Simple Moving Average และ Exponential Moving Average

MA

Moving Average หรือ ค่าเฉลี่ยนเคลื่อนที่… ในทางเทคนิคจะเป็นเส้นกราฟที่พล็อตตามราคาหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้น และ เปลี่ยนแปลงไปกับกราฟราคา เพียงแต่จะมีการนำราคาย้อนหลังมาบวกรวมเข้าด้วยกันก่อน แล้วจึงเฉลี่ยเป็นตัวเลขเพื่อใช้พล็อตกราฟค่าเฉลี่ยนดูแนวโน้มทิศทาง รวมทั้งสถานะราคาปัจจุบันด้วย

Moving Average หรือ MA เป็นเครื่องมือทางเทคนิคเพื่อการลงทุนในตลาดซื้อขายสินทรัพย์ลงทุนทุกชนิด โดยนักลงทุนจะใช้วิเคราะห์ราคาเทียบเคียงราคาปัจจุบัน เพื่อบอกระดับราคาในปัจจุบันว่าถูกหรือแพงกว่าราคาเฉลี่ยย้อนหลังที่มีการซื้อขายก่อนหน้า… ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ราคาพื้นฐานที่นักลงทุนต้องใช้เป็น เพื่อให้การตัดสินใจทำ “Price Action” มีจุดอ้างอิงที่ชัดเจนเป็นตัวเลขทางสถิติ… กราฟ MA หรือ เส้น MA ที่นักลงทุนนิยมใช้ และ จำเป็นต้องใช้ให้เป็นมีอยู่สองชนิดเป็นอย่างน้อยคือ Simple Moving Average หรือ SMA หรือ MA กับ Exponential Moving Average หรือ EMA

ส่วนประโยชน์สูงสุดของการตรวจราคา และ แนวโน้มราคาด้วย Moving Average ก็คือการเอาความผันผวนของราคาใน Timeframe หรือ TF ที่ต้องการรู้ มาตัดส่วนที่แพงมากและถูกมาก ซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณรบกวน หรือ Noise ออกไปให้เห็น “ต้นทุนเฉลี่ย” ของนักลงทุนทั้งหมดที่ตกลงซื้อขายกันมาก่อนหน้านั้น… 

สิ่งที่ต้องตระหนักในการใช้ Moving Average หรือ ค่าเฉลี่ยนเคลื่อนที่ก็คือ… สัญญาณราคาที่ได้จะไม่สะท้อนราคาปัจจุบันหรืออนาคตซึ่งถือเป็น “สัญญาณตามหลังแนวโน้มราคา หรือ สัญญาณช้ากว่าแนวโน้มราคา” โดยจะเห็นเส้นกราฟค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ กับ เส้นกราฟราคาจริง จะมีรูปร่างและการเคลื่อนไหวแตกต่างกันอย่างชัดเจน… อ้างอิง Timeframe หรือ TF ที่ใช้เป็นฐานการคำณวน และ จำนวน TF หรือ Period หรือ พีเรียด ที่เอามารวมเพื่อหาค่าเฉลี่ย เช่น

MA 7 ที่ TF H1 หรือ Timeframe 1 ชั่วโมง จะเป็นการนำราคาปิดของแท่งเทียนชั่วโมงย้อนหลัง 7 แท่ง หรือ 7 Period มาบวกกันแล้วหารด้วย 7 ก็จะได้ราคาเฉลี่ย ณ เวลาปิดแท่งเทียนล่าสุด… แต่ถ้าเป็น MA 7 ที่ TF D1 หรือ Timeframe 1 วัน ก็จะเป็นการนำราคาปิดของแท่งเทียนวันย้อนหลัง 7 แท่ง หรือ 7 Period มาหาค่าเฉลี่ย ณ เวลาปิดแท่งเทียน 1 วันล่าสุด… ซึ่งการเฉลี่ยราคาแบบตรงไปตรงมาแบบนี้ก็คือ Simple Moving Average หรือ SMA หรือบางกรณีจะเรียก MA เฉยๆ นั่นเอง… ส่วนการเฉลี่ยราคาแบบถ่วงน้ำหนัก หรือ Exponential Moving Average หรือ EMA จะเป็นการเฉลี่ยด้วยสัดส่วนน้ำหนักราคาที่นำมาเฉลี่ยไม่เท่ากัน โดยจะให้น้ำหนักราคาปิดจากแท่งเทียนล่าสุดสูงกว่าแท่งเทียนก่อนหน้า เพื่อให้ได้สัญญาณราคาใกล้กับราคาปัจจุบันมากขึ้นเท่านั้น

หลักๆ มีเท่านี้ และ ผมขอข้ามทั้งสูตรการคำณวน กับ การยกตัวอย่างประกอบสูตรไปทั้งหมด เพราะทุกท่านสามารถตั้งค่าเส้น SMA และ EMA บนแพลตฟอร์มกราฟราคาสินทรัพย์ลงทุนได้โดยไม่ต้องคำณวนราคาเองและพล็อตกราฟใช้เองอยู่แล้ว

ประเด็นเป็นแบบนี้ครับ… การใช้เส้น MA ในทางเทคนิค “จะสร้างใช้คู่กันหลายเส้น” จากหลายพีเรียด หรือ หลากหลายจำนวน TF เช่น ใช้เส้น EMA 7 เป็นเส้นแนวโน้มระยะสั้น คู่กับเส้น EMA 90 เป็นเส้นแนวโน้มระยะยาว… ซึ่งธรรมชาติของเส้นค่าเฉลี่ยจะมีการสร้างจุดตัดที่ “มักจะหมายถึงแนวโน้มทิศทางราคาชัดเจน” โดย… เส้นกราฟค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จากพีเรียดที่น้อยกว่า หรือ เส้นแนวโน้มระยะสั้น “ตัดข้ามสูงกว่า” เส้นกราฟค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จากพีเรียดที่มากกว่า หรือ เส้นแนวโน้มระยะยาว “มักจะหมายถึงแนวโน้มทิศทางราคาเป็นขาขึ้น”… ในขณะที่เส้นกราฟค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จากจากพีเรียดที่น้อยกว่า หรือ เส้นแนวโน้มระยะสั้น “ตัดข้ามลงต่ำกว่า” เส้นกราฟค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จากจากพีเรียดที่มากกว่า หรือ เส้นแนวโน้มระยะยาว “ก็มักจะหมายถึงแนวโน้มทิศทางราคาเป็นขาลง” ซึ่งหลักการนี้มีการนำไปใช้ตั้งค่าการทำงานของ Bot-Trade ใช้กันอย่างกว้างขวาง… แต่การใช้งานจริงต้องทดสอบ และ ระมัดระวังการกำหนดพีเรียด หรือ จำนวน TF ที่จะใช้เทียบตัดดูแนวโน้มทิศทางให้ดี… เพราะสินทรัพย์ลงทุนแต่ละชนิด ก็จะเคลื่อนไหวเกิดเป็นเส้นค่าเฉลี่ยที่เหมาะสมกับการใช้ทำนายทิศทางราคาไม่เหมือนกัน

ส่วนเส้นค่าเฉลี่ยแบบอื่นๆ ไม่พูดถึงแล้วน๊ะครับ… เพราะหลักๆ แล้วจะมีไว้ใช้งานไม่ต่างกัน

References…

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Recent Posts

Related Post

5 ธันวาคม วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ วันดินโลก

ผมเกิดในรัชกาลที่ 9 พระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมของผมตลอดกาล คุณูปการที่พระองค์ท่านทรงงานให้แผ่นดินไทย… ทุกด้าน ยิ่งใหญ่ มากล้นและทรงคุณค่าเกินกว่าจะมีคำใดมานิยามคุณค่าเหล่านั้นได้หมด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงเป็นนักพัฒนาที่ดิน ที่โดดเด่นกว่าใครในโลกนี้สำหรับผม… ด้วยพระปรีชาสามารถและสายพระเนตรอันยาวไกล พระองค์ท่านได้เนรมิตแผ่นดินแห้งแล้ง เขาสูง ทุ่งน้ำหลาก ให้กลายเป็นต้นทุนแก่ทุกๆ ชีวิตทั้งคนพืชสัตว์ ที่ดินทุกแปลงที่พระองค์ท่านเสด็จผ่าน และทุกแปลงที่พระองค์ท่านชี้พระดัชนีไปบนแผนที่ ต่างกลายเป็นดินแดนสูงค่าแต่บัดนั้น “ข้าพระพุทธเจ้า พรอพพีเรียดอทคอม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ และจะรับใส่เกล้าใส่กระหม่อม ในการทำนุบำรุงแผ่นดินและผืนดิน

cryptocurrency risk

โอกาสและความเสี่ยงในตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล

การให้ความสนใจจะลงทุนในตลาดคริปโต จึงต้องการความรู้ความเข้าใจมากกว่าเพียงแค่เห็นดอกเบี้ยเยอะดี หรือ ส่วนต่างหลายเท่าก็เลยลอง… แต่ส่วนตัวผมเชียร์ให้ลองครับ โดยเฉพาะลองในระดับ “เสียค่าครู” ซึ่งท่านจะลองผิดลองถูกด้วยตัวเอง หรือจะเรียนกับคนรู้หรือครูสอนที่ทำโปรไฟล์อวดกันมากมาย…

ข้าวไทยในเวทีโลก

ในภาวะปกติ… แต่เดิมประเทศไทยสามารถส่งออกข้าวได้ ประมาณ 9–9.5 ล้านตันต่อปี… สถานการณ์ในปี พ.ศ. 2562 ไทยส่งออกข้าวรวมได้เพียง 7.58 ล้านตัน… โดยสถิติการส่งออกช่วงเดือน มกราคม–เมษายน ปี พ.ศ. 2562 ไทยส่งออกข้าวได้ 3.11 ล้านตัน… ในขณะที่ช่วงเดือน มกราคม–เมษายน ของปี พ.ศ. 2563 ไทยส่งออกข้าวได้เพียง 2.11 ล้านตัน

Verse และ Bitcoin.com

Bitcoin.com ผ่านร้อนผ่านหนาวจนถึงปัจจุบันจึงมี Digital Currencies Wallet มากกว่า 29 ล้านบัญชี และ มีบัญชีเคลื่อนไหวสม่ำเสมอมากกว่า 5 ล้านบัญชีต่อเดือน… Bitcoin.com จึงพร้อมแล้วที่จะเปิดบริการซื้อ–ขาย–จ่าย–โอน และ ลงทุนกับคริปโตทุกรูปแบบในแนวทาง One Stop Service ในแอพเดียว โดยมี $Verse หรือ Verse Token ถูกสร้างขึ้นใหม่เพื่อใช้เป็นรางวัลและโทเคนอเนกประสงค์ หรือ Rewards and Utility Token ในระบบนิเวศ Bitcoin.com ตั้งแต่ปี 2022 เป็นต้นไป