Rare Earth… แร่หายาก

Rare Earth หรือ Rare Earth Elements หรือ REEs หรือ แร่ธาตุหายาก หรือ แร่ที่มีส่วนประกอบของธาตุหายาก ซึ่งมีอยู่ 17 ชนิดที่ถูกค้นพบแล้วบนโลกประกอบไปด้วย

 • Scandium ตัวย่อ Sc เลขอะตอม 21
 • Yttrium ตัวย่อ Y เลขอะตอม 39
 • Lanthanum ตัวย่อ เลขอะตอม La 57
 • Cerium ตัวย่อ Ce เลขอะตอม 58
 • Praseodymium ตัวย่อ Pr เลขอะตอม 59
 • Neodymium ตัวย่อ Nd เลขอะตอม 60
 • Promethium ตัวย่อ Pm เลขอะตอม 61
 • Samarium ตัวย่อ Sm เลขอะตอม 62 
 • Europium ตัวย่อ Eu เลขอะตอม 63
 • Gadolinium ตัวย่อ Gd เลขอะตอม 64 
 • Terbium ตัวย่อ Tb เลขอะตอม 65
 • Dysprosium ตัวย่อ Dy เลขอะตอม 66
 • Holmium ตัวย่อ Ho เลขอะตอม 67
 • Erbium ตัวย่อ Er เลขอะตอม 68
 • Thulium ตัวย่อ Tm เลขอะตอม 69 
 • Ytterbium ตัวย่อ Yb เลขอะตอม 70
 • Lutetium ตัวย่อ Lu เลขอะตอม 71

ประเด็นที่ต้องทำความเข้าใจกันก่อนในเรื่อง Rare Earth หรือ แร่ธาตุหายากก็คือ… แร่ธาตุหายากทั้ง 17 ชนิดไม่ได้หาพบยาก หรือ มีน้อยบนโลกของเรา เพียงแต่เป็นแร่ธาตุที่ไม่สามารถหาพบในปริมาณมากตามแหล่งแร่แบบ “สายแร่” เหมือนแร่ธาตุชนิดอื่น ทำให้การรวบรวมปริมาณแร่ดิบทำได้ยาก และ มีต้นทุนทางธุรกิจสูง และ แร่ธาตุหายากทั้ง 17 ชนิดยังถลุง และ สกัดได้ยาก มีขั้นตอนซับซ้อน และ กระบวนการสกัดแร่ธาตุหายากยังเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมาก

Rare Earth หรือ แร่ธาตุหายาก ทั้งหมดจะเป็นแร่ธาตุที่มี Specific Gravity หรือ ความถ่วงจำเพาะมากกว่า 2.85 หรือ มีความหนาแน่นมากกว่า 2.85 เท่าของความหนาแน่นของน้ำ… แร่ธาตุเหล่านี้จึงมีความคงทนสูง ทนความร้อนสูง มีคุณสมบัติแม่เหล็กแรงสูง เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ดี เพราะมีคุณสมบัติทางกายภาพ และ ทางเคมีที่ดีกว่าแร่ชนิดอื่น… โดย Rare Earth หรือ แร่ธาตุหายาก ทั้งหมดมักจะถูกใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์ เพื่อผลิตเป็นชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบด้าน Hardware ของเทคโนโลยีทุกอย่างบนโลกที่มนุษย์ใช้พัฒนาศักยภาพ และ ความเป็นอยู่จนกลายเป็นเผ่าพันธุ์ผู้ครอบครองดาวโลก และ อีกหลายๆ ดวงดาวในอนาคตอันไม่ไกลจากนี้

ประเทศจีนได้ชื่อว่าเป็นแหล่งแร่ธาตุหายาก หรือ Rare Earth ของโลกที่ถูกใช้เพื่อผลิตชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์กว่าครึ่งที่ผลิตขึ้นใช้บนโลกเรามานาน… แต่ไม่ได้หมายความว่า Rare Earth หรือ แร่ธาตุหายาก ขุดพบได้แต่ในเขตแผ่นดินจีนเท่านั้น เพราะเหตุผลที่จีนกลายเป็นแหล่งแร่ธาตุหายากของโลกมาแต่ไหนแต่ไรเป็นเพราะจีนสามารถทำเหมือง และ ถลุงแร่เหล่านี้ได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำจนชาติอื่นๆ ไม่สามารถแข่งขันได้ และ ที่สำคัญกว่านั้นก็คือ เหมืองแร่หายากในจีนจะดำเนินการโดยรัฐวิสาหกิจของประเทศจีน ทำให้การจัดการด้านนโยบายสิ่งแวดล้อมรอบเหมืองแร่ถูกเอื้ออำนวยโดยรัฐบาลแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ซึ่งทำให้กิจการเหมืองแร่สามารถทำการได้โดยไม่ถูกประท้วง ฟ้องร้อง และ ดำเนินการทางละเมิดต่อสิ่งแวดล้อมใดๆ กับกิจการเหมืองแร่ และ รัฐบาลจีนเองก็เปิดเหมืองแร่หายากในพื้นที่จำเพาะที่ไม่กระทบประชาชนได้อย่างดีจากพื้นที่กว้างใหญ่ของแผ่นดินจีน… รวมทั้งการเข้าทำเหมืองแร่หายากในประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมาด้วย

