Amazing Thailand Safety & Health Administration… ท่องเที่ยวปลอดภัยไปกับ SHA

COVID-19 TRAVEL

ความชัดเจนเรื่องแนวทางการปรับตัวของภาคท่องเที่ยว ที่เคยหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจไทยมาหลายทศวรรษ ซึ่งล้มลงจากวิกฤตโควิดจนมืดมนกันไปหมด การเยียวยาฟื้นฟูการท่องเที่ยวเพื่อเข้าสู่ “การท่องเที่ยวหลังยุคโควิด” ทุกฝ่ายในบ้านเมืองจึงต้องเข้ามาช่วยเหลือดูแลกันในยามยากนี้ โดยเฉพาะรัฐบาลที่ต้องยื่นมือยาวๆ อ้าแขนกว้างๆ ช่วยเหลือภาคท่องเที่ยวให้เริ่มนับหนึ่งกันใหม่ได้อีกครั้ง

ล่าสุดเมื่อวันที่ 23 มกราคม ปี 2021 ที่ผ่านมา… คุณไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ก็ได้เอาความเคลื่อนไหวเรื่องแผนและมาตรการฟื้นฟูการท่องเที่ยวขั้นแรกมาเล่าให้นักข่างฟังว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. ได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เร่งดำเนินโครงการมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุข ภายใต้โครงการ Amazing Thailand Safety & Health  Administration หรือ SHA… ซึ่งเป็นโครงการที่กระตุ้นให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ปรับปรุงสถานประกอบการให้สอดคล้องกับการท่องเที่ยววิถีใหม่ หรือ New Normal ยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวควบคู่กับมาตรฐานด้านสุขภาพอนามัย

โดยการตรวจประเมินตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA จะดำเนินการใน 2 แนวทาง คือ การตรวจโดยคณะกรรมการตรวจประเมิน และ การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า เมื่อผู้ประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโครงการผ่านการตรวจสอบจะได้รับตราสัญลักษณ์ SHA ในสถานประกอบการ

ที่จริงโครงการ SHA เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม 2020 มาแล้ว มีสถานประกอบการในภาคการท่องเที่ยวสมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 9,894 แห่ง ผ่านการประเมินและได้รับตราสัญลักษณ์ SHA แล้ว 7,950 แห่ง หรือคิดเป็น 80.35% เมื่อสิ้นปี 2020… ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับกระทรวงสาธารณสุข มีแผนผลักดันและดำเนินการต่อจากปีที่แล้ว เพื่อเพิ่มทั้งจำนวนผู้ประกอบการที่ผ่านการสอบมาตรฐาน และสื่อสารทางการตลาดกับลูกค้าให้ธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้ตรา SHA อย่างต่อเนื่องอีกด้วย

ท่านที่สนใจคลิกไปศึกษาเพิ่มเติมที่นี่เลยครับ… แนะนำให้ยื่นสมัครไปเลยถ้าท่านไม่ได้รับการติดต่อโดยตรงจากท่องเที่ยวจังหวัดมาก่อน

References…

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Recent Posts

Related Post

Khon Kaen

TOD ที่สถานีรถไฟขอนแก่น

ขอนแก่นถูกเลือกให้เป็น 1 ใน 3 เมือง ที่ได้รับคัดเลือกเป็นเมืองต้นแบบการพัฒนา TOD หรือ Transit Oriented Development หรือ การพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสาน มีความหนาแน่นสูง และส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งมวลชน

ลดค่าโอน-จำนอง… โค้งสุดท้าย

การประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ 22 ตุลาคม ที่ผ่านมา นอกจากชิบช้อปใช้เฟสสองจะได้ลายเซ็นต์ครบทั้งคณะแล้ว… มาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์เรื่องสำคัญอีกวาระก็ได้รับการอนุมัติด้วยนั่นก็คือ ลดค่าโอนและค่าจำนองเหลือ 0.01%

Fresh Food Delivery

Freshket.co ตลาดสดออนไลน์เพื่อร้านอาหาร

ท่านที่กำลังแก้ปัญหาหลายอย่างของ Operation ร้านอาหารของตัวเองท่ามกลางวิกฤต COVID-19 ที่สุดท้ายแล้ว ร้านอาหารหรือคนทำอาหารขาย ควรได้โฟกัสอาหารและลูกค้ามากกว่า… ส่วนวัตถุดิบที่ใช้ในการปรุงอาหารควรได้สินค้าจาก First Hand Supplier ที่ของสดก็ไม่ผ่านหลายมือจนคุณภาพด้อยลงเพราะส่งต่อหลายทอด แถมโครงสร้างราคาต้นทุนก็งอกเพิ่มเป็นเงาตามกันไป

desalination plant

EEC และความมั่นคงเรื่องน้ำ

สถานการณ์น้ำภาคตะวันออกถือว่าหนักหน่วงรุนแรงมากในปีนี้ และแนวโน้มชี้ชัดว่า… ความต้องการใช้น้ำเพื่อรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ครอบคลุมพื้นที่ ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ยังเห็นโอกาสเกิดวิกฤติได้ง่ายมากในหลายๆ กรณี