Properea

สายสัญญาณอินเตอร์เน็ต ที่พาดโยงใยไปทั่วทุกหัวระแหง สร้างภาพเกินบรรยายสำหรับผมเสมอ… ในขณะที่พวกเราเสพข้อมูลข่าวสารผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

แต่โครงข่ายเองยังพาดสายไม่ต่างจากยุคโทรเลขเลย!

ผมเชื่อว่า… ทุกสายตาที่มองภาพเดียวกันนี้ จะรู้สึกไม่ต่างกันมากนัก หลายเมืองที่มีศักยภาพในการลงทุนพัฒนาเมือง จึงแก้ปัญหานี้ด้วยการนำสายระโยงระยางเหล่านี้ลงจากเสาไปใส่ท่อเลื้อยอยู่ใต้ดิน

…จากรกบนดิน ก็ไปรกใต้ดินแทน!!!

แต่ช้าก่อน… ปัจจุบันมีธุรกิจยักษ์ใหญ่หลายรายกำลังจริงจังกับการลงทุนพัฒนาโครงข่ายอินเทอร์เน็ตบนดาวเทียมครับ… ที่เห็นชัดเจนตอนนี้ได้แก่

  • Project StarLink จาก SpaceX
  • Project OneWeb โดยพันธมิตรกลุ่ม Soft Bank
  • Project Kuiper จาก Amazon.com
  • Facebook’s satellite project จาก Facebook.com

ที่จริงข้อมูลการลงทุนโครงข่ายอินเทอร์เน็ตในทำนองนี้มีข้อมูลอยู่อีกมากมาย แต่ประเด็นไม่ได้อยู่ที่ใครจะทำอะไรในธุรกิจนี้

แต่ประเด็นอยู่ที่… ไม่ช้าไม่นานจากนี้ เราคงได้ใช้อินเตอร์เน็ตไร้สายอย่างแท้จริง

ใช่ครับ! อีกไม่ช้าไม่นาน เราคงไม่ต้องล่าม Smart home หรือ Smart Cities ไว้ด้วยสายที่พาดรุงรังไปทั่วเมืองอย่างทุกวันนี้

อีกแล้ว…