Robotic Process Automation Specialization โดย UiPath บน Coursera

องค์กรในศตวรรษที่ 21 มีหลายอย่างที่ “คนจะถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยี” ซึ่งเป็นระบบอัตโนมัติในรูปแบบต่างๆ ทั้งที่เป็น Hardware Based Automation และที่เป็น Software Based Automation หรือเป็นระบบอัตโนมัติที่รวมทั้ง Hardware และ Software เข้าด้วยกันจนกลายเป็นระบบ Robotics ซึ่งกำลังแทรกเข้าไปมีบทบาทอย่างสำคัญในสำนักงาน และ โครงสร้างพื้นฐานขององค์กรสมัยใหม่… โดยเฉพาะระบบที่เรียกว่า RPA หรือ Robotic Process Automation

Robotic Process Automation ซึ่งหลักๆ จะเข้ามาดำเนินงานขององค์กรที่เกี่ยวกับข้อมูลที่ไหลอยู่ภายในระบบหลังบ้านขององค์กรให้สามารถโยกย้ายได้อัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้พนักงาน หรือ คนในการจัดการข้อมูลอีก ซึ่งในทางเทคนิคจะเป็นการต่อยอดระบบ ERP หรือ Enterprise Resource Planning ให้ทำงานโดยอัตโนมัติ… รวมทั้งการใช้งาน ERP ร่วมกับอุปกรณ์ IoT และโครงข่ายข้อมูลทุกรูปแบบที่องค์กรจำเป็นต้องใช้ขับเคลื่อนงาน

ประเด็นก็คือ ในองค์กรสมัยใหม่ “จำเป็น” ต้องมีบุคลากรที่มีความรู้และทักษะในการพัฒนาและนำใช้ RPA… โดยเฉพาะองค์กรที่ใหญ่พอที่จะต้องมีส่วนงานคอมพิวเตอร์ทั้งที่เป็นช่างเทคนิค และ โปรแกรมเมอร์ทำงานอยู่ในองค์กรซึ่งแสดงให้เห็นว่า ระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลสำคัญกับองค์กรอย่างมาก และ คนจากฝ่ายนี้จำเป็นต้องรู้และเข้าใจ

องค์กร หรือ ท่านที่สนใจจะ UpSkills ด้าน RPA ซึ่งควรจะมีพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นประยุกต์มาก่อน หรือถ้าเป็นโปรแกรมเมอร์อยู่ก่อนก็จะดีมาก… ผมแนะนำให้ท่านหาที่เรียน “การพัฒนาและนำใช้ หรือ Developing and Deploying RPA” อย่างด่วน… ถ้าไม่ทราบจะหาเรียนที่ไหน และ ทักษะภาษาอังกฤษของท่านไม่แย่จนเกินไป ผมแนะนำหลักสูตร Robotic Process Automation (RPA) Specialization จาก UiPath บน Coursera.org ครับ

หลักสูตร Robotic Process Automation (RPA) Specialization เน้นพัฒนาความเชี่ยวชาญด้าน RPA ตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงทักษะระดับมืออาชีพ… ซึ่งเป็นระดับของการออกแบบและพัฒนา RPA ในบริบทของการพัฒนาโซลูชันระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการทางธุรกิจ และ ยังเป็นการเตรียมความความพร้อมสำหรับท่านที่ต้องการการสอบ UiPath Certified Professional… ซึ่งประกาศนียบัตรทุกใบของ UiPath จะรับรองทักษะดิจิทัลให้กับเจ้าของประกาศนียบัตินำไปประกอบการสมัครงานในองค์กรชั้นนำทั่วโลก

ความโดดเด่นของหลักสูตร Robotic Process Automation (RPA) Specialization ก็คือ… การได้เรียนรู้ตั้งแต่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ RPA ไปจนถึงเทคโนโลยี Orchestrator และ การจำลองการทำงานจริงภายใต้สภาพแวดล้อม Capstone Projects… ซึ่งเป็น RPA ระบบใหญ่แบบมืออาชีพที่ได้รับความเชื่อถือในอุตสาหกรรมการเงินการธนาคารทั่วโลกในปัจจุบัน

ขออภัยท่านที่อ่านแล้วยังงงๆ เอาไว้ตรงนี้ครับ… เพราะท่านไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของหลักสูตรนี้จึงสะดุดกับคำศัพท์เฉพาะทางที่ผมจงใจข้ามที่จะอธิบาย… ซึ่งจะยืดยาวและท่านก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรอยู่ดี

แต่ก็ขอบพระคุณที่ติดตามครับ!

References…

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

Chang'e 4

Chang’e 4 และ เมล็ดฝ้ายบนดวงจันทร์

สิ่งที่น่าสนใจที่สุดในโครง Chang’e 4 หรือ ฉางเอ๋อ-4 ก็คือการทดลองนำพันธ์พืช 4 ชนิดไปทดสอบการงอกและเติบโตในชีวมณฑลประดิษฐ์ หรือ Artificial Biospheres ของยานฉางเอ๋อ-4 ด้วย ได้แก่ Cottonseed หรือ เมล็ดฝ้าย… Potato หรือ มันฝรั่ง… Rapeseed หรือ ผักกาดก้านขาว… และ Arabidopsis Thaliana หรือ อะราบิดอบซิส ธาเลียนา นอกจากนั้นยังมีการนำยีสต์ และ ไข่ของแมลงวันผลไม้ไปกับยานอีกจำนวนหนึ่งเพื่อทดลองฟักตัวเป็นหนอนในระบบนิเวศ… ซึ่งผลการทดลองออกมาแล้วว่าเมล็ดฝ้ายงอกได้ดีตามแผน

Food Factory

ขั้นตอนเปิดโรงงานผลิตอาหาร

สถานที่ผลิตอาหารที่เข้าข่ายโรงงาน ต้องมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2562… ซึ่งสาระสำคัญสถานที่ ที่เข้าข่ายโรงงานต้องมีการใช้เครื่องจักรที่มีกำลังตั้งแต่ 50 แรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ใช้หรือไม่ใช้เครื่องจักรก็ได้

AirBNB IPO

AirBNB เปิด IPO วันแรกท่ามกลางวิกฤตการเดินทางท่องเที่ยว

10 ธันวาคม 2020 ถือเป็นวันประวัติศาสตร์ของชาว Startup อีกวันหนึ่งที่ Airbnb เปิดการซื้อขายหุ้นในตลาดหุ้น Nasdaq เป็นวันแรก ด้วยราคาเปิดกระดานปฐมฤกษ์ที่ 68 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น กับจำนวนหุ้นทั้งหมด 51.5 ล้านหุ้น… และทันทีที่เปิดขาย ราคาหุ้น AirBNB ก็พุ่งขึ้นต่อเนื่องจนไปจบวันแรกที่ราคาสูงสุด 144.71 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น ทำให้ Market Capitalization วันแรกที่เข้าตลาดไปอยู่ที่ 100,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

Ultimate Goal For Real Estate Development

ในปัจจุบัน ทุกคนทราบดีว่า การรับประทานอาหาร การออกกำลังกายและการพักผ่อนเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งกิจกรรมทั้งสามอย่างนี้ถือเป็นการดูแลสุขภาพเชิงรุกที่มีแต่เรื่องดีงามทั้งกับสุขภาพกายและสุขภาพใจ