ยุทธศาสตร์เยียวยาธุรกิจร้านอาหารทางตรง… กรณีศึกษาจากสหรัฐอเมริกา

Restaurant Revitalization Fund

ข่าวจากทำเนียบขาวกรณี Restaurant Revitalization Fund หรือ RRF หรือ กองทุนเยียวยาร้านอาหารและภัตตาคารในสหรัฐอเมริกา ของรัฐบาลวอชิงตันภายใต้การนำของประธานาธิบดี Joe Biden ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด… ซึ่งประกาศออกมาเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ปี 2021 ที่ผ่านมา… ดูเหมือนจะเป็นขวัญกำลังใจที่เต็มไปด้วยความหวัง ที่ผู้นำชาติมหาอำนาจ ได้ผลักดันยุทธศาสตร์การฟื้นฟูที่ให้ภาพอันเป็นรูปธรรมค่อนข้างชัด และน่าจะกลายเป็นต้นแบบให้อีกหลายประเทศในโลกเอาไปปรับใช้

กรณีเดียวกันนี้… ความเห็นจากคุณสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ กระทรวงพลังงาน ซึ่งเป็นหนึ่งในทีมเศรษฐกิจรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ชุดแรกที่เคียงบ่าเคียงไหล่สู้ศึกโควิดในช่วงต้น และ มีส่วนสำคัญในการวางกรอบการพยุงสภาพเศรษฐกิจและสังคมเอาไว้ค่อนข้างดี ก่อนที่ทีมเศรษฐกิจชุดปัจจุบันจะมาสานต่อ

คุณสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ให้ความเห็นกับนักข่าวเกี่ยวกับแผน กองทุนเยียวยาร้านอาหารและภัตตาคารในสหรัฐอเมริกา ของประธานาธิบดี Joe Biden ว่า… นโยบายนี้ค่อนข้างน่าสนใจ และ เหมาะมากในการนำมาปรับใช้กับประเทศไทย ที่ร้านอาหารและภาคบริการเป็นหัวใจสำคัญมากและมีอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นการช่วยฟื้นธุรกิจ ช่วยให้สามารถดูแลพนักงานและเกิดรายได้กับผู้ค้าขายกับร้านอาหารเป็นจำนวนมาก เศรษฐกิจของประเทศเราหลังวิกฤตโควิด19 จำเป็นต้องฟื้นชีวิตธุรกิจที่หยุดนิ่งให้เดินต่อโดยเร็ว…

ในสหรัฐอเมริกา… โครงการเยียวยาร้านอาหารและภัตตาคาร เปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม ซึ่งทำเนียบขาวให้ข้อมูลว่า มีผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร บาร์ และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมากกว่า 186,200 แห่ง จากทั้ง 50 รัฐทั่วประเทศสนใจสมัครร่วมโครงการ ซึ่งประธานาธิบดี Joe Biden ยืนยันว่าโครงการเยียวยาร้านอาหารนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจ

โดยให้เหตุผลว่า… ร้านอาหารเป็นมากกว่าแรงขับเคลื่อนสำคัญในเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา พวกเขารวมเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างชุมชน… สำหรับครอบครัวส่วนใหญ่ ร้านอาหารจะเป็นประตูสู่โอกาสและเป็นส่วนสำคัญในเรื่องเล่าของชาวอเมริกัน… 

ข้อมูลผลกระทบของการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของโรคโควิด 19 ในสหรัฐอเมริกาพบแรงงานในอุตสาหกรรมอาหารทั่วประเทศเกือบครึ่ง… ต้องสูญเสียงานภายในระยะเวลาเพียง 2-3 เดือนแรกที่เกิดการระบาด ขณะที่รัฐบาลวอชิงตันพยายามฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่อง แต่อุตสาหกรรมอาหารในประเทศก็ยังคงซบเซา และมีอัตราจ้างงานลดลงถึง 1.8 ล้านตำแหน่ง นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้ว

