Silence Is So Freaking Loud ~ Sarah Dessen

Sarah Dessen

นักปราชญ์มากมายทั่วโลกพูดถึงความเงียบในมุมมองต่างๆ อย่างหลากหลายในนิยามและความหมาย… ตัวอย่างความเงียบในแง่มุมของสมาธิซึ่งถูกอธิบายไว้ล้ำเลิศเพริศแพร้ว โดยอธิบายได้ทั้งในความหมายตามหลักวิชาทางประสาทวิทยาและสมอง… อธิบายได้ทั้งในความหมายตามหลักจิตวิทยา และ ยังอธิบายได้ด้วยมุมมองความหมายเชิงปรัชญา ความเชื่อ จิตวิญญาณและศาสนา

สมณ ติช นัท ฮันห์ หรือ Thich Nhat Hanh ผู้ประพันธ์หนังสือแห่งจิตวิญญาณอย่าง Silence: The Power of Quiet in a World Full of Noise ชี้ทางไว้ว่า… ความเงียบเป็นประตูบานเเรกสู่ความสงบ สันติ ความเงียบไม่ใช่เพียงเฉพาะแต่เป็นภาวะไร้เสียงจากภายนอก แต่ความหมายที่แท้จริงของความเงียบ คือการหยุดเสียงที่คอยรบกวนจิตใจของเรา การทำเช่นนี้ได้จะทำให้เราได้ยินเสียงอันอัศจรรย์แห่งชีวิต

ความเงียบในทางจิตวิญญาณจึงเป็นความเงียบเพื่อเปิดทางให้ “เสียงจากฌาณปัญญา” ไม่ถูกรบกวนจนก่อตัวเป็นความความคิดและรูปแบบการคิดที่เห็นทาง หรือ เห็นเป้าหมายชัดแจ้งด้วยคำตอบที่อาจจะต่างออกไป แต่ความเงียบในแบบจิตวิญญาณจากทุกๆ ความเชื่อและเป้าหมาย มักเป็นเรื่องพิเศษเฉพาะของบางคน สำหรับบางกรณี ซึ่งอาจจะไม่จำเป็นสำหรับหลายๆ คนที่ต้องใช้ชีวิตบนลำแข้ง และ ต้องพูดต้องฟังหลายอย่างอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน… ขนาดร่างกายหลับสนิทไปแล้วก็ยังมีเสียงในฝันมาให้เหนื่อยกระทั่งตื่นก็เห็นมีคนพูดถึงอยู่มาก

ความเงียบในทางสังคมและของปุถุชนผู้ที่ต้องทำมาหากินกับแรงกายและปัญญาตัวเอง จึงเป็นได้เพียงการหยุดพูด… หยุดถาม… หยุดเล่า… หยุดขอ และ หยุดเพราะไม่เหลืออะไรจะพูดอีก… ซึ่งความเงียบจากสาเหตุทั้งหมดถือเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์อันบ่งชี้ได้ชัดเจนว่า… ความเงียบมีความหมายของสารที่ส่งออกไปไม่ต่างจากการพูดหรือการสื่อสารวิธีอื่น

Sarah Dessen เจ้าของนวนิยายขายดีหลายเล่ม รวมทั้ง Just Listen ซึ่งได้แทรกนิยามของความเงียบของช่วงวัยว้าวุ่นของตัวละครใน Just Listen เอาไว้ว่า… Silence Is So Freaking Loud หรือ ความเงียบนั้นเสียงดังได้น่าตื่นตะลึง

Annabel Greene… เป็นตัวละครใน Just Listen ผู้พาชีวิตช่วงวัยรุ่นไปเจอความขัดแย้งแบบปัญหาวัยรุ่น ซึ่งก็รับมือกับความสัมพันธ์แบบต่างๆ ด้วยความด้อยประสบการณ์ในชีวิต โดยมีท่าทีของคนในช่วงวัยเดียวกัน กับ ความด้อยประสบการณ์ในชีวิตไม่ต่างกัน มาสร้างปัญหาเป็นเงื่อนไขรบกวนความคิดและการตัดสินใจ… Annabel Greene ได้บทเรียนหลายอย่างจากความสัมพันธ์หลายแบบ กับเพื่อนและเพื่อนของเพื่อนหลายคน กระทั่งเธอถูกขืนใจโดยแฟนของเพื่อนแต่กลับถูกเพื่อนโกรธเกรี้ยว จน Annabel Greene กลายเป็นคนเก็บตัว อยู่กับความเงียบ และ ได้ฟังความคิดตัวเองจริงๆ ซึ่งต่างจากครั้งที่ไล่ล่าการยอมรับจากเพื่อนและฟังแต่เสียงคนอื่น

