R.D. Offutt… เกษตรกรผู้มีที่ทำกินหนึ่งแสนสองหมื่นหกพันสี่ร้อยกว่าไร่!

R.D. Offutt

เนื้อที่ขนาด 50,000 Acre หรือห้าหมื่นเอเคอร์ ก็ราวๆ 126,464 ไร่… ผมถามคนใกล้ตัวสองสามคนว่า ถ้าเป็นเจ้าของที่ดินขนาดหนึ่งแสนสองหมื่นหกพันสี่ร้อยกว่าไร่จะเอาไปทำอะไร คำตอบเอกฉันท์บอกว่าขอเอาไปขายและใช้ตังค์ว่างั้น!!!

แต่พ่อลูกตระกูล Offutt ใน North Dakota สหรัฐอเมริกาไม่คิดแบบนั้น ครอบครัว Offutt ลงทุนปลูกมันฝรั่งบนที่ดินที่มีอยู่ และขยายพื้นที่ในสองมลรัฐคือ North Dakota และ Minnesota เนื้อที่รวม 50,000 เอเคอร์ในเวลาต่อมา โดย Ron Offutt และบิดาลงทุนไร่มันฝรั่งใน North Dakota ตั้งแต่ปี 1960… ปัจจุบัน Ron Offutt เป็น Chairman Emeritus หรือประธานกิติมศักดิ์ของ R.D. Offutt Farm โดยมี Christi Offutt บุตรสาวเป็นประธานกรรมการ และให้ Keith McGovern บุตรเขยเป็นกรรมการผู้อำนวยการ

Ron Offutt ผู้มีแนวคิดและเห็นโอกาสที่จะปลูกมันฝรั่งให้ได้หัวมันขนาดและรูปร่างใกล้เคียงกัน จากดินร่วนปนทรายและระบบชลประทานใน Minnesota และซื้อกิจการโรงงานทำเฟรนซ์ฟรายเล็กๆ จนกลายเป็น Supplier เฟรนซ์ฟรายที่เติบโตคู่กับเมนูอาหารและจานที่มีมันฝรั่งเส้นทอดของชาวอเมริกันมาตลอดหลายสิบปี และยังแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อีกมากมายในตลาดอาหาร

ประเด็นก็คือ… การบริหารแปลงเกษตรเกินแสนไร่ไม่ใช่เรื่องเกษตรกรจะจัดการได้ด้วยรูปแบบเกษตรกรรมแบบธรรมดาทั่วไปแน่ๆ ซึ่ง R.D. Offutt Farm ถือเป็น Mega Farm เพียงหนึ่งในสองรายของสหรัฐอเมริกาที่มีพื้นที่เพาะปลูกรวมกันถึง 50,000 เอเคอร์ ซึ่งการผลิตมันฝรั่งเติม Supply Chain อาหารที่แปรรูปจากหัวมันฝรั่ง ซึ่งเกษตรกรรายเดียวปลูกมันฝรั่งป้อนห่วงโซ่อุปทานได้มากกว่า 65,000 ตันต่อปี… ย่อมผิดพลาดเสียหายไม่ได้เลยในทุกๆ กรณีที่หมายถึง วงจรเศรษฐกิจมันฝรั่งต้องสะดุดลงอย่างแน่นอน หากเกิดเหตุให้ R.D. Offutt Farm ไม่มีมันฝรั่งป้อนห่วงโซ่อุปทานตามรอบเก็บเกี่ยว

Ron D. Offutt

ผมกำลังพูดถึงความน่าเชื่อถือของผลผลิต และการเป็นสมาชิกห่วงโซ่อุปทานที่สำคัญและรับผิดชอบ ซึ่งเกษตกรส่วนใหญ่ไม่ได้ตระหนัก และไม่รู้สึกว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ หาผลผลิตป้อนตลาดอย่างสม่ำเสมอ จนตลาดขาดโซ่ท่อนนี้ไม่ได้ ซึ่งอำนาจต่อรองกับตลาดจะเกิดเมื่อโซ่ข้ออื่นๆ ในระบบ ยินดีช่วยเหลือและทำทุกทางเพื่อให้ผลผลิตในฟาร์ม สร้างไดนามิกให้ห่วงโซ่ทั้งระบบ…

R.D. Offutt Farm จึงน่าสนใจในหลายๆ มิติตั้งแต่การโตจาก ไร่มันที่ Ron Offutt กับบิดาทำใน North Dakota ปี 1960 จนถึงฟาร์มยักษ์ใหญ่ที่ผลิตมันฝรั่งและพืชเศรษฐกิจอื่นๆ มากมายจาก Know How และ Infrastructure ที่ฟาร์มแห่งนี้สะสมและวางรากฐานงานเกษตร จนมีทรัพย์สินมากกว่าธนาคารหลายแห่ง ในหลายๆ ประเทศบนโลกนี้

ส่วนมิติการจัดการแปลงปลูกในโครงการเกษตรกรรมพื้นที่ใหญ่มากขนาดนี้ ต้องใช้เทคโนโลยีและ Know How ขั้นสุดในทุกๆ มิติอย่างแท้จริงตั้งแต่แปลงปลูก พันธ์พืช ต้นกล้าและการเลี้ยงให้เติบโตออกดอกออกผลตามต้องการแบบไม่ผิดพลาด และเก็บเกี่ยวแปรรูปสู่ตลาดและห่วงโซ่ถัดไป รวมทั้งระบบบริหารจัดการภายในและกลยุทธ์ต่างๆ อีกมากมาย

Keys to Success ของฟาร์มยักษ์แห่งนี้ไม่มีเผยแพร่ให้ค้นคว้าเรียนรู้เลยครับ ครอบครัว Offutt ถ่อมตนและ Low Profile กับสื่อจนไม่มีข้อมูลให้ศึกษาเรียนรู้จากระยะไกลจริงๆ 

แต่ที่บอกได้คือ… โมเดลเกษตรกรรม ยิ่งใหญ่และทรงอิทธิพลได้!!!

อ้างอิง

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

Carly Fiorina

Turn Data Into Information and Turn Information Into Insight ~ Carly Fiorina

ความสามารถในการเล่นกับข้อมูลเบื้องลึก หรือ Insight ของ Carly Fiorina ผู้สามารถ “ผูกสมการการซื้อขายกิจการ จากข้อมูลลึกซึ้ง” ภายใต้เครดิตและอิทธิพลของ Hewlett-Packard ในขณะที่เธออยู่ในตำแหน่ง CEO นั่นเองที่ทำให้ Hewlett-Packard สำหรับหลายๆ ความเห็นมองว่า… Hewlett-Packard ได้รอดจากวิกฤติดอทคอมมาได้ด้วยฝีมือของ Carly Fiorina ล้วนๆ ที่วิ่งเต้น… โดยเฉพาะกรณีการ Spin-Off  Agilent Technologies ออกมาจาก HP และสร้างกระแสการไล่ซื้อธุรกิจหลายกรณีโดยไม่มีการตกลงซื้อขายจริง…

Single-Tower Solar Thermal Power Plant

Single-Tower Solar Thermal Power Plant… โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์

ยุคแห่งการใช้แหล่งพลังงานหลักจากดวงอาทิตย์ ที่เป็นมารดาของระบบสุริยะจักรวาล อันมีลูกหลานเป็นดาวน้อยใหญ่โคจรรอบดวงอาทิตย์ตลอดเวลา… ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว

Blockchain

พื้นฐาน Smart Contracts และแนวคิดการปรับใช้กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

Vitalik Buterin โปรแกรมเมอร์ผู้สร้าง Ethereum ได้นิยาม Smart Contract เอาไว้ว่า มันคือการเคลื่อนย้ายสินทรัพย์หรือเงินตราเข้าไปในตัวโปรแกรม และโปรแกรมนี้จะทำงานด้วยตัวของมันเอง… และที่จุดๆ หนึ่ง… มันจะทำการเช็คเงื่อนไขว่า สินทรัพย์นี้ควรจะถูกส่งต่อไปที่ใคร หรือควรจะถูกโอนคืนเจ้าของ

Accessible Solar Power… พลังงานแสงอาทิตย์ที่เข้าถึงได้โดยทุกคน

กระแสความยั่งยืนทางพลังงานในมิติด้านสิทธิพลเมือง ซึ่งโฟกัสความสามารถในการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ใช้เองได้อย่างเสรี ถือเป็นหนึ่งในกระแสสังคมความยั่งยืนที่หลายประเทศเริ่มหันมาให้ความสำคัญ และ ผลักดันเป็นนโยบายรัฐ โดยยกระดับเป็นการขับเคลื่อนนโยบายด้านพลังงานของชาติ… ซึ่งในอดีตเคยมีนโยบายของหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทยได้ออกนโยบายควบคุม และ กีดกันการติดตั้งโซลาร์เซลล์ในครัวเรือน โดยอ้างว่าการปล่อนเสรีโซลาร์เซลล์จะบ่อนทำลายความมั่นคงทางพลังงาน เนื่องจากกระทบการลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้า ซึ่งรับผิดชอบจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบอย่างเพียงพออยู่แล้ว ในขณะที่ศักยภาพของโซลาร์เซลล์จากครัวเรือน หรือ โซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้านเรือนประชาชนไม่สามารถรับประกันความมั่นคงทางพลังงานได้เหมือนไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าแบบต่างๆ ที่ส่งมาตามสายส่ง กับ เสาไฟฟ้าที่ปักอยู่ตามริมทาง ซึ่งถนนบางสายมีเสาไฟฟ้ามากกว่าต้นไม้ในบริเวณใกล้เคียงอย่างเทียบกันไม่ได้