Small Modular Reactor… ปฏิกรณ์นิวเคลียร์ระดับโรงไฟฟ้าชุมชน

NuScale

ช่วงปลายปี 2020 ที่ผ่านมา… คณะกรรมการกำกับกิจการนิวเคลียร์แห่งสหรัฐอเมริกา หรือ The U.S. Nuclear Regulatory Commission หรือ NRC ได้เปิดรายงาน  Final Safety Evaluation Report จากโครงการ NuScaleTM ซึ่งออกแบบและทดสอบปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็ก หรือ Small Modular Reactor  หรือ SMR ซึ่งผลการทดสอบนี้อ้างอิงการออกแบบระดับ Advanced Small Modular Reactors หรือ SMRs ซึ่งจะทำให้ NuScale มีโอกาสจะได้รับการรับรองการออกแบบเต็มรูปแบบจาก NRC ราวเดือนสิงหาคม ปี 2021 ซึ่งรายงานการทดสอบจะมีอายุครบ 1 ปี ในวันที่ 28 สิงหาคม ปี 2021… ซึ่งถือเป็นก้าวย่างสำคัญของวงการนิวเคลียร์ และ อุตสาหกรรมพลังงานที่สำคัญ

ประเด็นเป็นแบบนี้ครับ… Small Modular Reactor หรือ SMR หรือ ปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็ก ที่กำลังทวีความสำคัญขึ้นจนผู้เชี่ยวชาญแผนพลังงานทั่วโลกเชื่อเหมือนกันหมดว่า SMRs จะเป็นโรงไฟฟ้าที่ทำลายข้อจำกัดเรื่องแหล่งพลังงาน ที่จะมาทดแทนโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ ซึ่งแสงแดดสายลมกระแสน้ำและพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ ยังมีข้อจำกัดหลายอย่าง… ในขณะที่เทคโนโลยีนิวเคลียร์ได้ถูกออกแบบและพัฒนามาถึง Generation IV หรือ ยุคที่ 4 ซึ่งเป็นยุคนิวเคลียร์สะอาด ปลอดภัยและยั่งยืน

นับตั้งแต่เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ Chicago Pile-1 ซึ่งเป็นผลงานสุดยิ่งใหญ่ของ Enrico Fermi ประสบความสำเร็จในการเดินเครื่องเตาปฏิกรณ์ในเดือนธันวาคม ปี 1942… โลกก็เข้าสู่ยุคพลังงานนิวเคลียร์อย่างเป็นทางการ และเทคโนโลยีปฏิกรณ์นิวเคลียร์ก็ถูกพัฒนาเรื่อยมา ถึงแม้มนุษยชาติจะมีประสบการณ์ไม่ดีนักกับอุบัติเหตุจากเตาปฏิกรณ์อย่างการณีของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชียร์โนบีล หรือ Chernobyl Nuclear Power Plant เมื่อวันเสาร์ที่ 26 เมษายน ปี 1986 ซึ่งใช้งานมาไม่ถึง 10 ปี… และถือเป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Generation II ที่ออกแบบและก่อสร้างสอดไส้แบบแปลนผสมกลไกเตาปฏิกรณ์ Generation Iซึ่งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทั้ง Generation I และ II ยังใช้ระบบควบคุมความปลอดภัยแบบ Active Safety… แบบที่ต้องมีเจ้าหน้าที่เป็นคนหยุดเดินเครื่อง และ ใช้ระบบจ่ายไฟสำรองฉุกเฉินในการเปิดปิดระบบหล่อเย็นฉุกเฉิน… และ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิชิ หรือ Fukushima Daiichi ก็เป็นเทคโนโลยี Generation II ซึ่งรั่วไหลจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว และ คลื่นสึนามิโทโฮคุ หรือ Tohoku ในปี 2011 ด้วยเช่นกัน… 

ในขณะที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ยุคต่อมาจะใช้ระบบควบคุมความปลอดภัยแบบ Passive Safety ซึ่งอาศัยกฎทางฟิสิกส์มาควบคุมความปลอดภัยของเตาปฏิกรณ์แบบกึ่งอัตโนมัติ โดยเฉพาะเทคโนโลยีการใช้สารหน่วงที่มีสัมประสิทธิ์อุณหภูมิเชิงลบ หรือ Negative Temperature Coefficient มาเป็นกลไกควบคุมอุณหภูมิของระบบหล่อเย็นฉุกเฉิน… ซึ่งถ้าแกนปฏิกรณ์มีอุณหภูมิสูงขึ้นจนผิดปกติ นิวตรอนจะทำปฏิกิริยากับแท่งเชื้อเพลิงน้อยลงและหยุดโดยอัตโนมัติ รวมทั้งใช้กลไกการจ่ายสารทำความเย็นด้วยแรงโน้มถ่วงโลก โดยไม่ต้องใช้ระบบจ่ายพลังงานสำรองเพื่อเดินปั๊มระบบหล่อเย็น และ ยังมีรายละเอียดทางเทคนิคอีกมากตามเอกสารของ IAEA หรือ International Atomic Energy Agency ที่ออกแบบให้ไม่ต้องมีใครเข้าไปทำอะไรกับระบบเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดใหญ่จะมีกำลังผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 MWh ขึ้นไป โดยจะมีระบบซับซ้อน โดยเฉพาะกลไกทางอุณหพลศาสตร์ ที่ต้องใช้ระบบทำความเย็นสร้างสมดุลขนาดใหญ่ จนเห็นเป็นหอระบายความร้อนขนาดใหญ่ยักษ์กลายเป็นสัญญลักษณ์ของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นั่นเอง