ข้อมูจาก Report Linker  ระบุว่า… ภาพรวมเชิงปริมาณความต้องการใช้แร่ธาตุหายากทั่วโลกจะสูงขึ้นแตะ 12.6 ล้านตันภายในปี 2030… ซึ่งเติบโตที่ CAGR 11.9% ในช่วงการวิเคราะห์ระหว่างปี 2022-2030 โดยแร่ Neodymium จะมีความต้องการสูงสุดที่ CAGR 12% โดยจะสูงถึง 3.7 ล้านตันในปี 2030… นอกจากนั้นยังพบความต้องการที่เพิ่มขึ้นมากของแร่กลุ่ม Cerium หลังการระบาดใหญ่สิ้นสุดลง โดยคาดว่าจะเติบโตที่ CAGR 11.3% อย่างโดดเด่น

ส่วรายชื่อกิจการที่เป็นเจ้าตลาดแร่ธาตุหายากสำหรับท่านที่สนใจหุ้นต่างประเทศ และ กองทุนต่างประเทศกลุ่มกิจการเหมืองแร่หายาก… ประกอบด้วย

 • Alkane Resources Ltd
 • Arafura Resources Ltd
 • Arnold Magnetic Technologies
 • Avalon Advanced Materials Inc.
 • China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co., Ltd.
 • Greenland Minerals Ltd
 • Hitachi Metals Ltd.
 • Iluka Resources Limited
 • Indian Rare Earth Limited
 • Lynas Corporation Ltd
 • Namibia Critical Metals Inc.
 • Northern Minerals Ltd
 • Rare Element Resources Ltd.
 • Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.
 • Ucore Rare Metals Inc.

References…

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

AutoDesk Revit…

ผมเป็นคนหนึ่งที่เริ่มเรียนเขียนแบบตั้งแต่ยุคโต๊ะเขียนแบบ ไม้ทีและปากกา Rotring เส้นบาง เส้นกลาง เส้นหนา… เหน็บเสื้อฉ๊อบเดินยืดไปทั่ว

โอกาสอสังหาริมทรัพย์อุดรธานีรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีสามพร้าว

อุดรธานีเป็นจังหวัดใหญ่และฉายแววการเป็นศูนย์กลางของภาคอิสานตอนบนอย่างเด่นชัด เมื่อวานผมโฟกัสไปที่นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี ซึ่งอยู่ในเขตตำบลโนนสูง และหากมองในแง่การลงทุนฝั่งอสังหาริมทรัพย์ พื้นที่รอบนิคมและรอบฮับลอจิสติกส์ แถวสถานีรถไฟหนองตะไก้

Don Peppers

Without A Customer, You Don’t Have A Business ~ Don Peppers

กลยุทธ์ทางการตลาดที่พูดถึงกันมากเรื่องหนึ่งมาหลายปี จึงเป็นเรื่องประสบการณ์ของลูกค้า หรือ Customer Experience หรือ CX ที่ลูกค้าจะได้รับรู้และได้สัมผัสตลอดเส้นทางของลูกค้า หรือ Customer Journey… ซึ่งธุรกิจส่วนใหญ่ต่างก็หวังผลไกลถึงการบอกเล่า และ ถ่ายทอดประสบการณ์ยอดเยี่ยมของลูกค้าเก่า ไปถึงลูกค้าเป้าหมายที่กำลังตัดสินใจอีกมาก และ พร้อมที่จะเป็นลูกค้าใหม่

นโยบายเชื้อเพลิงชีวภาพทั้งไบโอดีเซล และ แก๊สโซฮอล์

ความเคลื่อนไหวระดับนโยบายเกี่ยวกับส่วนผสม หรือ สูตรน้ำมันไบโอดีเซล และ สูตรน้ำมันแก๊สโซฮอล์ซึ่งฝ่ายนโยบายเริ่มเคลื่อนไหวเพื่อปรับสูตรน้ำมันมาตรฐานอีกครั้ง… โดยเฉพาะแนวทางที่จะปรับสูตรการผสมไบโอดีเซล B5 เป็น B3 หรือ ลดส่วนผสมน้ำมันปาล์ม B100 จาก 5% ลงเหลือเพียง 3% ซึ่งราคา B100 ในปี 2022 มีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 62.74 บาทต่อลิตรเนื่องจากราคาน้ำมันปาล์มดิบ หรือ CPO แพงขึ้นตามตลาดโลก…