Risk Reward Ratio… อัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทนการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์

การเทรดลงทุนในตลาดรองโดยซื้อขายหลักทรัพย์ และ สินทรัพย์ หรือ สินค้าโภคภัณฑ์แบบต่างนั้น… ความงดงาม และ ความเสี่ยงที่มีอยู่ในหลักทรัพย์ และ สินทรัพย์แต่ละประเภท และ รายตัวล้วนมีความผันผวนจนเห็นความเสี่ยงอย่างชัดเจน… แต่นักลงทุนก็ล้วนแต่ได้ประโยชน์ หรือ ได้กำไรจากความเสี่ยงที่มองเห็นนั้นด้วย แต่ก็ต้องหาทางจัดการความเสี่ยงให้ดี และ ยั่งยืนพอที่จะได้ชื่อว่าเป็นนักลงทุนให้ได้ หาไม่แล้วก็คงเป็นได้แค่คนเคยเป็นนักลงทุนเท่านั้น

ศาสตร์ในการจัดการความเสี่ยงของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดสินทรัพย์ทุกประเภท… แนวคิดหลัก และ เครื่องมือสำคัญในการนำใช้เพื่อการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือ Risk/Reward Ratio ซึ่งเป็นอัตราส่วนระหว่างจำนวนเงินที่จะเสียเมื่อลงทุนผิดพลาด และ จำนวนเงินที่จะได้รับเมื่อลงทุนถูกต้อง… โดยแพลตฟอร์มการเทรดลงทุนทุกแพลตฟอร์มจะมีคำสั่ง TP หรือ Take Profit เตรียมไว้ให้นักลงทุนเพื่อปิดออเดอร์เมื่อมีกำไร ณ ราคา Take Profit และ มีคำสั่ง SL หรือ Stop Loss เอาไว้ให้เพื่อปิดออเดอร์เมื่อขาดทุน ณ ราคา Stop Loss

การจัดการพอร์ตลงทุน และ ออเดอร์ซื้อขายด้วย Take Profit/Stop Loss ซึ่งเป็นเครื่องมือจัดการ Risk/Reward… จะเป็นเพียงการกำหนดอัตราส่วนด้วยตัวเลขสัดส่วนตามความพอใจของนักลงทุนเท่านั้น เช่น กำหนด Risk/Reward : 1/1 จะหมายถึงการยอมขาดทุนได้เท่ากับที่คาดว่าจะได้กำไร หรือ ยอมให้ออเดอร์ติดลบได้เท่ากับราคาเป้าหมายเพื่อทำกำไรจึงจะยอมตัดขาดทุน… ซึ่งถ้าพอใจที่จะกำหนด Risk/Reward : 1/5 ที่หมายถึงการยอมขาดทุนเพียง 1 ใน 5 ส่วนของราคาเป้าหมายเพื่อทำกำไรก็จะยอมตัดขาดทุน หรือ หวังกำไร 500 โดยยอมขาดทุนเพียง 100 นั่นเอง…

ประเด็นสำคัญก็คือ… ภาพรวมของกำไร/ขาดทุนทั้งพอร์ตไม่สามารถจัดการได้ด้วยแนวคิด และ แนวทาง Take Profit/Stop Loss อย่างเดียวโดยกำหนดอัตราส่วน Risk/Reward เอาตามความชอบใจได้… เพราะสิ่งที่ต้องคำนึงถึงอย่างยิ่งคือเงินทุนคงเหลือในพอร์ตลงทุน โดยเฉพาะในกรณีที่การลงทุนเกิดผิดพลาดจนถูก Stop Loss ให้ขาดทุน… โดยเฉพาะการวางออเดอร์แบบไม่กำหนด Stop Loss เพื่อจัดการความเสี่ยงซึ่งในทางเทคนิคก็คือการ Stop Loss ด้วยเงินลงทุนเต็มจำนวนทั้งพอร์ต หรือ การปล่อยพอร์ตแตกนั่นเอง

