Amazing Thailand Safety & Health Administration… ท่องเที่ยวปลอดภัยไปกับ SHA

COVID-19 TRAVEL

ความชัดเจนเรื่องแนวทางการปรับตัวของภาคท่องเที่ยว ที่เคยหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจไทยมาหลายทศวรรษ ซึ่งล้มลงจากวิกฤตโควิดจนมืดมนกันไปหมด การเยียวยาฟื้นฟูการท่องเที่ยวเพื่อเข้าสู่ “การท่องเที่ยวหลังยุคโควิด” ทุกฝ่ายในบ้านเมืองจึงต้องเข้ามาช่วยเหลือดูแลกันในยามยากนี้ โดยเฉพาะรัฐบาลที่ต้องยื่นมือยาวๆ อ้าแขนกว้างๆ ช่วยเหลือภาคท่องเที่ยวให้เริ่มนับหนึ่งกันใหม่ได้อีกครั้ง

ล่าสุดเมื่อวันที่ 23 มกราคม ปี 2021 ที่ผ่านมา… คุณไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ก็ได้เอาความเคลื่อนไหวเรื่องแผนและมาตรการฟื้นฟูการท่องเที่ยวขั้นแรกมาเล่าให้นักข่างฟังว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. ได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เร่งดำเนินโครงการมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุข ภายใต้โครงการ Amazing Thailand Safety & Health  Administration หรือ SHA… ซึ่งเป็นโครงการที่กระตุ้นให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ปรับปรุงสถานประกอบการให้สอดคล้องกับการท่องเที่ยววิถีใหม่ หรือ New Normal ยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวควบคู่กับมาตรฐานด้านสุขภาพอนามัย

โดยการตรวจประเมินตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA จะดำเนินการใน 2 แนวทาง คือ การตรวจโดยคณะกรรมการตรวจประเมิน และ การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า เมื่อผู้ประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโครงการผ่านการตรวจสอบจะได้รับตราสัญลักษณ์ SHA ในสถานประกอบการ

ที่จริงโครงการ SHA เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม 2020 มาแล้ว มีสถานประกอบการในภาคการท่องเที่ยวสมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 9,894 แห่ง ผ่านการประเมินและได้รับตราสัญลักษณ์ SHA แล้ว 7,950 แห่ง หรือคิดเป็น 80.35% เมื่อสิ้นปี 2020… ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับกระทรวงสาธารณสุข มีแผนผลักดันและดำเนินการต่อจากปีที่แล้ว เพื่อเพิ่มทั้งจำนวนผู้ประกอบการที่ผ่านการสอบมาตรฐาน และสื่อสารทางการตลาดกับลูกค้าให้ธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้ตรา SHA อย่างต่อเนื่องอีกด้วย

ท่านที่สนใจคลิกไปศึกษาเพิ่มเติมที่นี่เลยครับ… แนะนำให้ยื่นสมัครไปเลยถ้าท่านไม่ได้รับการติดต่อโดยตรงจากท่องเที่ยวจังหวัดมาก่อน

References…

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

Digital Currency

อนาคตของ Digital Currency… Bitcoin, Libra, Ethereum และ Digital Yuan

แนวโน้ม Digital Currency ในปี 2020 ซึ่งนอกจากจะเป็นปีที่มี 366 วันเพราะเดือนกุมภาพันธ์มี 29 วันแล้ว… กระแสการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างยังกำหนดเอาปีนี้เป็นวาระสำคัญในการเปิดตัว…

Property Tax

ขยายเวลาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 90% รอบปี 2564

การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่กระทรวงการคลังจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในอังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564 จะมีการออกพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 ในที่ดินทุกประเภท ได้แก่ ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ดินที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ที่ดินที่ใช้ประโยชน์อื่นๆ นอกจากเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัย รวมถึงที่รกร้างว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ ซึ่งจะทำให้เจ้าของหรือผู้ถือครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเสียภาษีเพียง 10% ของภาระภาษีที่ต้องจ่าย

emerging marget recovery rank

Emerging Market Ranking 2021…

สำนักข่าวบลูมเบิร์กเผยรายงานการวิเคราะห์เศรษฐกิจของประเทศตลาดเกิดใหม่ 17 ประเทศในปี 2021 ด้วยตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจและการเงิน 11 ข้อ โดยบลูมเบิร์กจัดให้อนาคตเศรษฐกิจของไทยอยู่ในอันดับ 1 ของตาราง… บลูมเบิร์กให้เหตุผลว่า ประเทศไทยมีเงินทุนสำรองที่มั่นคงและมีศักยภาพสูงที่จะดึงดูดเงินทุนเข้าประเทศ และยังคาดการณ์ว่า ปีหน้า GDP ของไทยจะเติบโต 3.9% ดุลบัญชีเดินสะพัดต่อ GDP จะเกินดุล 3.1% และดุลงบประมาณต่อ GDP จะขาดดุล 4.9% ขณะที่หนี้สาธารณะต่อ GDP อยู่ที่ 41%

AgTech IoT… ยุคของการเพาะปลูกในร่มมาถึงแล้ว

กลางสัปดาห์ที่แล้วผมเจอคำถามที่น่าสนใจ จากบทความที่เผยแพร่บน Foundersguide.com ใช้คำถามเปิดหัวข้อว่า “Could The Future of Farming Be Indoors?”… ซึ่งหลายท่านจะทราบว่าผมสนใจ AgTech มานานและกระแสหลายอย่างชี้ชัดว่า… ปี 2020 จะเป็นปีทองของ AgTech StartUp ที่การทำเกษตรจะเปลี่ยนนิยามไปเป็นการผลิตอาหารอย่างยืดยุ่นและยั่งยืนกว่าที่เคยเป็นมา