Seamless Patient Monitoring… ระบบติดตามข้อมูลคนไข้โดยไร้รอยต่อ

ในระบบนิเวศเทคโนโลยีด้านสุขภาพ หรือ HealthTech ซึ่งในปัจจุบันต้องยอมรับว่าก้าวหน้าอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ถูกใช้จัดการปัญหาดั้งเดิมทั้งในคลีนิค กับ โรงพยาบาล และ ในอุตสาหกรรมสุขภาพ ทั้งในแง่ของการดูแลภาวะสุขภาพ รวมทั้งการเยียวยาผ่าตัดรักษาภาวะเจ็บป่วยทุกๆ ด้านที่วิทยาการด้านการแพทย์ และ สาธารณสุขได้พัฒนาไปพร้อมๆ กับความก้าวหน้าของสังคมมนุษย์ และ เทคโนโลยีที่มนุษย์พัฒนาขึ้นใช้

ประเด็นก็คือ… บริการทางการแพทย์ และ สาธารณสุข ถือเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมบริการที่ต้องทำงานบน “ข้อมูลที่ถูกต้อง” โดยเฉพาะข้อมูลคนไข้ ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากในการตรวจวินิจฉัยของแพทย์ และ ผู้เชี่ยวชาญที่ต้องระบุข้อมูลการเจ็บไข้เป็นรายบุคคลให้ถูกต้องเท่านั้น… ซึ่งท่านที่เคยไปโรงพยาบาลก็คงจะทราบดีว่าแพทย์พยาบาลล้วนแต่ทำงานกับข้อมูลของคนไข้ และ หาวิธีจัดการปัญหาให้คนไข้ด้วยข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด… ซึ่งงานข้อมูลคนไข้นี่เองที่ทำให้คลีนิคแทบทุกหน่วย และ โรงพยาบาลส่วนใหญ่เกิดปัญหาคิวแน่น และ รอนานเสมอ… โดยเกือบทั้งหมดมักจะเป็นการรอข้อมูลให้พร้อมสำหรับการวินิจฉัยและรักษา โดยข้อมูลที่รอก็มักจะเป็นข้อมูลภาวะสุขภาพของคนไข้เอง ที่แพทย์จำเป็นจะต้องได้ข้อมูล CPTMN หรือ Chemical–Pressure–Temperature–Motion–Nutrition หรือ ข้อมูลทางเคมี–ความดัน–อุณหภูมิ–การเคลื่อนไหว–โภชนาการ ที่ถูกต้องเป็นอย่างน้อย… ซึ่งทั้งหมดต้องพิสูจน์ทราบจากตัวคนไข้ด้วยเทคนิคทางการแพทย์เท่านั้น

การรอนานที่คนยอมรอแม้จะนานเมื่อต้องไปพบแพทย์จึงเกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติมาแต่ไหนแต่ไร และ กลายเป็น “จุดเจ็บปวด หรือ Pain Point” ในบริการทางการแพทย์ที่ไม่มีใครอยากทนแต่ก็ต้องทน

หนังสือจากการค้นคว้าวิจัยอย่าง Seamless Healthcare Monitoring : Advancements in Wearable, Attachable, and Invisible Devices ของ Toshiyo Tamura และ Wenxi Chen จึงได้รวบรวม และ แบ่งปันองค์ความรู้จากงานวิจัย และ นักวิชาการระดับโลกมากมายที่ตื่นตัวและมีชื่อเสียงในด้านการติดตามข้อมูลคนไข้เพื่อการดูแลสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งข้อมูลในหนังสือได้ติดตาม และ สรุปความก้าวหน้าล่าสุดในพัฒนาการของเทคโนโลยีด้านสุขภาพ หรือ HealthTech ที่ชัดเจนแล้วว่าจะถูกปฏิรูปอย่างสิ้นเชิงโดยอุปกรณ์สวมใส่ หรือ Wearable… อุปกรณ์สอดใส่ หรือ Attachable และ อุปกรณ์ฝังอำพราง หรือ Invisible Devices เพื่อตรวจสอบข้อมูลทางสรีรวิทยาที่หลากหลาย ครอบคลุมสาขาชีวกลศาสตร์ ไฟฟ้าชีวภาพ ชีวเคมี ชีวฟิสิกส์ และวัสดุชีวภาพ… ทั้งในเชิงปริมาณ และ ข้อมูลวิเคราะห์ผลลัพธ์ทั้งข้อมูลทางกายภาพ และ สถานะเคมีต่างๆ ของคนไข้ทั้งคลื่นไฟฟ้า ความดัน การไหล การเคลื่อนที่ แรง อุณหภูมิ ก๊าซ และ ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพเฉพาะทาง

รายละเอียดทางเทคนิค และ รายละเอียดทางคลีนิคของข้ามครับ เพราะข้อจำเพาะมีมากเหลือเกิน แถมพัฒนาการทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องก็เปลี่ยนแปลงเร็วมาก… ถึงแม้โดยภาพรวมของวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ หรือ HealthTech ทั้งหมดจะยังคงเกี่ยวพันอยู่กับข้อมูลคนไข้ภายใต้วิสัยทัศน์การให้บริการสุขภาพ และ บริการทางการแพทย์ด้วยข้อมูลคนไข้แบบไร้รอยต่อ หรือ Seamless Medical Record… ซึ่งปัจจัยความเป็นไปได้เกือบทั้งหมดจะมาจากอุปกรณ์สวมใส่ หรือ Wearable… อุปกรณ์สอดใส่ หรือ Attachable และ อุปกรณ์ฝังอำพราง หรือ Invisible Devices ที่ถูกเรียกรวมกันว่าเป็น Seamless Patient Monitoring นั่นเอง

References…

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

ภาษีที่ดินใหม่… ในมือท้องถิ่น

หลังพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 หรือที่เรียกกันย่อ ๆ ว่า “ภาษีที่ดิน” ซึ่งเป็นภาษีที่จัดเก็บรายปี ตามมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลจะเป็นหน่วยงานท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินงานจัดเก็บ ซึ่งจะเริ่มต้นดำเนินงานจัดเก็บตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 นั้น

DeFi Scams

Defi Scams และ Rug Pull… ฉ้อฉลกลโกงผ่าน DeFi Model

ระบบนิเวศน์ของ DeFi ทั้งหมดนั้น ล้วนคือศูนย์กลางการรวบรวมสินทรัพย์ดิจิทัลก้อนใหญ่จากนักลงทุน ไปกองรวมกันไว้บนอินเตอร์เน็ต… และเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการรวบรวมเงินก้อนใหญ่ไปทำอะไรสักอย่าง ความโลภอันเป็นแรงผลักดันระดับสัญชาตญาณของใครบางคนหรือหลายๆ คน… ย่อมเหนี่ยวนำอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ให้เกิดฉ้อฉลกลโกงขึ้นได้เสมอ

แผนบริหารที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ พ.ศ. 2566 – 2580

22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565… คุณไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่า… ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ “ร่างนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ พ.ศ. 2566 -2580” มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกรอบนโยบายและทิศทางในการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศอย่างบูรณาการในระยะ 15 ปีข้างหน้าเพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินระยะกลาง หรือ ระยะ 5 ปี

สินเชื่อ EXIM Biz Transformation Loan… ขยายเวลาถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2065 ได้เห็นชอบ… ขยายระยะเวลาอนุมัติวงเงินโครงการสินเชื่อ EXIM Biz Transformation Loan จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เป็นสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566… โดยปัจจุบันมีสินเชื่อที่อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติอีก 3,049 ล้านบาท จากกรอบวงเงินรวม 5,000 ล้านบาท