ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัย ในกรุงเทพปริมณฑล ไตรมาส 1 ปี 2023

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้รายงานดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพ – ปริมณฑล ในภาวะปัจจุบัน หรือ Current Situation Index รอบรายงานวันที่ 11 เมษายน 2023 จากข้อมูลภาพรวมของไตรมาส 1 ปี 2023 โดยพบค่าดัชนีเท่ากับ 46.7 ซึ่งลดลงค่อนข้างมาก เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2022 หรือ การเปรียบเทียบ QoQ ที่มีค่าดัชนีเท่ากับ 51.5 และ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวของปีก่อน หรือ YoY จะมีค่าดัชนีเท่ากับ 47.1 ก็มีความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยเช่นกัน และ ยังคงต่ำกว่าค่ากลางที่ระดับ 50.0 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า… ผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นลดลง และ มีมุมมองเชิงลบต่อสถานการณ์ธุรกิจในภาวะปัจจุบัน ขณะที่ยังมีความคาดหวังในเชิงบวกกับสถานการณ์ในอีก 6 เดือนข้างหน้า โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการในตลาดหลักทรัพย์มีค่าดัชนีความเชื่อมั่นในอีก 6 เดือนข้างหน้าเท่ากับ  67.1 แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการกลุ่มนี้ยังคงมีความเชื่อมั่นต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กล่าวว่า… ดัชนีความเชื่อมั่นที่ลดลงเล็กน้อยในไตรมาสนี้ เมื่อพิจารณาที่มาของการลดลงพบว่า มีความเชื่อมั่นในด้านผลประกอบการ ยอดขาย การลงทุน และ การเปิดโครงการใหม่ และ/หรือ เฟสใหม่ ที่ลดลงระหว่าง -10.8 ถึง -3.5 จุด ซึ่งอาจเป็นผลมาจากมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ กนง. โดยมีการประกาศเมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566 ที่ขึ้นร้อยละ 0.25 ต่อปี จากร้อยละ 1.25 เป็นร้อยละ 1.50 ต่อปี และ ต่อมาในวันที่ 28 มีนาคม 2566 ขึ้นอีกร้อยละ 0.25 ต่อปี เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 1.75 

แต่ในด้านความเชื่อมั่นในด้านต้นทุนผลประกอบการที่ปรับเพิ่มขึ้น 3.7 จุด ซึ่งสะท้อนว่า… ผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพปริมณฑลมีความเชื่อมั่นในด้านต้นทุนการประกอบการในการพัฒนาที่อยู่อาศัยมากขึ้น เนื่องจากมีการปรับตัวคงที่ในระดับหนึ่ง แต่เนื่องจากภาพรวมต้นทุนยังคงสูงอยู่ทำให้ระดับความเชื่อมั่นยังต่ำกว่าร้อยละ 50 ต่อเนื่องมามากกว่า 5 ไตรมาส

เมื่อจำแนกความเชื่อมั่นตามกลุ่มผู้ประกอบการพบว่า… ความเชื่อมั่นในภาวะปัจจุบันของผู้ประกอบการกลุ่ม Listed Companies ในไตรมาส 1 ปี 2566 มีค่าดัชนีเท่ากับ 50.0 ต่ำกว่าไตรมาสก่อนหน้าที่มีค่าดัชนี 55.2 แต่ยังคงเท่ากับค่ากลางที่ระดับ 50.0 แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการกลุ่ม Listed Companies ยังคงมีความเชื่อมั่นต่อธุรกิจในภาวะปัจจุบัน 

ขณะที่ผู้ประกอบการกลุ่ม Non-listed Companies ในไตรมาส 1 ปี 2566 มีค่าดัชนีความเชื่อมั่นเท่ากับ 41.9 ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ระดับ 46.0 และ ยังคงต่ำกว่าค่ากลางที่ระดับ 50.0 แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการรายย่อยกลุ่ม Non-listed Companies มีความกังวลต่อปัจจัยลบดังกล่าวมากกว่ากลุ่ม Listed Companies ดังแสดงไว้ในตารางที่ 1 และ แผนภูมิที่ 1

References…

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

Photo by Daria Obymaha from Pexels

Elderly Friendly Housing… มีอะไรมากกว่าประตูกว้างทางลาดและราวเกาะ

บ้าน หรือ ที่อยู่อาศัยที่ควรออกแบบให้ผู้สูงอายุได้ใช้ชีวิตหลังเกษียณและวัยปลายจริงๆ นั้น… ไม่ได้ต้องการแค่ประตูกว้าง ทางลาด และ ราวเกาะ หรือมีรถพยาบาลรอใช้พร้อมเดินทางแค่นั้นหรอกครับ… เพราะที่สำคัญกว่าคือ “สิทธิ์ในการอยู่อาศัย” ที่เป็นไปได้ จ่ายไม่แพง เพื่อจะได้อยู่อาศัยในที่ๆ มีประตูกว้าง ทางลาด กับ ราวเกาะที่ว่านั้นด้วย… ซึ่งถ้าไม่มีเจ้าภาพออกตัวช่วยให้ที่อยู่อาศัยเพื่อการนี้ “ราคาถูกลง หรือ มีเงินอุดหนุนเหมือนข้าว เหมือนลำไย หรือ เหมือนไร่อ้อย” ยังไงๆ มันก็คงถูกลงไม่ได้หรอก

Galaxy Fight Club… 

Galaxy Fight Club เป็นแพลตฟอร์มเกมแบบ Player-versus-Player หรือ PvP Games ด้วย NFT Avatars จากที่อยู่ IP ที่แตกต่างกัน… ซึ่งโดดเด่นด้วยการเปิดให้ผู้เล่นสามารถใช้สินทรัพย์ NFT จากแพลตฟอร์มไหนก็ได้ สามารถดึงเข้ามาสร้างตัวละครในอาณาจักร Galaxy Fight Club ได้โดยแทบจะไร้ข้อจำกัด ซึ่งจะทำให้ฉากการต่อสู้ระหว่าง Pikachu ต่อยกับ Mario เกิดขึ้นได้จริงในแพลตฟอร์ม Galaxy Fight Club… ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเกมข้าม IP ที่รองรับจักรวาล NFT ที่มาแรงและได้รับความสนใจอย่างรวดเร็ว

Deep Tech

DeepTech 2022… ข้อมูลเบื้องต้น

เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระดับที่พามนุษย์ก้าวข้าม “ข้อจำกัดโดยธรรมชาติ” มีชื่อเรียกเป็นการเฉพาะว่า Deep Technology หรือ DeepTech ซึ่งใช้เรียกวิทยาการที่พัฒนาขึ้นจนประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ โดยท้าทายข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมที่เคยเป็นข้อจำกัดมาก่อน และ สร้างผลกระทบอันเป็นคุณูปการต่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม ในขั้นการประยุกต์สู่เชิงพาณิชย์

breakout trading

The Anatomy of Trading Breakouts… กายวิภาคของการเทรดฝ่าวงล้อม

Breakouts ในเชิงของการวิเคราะห์หลักทรัพย์จึงใช้อธิบาย “พฤติกรรมราคาในการฝ่าวงล้อม” ไม่ว่าจะฝ่าเพิ่มขึ้น หรือ ทะลุแนวต้าน หรือ Resistance Breakout… และไม่ว่าจะฝ่าลดลง หรือ ทะลุแนวรับ หรือ หลุดแนวรับ หรือ Support Breakout… ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ราคาสินทรัพย์ได้สะท้อนแนวโน้มว่าจะไปทางไหน