ยุทธศาสตร์เยียวยาธุรกิจร้านอาหารทางตรง… กรณีศึกษาจากสหรัฐอเมริกา

Restaurant Revitalization Fund

ข่าวจากทำเนียบขาวกรณี Restaurant Revitalization Fund หรือ RRF หรือ กองทุนเยียวยาร้านอาหารและภัตตาคารในสหรัฐอเมริกา ของรัฐบาลวอชิงตันภายใต้การนำของประธานาธิบดี Joe Biden ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด… ซึ่งประกาศออกมาเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ปี 2021 ที่ผ่านมา… ดูเหมือนจะเป็นขวัญกำลังใจที่เต็มไปด้วยความหวัง ที่ผู้นำชาติมหาอำนาจ ได้ผลักดันยุทธศาสตร์การฟื้นฟูที่ให้ภาพอันเป็นรูปธรรมค่อนข้างชัด และน่าจะกลายเป็นต้นแบบให้อีกหลายประเทศในโลกเอาไปปรับใช้

กรณีเดียวกันนี้… ความเห็นจากคุณสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ กระทรวงพลังงาน ซึ่งเป็นหนึ่งในทีมเศรษฐกิจรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ชุดแรกที่เคียงบ่าเคียงไหล่สู้ศึกโควิดในช่วงต้น และ มีส่วนสำคัญในการวางกรอบการพยุงสภาพเศรษฐกิจและสังคมเอาไว้ค่อนข้างดี ก่อนที่ทีมเศรษฐกิจชุดปัจจุบันจะมาสานต่อ

คุณสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ให้ความเห็นกับนักข่าวเกี่ยวกับแผน กองทุนเยียวยาร้านอาหารและภัตตาคารในสหรัฐอเมริกา ของประธานาธิบดี Joe Biden ว่า… นโยบายนี้ค่อนข้างน่าสนใจ และ เหมาะมากในการนำมาปรับใช้กับประเทศไทย ที่ร้านอาหารและภาคบริการเป็นหัวใจสำคัญมากและมีอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นการช่วยฟื้นธุรกิจ ช่วยให้สามารถดูแลพนักงานและเกิดรายได้กับผู้ค้าขายกับร้านอาหารเป็นจำนวนมาก เศรษฐกิจของประเทศเราหลังวิกฤตโควิด19 จำเป็นต้องฟื้นชีวิตธุรกิจที่หยุดนิ่งให้เดินต่อโดยเร็ว…

ในสหรัฐอเมริกา… โครงการเยียวยาร้านอาหารและภัตตาคาร เปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม ซึ่งทำเนียบขาวให้ข้อมูลว่า มีผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร บาร์ และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมากกว่า 186,200 แห่ง จากทั้ง 50 รัฐทั่วประเทศสนใจสมัครร่วมโครงการ ซึ่งประธานาธิบดี Joe Biden ยืนยันว่าโครงการเยียวยาร้านอาหารนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจ

โดยให้เหตุผลว่า… ร้านอาหารเป็นมากกว่าแรงขับเคลื่อนสำคัญในเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา พวกเขารวมเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างชุมชน… สำหรับครอบครัวส่วนใหญ่ ร้านอาหารจะเป็นประตูสู่โอกาสและเป็นส่วนสำคัญในเรื่องเล่าของชาวอเมริกัน… 

ข้อมูลผลกระทบของการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของโรคโควิด 19 ในสหรัฐอเมริกาพบแรงงานในอุตสาหกรรมอาหารทั่วประเทศเกือบครึ่ง… ต้องสูญเสียงานภายในระยะเวลาเพียง 2-3 เดือนแรกที่เกิดการระบาด ขณะที่รัฐบาลวอชิงตันพยายามฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่อง แต่อุตสาหกรรมอาหารในประเทศก็ยังคงซบเซา และมีอัตราจ้างงานลดลงถึง 1.8 ล้านตำแหน่ง นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้ว

