Properea

Satellite Internet การปลดปล่อย Smart City จากสายสัญญาณ

สายสัญญาณอินเตอร์เน็ต ที่พาดโยงใยไปทั่วทุกหัวระแหง สร้างภาพเกินบรรยายสำหรับผมเสมอ… ในขณะที่พวกเราเสพข้อมูลข่าวสารผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

แต่โครงข่ายเองยังพาดสายไม่ต่างจากยุคโทรเลขเลย!

ผมเชื่อว่า… ทุกสายตาที่มองภาพเดียวกันนี้ จะรู้สึกไม่ต่างกันมากนัก หลายเมืองที่มีศักยภาพในการลงทุนพัฒนาเมือง จึงแก้ปัญหานี้ด้วยการนำสายระโยงระยางเหล่านี้ลงจากเสาไปใส่ท่อเลื้อยอยู่ใต้ดิน

…จากรกบนดิน ก็ไปรกใต้ดินแทน!!!

แต่ช้าก่อน… ปัจจุบันมีธุรกิจยักษ์ใหญ่หลายรายกำลังจริงจังกับการลงทุนพัฒนาโครงข่ายอินเทอร์เน็ตบนดาวเทียมครับ… ที่เห็นชัดเจนตอนนี้ได้แก่

  • Project StarLink จาก SpaceX
  • Project OneWeb โดยพันธมิตรกลุ่ม Soft Bank
  • Project Kuiper จาก Amazon.com
  • Facebook’s satellite project จาก Facebook.com

ที่จริงข้อมูลการลงทุนโครงข่ายอินเทอร์เน็ตในทำนองนี้มีข้อมูลอยู่อีกมากมาย แต่ประเด็นไม่ได้อยู่ที่ใครจะทำอะไรในธุรกิจนี้

แต่ประเด็นอยู่ที่… ไม่ช้าไม่นานจากนี้ เราคงได้ใช้อินเตอร์เน็ตไร้สายอย่างแท้จริง

ใช่ครับ! อีกไม่ช้าไม่นาน เราคงไม่ต้องล่าม Smart home หรือ Smart Cities ไว้ด้วยสายที่พาดรุงรังไปทั่วเมืองอย่างทุกวันนี้

อีกแล้ว…

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email