Quant Network… Overledger and Enterprise Blockchain 

เมื่อพูดถึง Web 3.0 หรือ Blockchain Internet ซึ่งเป็นหมุดหมายถัดไปโดยปริยายของเศรษฐกิจและสังคมที่ขับเคลื่อนเติบโตบนรากฐานของอินเตอร์เน็ต โดยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต 2.0 และ 2.5 หรือ Social Internet ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันได้อิ่มตัว และ รอการต่อยอดด้วยเทคโนโลยีที่ลึกล้ำ หรือ Deep Technology ยิ่งกว่าเดิม… โดย Blockchain Technology ซึ่งเป็นหนึ่งใน DeepTech สุดร้อนแรงได้กลายเป็นเส้นทางบังคับของพัฒนาการอินเตอร์เน็ตไปโดยปริยาย… 

การพูดถึง Web 3.0 กับการพูดถึง Blockchain Technology จึงเป็นเรื่องเดียวกันในนิยามของการประยุกต์ใช้บล็อกเชนในระดับโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคม… แต่รายละเอียดทางเทคนิคของ Blockchain Technology ที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันยังคงหลากหลายแตกต่างกันอย่างมาก… มากจนแม้แต่โครงการบล็อกเชนที่พัฒนาให้สามารถใช้งานข้ามแพลตฟอร์มได้ในปัจจุบัน ก็ยังรองรับความหลากหลายได้อย่างจำกัด และ ส่วนใหญ่ก็ยังใช้งานข้ามเชนผ่านกลไกลสะพาน หรือ Bridge ซึ่งเป็นแก้ปัญหาการแลกเปลี่ยนราคา และ มูลค่าของสินทรัพย์ดิจิทัลระหว่างบล็อกเชนมากกว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลในระดับอุตสาหกรรม ซึ่ง Enterprises Blockchain และ Web 3.0 ต้องการความสามารถในการบันทึกธุรกรรมระดับ Overledger ซึ่งบล็อกเชนยุคเริ่มต้นทำได้เพียงระดับ Hyperledger ภายในเชนเท่านั้น… ในขณะที่ Overledger โดยหลักการจะหมายถึงความสามารถในการบันทึกธุรกรรมด้วยความเชื่อถือ หรือ Trust ข้ามบล็อกเชนโดยไม่ต้องปรับมาตรฐานของเทคโนโลยีที่ทำงานร่วมกัน ทั้งที่เป็นบล็อกเชน และ ระบบข้อมูลทางธุรกิจจากแพลตฟอร์มการจัดการองค์กรซึ่งเป็นธุรกรรมที่เกิดขึ้นจริงในกลไกเศรษฐกิจ และ สังคม

Gilbert Verdian ผู้ก่อตั้ง Quant Network ซึ่งพบปัญหาจากการทำงานใน Healthcare Sector ที่มีลักษณะเฉพาะของข้อมูลทางเวชระเบียนเชื่อมต่อกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ซับซ้อน ทั้งข้อมูลยา ข้อมูลการวินิจฉัย ข้อมูลประกันสุขภาพ ข้อมูลส่วนบุคคล และ ข้อมูลอื่นๆ อีกมากที่เกี่ยวข้องกันทั้งทางตรง และ ทางอ้อม… เพื่อให้ข้อมูลหลายชุดจากหลายแหล่งที่มาและมาตรฐานสามารถเชื่อมโยงอ้างอิงกันได้อย่างน่าเชื่อถือสูงสุด… Gilbert Verdian และ ทีม จึงร่วมกันพัฒนาแพลตฟอร์มด้วยแนวคิดที่เรียกว่า Internet of Trust ขึ้น… ซึ่งได้กลายเป็น Quant Network ในเวลาต่อมา

แพลตฟอร์มแบบ Overledger ของ Quant Network ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของ Distributed Ledger Technology หรือ DLT ที่ออกแบบมาสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลข้ามองค์กรคล้ายเทคโนโลยี TCP/IP ซึ่งมีใช้อย่างกว้างขวาง และ เป็นมาตรฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลักที่ใช้กันมานาน… โดย Quant Network ได้พัฒนาสถาปัตยกรรมแบบ Multi-Chain Application หรือ MApps ขึ้นมาใช้… ซึ่งทำให้บล็อกเชน กับ เครือข่ายคอมพิวเตอร์เข้าถึงการประมวลผลผ่าน MApps โดยแลกเปลี่ยนข้อมูล และ บันทึกธุรกรรมได้โดยไม่ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงลักษณะเฉพาะ และ ที่มาที่ไปของข้อมูล ก็สามารถใช้ประโยชน์จากความโปร่งใสปลอดภัยสูงของบล็อกเชน ร่วมกับความยืนหยุ่นและลักษณะเฉพาะของแพลตฟอร์มองค์กร โดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนแก้ไขระบบ และ เทคโนโลยีที่ยังใช้งานได้ดีอยู่… ซึ่งแปลว่าองค์กรไม่ต้องลงทุนใหม่หมดถ้าจะอัพเกรดไป Web 3.0

ในทางเทคนิค… Quant Network เป็นโซลูชันแบบ Plug&Play ที่สามารถเชื่อมต่อบล็อกเชน และ ซอฟต์แวร์ระดับองค์กรต่างๆ ได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องใช้โครงสร้างพื้นฐานใหม่ โดยบล็อกเชนต่างเครือข่ายสามารถสื่อสารกันได้ผ่าน Distributed Ledger Technology หรือ DLT และ Interface เข้ากับ Overledger API โดยตรง

อย่างไรก็ตาม… Quant หรือ Quant Network มีศูนย์กลางเป็นบล็อกเชนแบบระบบปฏิบัติการ หรือ Blockchain Operating System ซึ่งต้องบันทึกธุรกรรม และ ใช้ Digital Currency ของแพลตฟอร์มเป็นค่าธรรมเนียมธุรกรรมเหมือนแพลตฟอร์มบล็อกเชนทั่วไป… Quant Network มีความน่าสนใจที่สุดในกรณีของการประยุกต์ใช้โทเคนที่สร้างใช้ในองค์กรเพื่อใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี Overledger ซึ่งรองรับการเชื่อมต่อกับบล็อกเชน CBDC หรือ Central Bank Digital Currency รวมทั้งแพลตฟอร์มบล็อกเชนในทุกอุตสาหกรรม และ ทุกๆ กรณีการใช้งานที่เกิดขึ้นจริง

Quant Network ใช้เหรียญดิจิทัล QNT หรือ $QNT เป็น Digital Currency ของแพลตฟอร์ม… โดยราคาเหรียญช่วงค่ำของวันที่ 25 สิงหาคม 2022 มาอยู่ที่ 109.8 USD/QNT และมีขนาด Market Cap อยู่ที่ 1,324.86 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ท่านที่สนใจเทคโนโลยี Web 3.0 และ Quant Network ตั้งศึกษาความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้เฉพาะกรณี… สอบถามรายละเอียดบริการได้ทาง Line ID: dr.thum ครับ!

References…

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Recent Posts

Related Post

WeWork… หรือมันจะไม่เวิร์ค

WeWork เป็นสตาร์ทอัพสายอสังหาริมทรัพย์หรือ PropTech ที่ร้อนแรงและเซ็กซี่ตั้งแต่ Adam Neumann, CEO ของ WeWork เปิดตัวแพล็ตฟอร์มขึ้นราวๆ กุมภาพันธ์ ปี 2010 และกลายเป็นกระแส Co-Working Office ที่บูมไปทั่วโลก… กระทั่งงบดุลปี 2018 ของ WeWork สะท้อนตัวเลขขาดทุน 1.6 พันล้านดอลลาร์ ออกมาช่วงต้นปีที่ผ่านมา

Air Quality Index : AQI

วันนี้ยังวนอยู่กับเรื่องคุณภาพอากาศอีกวันครับ… ผมมีข้อมูลเกี่ยวกับ AQI หรือ Air Quality Index หรือดัชนีคุณภาพอากาศ ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราควรรู้จักไว้เป็นเรื่องเป็นราวใหม่

space walker

ร่างพระราชบัญญัติกิจการอวกาศ

วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563 พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2563 เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกิจการอวกาศ พ.ศ. ……. เพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่ยุคใหม่ของกิจการอวกาศ หรือ New Space Economy โดยมีการปรับปรุงแก้ไข 9 ประเด็น

แนวทางราคาน้ำมันดีเซลแบบอุดหนุนคนละครึ่ง… เริ่ม 1 พฤษภาคม 2565

มาตรการตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาทต่อลิตรจะสิ้นสุดลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2565 ซึ่งกระทรวงพลังงานจะถือโอกาสนี้ในการดำเนินมาตรการอุดหนุนราคาครึ่งหนึ่งของราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับขึ้นแทน โดยจะเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2565… ซึ่งจะส่งผลให้ราคาน้ำมันดีเซลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป จะได้เห็นราคาขายปลีกดีเซลหน้าสถานีบริการน้ำมันอยู่ที่ลิตรละประมาณ 35.50 จากปัจจุบันที่ขายปลีกอยู่ที่ราคา 30.00 บาทต่อลิตร… ค่อนข้างแน่