สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในจังหวัดภูมิภาคไตรมาส 1 ปี 2562

เบรคจากเรื่องดิจิตอลที่ดูล้ำๆ แต่ยังต้องคลำทางอีกไกลหน่อยน๊ะครับ กลับมาดูตัวเลขสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยของอสังหาริมทรัพย์ฝั่งภูธรกันหน่อย… เช่นเคยครับ ตัวเลขที่น่าสนใจจะออกมาจากศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่เผยแพร่ข้อมูลย้อนหลังจากการรวบรวมข้อมูลของทีมนักวิจัยของศูนย์

ตัวเลขล่าสุดเป็นตัวเลขไตรมาสแรกของปีนี้ ที่เป็นช่วงก่อนบังคับใช้มาตรการ LTV จากทางธนาคารแห่งประเทศไทย ตัวเลขการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในจังหวัดภูมิภาครวมจึงสูงถึง 24,140 หน่วย มูลค่า 38,344 ล้านบาท… ในจำนวนนี้มีบ้านใหม่หรือบ้านที่โอนจากนิติบุคล 8,410 หน่วย มูลค่า 17,647 ล้านบาท  ส่วนบ้านมือสองหรือบ้านที่โอนระหว่างบุคคลธรรมดา 15,730 หน่วย มูลค่า 20,698 ล้านบาท ครับ

5 จังหวัดที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยแนวราบสูงสุด ในช่วง 2 เดือนแรกได้แก่

 1. ชลบุรี 3,294 หน่วย มูลค่า 5,792 ล้านบาท
 2. ระยอง 1,532 หน่วย มูลค่า 2,154 ล้านบาท
 3. เชียงใหม่ 1,380 หน่วย มูลค่า 3,053 ล้านบาท
 4. พระนครศรีอยุธยา 911 หน่วย มูลค่า 1,204 ล้านบาท
 5. สงขลา 794 หน่วย มูลค่า 1,256 ล้านบาท

5 จังหวัดที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุดสูงสุด ในช่วง 2 เดือนแรกได้แก่

 1. ชลบุรี มีจานวน 2,172 หน่วย มูลค่า 4,886 ล้านบาท
 2. เชียงใหม่ 600 หน่วย มูลค่า 976 ล้านบาท
 3. ภูเก็ต 386 หน่วย มูลค่า 916 ล้านบาท
 4. ระยอง 133 หน่วย มูลค่า 150 ล้านบาท
 5. สงขลา 128 หน่วย มูลค่า 139 ล้านบาท

ส่วนตัวเลขฝั่ง Developers มีโครงการที่อยู่อาศัยที่ได้รับอนุญาตจัดสรรที่ดินจากกรมที่ดิน 65 โครงการ 5,724 หน่วย… ในจำนวนนี้ 33 โครงการ 3,487 หน่วย อยู่ในภาคตะวันออกครับ

ส่วนการออกใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัยในจังหวัดภูมิภาคทั้งท่ีเป็น บ้านที่ประชาชนสร้างเอง และบ้านในโครงการจัดสรร มี 32,117 หน่วย… เป็นแนวราบ 28,661 หน่วย และเป็นอาคารชุด 3,456 หน่วย

สำหรับผม… ตัวเลขที่น่าสนใจคือ สถิติจังหวัดท่ีมีการออกใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัยมากท่ีสุด 5 อันดับแรก ใน 2 เดือนแรกของปี 2562 ที่ดันโคราชและขอนแก่นขึ้นอันดับมาให้เห็น…

 1. ชลบุรี ออกใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัยแนวราบไป 3,257 หน่วย และ ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารชุดไป 741 หน่วย รวม 3,998 หน่วย
 2. เชียงใหม่ ออกใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัยแนวราบไป 2,134 หน่วย และ ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารชุดไป 331 หน่วย รวม 2,465 หน่วย
 3. ระยอง ออกใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัยแนวราบไป 2,037 หน่วย และ ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารชุดไป 77 หน่วย รวม 2,114 หน่วย
 4. นครราชสีมา ออกใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัยแนวราบไป 2,042 หน่วย
 5. ขอนแก่น ออกใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัยแนวราบไป 1,469 หน่วย

ใช่แล้วครับ… โคราชกับขอนแก่นเป็นหัวเมืองที่กำลังเติบโตไล่ดาวเด่นอย่างชลบุรี ระยองและเชียงใหม่มาติดๆ แล้วครับ!

อ้างอิง

https://www.reic.or.th/Upload/สถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดภูมิภาคไตรมาส1ปี2562_23593_1559539395_70955.pdf

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

Covid-19

สัญญาณการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจรอบใหม่

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดย นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวระหว่างแถลงสถานการณ์ประจำวันว่า… ศบค. ชุดเล็กได้นำตัวเลขของต่างประเทศมาพิจารณาร่วมกับทุกกระทรวง ซึ่ง ศบค. กำลังจะพัฒนามาตรการระดับสีที่เข้มข้น โดยจะใช้สีขาว เขียว เหลือง ส้ม แดง เป็น 5 ระดับ จะประกาศให้ชัดเจนในแต่ละระดับ

มอเตอร์เวย์บึงกาฬ-สุรินทร์

ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบึงกาฬ-สุรินทร์ หรือมอเตอร์เวย์สายบึงกาฬ-สุรินทร์ หรือโครงการมอเตอร์เวย์ M3 ซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมอีสานเหนือ-ใต้ รวมระยะทาง 470 กิโลเมตร  สถานะโครงการอยู่ระหว่างศึกษารายละเอียด โดยเส้นทางจะตัดผ่านพื้นที่ จังหวัดบึงกาฬ สกลนคร กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ยโสธร และมาสิ้นสุดที่ด่านช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ 

Land Survey Properea

E – LandsAnnouncement… ระบบเผยแพร่ประกาศสำนักงานที่ดิน

กรมที่ดินผลักดันให้ใช้ระบบเผยแพร่ประกาศสำนักงานที่ดินแบบออนไลน์ ที่แต่เดิมใช้วิธีพิมพ์เอกสารและติดประกาศหน้าสำนักงานที่ดิน หรือที่ว่าการอำเภอหรือจังหวัดท้องที่เดียวกับ สำนักงานที่ดินเจ้าของเรื่อง… กรมที่ดินจึงรวบรวมประกาศของทุกสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ มาเผยแพร่ผ่านเวบไซต์ของกรมที่ดิน โดยใช้ URL: http://announce.dol.go.th/index.php เพื่อเข้าถึงระบบสืบค้นประกาศได้ตลอดเวลา

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง ประเทศไทย

Technopolis… เทคโนธานี พื้นที่นวัตกรรมเพื่อ SMEs

เทคโนธานี หรือ Technopolis ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 เพื่อสนับสนุนให้มีการเร่งรัดสร้างสรรค์งานวิจัยพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ… ซึ่งในปัจจุบันมีให้บริการเอกชนแบบครบวงจรตั้งแต่ค้นคว้าและพัฒนาต้นแบบสินค้า ไปจนถึงตั้งโรงงาน…