึ่งถ้าเรียงตาม DIKW Model หรือ Data–Information–Knowledge-Wisdom Model ก็จะรู้ว่า… ต้องทำให้ข้อมูลกลายเป็น Wisdom เท่านั้นจึงจะเข้าใจ “ข้อมูลเชิงลึก หรือ Insight” ซึ่งจะนำมาเป็นเกณฑ์ในการเชื่อมโยงข้อมูลให้กลายเป็นข้อเท็จจริงอันเป็นที่ประจักษ์ จนชัดเจนว่า “รอบรู้”

ราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนา กรุงเทพฯ-ปริมณฑล Q 1/2562

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้ติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนาในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล รวม 6 จังหวัดคือ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม โดยกำหนดให้ปี 2555 เป็นปีฐาน และจัดทำดัชนีเป็นรายไตรมาสพบว่า ไตรมาส 1 ปี 2562 ดัชนีราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนาในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล มีค่าดัชนีเท่ากับ 229.7 จุด เพิ่มขึ้น