กรมขนส่งทางราง…

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาประกาศ พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2562 มีผลให้มีการจัดตั้ง “กรมการขนส่งทางราง” ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2562

นี่คือความคืบหน้าครั้งสำคัญของการขนส่งทางรางที่ผมเชื่อมาตลอดว่า จะเข้ามาพลิกโฉมหน้าการคมนาคมขนส่งของไทยไปตลอดกาล

เดิมทีกิจการขนส่งทางรางจะไปกองอยู่ที่การรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่ง เป็นทั้ง ผู้กำกับดูแล หรือ Regulator และยังเป็นทั้งผู้ปฏิบัติ หรือ Operator ด้วย

ในขณะที่การขนส่งทางถนน… มีกรมการขนส่งทางบกเป็น เป็นผู้ออกกฏหมาย กำกับดูแลและออกใบอนุญาติต่างๆ… โดยมีกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบทและการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเป็นผู้ก่อสร้างโครงข่ายถนนและโครงสร้างพื้นฐานทางถนน… และมีผู้ใช้รถใช้ถนนเอย ขสมก. เอย บขส. เอยเป็นผู้ใช้บริการ

…ซึ่งกลไกในกิจการขนส่งทางบก แบ่งแยกหน้าที่และถ่วงดุลกันชัดเจน!!!

ยิ่งไปมองกิจการขนส่งทางน้ำ… ก็มีกรมเจ้าท่า หรือชื่อใหม่ กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี เป็น Regulator… มีการท่าเรือเป็นผู้จัดสร้างท่าเรือและพัฒนาเส้นทางขนส่งทางน้ำ… และมีสายการเดินเรือต่างๆ เป็นผู้ปฏิบัติ

ฝั่งการขนส่งทางอากาศก็มี… กรมการบินพลเรือเป็น Regulator มีการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขนส่งทางอากาศ… มีสายการบินต่างๆ เป็นผู้ใช้บริการ

ส่วนของการขนส่งทางราง… ทุกอย่างอยู่ในมือการรถไฟแห่งประเทศไทยแต่ผู้เดียว… ออกกฏเอง สร้างรางเอง เดินรถเอง… ซึ่งที่ผ่านมาก็ชัดเจนว่า การรถไฟแห่งประเทศไทยอยู่มาแบบธุรกิจครอบครัว ที่คนภายนอกยุ่งเกี่ยวอะไรไม่ได้… และไม่มีใครอยากยุ่งเกี่ยว

สุดท้ายข้อจำกัดแบบกงสีการรถไฟฯ ก็พาองค์กรย่ำอยู่กับที่มาหลายสิบปี!!!

การก่อตั้งกรมขนส่งทางรางจึงเป็นด่านแรกที่จะทำลายข้อจำกัดเดิมๆ ที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นมา… เปิดทางให้การดูแลกิจการขนส่งทางราง สามารถแบ่งแยก Regulator ออกจาก Operator ได้ชัดเจนจนผมเชื่อว่า…

จากนี้… เม็ดเงินลงทุนคงไหลไปตามรางอีกมหาศาลกว่าที่เป็นมา!

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

Cobot for Construction

Robotics for Construction…

แน่นอนว่าภาวะที่เกิดขึ้น แสดงให้เห็นว่าหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติต่างๆ ถูกนำมาใช้ในวงการก่อสร้างมากขึ้นจนความต้องการแรงงานเหมือนในอดีต… ถูกเปลี่ยนไปเป็นหุ่นยนต์และเทคโนโลยีก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า

Solar Power

แผนพลังงานแห่งชาติ… เส้นทางและความคืบหน้า

รายงานข่าวจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน โดยคุณวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทำแผนพลังงานแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา โดยมีการมอบหมายให้กระทรวงพลังงานดำเนินการตามคำแนะนำของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในการรวม 5 แผนหลักด้านพลังงาน

EEC City Plan

แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน EEC…

สาระสำคัญของผังเมือง EEC คือ การปรับโซนสีผังเมืองเพื่อใช้ประโยชน์ที่ดินในเชิงเศรษฐกิจได้มากขึ้น โดย 3 จังหวัด EEC มีพื้นที่รวมกันอยู่ที่เกือบ 8.3 ล้านไร่ สามารถจะใช้เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 1.7 แสนไร่ และพื้นที่พัฒนาเมืองเพิ่มขึ้น 2.8 แสนไร่

Virtual Reality… เทคโนโลยีเสมือนจริงสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

การเลือกซื้อบ้านและคอนโดมิเนียม ทุกคนคงต้องไปดูบ้านจริง คอนโดจริงก่อนตัดสินใจแน่ๆ แม้การตัดสินใจซื้อบ้านหรือคอนโดที่ยังไม่ได้เริ่มก่อสร้าง ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์เหล่านั้นก็ยังต้องจำลองบ้านตัวอย่าง หรือห้องตัวอย่าง เอาไว้ช่วยลูกค้าตัดสินใจ… แต่นั่นก็ยังไม่ดีพอที่จะให้บริการลูกค้านองสถานที่ หรือแม้แต่รายการ Road Show เพื่อส่งเสริมการขายที่ต้องออกบู๊ทไปตามที่ต่างๆ และหลายโครงการโดยเฉพาะโครงการคอนโดมิเนียมที่ปัจจุบันมี Road Show ในต่างประเทศด้วยซ้ำ