แผนเยียวยาที่สำคัญเริ่มด้วยแผน 21 วันแรกของโครงการ… จะให้ความสำคัญไปที่การเยียวยาธุรกิจร้านอาหารและบาร์ขนาดเล็ก โดยให้ความสำคัญก้บร้านที่เจ้าของเป็นผู้หญิง ทหารผ่านศึก และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมหรือเศรษฐกิจเป็นลำดับแรก โดยรัฐบาลวอชิงตันได้จัดสรรงบประมาณสำหรับการเยียวยาธุรกิจร้านอาหารและบาร์ขนาดเล็ก จำนวน 9,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แบ่งเป็น… 4,000 ล้านดอลลาร์สำหรับธุรกิจร้านอาหารและบาร์ที่มีรายได้ระหว่าง 500,000–1,500,000 ดอลลาร์ในปี 2019… และ 5,000 ล้านดอลลาร์ สำหรับธุรกิจที่รายรับไม่เกิน 500,000 ดอลลาร์ในปี 2019… และอีก 500 ล้านดอลลาร์ สำหรับธุรกิจที่มีรายได้ไม่เกิน 50,000 ดอลลาร์ในปี 2019

โดยส่วนตัวมีความเห็นต่อโครงการเยียวยาร้านอาหารและภัตตาคารของรัฐบาลวอชิงตัน ไม่ต่างจากความเห็นของท่านอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์… และมองว่า การฟื้นฟูเศรษฐกิจนอกจากจะโฟกัสการท่องเที่ยวแล้ว ธุรกิจอาหารควรจะได้วัคซีนในฐานะด่านหน้าเสมอธุรกิจท่องเที่ยว และควรหา Soft Loan ที่เข้าถึงพึ่งได้จริงๆ หรือแผนช่วยเหลือให้ร้านอาหารที่ทำมาหากินอยู่ก่อนเกิดโควิด… ได้เปิดเตาของพวกเขาอย่างมั่นใจอีกครั้ง… อย่าลืมรายย่อยที่ทำอาหารขายตลาดนัดที่ส่วนหนึ่งเป็นคนตกงาน และ อีกส่วนหนึ่งหาเช้ากินค่ำอยู่ก่อน

ตามนั้นครับ!!!

References…

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Recent Posts

Related Post

Industrial Startup

One Province One Startup… หนึ่งจังหวัด หนึ่งวิสาหกิจเริ่มใหม่

โครงการ 1 จังหวัด 1 วิสาหกิจเริ่มใหม่ หรือ One Province One Startup โดยผลการดำเนินงานนี้ จะเป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน หรือ KPI ของอุตสาหกรรมจังหวัด… เมื่อสำเร็จในระดับต้นแล้ว ให้ร่วมกันสนับสนุนและพัฒนา Startup ไปสู่ระดับยูนิคอร์น Unicorn ซึ่งหมายถึงธุรกิจสตาร์ตอัพนั้นจะต้องมีมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 30,000 ล้านบาท

Polkadot cryptocurrency token symbol

PolkaDOT… Web 3.0 Standard Blockchain

การพัฒนา EthCore ในระยะที่จะต้องสร้างมาตรฐาน Web 3.0 ไปพร้อมกันนั้น… Dr.Gavin และ Dr.Steiner ได้ร่วมกันก่อตั้งและผลักดัน Parity Technologies และ Web3 Foundation เพื่อเป็นศูนย์กลางมาตรฐานอินเตอร์เน็ตยุคถัดไป และแล้วพวกเขาก็ค้นพบปัญหาใหญ่ของโครงข่าย Blockchain มากมายที่ถือกำเนิดขึ้นหลังการเกิด Bitcoin ตั้งแต่ ปี 2009 นั่นคือ… Blockchain แต่ละเครือข่ายทำงานอยู่เป็นเอกเทศ ไม่มีการเชื่อมต่อกันไปจนถึงขั้นไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้เลยก็มี…

ท่าเรือน้ำลึกสงขลา 2

ท่าเรือน้ำลึกสงขลาแห่งแรก เป็นท่าเรือหลักและเป็นท่าเรือระหว่างประเทศ ที่อยู่ทางด้ายชายฝั่งอ่าวไทยภาคใต้ตอนล่างก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2531 และเปิดดำเนินการตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

Business Intelligence สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

แนวโน้มการใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data ที่กำลังพูดถึงกันทั่วโลกนั้น หลายท่านอาจจะยังมองไม่ออกว่า ที่เขาว่ากันว่า Big Data จะทรงพลังและพลิกโลกด้วยข้อมูลข่าวสารมากมายในปัจจุบันยันอนาคต… สำหรับผม Big Data เป็นเพียงทรัพยากรข้อมูลที่รวมข้อมูลทุกชนิดเอาไว้ด้วยกัน ซึ่งการจะสกัดข้อมูลที่เป็นประโยชน์ออกมาใช้ จำเป็นจะต้องมีซอฟท์แวร์เฉพาะ สกัดเอาข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงออกมาก่อน