แผนเยียวยาที่สำคัญเริ่มด้วยแผน 21 วันแรกของโครงการ… จะให้ความสำคัญไปที่การเยียวยาธุรกิจร้านอาหารและบาร์ขนาดเล็ก โดยให้ความสำคัญก้บร้านที่เจ้าของเป็นผู้หญิง ทหารผ่านศึก และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมหรือเศรษฐกิจเป็นลำดับแรก โดยรัฐบาลวอชิงตันได้จัดสรรงบประมาณสำหรับการเยียวยาธุรกิจร้านอาหารและบาร์ขนาดเล็ก จำนวน 9,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แบ่งเป็น… 4,000 ล้านดอลลาร์สำหรับธุรกิจร้านอาหารและบาร์ที่มีรายได้ระหว่าง 500,000–1,500,000 ดอลลาร์ในปี 2019… และ 5,000 ล้านดอลลาร์ สำหรับธุรกิจที่รายรับไม่เกิน 500,000 ดอลลาร์ในปี 2019… และอีก 500 ล้านดอลลาร์ สำหรับธุรกิจที่มีรายได้ไม่เกิน 50,000 ดอลลาร์ในปี 2019

โดยส่วนตัวมีความเห็นต่อโครงการเยียวยาร้านอาหารและภัตตาคารของรัฐบาลวอชิงตัน ไม่ต่างจากความเห็นของท่านอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์… และมองว่า การฟื้นฟูเศรษฐกิจนอกจากจะโฟกัสการท่องเที่ยวแล้ว ธุรกิจอาหารควรจะได้วัคซีนในฐานะด่านหน้าเสมอธุรกิจท่องเที่ยว และควรหา Soft Loan ที่เข้าถึงพึ่งได้จริงๆ หรือแผนช่วยเหลือให้ร้านอาหารที่ทำมาหากินอยู่ก่อนเกิดโควิด… ได้เปิดเตาของพวกเขาอย่างมั่นใจอีกครั้ง… อย่าลืมรายย่อยที่ทำอาหารขายตลาดนัดที่ส่วนหนึ่งเป็นคนตกงาน และ อีกส่วนหนึ่งหาเช้ากินค่ำอยู่ก่อน

ตามนั้นครับ!!!

References…

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

90% Off

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง… ลด 90%

เนื่องจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ระบาดอย่างรุนแรงขึ้นทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ทำให้ระบบเศรษฐกิจทั่วโลก และของประเทศไทยหดตัวลงอย่างรุนแรงและรวดเร็ว กระทบต่อประชาชนทุกสาขาอาชีพในวงกว้าง จึงสมควรลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่จะจัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพความจำเป็นทางเศรษฐกิจ เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนโดยรวม

ภาษีที่ดินใหม่

บ้านเช่า/โฮมสเตย์… กับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่

ประเด็นภาษีที่ดินยังฝุ่นตลบหนักหนา… ส่วนของผมเองทั้งไลน์ส่วนตัวและ @Properea ก็มีประเด็นทักถามแลกเปลี่ยนเข้ามาไม่น้อย… ล่าสุด รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ดร.อุตตม สาวนายน ชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างว่า…  

Sonantic… Realistic Text-To-Speech บน Spotify

Sonantic เป็นผู้ให้บริการ Voice Generator ที่สังเคราะห์เสียงพูดจากการอ่านคำด้วยเทคโนโลยี TTS หรือ Text-To-Speech Technology ซึ่งมีฟังก์ชั่นการตัดต่อให้กลายเป็นบทสนทนาได้ทันทีจากบทพูดที่เป็นตัวอักษร ซึ่งแต่เดิมต้องใช้การอ่านหรือการพากษ์จึงจะได้ไฟล์เสียงไปใช้ในงานมัลติมีเดีย… 

Nolan Bushnell

The True Entrepreneur Is A Doer, Not A Dreamer ~ Nolan Bushnell

Nolan Bushnell ได้ชื่อว่าเป็น Angel Investor คนแรกๆ ที่ร่วมสร้าง Silicon Valley ให้มีโมเดลการพัฒนาธุรกิจแบบสตาร์ทอัพ โดยเฉพาะใน Seed Round ที่ Startup ทุกโมเดลต้องการทั้งเงินทุน และ ความช่วยเหลือในระดับบ่มเพาะ… Bushnell’s Law จึงก่อตั้ง Catalyst Technologies ขึ้นในปี 1981 ในเขต Sunnyvale, California ซึ่งได้ลงทุนและบ่มเพาะธุรกิจใหม่หลายโครง โดยเฉพาะ Etak Navigator ซึ่งเป็น GPS-Based Automotive Navigation Systems ซึ่งในวงการลิขสิทธิ์ Source Code ยืนยันว่า…  Google Maps และ MapQuest ก็พัฒนาบน Backbone หรือระบบแกนหลักของ Etak Navigator