แต่ SMR หรือ Small Modular Reactor จะเป็นเตาปฏิกรณ์ที่ออกแบบให้มีขนาดกำลังผลิตกระแสไฟฟ้าไม่เกิน 300 MWh ลงมา โดย SMRs หนึ่งระบบจะถูกออกแบบให้อยู่ในโมดูลเดียวกัน มีขนาดความกว้างที่สามารถขนส่งทางถนนได้ ไม่ต่างจากเครื่องจักรขนาดใหญ่เครื่องหนึ่งเท่านั้นเอง… 

ปัจจุบันมีเตาปฏิกรณ์พลังงาน หรือ Power Reactor ซึ่งออกแบบใช้เป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก มีขนาดเล็กไม่ต่างจากเตาปฏิกรณ์วิจัย หรือ Research Reactor แล้ว นอกจากนั้นยังออกแบบและพัฒนาเตาปฏิกรณ์ขนาดจิ๋ว หรือ Micro Reactors ซึ่งมีกำลังการผลิตเพียงหลักสิบเมกะวัตต์หรือต่ำกว่านั้น ซึ่งข้อมูลในมือผมมีพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

กรณีงานออกแบบของ NuScaleTM ที่รออนุมัติ ถือเป็นข่าวความคืบหน้าสำคัญอย่างน่าสนใจ… รวมทั้งข้อมูลเชิงพาณิชย์ของเตาปฏิกรณ์ SMRs จาก Rolls-Royce ในอังกฤษ ซึ่งระบุบนโบรชัวร์ว่าสามารถติดตั้งใช้งานได้ใน 4 ปีเท่านั้น… โดยใน 4 ปี หรือราว 1,461 วันนี้ ได้รวมการผลิต SMRs Module ราว 500 วันและการขนส่งทางถนน หรือขนส่งทางเรือ หรือทางรางแล้วด้วย… แปลว่าเสร็จช้ากว่าทำโรงงานปลากระป๋องไม่มาก… ถือว่าเป็นความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่ดูเป็นมิตรกับการลงทุนขึ้นมาก

สิ่งที่อยากจะบอกก็คือ… ความเคลื่อนไหวเรื่อง Small Modular Reactor ของชาติมหาอำนาจอย่างอังกฤษ สหรัฐ จีน รัสเซีย ญี่ปุ่น หรือ แม้แต่อินเดียต่างก็ขยับตัวกันอย่างคึกคัก… ไม่ต้องเชื่อผมหรอกครับ ลองเสิร์ช Google หาข้อมูล SMRs ดูก็ได้… 

ที่สำคัญกว่านั้นก็คือ… ข้อมูลในมือผมตอนนี้ค่อนข้างชัดเจนว่า Small Modular Reactor จะเป็นเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าที่ติดตั้งใช้บนดาวอังคาร… ซึ่งถ้ามีรายละเอียดยืนยันกว่านี้ และ คืบหน้ากว่านี้ผมจะเอาข้อมูลมาแบ่งปันอีกที… Ad Line ด้วย QR Code ใต้บทความไว้เลยครับถ้ากลัวพลาด

References…

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

ความคืบหน้าการพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมสงขลาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ระยะที่ 1 พื้นที่ 629 ไร่ ซึ่ง นิคมอุตสาหกรรมดังกล่าว  อยู่ในพื้นที่ ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา ขณะนี้ กนอ. พร้อมเข้าพัฒนาพื้นที่แล้ว โดยบริษัท พี.ที.เอ.คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการฯ ที่ กนอ. คัดเลือกและให้เป็นผู้พัฒนาพื้นที่โดยจะเรมดำเนินการภายในเดือนเมษายนนี้ด้วยเงินลงทุน ประมาณ 900

แบบจําลองธุรกิจการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่กรรมสิทธิ์เอกชน

ประเด็นคุยกันเรื่อง “สวนกล้วย–สวนมะนาว” ของแลนด์ลอร์ด ซึ่งกำลังถูกภาษีที่ดินเปล่าไล่ล่า ที่ไม่ว่าจะช้าเร็วก็ต้องจ่ายภาษีที่ดินว่างเปล่าแพงกว่าที่ดินเกษตรกรรม รวมทั้งที่ดินที่มีการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างชัดเจน… ซึ่งแลนด์ลอร์ดหลายท่านไม่ได้ปลื้มแนวคิดสวนกล้วยสวนมะนาวบนที่ดินของตัวเองเท่าไหร่ โดยทางเลือกที่ดีกว่า และ น่าอายน้อยกว่าอีกทางก็คือ “การปลูกป่าเศรษฐกิจ” เพื่อประโยชน์ด้านลดหย่อนภาษีจากการใชประโยชน์ในการใช้พื้นที่ประกอบกิจการด้านเกษตรกรรม

90% Off

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง… ลด 90%

เนื่องจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ระบาดอย่างรุนแรงขึ้นทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ทำให้ระบบเศรษฐกิจทั่วโลก และของประเทศไทยหดตัวลงอย่างรุนแรงและรวดเร็ว กระทบต่อประชาชนทุกสาขาอาชีพในวงกว้าง จึงสมควรลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่จะจัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพความจำเป็นทางเศรษฐกิจ เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนโดยรวม

EV Indoor Charging

สถานีชาร์จ EV… โดย ปตท. และพันธมิตร

ปัจจุบัน ปตท.ได้ติดตั้ง EV Charging Station ที่พร้อมให้บริการแล้ว 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค และ True Digital Park สุขุมวิท 101 มุ่งรองรับการเติบโตตลาดยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศ