R.D. Offutt… เกษตรกรผู้มีที่ทำกินหนึ่งแสนสองหมื่นหกพันสี่ร้อยกว่าไร่!

R.D. Offutt

เนื้อที่ขนาด 50,000 Acre หรือห้าหมื่นเอเคอร์ ก็ราวๆ 126,464 ไร่… ผมถามคนใกล้ตัวสองสามคนว่า ถ้าเป็นเจ้าของที่ดินขนาดหนึ่งแสนสองหมื่นหกพันสี่ร้อยกว่าไร่จะเอาไปทำอะไร คำตอบเอกฉันท์บอกว่าขอเอาไปขายและใช้ตังค์ว่างั้น!!!

แต่พ่อลูกตระกูล Offutt ใน North Dakota สหรัฐอเมริกาไม่คิดแบบนั้น ครอบครัว Offutt ลงทุนปลูกมันฝรั่งบนที่ดินที่มีอยู่ และขยายพื้นที่ในสองมลรัฐคือ North Dakota และ Minnesota เนื้อที่รวม 50,000 เอเคอร์ในเวลาต่อมา โดย Ron Offutt และบิดาลงทุนไร่มันฝรั่งใน North Dakota ตั้งแต่ปี 1960… ปัจจุบัน Ron Offutt เป็น Chairman Emeritus หรือประธานกิติมศักดิ์ของ R.D. Offutt Farm โดยมี Christi Offutt บุตรสาวเป็นประธานกรรมการ และให้ Keith McGovern บุตรเขยเป็นกรรมการผู้อำนวยการ

Ron Offutt ผู้มีแนวคิดและเห็นโอกาสที่จะปลูกมันฝรั่งให้ได้หัวมันขนาดและรูปร่างใกล้เคียงกัน จากดินร่วนปนทรายและระบบชลประทานใน Minnesota และซื้อกิจการโรงงานทำเฟรนซ์ฟรายเล็กๆ จนกลายเป็น Supplier เฟรนซ์ฟรายที่เติบโตคู่กับเมนูอาหารและจานที่มีมันฝรั่งเส้นทอดของชาวอเมริกันมาตลอดหลายสิบปี และยังแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อีกมากมายในตลาดอาหาร

ประเด็นก็คือ… การบริหารแปลงเกษตรเกินแสนไร่ไม่ใช่เรื่องเกษตรกรจะจัดการได้ด้วยรูปแบบเกษตรกรรมแบบธรรมดาทั่วไปแน่ๆ ซึ่ง R.D. Offutt Farm ถือเป็น Mega Farm เพียงหนึ่งในสองรายของสหรัฐอเมริกาที่มีพื้นที่เพาะปลูกรวมกันถึง 50,000 เอเคอร์ ซึ่งการผลิตมันฝรั่งเติม Supply Chain อาหารที่แปรรูปจากหัวมันฝรั่ง ซึ่งเกษตรกรรายเดียวปลูกมันฝรั่งป้อนห่วงโซ่อุปทานได้มากกว่า 65,000 ตันต่อปี… ย่อมผิดพลาดเสียหายไม่ได้เลยในทุกๆ กรณีที่หมายถึง วงจรเศรษฐกิจมันฝรั่งต้องสะดุดลงอย่างแน่นอน หากเกิดเหตุให้ R.D. Offutt Farm ไม่มีมันฝรั่งป้อนห่วงโซ่อุปทานตามรอบเก็บเกี่ยว

Ron D. Offutt

ผมกำลังพูดถึงความน่าเชื่อถือของผลผลิต และการเป็นสมาชิกห่วงโซ่อุปทานที่สำคัญและรับผิดชอบ ซึ่งเกษตกรส่วนใหญ่ไม่ได้ตระหนัก และไม่รู้สึกว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ หาผลผลิตป้อนตลาดอย่างสม่ำเสมอ จนตลาดขาดโซ่ท่อนนี้ไม่ได้ ซึ่งอำนาจต่อรองกับตลาดจะเกิดเมื่อโซ่ข้ออื่นๆ ในระบบ ยินดีช่วยเหลือและทำทุกทางเพื่อให้ผลผลิตในฟาร์ม สร้างไดนามิกให้ห่วงโซ่ทั้งระบบ…

R.D. Offutt Farm จึงน่าสนใจในหลายๆ มิติตั้งแต่การโตจาก ไร่มันที่ Ron Offutt กับบิดาทำใน North Dakota ปี 1960 จนถึงฟาร์มยักษ์ใหญ่ที่ผลิตมันฝรั่งและพืชเศรษฐกิจอื่นๆ มากมายจาก Know How และ Infrastructure ที่ฟาร์มแห่งนี้สะสมและวางรากฐานงานเกษตร จนมีทรัพย์สินมากกว่าธนาคารหลายแห่ง ในหลายๆ ประเทศบนโลกนี้

ส่วนมิติการจัดการแปลงปลูกในโครงการเกษตรกรรมพื้นที่ใหญ่มากขนาดนี้ ต้องใช้เทคโนโลยีและ Know How ขั้นสุดในทุกๆ มิติอย่างแท้จริงตั้งแต่แปลงปลูก พันธ์พืช ต้นกล้าและการเลี้ยงให้เติบโตออกดอกออกผลตามต้องการแบบไม่ผิดพลาด และเก็บเกี่ยวแปรรูปสู่ตลาดและห่วงโซ่ถัดไป รวมทั้งระบบบริหารจัดการภายในและกลยุทธ์ต่างๆ อีกมากมาย

Keys to Success ของฟาร์มยักษ์แห่งนี้ไม่มีเผยแพร่ให้ค้นคว้าเรียนรู้เลยครับ ครอบครัว Offutt ถ่อมตนและ Low Profile กับสื่อจนไม่มีข้อมูลให้ศึกษาเรียนรู้จากระยะไกลจริงๆ 

แต่ที่บอกได้คือ… โมเดลเกษตรกรรม ยิ่งใหญ่และทรงอิทธิพลได้!!!

อ้างอิง

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

Aaron Patzer

Turn A Perceived Risk Into An Asset – Aaron Patzer

ความเสี่ยง หรือ Risk… ในทางจิตวิทยาถือว่าเป็นกลไกหลักในความกลัว ซึ่งเป็นพลังหลักของการตัดสินใจของมนุษย์คนหนึ่ง และนั่นแปลว่า… สมองของคนเราจะประเมินความเสี่ยงทั้งโดยรู้ตัวและไม่รู้ตัวแทบจะตลอดเวลา ซึ่งหลายกรณีในหลายๆ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นรอบตัวนั้น การประเมินความเสี่ยงเป็นกลไกทางประสาทวิทยาที่ทำงานอัตโนมัติ เหมือนมือโดนของร้อนก็จะกระตุกออกนั่นเอง

Restart Economy

แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวหลังวิกฤต

เงินกู้ 400,000 ล้านบาทที่จะลงพื้นที่ในอีกไม่กี่สัปดาห์จากนี้ ต้องการเห็น “ชุมชนและภาคเกษตรกรรม เข้มแข็งอยู่ในห่วงโซ่การผลิตอาหารและสินค้าชุมชนที่สามารถต่อยอดเรื่องการท่องเที่ยวได้”

Blueprint M-MAP2…แผนแม่บทขนส่งทางรางที่จะเปลี่ยนนิยามของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไปตลอดกาล

ไหนๆ ก็ไปแตะเรื่องรถไฟฟ้าของชาวกรุงเข้าแล้ว ข้อมูลรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสารพัดสีมีเยอะมากมาย อีกไม่นานเส้นทางรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเหล่านี้คงเยอะเกินจะจำ และคงมีใครซักคนทำแอพแนะนำเส้นทางเจ๋งๆ มาช่วยเราวางแผนการใช้เส้นทางและต่อรถไฟฟ้าอย่างแน่นอน

property- men-women

สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในจังหวัดภูมิภาค ไตรมาส 1 ปี 2563 และแนวโน้มปี 2563

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์คาดว่าในด้านอุปสงค์การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยจะลดลงทั้งจำนวนหน่วยและมูลค่า -14.0% และ -9.9% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับปี 2562 และอุปทานด้านที่อยู่อาศัยการออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน และการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร จะลดลง -11.0% จากปี 2562 และ -13.6% ตามลำดับ