Samsung Galaxy Ring

ตลาดอุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะหลังปี 2015 ที่ Apple Watch ถูกแนะนำสู่ตลาด และ ได้กลายเป็น Gadget หลักสำหรับผู้คนที่ปรับตัวเข้าสู่วิถีดิจิทัล โดยมี Smart Watch จากผู้ผลิตและจำหน่ายรายอื่นๆ เข้ามาแข่งขันเพิ่มเติมอีกมากมายอย่างคึกคัก… แต่ตลาดอุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะนับจากปี 2022 เป็นต้นไปจะไม่ได้มีแต่ Smart Watch อีกต่อไป… โดยเฉพาะการมาถึงของ MataVerse และ HealthTech ที่ใช้เทคโนโลยีระดับ DeepTech ขับเคลื่อนระบบนิเวศการดำรงค์ชีวิตแบบดิจิทัลที่จะเปลี่ยนวิถีของพวกเราไปจากเดิมอีกมาก

อุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะที่น่าสนใจที่สุดเมื่อวิถี MetaVerse และ HealthTech เติบโตไปพร้อมกับโครงสร้างพื้นฐานของอินเตอร์เน็ตยุคที่ 3 หรือ WEB 3.0 ซึ่งการทำกิจกรรมส่วนตัว และ กิจกรรมทางธุรกิจใน MetaVerse จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ควบคุมที่อยู่ในมือ ซึ่งได้พัฒนามาจาก Computer Mouse และ Joy Stick ไปเป็น Metaverse Controller และ กำลังวิวัฒน์ไปเป็นอุปกรณ์สวมใส่พื้นๆ อย่าง “แหวน หรือ Ring” เหมือนที่ Metaverse Headset ได้วิวัฒน์ไปเป็นแว่นตาอัจฉริยะ… ซึ่ง Gadget ที่ถูกขึ้นรายการจับตามองที่สุดในปี 2023 จึงมีคำว่า “Smart Ring” อยู่ในรายการลำดับต้นๆ ด้วย

กรณีของ Samsung Galaxy Ring ซึ่งเป็น Smart Ring ที่ยื่นจดสิทธิบัตรกับ United States Patent and Trademark Office หรือ USPTO ไปเมื่อเดือนตุลาคมปี 2021… ซึ่งจัดเต็มเครื่องมือติดตามภาวะสุขภาพของคนใช้อย่างเทียบเท่า หรือ เหนือกว่า Smart Watch ที่มีขายอยู่ในท้องตลาดไปแล้ว… เพราะ Samsung Galaxy Ring ถูกออกแบบด้วยแนวคิดการเป็นของใช้เพื่อควบคุมอุปกรณ์ IoT และ สื่อสารกับของใช้ดิจิทัลได้แทบทุกอย่าง

ดูภาพจากเอกสารเปิดไปก่อนน๊ะครับ… รายละเอียดของผลิตภัณฑ์จริงผมก็คิดว่าเร็วไปที่จะทำนายอะไรจากข้อมูลน้อยนิดเท่านี้… เพราะอีกไม่นานคงได้เห็นของจริงกันแล้ว

References… 

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

As/Rs Warehouse

Automated Warehouse… คลังสินค้าอัตโนมัติ

ด้วยเทคโนโลยีและเครื่องจักรในกิจการคลังสินค้าในปัจจุบัน… การจัดเก็บสินค้าและการจัดการเป็นเรื่องง่ายขึ้นมากเมื่อไม่ต้องพึ่งพาแรงงานคนอย่างเดียวเหมือนในอดีต ซึ่งการลงทุนกับคลังสินค้าสมัยใหม่ ล้วนตรงเข้าหาเทคโนโลยี ที่กำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุค AI/ML และ IoT กันแล้ว

Income Hole

เสนอเงินกู้หนึ่งล้านล้านบาท และ หลุมรายได้ประเทศไทย

ด้วยขนาดของหลุมรายได้ที่จะหายไปประมาณ 2.6 ล้านล้านบาท ระหว่างปี พ.ศ. 2563-2565 เม็ดเงินของภาครัฐที่มีอยู่ในปัจจุบันคงไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องเพิ่มแรงกระตุ้นทางการคลังเพื่อช่วยให้รายได้ และ ฐานะทางการเงินของประชาชน และ SMEs กลับมาฟื้นตัวได้โดยเร็วที่สุด… ลดแผลเป็นทางเศรษฐกิจที่จะกลายเป็นอุปสรรคในการพัฒนาเศรษฐกิจหลังโควิด ซึ่งในเบื้องต้นเม็ดเงินจากภาครัฐที่เติมเข้าไปในระบบควรมีอย่างน้อย 1 ล้านล้านบาท หรือ คิดเป็นประมาณ 7% ของ GDP

Recirculating Aquaculture Systems

RAS และเทคโนโลยีระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

กรณีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระบบ Indoor RAS สำหรับผมคิดว่า “เป็นแนวทางเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ไม่ทำลายภูมิทัศน์หรือหน้าดินเหมือนการทำบ่อดิน”… ซึ่งทัศนส่วนตัวคิดว่า การขุดบ่อเลี้ยงปลาเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมไม่ต่างจากขุดดอยทำนาขั้นบันไดทีเดียว!

VG Smartglass กระจกที่ไม่หยุดสมาร์ทเพราะขาดไฟ

กระจกถือเป็นวัสดุก่อสร้างที่ใช้กับอาคารบ้านเรือนมากมาย… สำหรับผม กระจกถือเป็นวัสดุก่อสร้างมหัศจรรย์ ที่สามารถเลือกใช้เพื่อความสะดวกก็ได้… เลือกใช้เพื่อความสวยงามก็ได้… เลือกใช้เพื่อความตื่นเต้นก็ยังได้