ยุทธศาสตร์เยียวยาธุรกิจร้านอาหารทางตรง… กรณีศึกษาจากสหรัฐอเมริกา

Restaurant Revitalization Fund

ข่าวจากทำเนียบขาวกรณี Restaurant Revitalization Fund หรือ RRF หรือ กองทุนเยียวยาร้านอาหารและภัตตาคารในสหรัฐอเมริกา ของรัฐบาลวอชิงตันภายใต้การนำของประธานาธิบดี Joe Biden ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด… ซึ่งประกาศออกมาเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ปี 2021 ที่ผ่านมา… ดูเหมือนจะเป็นขวัญกำลังใจที่เต็มไปด้วยความหวัง ที่ผู้นำชาติมหาอำนาจ ได้ผลักดันยุทธศาสตร์การฟื้นฟูที่ให้ภาพอันเป็นรูปธรรมค่อนข้างชัด และน่าจะกลายเป็นต้นแบบให้อีกหลายประเทศในโลกเอาไปปรับใช้

กรณีเดียวกันนี้… ความเห็นจากคุณสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ กระทรวงพลังงาน ซึ่งเป็นหนึ่งในทีมเศรษฐกิจรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ชุดแรกที่เคียงบ่าเคียงไหล่สู้ศึกโควิดในช่วงต้น และ มีส่วนสำคัญในการวางกรอบการพยุงสภาพเศรษฐกิจและสังคมเอาไว้ค่อนข้างดี ก่อนที่ทีมเศรษฐกิจชุดปัจจุบันจะมาสานต่อ

คุณสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ให้ความเห็นกับนักข่าวเกี่ยวกับแผน กองทุนเยียวยาร้านอาหารและภัตตาคารในสหรัฐอเมริกา ของประธานาธิบดี Joe Biden ว่า… นโยบายนี้ค่อนข้างน่าสนใจ และ เหมาะมากในการนำมาปรับใช้กับประเทศไทย ที่ร้านอาหารและภาคบริการเป็นหัวใจสำคัญมากและมีอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นการช่วยฟื้นธุรกิจ ช่วยให้สามารถดูแลพนักงานและเกิดรายได้กับผู้ค้าขายกับร้านอาหารเป็นจำนวนมาก เศรษฐกิจของประเทศเราหลังวิกฤตโควิด19 จำเป็นต้องฟื้นชีวิตธุรกิจที่หยุดนิ่งให้เดินต่อโดยเร็ว…

ในสหรัฐอเมริกา… โครงการเยียวยาร้านอาหารและภัตตาคาร เปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม ซึ่งทำเนียบขาวให้ข้อมูลว่า มีผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร บาร์ และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมากกว่า 186,200 แห่ง จากทั้ง 50 รัฐทั่วประเทศสนใจสมัครร่วมโครงการ ซึ่งประธานาธิบดี Joe Biden ยืนยันว่าโครงการเยียวยาร้านอาหารนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจ

โดยให้เหตุผลว่า… ร้านอาหารเป็นมากกว่าแรงขับเคลื่อนสำคัญในเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา พวกเขารวมเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างชุมชน… สำหรับครอบครัวส่วนใหญ่ ร้านอาหารจะเป็นประตูสู่โอกาสและเป็นส่วนสำคัญในเรื่องเล่าของชาวอเมริกัน… 

ข้อมูลผลกระทบของการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของโรคโควิด 19 ในสหรัฐอเมริกาพบแรงงานในอุตสาหกรรมอาหารทั่วประเทศเกือบครึ่ง… ต้องสูญเสียงานภายในระยะเวลาเพียง 2-3 เดือนแรกที่เกิดการระบาด ขณะที่รัฐบาลวอชิงตันพยายามฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่อง แต่อุตสาหกรรมอาหารในประเทศก็ยังคงซบเซา และมีอัตราจ้างงานลดลงถึง 1.8 ล้านตำแหน่ง นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้ว

แผนเยียวยาที่สำคัญเริ่มด้วยแผน 21 วันแรกของโครงการ… จะให้ความสำคัญไปที่การเยียวยาธุรกิจร้านอาหารและบาร์ขนาดเล็ก โดยให้ความสำคัญก้บร้านที่เจ้าของเป็นผู้หญิง ทหารผ่านศึก และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมหรือเศรษฐกิจเป็นลำดับแรก โดยรัฐบาลวอชิงตันได้จัดสรรงบประมาณสำหรับการเยียวยาธุรกิจร้านอาหารและบาร์ขนาดเล็ก จำนวน 9,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แบ่งเป็น… 4,000 ล้านดอลลาร์สำหรับธุรกิจร้านอาหารและบาร์ที่มีรายได้ระหว่าง 500,000–1,500,000 ดอลลาร์ในปี 2019… และ 5,000 ล้านดอลลาร์ สำหรับธุรกิจที่รายรับไม่เกิน 500,000 ดอลลาร์ในปี 2019… และอีก 500 ล้านดอลลาร์ สำหรับธุรกิจที่มีรายได้ไม่เกิน 50,000 ดอลลาร์ในปี 2019