Sarah Dessen ฝังสารเรื่องการฟัง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความเงียบและประโยชน์ที่ได้จากการเงียบลงในตัวละครวัยรุ่นอย่าง Annabel Greene โดยมีการฟังเพลงเพียงลำพัง และ ฟังกับคนที่ชอบฟัง ซึ่งเป็นหนทางที่สามารถเยียวยาเสียงที่คอยรบกวนความคิดและจิตใจของเธอ จนชีวิตกลับสู่โอกาสครั้งใหม่ได้ดีกว่าเดิม

ส่วนที่น่าสนใจก็คือ… ความเงียบให้โอกาสในการฟัง และ ยังให้ปฏิกิริยา “ตอบกลับ” คำพูดที่ถาม ที่เล่า ที่ขอและที่ยัดเยียดความปราถนา ได้ดีไม่ต่างจากการใช้ภาษาพูดหรือภาษาท่าทางโต้ตอบเสียอีก… ความเงียบในมุมของการสื่อสารจึงดังหนักแน่นยิ่งกว่าการเอ่ยความใดๆ 

เพียงแต่ความหมายของการตอบด้วยความเงียบในทางการสื่อสาร… มักจะสื่อความถึงคู่สนทนาให้หยุดเสียงหรือหยุดรบกวนที่ต้องตอบกลับด้วยความเงียบนั้น… หลายกรณีไม่ใช่มารยาทที่สุภาพงดงามนัก แต่ถ้าเสียงอันไม่พึงปราถนารบกวนจนไม่ต้องสุภาพเพื่อให้มันจบๆ แบบไหนก็ไม่ต่างกัน… ก็ขอเพียงอย่าลืมฟัง “ให้ได้ยินเสียงความต้องการของตัวเอง” ว่าเป็น หรือ ใช่แบบที่จะเป็นจริงๆ ก็พอ

References…

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

สถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ 4 จังหวัดภาคเหนือ,

รายงานสถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ 4 จังหวัดภาคเหนือ ครึ่งปีหลัง 2563 และ แนวโน้ม 2564

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้ทำการสำรวจโครงการที่อยู่ที่อยู่ระหว่างการขายในพื้นที่ภาคเหนือ 4 จังหวัด ประกอบด้วย… เชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก และ ตาก โดยเป็นข้อมูลจากการสำรวจในช่วงครึ่งหลัง ปี พ.ศ. 2563 ครอบคลุมโครงการบ้านจัดสรรและอาคารชุด ที่มีหน่วยเหลือขายไม่ต่ำกว่า 6 หน่วย โดยในช่วงที่ทำการสำรวจ พบว่ามีจำนวนหน่วยที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างขาย ณ ครึ่งหลัง ปี พ.ศ. 2563 หรือ Total Supply ทั้งหมด 407 โครงการ จำนวน 18,570 หน่วย มูลค่ารวม 68,112 ล้านบาท

REIT Real Estate Investment Trust money for home finance transaction

รีท (REIT) กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์… คืออะไร?

กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust: REIT) เป็นกองทรัพย์สินที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพยมีลักษณะเป็นกองทรัสต์ ไม่ใช่นิติบุคคลเหมือนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ โดยกองทรัพย์สินที่ต้องลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต้องไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท ถือกรรมสิทธิ์โดยทรัสตี(Trustee) ซึ่งทรัสตีมีอำนาจดูแลและบริหารจัดการทรัพย์สินในกองทรัสต์รวมทั้งดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้จัดการกองทรัสต์ (REIT manager) เพื่อประโยชน์ของผู้ถือใบทรัสต์ โดยผู้ถือใบทรัสต์จะเป็นผู้รับประโยชน์ในทรัพย์สินของกองทรัสต์ โดย REIT จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Filecoin

Filecoin และ Proof-of-Spacetime

Filecoin ก่อตั้งโดยนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ชาวอเมริกัน ชื่อ Juan Benet ผู้คิดค้นเทคโนโลยีการจัดเก็บไฟล์ IPFS หรือ InterPlanetary File System โดยประยุกต์มาจากเทคนิดการกระจายและจัดเก็บไฟล์แบบ Peer-to-Peer ของ BitTorrent

MFI

Money Flow Index…

การใช้ดัชนี MFI หรือ Money Flow Index จะอ่านค่าไม่ต่างจากการอ่านค่าดัชนี RSI ซึ่งใช้พิจารณาภาวะ Overbought หรือ ซื้อมากเกินไป และ ภาวะ Oversold หรือ ขายมากเกินไป… โดยค่าดัชนี “ต่ำกว่า 20 หมายถึง Oversold” และดัชนี “สูงกว่า 80 หมายถึง Overbought”