ที่สำคัญกว่านั้น… 

  • อัตราส่วน Risk/Reward ต่ำไม่ได้มีนัยยะถึงโอกาสในการทำกำไร หรือ ช่วยให้ขาดทุนไม่มาก… เช่นการลงทุนในสินทรัพย์ที่ความเสี่ยวต่ำด้วย Risk/Reward : 1/1 ในหุ้นที่ผันผวนไม่มาก แต่นักลงทุนมี Win Rate หรือ อัตราการชนะอยู่ใกล้ 50% ก็คงได้กำไรไม่มาก และ ถ้าขาดทุนก็ไม่เยอะ แต่ก็เสียเวลาเต็มจำนวนเท่าคนอื่น
  • การกำหนด Risk/Reward โดยไม่วิเคราะห์สภาพความเคลื่อนไหวของราคาที่เป็นปัจจุบัน… จะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงให้กับพอร์ตลงทุนมากขึ้นมาก และ Risk/Reward ที่มากับ Win Rate สูงๆ ก็อาจจะไม่ได้หมายถึงการได้กำไรเป็นกอบเป็นกำเสมอไป
  • Risk/Reward เป็นตัวแปรกลยุทธ์การลงทุนที่ต้องการความสมเหตุสมผลที่เป็นไปได้… ซึ่งถ้ากำหนดอัตราส่วนเอาไว้โดยรู้ทั้งรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้… มันก็จะเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอน
  • ควรต้องใช้ Risk/Reward คู่กับเครื่องมือจัดการความเสี่ยงอื่น… เช่น Win Rate หรือ Win/Loss Ratio และ Break Even Percentage หรือ เปอร์เซนต์คุ้มทุน และ Money Management เพื่อบริหารเงินทุนให้เหลือพอที่จะรับมือกับความผันผวนได้ตลอดรอดฝั่งโดยไม่กลายเป็นอดีตนักลงทุนเพราะพอร์ตแตก

References… 

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Recent Posts

Related Post

Orbital Reef… อสังหาริมทรัพย์บนชั้นบรรยากาศ

Orbital Reef… อสังหาริมทรัพย์บนชั้นบรรยากาศ

ความน่าสนใจของ Orbital Reef คือแนวคิดโครงการเชิงธุรกิจแบบมิกส์ยูสบนอวกาศ โดยจะถูกจัดสรรเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ และ การวิจัยทางวิทยาศาสตร์… การผลิตสื่อและคอนเทนต์เพื่อความบันเทิง… รวมทั้งพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วย… โดยการออกแบบในเบื้องต้นจะรองรับการอยู่อาศัยได้สูงสุด 10 คน และมีพื้นที่โดยรวมทั้งหมดคิดเป็น 90% ของสถานีอวกาศนานาชาติหรือ ISS ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันนี้

green economy

BCG Model… แนวทางและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชาติ เป็นรูปเป็นร่างแล้ว?

BCG Model เป็นยุทธศาสตร์ใหญ่ ถึงขั้นรวบรวมห่วงโซ่มูลค่า หรือ Value Chain ของ 5 อุตสาหกรรม S-curves หลัก ได้แก่… อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ… การแปรรูปอาหาร เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ… การแพทย์ครบวงจรและการท่องเที่ยว บูรณาการเข้าด้วยกัน เป็นฐานการสร้างมูลค่าเพิ่มขนาดใหญ่ของประเทศ ซึ่งปัจจุบันมี “สัดส่วนใน GDP ถึง 21%” และเกี่ยวข้องกับอาชีพและการจ้างงานของคนในประเทศมากกว่า 16.5 ล้านคน

Farming as a Service

FaaS : Farming as a Service

FaaS Model ไม่ใช่ของใหม่ แท้จริงแล้วก็คือการรับจ้างทำงานในฟาร์มในไร่ในสวนหรือในนานั่นแหละ แต่…

Space Economy 2022

หอการค้าอเมริกัน หรือ U.S. Chamber of Commerce ได้ประมาณตัวเลขมูลค่าการลงทุนในเศรษฐกิจอวกาศ หรือ Space Economy อ้างอิงตัวเลขงานวิจัยทางเศรษฐกิจของ Morgan Stanley จะมีมูลค่าแตะ One Trillion Dollars หรือ หนึ่งล้านล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2040 หรือ 18 ปี นับจากปี 2022… โดยมีความเคลื่อนไหวก่อนสิ้นปี 2021 เป็นความเคลื่อนไหวผ่านการทำงานร่วมกันของผู้นำธุรกิจภาคเอกชน และ หน่วยงานภาครัฐมากมาย ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงที่เคยเป็นเพียงความฝันของการเดินทางท่ามกลางดวงดาว ให้กลายเป็นตลาดโลกที่มีศักยภาพสูงโดยไร้คำถามอย่างสิ้นเชิงไปแล้ว…