โดยส่วนตัวมีความเห็นต่อโครงการเยียวยาร้านอาหารและภัตตาคารของรัฐบาลวอชิงตัน ไม่ต่างจากความเห็นของท่านอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์… และมองว่า การฟื้นฟูเศรษฐกิจนอกจากจะโฟกัสการท่องเที่ยวแล้ว ธุรกิจอาหารควรจะได้วัคซีนในฐานะด่านหน้าเสมอธุรกิจท่องเที่ยว และควรหา Soft Loan ที่เข้าถึงพึ่งได้จริงๆ หรือแผนช่วยเหลือให้ร้านอาหารที่ทำมาหากินอยู่ก่อนเกิดโควิด… ได้เปิดเตาของพวกเขาอย่างมั่นใจอีกครั้ง… อย่าลืมรายย่อยที่ทำอาหารขายตลาดนัดที่ส่วนหนึ่งเป็นคนตกงาน และ อีกส่วนหนึ่งหาเช้ากินค่ำอยู่ก่อน

ตามนั้นครับ!!!

References…

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

Cibo Restaurant Patio

ไอเดียยกเครื่องร้านอาหารหลัง COVID-19

Hospitality Industry หรือ อุตสาหกรรมบริการกลุ่มที่พัก อาหารและสันทนาการ ที่ให้บริการความสุข ความสะดวกสบายและความบันเทิงหลายรูปแบบในหมวดธุรกิจกลุ่มนี้… ถือเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต COVID-19 อย่างมากมายลึกซึ้งทั้งระบบ… ส่วนการเผชิญวิกฤตของแต่ละกิจการในระยะสั้น ดูเหมือนจะไม่มีอะไรแตกต่างกันมาก ที่จำเป็นต้องปิดส่วนการให้บริการลูกค้าในสถานที่กันไปก่อนมาระยะหนึ่ง… และตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่ต้องคิดกันแล้วว่าต่อไปจะทำยังไง

คนกรุงปี 2570 กับรถไฟฟ้า 11 สาย 297 สถานี

โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งในเมือง เป็นเรื่องสำคัญต่อทิศทางการเติบโตของเมืองเสมอ ซึ่งการเติบโตของเมือง ก็มาจากผู้คนที่เพิ่มขึ้น ทั้งการอยู่อาศัยและเดินทางเข้าออกพื้นที่จากพลวัตรเชิงสังคมที่มีมิติให้คนที่สนใจ จับต้องและเข้าถึงโอกาส ได้เท่าๆ กับเรียนรู้ปัญหาและอุปสรรค… เพื่อแปลงเป็นโอกาสได้อีกมากเช่นกัน

RPA : Robotics Process Automation

RPA with AI… Artificial Intelligence Bot #Digital–Transformation

แนวคิดการใช้ Macro ช่วยงานซ้ำซากและซับซ้อนโดยไม่ผิดพลาดนั้น มีอยู่คู่กับซอฟท์แวร์และคอมพิวเตอร์มาแต่ไหนแต่ไร… และเมื่อ Macro ได้รับการพัฒนาให้ทำงานแบบกำหนดเงื่อนไขซับซ้อนได้หลากหลายมากกว่าเดิม พร้อมๆ กับพัฒนาการอย่างครบเครื่องของภาษาสคริปต์ หรือ Scripting Language ที่ครบเครื่องและทรงพลังกว่าในอดีต… การกำหนดและสั่งงานซ้ำซากให้คอมพิวเตอร์ช่วยทำแทนจึงมาไกลจนเรียกใหม่ได้เต็มปากว่า Bot ซึ่งเป็นพัฒนาการจากแนวคิดและ DNA ของ Macro ที่เก่งกว่าบรรพบุรุษมากมาย

Never Give Up. Today Is Hard, Tomorrow Will Be Worse, But The Day After Tomorrow Will Be Sunshine – Jack Ma

Alibaba ก่อตั้งขึ้นในปี 1998 ด้วยวิสัยทัศน์การเป็นตลาดกลางแบบค้าส่งในจีนเป็นภาษาอังกฤษ… ซึ่ง Jack Ma และทีมตั้งต้นนำ Alibaba.com เปิดตัวในช่วงเดือนเมษายน ปี 1999 ด้วยโมเดลธุรกิจแบบ B2B หรือ Business–to–Business และอีกหนึ่งปีต่อมา… Softbank โดย มาซาโยชิ ซน หรือ Masayoshi Son ก็ใส่เงินลงทุนก้อนแรก 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้ Alibaba ในฐานะ Angel Fund…